Toplam 442 adet ürün
 
Aykut Bedük, Modern Yönetim Teknikleri

Modern Yönetim Teknikleri  

Aykut Bedük  
Gazi Kitabevi  

Günümüzde işletme yönetimi ulusal ve uluslararası düzeyde büyük bir büyüme ve gelişme süreci içerisindedir. Bu gelişme ve yenilikler, işletme yapısı ve ...

Cemal Elitaş, Muhasebe Denetiminde Çalışma Kağıtları

Muhasebe Denetiminde Çalışma Kağıtları  

Cemal Elitaş  
Gazi Kitabevi  

Standardizasyonun hayatımızın her aşamasında yadsınamaz bir gerçeklik olarak karşımıza çıktığı bir dönemde yaşıyoruz. Olmaz denilecek birçok şey için bile bir ...

40.00 33.60 TL
Cemal Elitaş, Muhasebede Araştırma Yöntemleri

Muhasebede Araştırma Yöntemleri  

Cemal Elitaş  
Gazi Kitabevi  

Bu çalışmanın ana amacı muhasebede uygulamalı araştırma çalışmalarının yürütülmesine yardımcı olmaktadır ve bunu yapabilmek için de diğer bilim dallarındaki ...

25.00 21.00 TL
Ferudun Kaya, Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi

Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi  

Ferudun Kaya  
Beta Basım Yayım  

1. Bölüm. Dış Ticaret İşletmelerinde Muhasebe 2. Bölüm. Döviz İşlemleri3. Bölüm. Leasing...Factoring...Forfaiting... Eximbank Kredisi...4. Bölüm. İhracat Ödeme ...

20.83 16.66 TL
M.Oktay Alnıak, Proje Yönetimi (Derlemeler, Makaleller, Örnek Olaylar)

Proje Yönetimi (Derlemeler, Makaleller, Örnek Olaylar)  

M.Oktay Alnıak  
Beta Basım Yayım  

Günümüz kurum ve kuruluşlarında önem kazanan bazı konular göz önüne alınarak bu kitabın ana hatları ortaya konulmuştur. Proje yonetimi esasları, insan, makine, ...

Mehmet Akif Özmen, Yıldıray Genç, Örnek Olaylarla Vergi İhtilafları ve Vergi Yargısı İlke ve Esasları

Örnek Olaylarla Vergi İhtilafları ve Vergi Yargısı İlke ve Esasları  

Mehmet Akif Özmen, Yıldıray Genç  
Türkmen Kitabevi  

Anayasamıza göre; Devletin temel amaç ve görevleri; kişinin temel hak ve hürriyetlerini sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette ...

70.00 59.50 TL
Alpaslan Akay, Aylin Aktükün, Enis Sınıksaran, İktisatçılar İçin Matematik

İktisatçılar İçin Matematik  

Alpaslan Akay, Aylin Aktükün, Enis Sınıksaran  
Türkmen Kitabevi  

Kitap iktisadın temel konularını kavramak için gerekli olan matematiği sunma amacını taşımaktadır. Giriş bölümünün dışında yedi bölümden oluşan kitapta her ...

46.30 39.35 TL
, Makro Ekonomi 2 (Karşılaştırmalı Kuramlar ve Ekonomi Politikaları)

Makro Ekonomi 2 (Karşılaştırmalı Kuramlar ve Ekonomi Politikaları)  

   
Karahan Kitabevi  

Adam Smith, David Ricardo, John Stuart Mill gibi Aydınlanma Çağı filozoflarının görüşleri çerçevesinde şekillenen ve gelişen modern iktisadi düşünce, ders ...

20% Kollektif, Banka Teminat Mektuplarına İlişkin ICC Kuralları - Makaleler

Banka Teminat Mektuplarına İlişkin ICC Kuralları - Makaleler  

Kollektif  
Beta Basım Yayım  

Banka teminatlarına ilişkin olarak ICC tarafından ilk düzenleme 1978 yılında yapılmıştır. Akdi Teminatlar İçin Yeknesak Kurallar adını taşıyan bu ilk ...

25.93 20.74 TL
A. Bahar Ceritoğlu, Kurumsal Sosyal Sorumluluk (Ve İşletmelerin Çevre Bilinci Eksenindeki Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışı ve Kurum İmajı Algısına Etkisi)

Kurumsal Sosyal Sorumluluk (Ve İşletmelerin Çevre Bilinci Eksenindeki Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışı ve Kurum İmajı Algısına Etkisi)  

A. Bahar Ceritoğlu  
Yalın Yayıncılık  

İşletmelerin toplumsal sorumlulukları Kurumsal Sosyal Sorumluluk kavramı altında; günümüzde hem ekonominin hem de bilimsel dünyanın yoğunlukla üzerinde durduğu ...

