Toplam 1011 adet ürün
 
İlker Belek, Esnek Üretim, Derin Sömürü

Esnek Üretim, Derin Sömürü  

İlker Belek  
Nazım Kitaplığı  

Her şeyin esnediğinden söz ediliyor: Teknoloji, fabrikalar, istihdam biçimleri, yönetim anlayışı. Esnemenin, üretkenliği artırmanın yanı sıra, işçilerin ...

Ekrem Özcan, Türk Savaşları Işığında Pazarlama Stratejileri

Türk Savaşları Işığında Pazarlama Stratejileri  

Ekrem Özcan  
Cinius Yayınları  

Pazarlamayla savaş arasındaki benzerlikleri ele alan kitapları incelediğimizde, savaş örneklerinin çoğunun ya Çin ya da Avrupa kökenli savaşlar olduğunu ...

15 9.45 TL
Ahmet Çayıroğlu, Murad Kayacan, Vadeli Piyasalarda Teori ve Uygulama Işığında 50 Altın Kural

Vadeli Piyasalarda Teori ve Uygulama Işığında 50 Altın Kural  

Ahmet Çayıroğlu, Murad Kayacan  
Literatür Yayıncılık  

Bu kitap şu dört hususta okuyucuya katkı sağlayacaktır:Üniversitelerimizin finans ve işletme ile ilgili çeşitli bölümlerinde verilmekte olan türev ürün ...

46.00 34.04 TL
Aydın Göle, Satış ve Buz Dansı (Satışta Herşey)

Satış ve Buz Dansı (Satışta Herşey)  

Aydın Göle  
Papatya Bilim  

Satış, Muhtemel müşterilere, ürünlerimizi satın almakla kazanacakları faydaları aktarma ve inandırarak ikna etmek işlemidir. Öylese sizler de, bu kitabı alıp ...

40.00 32.00 TL
Dursun Arıkboğa, Finansal Muhasebe

Finansal Muhasebe  

Dursun Arıkboğa  
Derin Yayınları  

Kitap, muhasebe bilmeyen kişilerin öğrenmelerine katkı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Özellikle üniversitelerin çeşitli fakültelerinde muhasebe dersleri ...

28 19.60 TL
Erdinç Tekbaş, Ticari Cemaatler Kapitalizm Dininin Para Tarikatları mı?

Ticari Cemaatler Kapitalizm Dininin Para Tarikatları mı?  

Erdinç Tekbaş  
Seçkin Yayıncılık (Ankara)  

Toplumun farklı kurumlarının ağ biçiminde örgütlenmeye başladığı günümüzde, Ağ Tipi veya Çok Katmanlı Pazarlama sistemi olarak bilinen pazarlama tekniği ...

27.50 27.50 TL
20% Tevfik Dalgıç, İşletmecilik ve Pazarlama Yazıları

İşletmecilik ve Pazarlama Yazıları  

Tevfik Dalgıç  
Beta Basım Yayım  

Günümüzde müşteriler artık kendilerinin dinlenmesini, sorunlarına çözüm aranmasını, şikayet ve dileklerine kulak verilmesini, kısacası kendilerine saygı ...

26 20.80 TL
Kolektif, Mistik Pazarlama (Efsaneler, Batıl İnançlar ve Spiritüelliğin Pazarlama İletişimindeki Rolü)

Mistik Pazarlama (Efsaneler, Batıl İnançlar ve Spiritüelliğin Pazarlama İletişimindeki Rolü)  

Kolektif  
Kapital Medya  

Mistisizm, bireyler için bir tutku; bu tutku da pazarlamacılar için bir fırsat...Ne kadar modern ve akılcı bir hayat biçimimiz olsa da birçok duygu, düşünce ve ...

25.00 25.00 TL
Ulaş Akküçük, Görselleştirme Teknikleri (Pazarlama ve Patent Analizi Örnek Uygulamaları ile Birlikte)

Görselleştirme Teknikleri (Pazarlama ve Patent Analizi Örnek Uygulamaları ile Birlikte)  

Ulaş Akküçük  
Yalın Yayıncılık  

Günümüzde şirketler giderek büyüyen veri yığınlarını analiz etmek için çeşitli çok değişkenli analiz yöntemlerine artan bir şekilde başvurmaktadır. Bu veri ...

