Toplam 847 adet ürün
 
Hayri Ülgen, S. Kadri Mirze, İşletmelerde Stratejik Yönetim

İşletmelerde Stratejik Yönetim
Hayri Ülgen, S. Kadri Mirze
Beta Basım Yayım

Bölüm 1: Stratejik Yönetim, İlgili Terim ve Kavramlar Bölüm 2: Stratejik Yönetim Süreci ve Unsurları Bölüm 3: Dış Çevre Analizi Bölüm 4: İşletme Analizi ...

80.55 TL 89.50 TL -10%

Murat Erdal, Satınalma ve Tedarik Zinciri Yönetimi

Satınalma ve Tedarik Zinciri Yönetimi
Murat Erdal
Beta Basım Yayım

Rekabet avantajı elde etmede satınalma bölümünün rolü gözler önündedir. Satınalma operasyonlarının işletme faaliyetlerine katkısı anlaşıldıkça, satınalma ...

43.20 TL 48 TL -10%

A. Demir, Geçici Vergi Uygulaması

Geçici Vergi Uygulaması
A. Demir
Beta Basım Yayım

Birinci Bölüm: Kamu Ekonomisi Disiplinine Tarihsel ve Analatik Bir Perspektiften Bakış İkinci Bölüm: Kamu Kesiminin Yapısı, Bileşimi ve Büyüklüğü Üçüncü ...

0 TL 0 TL -10%

Hüseyin Tunçay, Tekel Özelleştirmesi ve 78 Sıcak Gün

Tekel Özelleştirmesi ve 78 Sıcak Gün
Hüseyin Tunçay
Tunçay Yayıncılık

Tekel?in özelleştirme serüvenini ve 78 günlük Tekel işçileri eylemini konu alan Tekel Özelleştirmesi ve 78 ?Sıcak? Gün adlı kitap piyasaya çıktı. Anadolu ...

13.30 TL 19 TL -30%

Ali Ercan Özgür, Bölgesel Kalkınmaya Giriş Teoriler,Yaklaşımlar ve Kalkınma Ajansı Deneyimleri

Bölgesel Kalkınmaya Giriş Teoriler,Yaklaşımlar ve Kalkınma Ajansı Deneyimleri
Ali Ercan Özgür
Hümanist Kitap Yayıncılık

Sanayi Devrimi yarattığı yeni modelle kentleri, kentleşme göçü, göçlerle artan kent nüfusu ise yeni idari yapılanmaları ortaya çıkardı. idari yapıların ...

15.60 TL 24 TL -35%

Ömer Özdinç, Ar-Ge El Kitabı

Ar-Ge El Kitabı
Ömer Özdinç
Serakademi

Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) faaliyetleri son yıllarda devletler için ekonomik büyüme ve bağımsızlığın aracı, şirketler için de rekabetçiliğin ve ...

32 TL 40 TL -20%

Aysel Gündoğdu, Ekonomistlerle Sohbetler

Ekonomistlerle Sohbetler
Aysel Gündoğdu
Hümanist Kitap Yayıncılık

Ekonomi, bilimsel c?alıs?malardan oldug?u kadar deneyimlerden de yola c?ıkarak analiz edilebilecek bir c?alıs?ma alanı. Ekonomiye dair yazılmıs? tu?m bilimsel ...

22.10 TL 34 TL -35%

Gizem Ersen Perçin, Vatandaşlık Hukuku

Vatandaşlık Hukuku
Gizem Ersen Perçin
Siyasal Kitabevi

Vatandaşlık ...                                                                                                                                                                                                                                                                                             

32 TL 40 TL -20%

Yusuf Kurtoğlu, Ekonomik İstikrar ve Büyüme

Ekonomik İstikrar ve Büyüme
Yusuf Kurtoğlu
Gazi Kitabevi

Bölüm 1 Makro Ekonomik Dengenin Yapısal Unsurları 1. Ulusal Gelir Denkliği, Risk Primi ve Denge Faizin Oluşumu - Faiz Paritesi Koşulu 2. Ekonomide Rekabetçi ...

21.75 TL 25 TL -13%

, Girişimcilik Öyküleri

Girişimcilik Öyküleri

Akademi Titiz Yayınları

Akademik dünyada, girişimcilik öykülerini içeren bir kaynak olmak üzere, bu kitap; 58 yazar tarafından hazırlanan, 58 adet yaşanmış girişimcilik öyküsünü ...