13.89 10.42 TL
Ersin Çamoğlu, Anonim Ortaklık Yönetim Kurulu Üyelerinin Hukuki Sorumluluğu

Anonim Ortaklık Yönetim Kurulu Üyelerinin Hukuki Sorumluluğu  

Ersin Çamoğlu  
Vedat Kitapçılık  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

92.59 83.33 TL
Ali Ekber Akgün, Halit Keskin, Ayşe Günsel, Bilgi Yönetimi ve Öğrenen Örgütler

Bilgi Yönetimi ve Öğrenen Örgütler  

Ali Ekber Akgün, Halit Keskin, Ayşe Günsel  
Eflatun Basım Dağıtım  

- Bilginin Epistemolojik Kökenleri - Bilgi Kavramı ve Bilgi Yaratma Süreci - Örgütsel Hafıza ve Enformasyon Teknolojileri ...                                                         

18.52 13.89 TL
Rıdvan Eğin, Firmaların Dönüştürücü Gücü Dış Kaynak Kullanımı (Yöntem ve Uygulamalar)

''Firmaların Dönüştürücü Gücü'' Dış Kaynak Kullanımı (Yöntem ve Uygulamalar)  

Rıdvan Eğin  
Crea Yayınları  

Dünyayla yaşadığımız hızlı entegrasyon ve global ekonomideki rekabetçi gelişmelerin yansımasıyla, uzun yıllardır ekonomi ve iş dünyamız dış kaynak kullanımını ...

Mümin Ertürk, Meslek Yüksek Okulları İçin Yönetim ve Organizasyon

Meslek Yüksek Okulları İçin Yönetim ve Organizasyon  

Mümin Ertürk  
Beta Basım Yayım  

Meslek Yüksek Okulları Müfredatına göre hazırlanmış Yönetim ve Organizasyon isimli kitabımız, yönetim bilimiyle ilgili tanımlar ve kavramlar, yönetim bilimin ...

Ümit Hacıoğlu, Hasan Dinçer, Finansa Giriş (Teori ve Uygulama)

Finansa Giriş (Teori ve Uygulama)  

Ümit Hacıoğlu, Hasan Dinçer  
Beta Basım Yayım  

Okurlarımıza sunmuş olduğumuz Finansa Giriş-Teori ve Uygulama Kitabı öncelikle finans konularında temel düzey bilgiler vermektedir. Günümüzde hazırlanan finans ...

20% Kolektif, Demiryolu Taşımacılığı ve Lojistik Kongresi Bildiriler Kitabı

Demiryolu Taşımacılığı ve Lojistik Kongresi Bildiriler Kitabı  

Kolektif  
Beta Basım Yayım  

Günümüzde demiryolu taşımacılığına ilişkin tartışmalar ve değerlendirmeler giderek artmakta ve önem arz etmektedir. 1923 yılından 1950li yıllara kadar ciddi ...

27.78 22.22 TL
Aytaç Köksal, Bağımsız Denetim Sözleşmesi

Bağımsız Denetim Sözleşmesi  

Aytaç Köksal  
Beta Basım Yayım  

Bağımsız denetim, sermaye piyasası başta olmak üzere, piyasalarda uygulanan ve gittikçe önem kazanan bir denetim türüdür. Ancak, özellikle, Türk Ticaret Kanunu ...

41.67 33.34 TL
Hasan Bakır, Gayrimenkul Değerlemesi Ve Finans Matematiği

Gayrimenkul Değerlemesi Ve Finans Matematiği  

Hasan Bakır  
Detay Yayıncılık (Ankara)  

Özet Gayrimenkul yatırımlarına kılavuz niteliğindeki bu kitapta gayrimenkulile ilgili kavramlara, terimlere yer verildikten sonra gayrimenkuldeğerleme ...

8.5 8.50 TL
Ruhi Sarpkaya, Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi  

Ruhi Sarpkaya  
Anı Yayıncılık  

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi dersi kitabının hem kurumsal hem de uygulamaya dönük olmasını hedefledik. Bu kitabı hazırlarken Türk eğitim sisteminin ...

41.00 32.80 TL
Erdal Ünsalan, Bülent Şimşeker, İnsan Kaynakları Yönetimi

İnsan Kaynakları Yönetimi  

Erdal Ünsalan, Bülent Şimşeker  
Detay Yayıncılık (Ankara)  

Meslek Yüksekokulları İçin Metepe Göre Hazırlanmış. İnsan Kaynakları Yönetimi, Meslek Yüksekokulları İçin Metepe Göre Hazırlanmış Kitabı Hakkında Bu kitap, ...