56 TL 70 TL -20%

Şehriban Ercan, Themis Akademi-Tarih Soru Kitabı

Themis Akademi-Tarih Soru Kitabı
Şehriban Ercan
On İki Levha Yayıncılık

Themis Akademi - Tarih Soru ...                                                                                                                                                                                                                                                                 

25.20 TL 28 TL -10%

İsmail Ercan, İcra Müdürlüğü Sınavına Hazırlık Mevzuat Kitabı

İcra Müdürlüğü Sınavına Hazırlık Mevzuat Kitabı
İsmail Ercan
On İki Levha Yayıncılık

İcra Müdürlüğü Sınavına Hazırlık Mevzuat ...                                                                                                                                                                                                                   

72 TL 80 TL -10%

Ayşegül Bilen, Themis-Borçlar Hukuku Özel Hükümler

Themis-Borçlar Hukuku Özel Hükümler
Ayşegül Bilen
On İki Levha Yayıncılık

Themis-Borçlar Hukuku Özel ...                                                                                                                                                                                                                                                               

20.70 TL 23 TL -10%

Güven Yarar, Milletlerarası Özel Hukukta Arabuluculuk

Milletlerarası Özel Hukukta Arabuluculuk
Güven Yarar
On İki Levha Yayıncılık

Taraflar arasındaki uyuşmazlıkların arabuluculuk yoluyla çözülmesi hususunda son dönemde farklı hukuk düzenlerinde ve buna paralel olarak Türk hukukunda ...

36 TL 40 TL -10%

, Güncel Sosyal ve Mali Sorunlara Yönelik Seçme Yazılar

Güncel Sosyal ve Mali Sorunlara Yönelik Seçme Yazılar

Siyasal Kitabevi

Türkiye, bir yandan hızlı kalkınma sürecini devam ettirmek diğer yandan ise ekonomik, mali ve özellikle çalışma yaşamına ilişkin sosyal sorunlarını aşmaya ...

28 TL 35 TL -20%

Ertuğrul Uzun, Eveline T. Feteris, Hukuli Argümantasyonun Temelleri

Hukuli Argümantasyonun Temelleri
Ertuğrul Uzun, Eveline T. Feteris
Pinhan Yayıncılık

Bir yargı kararı ne zaman doğru olur? Kararların sağlam veya güçlü kabul edilebilmesi için hangi şartlar bulunmalıdır? Kararlar nasıl gerekçelendirilir? Farklı ...

40.80 TL 60 TL -32%

, Güncel Konularla Bankacılık ve Finans

Güncel Konularla Bankacılık ve Finans

Der Yayınları

Bankacılık ve finans alanında güncel konulara ilişkin değerlendirmeleri bulacağınız bu kitap, hem içeriğinin zenginliği hem de ilgili alanda istatistik ve ...

29.75 TL 35 TL -15%

Muharrem Özen, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler

Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler
Muharrem Özen
Us-A Yayıncılık

Kitabın Bölüm Başlıkları - Ceza Hukuku Düzeni - Davranış Normu Olarak Ceza Hukuku - Ceza Normunun Kaynağı - Ceza Normunun Sınırları - Ceza Normunun Tasnifi - ...

90 TL

Mustafa Baysal, Çözümlerle İş Kanunu Sorunları

Çözümlerle İş Kanunu Sorunları
Mustafa Baysal
Seçkin Yayıncılık (Ankara)

İşyerine teftişe gelen iş müfettişinin temel amacı işverene idari para cezası uygulamak ve onu zor durumda bırakmak değildir. İş müfettişi, işyeri uygulamaları ...

40.50 TL 45 TL -10%

Mehmet Çakıroğlu, İnşaat Sözleşmesinde Yüklenicinin Cezai Şart Sorumluluğu

İnşaat Sözleşmesinde Yüklenicinin Cezai Şart Sorumluluğu
Mehmet Çakıroğlu
Seçkin Yayıncılık (Ankara)

İnşaat sözleşmelerinde cezai şarta sıkça yer verilmektedir. Bu sebeple, cezai şart kurumunun, inşaat sözleşmesindeki uygulamasının içerdiği özellikler ile ...

49.50 TL 55 TL -10%