18.52 13.89 TL
32% David Meerman Scott, Gerçek-Zamanlı (Pazarlama ve Halkla İlişkiler)

Gerçek-Zamanlı (Pazarlama ve Halkla İlişkiler)  

David Meerman Scott  
MediaCat Kitapları  

Hızla değişen dünyanın bir o kadar hızla değişen iş hayatı; şirketleri, yöneticileri ve liderleri yeni duruşlar sergilemeye, markaları için yeni kimlik ...

30.00 20.40 TL
İsa Karakaş, SGK İşlemleri ve Asgari İşçilik Uygulamaları İhtilaflar ile Çözümü (Tüm Yönleriyle İnşaat ve Taahhüt İşlerinde)

SGK İşlemleri ve Asgari İşçilik Uygulamaları İhtilaflar ile Çözümü (Tüm Yönleriyle İnşaat ve Taahhüt İşlerinde)  

İsa Karakaş  
Adalet Basım Yayım  

Form - Belge - Dilekçe Örnekleri ile Güncel Yargı Kararlarıyla Donatılmış, Örnekli - AçıklamalıTüm İnşaat ve Taahhüt İşleri Yapan İşyerleri ile İşveren - ...

60.19 51.16 TL
Osman Berat Gürzumar, Franchise Sözleşmeleri ve Bu Sözleşmelerin Temelini Oluşturan sistemlerin Hukuken Korunması

Franchise Sözleşmeleri ve Bu Sözleşmelerin Temelini Oluşturan ''sistem''lerin Hukuken Korunması  

Osman Berat Gürzumar  
Beta Basım Yayım  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Rıdvan Eğin, Firmaların Dönüştürücü Gücü Dış Kaynak Kullanımı (Yöntem ve Uygulamalar)

''Firmaların Dönüştürücü Gücü'' Dış Kaynak Kullanımı (Yöntem ve Uygulamalar)  

Rıdvan Eğin  
Crea Yayınları  

Dünyayla yaşadığımız hızlı entegrasyon ve global ekonomideki rekabetçi gelişmelerin yansımasıyla, uzun yıllardır ekonomi ve iş dünyamız dış kaynak kullanımını ...

Sevinç Korkmaz, İşletmelerin Sosyal Sorumlukları

İşletmelerin Sosyal Sorumlukları  

Sevinç Korkmaz  
Umuttepe Yayınları  

İŞLETMELERİN SOSYAL SORUMLUKLARIİşletmeler faaliyetlerini gerçekleştirirken ilişkide bulundukları sosyal grupların ve dinamiklerinin etkisi altındadırlar. Bu ...

28.00 23.80 TL
Kadir Öztaş, Tahsin Karabulut, Turizm Ekonomisi ve Genel Turizm Bilgileri

Turizm Ekonomisi ve Genel Turizm Bilgileri  

Kadir Öztaş, Tahsin Karabulut  
Nobel Yayın Dağıtım  

Kitap; meslek yüksek okulları turizm programlarının I. yarıyılında okutulan Turizm Ekonomisi dersi için hazırlanmıştır. Bununla beraber çalışmada, daha önce ...

Necdet Hacıoğlu, Turizm Pazarlaması

Turizm Pazarlaması  

Necdet Hacıoğlu  
Nobel Yayın Dağıtım  

Bu kitap, turizm endüstrisinde uluslararası düzeyde, bir modern pazarlama anlayışının gerekliliğini vurgulamak amacıyla, özellikle üniversitelerimizde örgün ...

Yrd. Murat Erdoğan, Bilgisayar Tabanlı Finansal Muhasebe

Bilgisayar Tabanlı Finansal Muhasebe  

Yrd. Murat Erdoğan  
Beta Basım Yayım  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

A. Hamdi İslamoğlu, Hizmet Pazarlaması

Hizmet Pazarlaması  

A. Hamdi İslamoğlu  
Beta Basım Yayım  

Gelişmiş ülkelerde hizmetlerin toplam ekonomi içindeki payı %80lere varmakta, gelişmekte olan ülkelerde de ağırlığı her geçen gün artmaktadır. Hizmet ...

Martin Lindstrom, Buyology

Buyology  

Martin Lindstrom  
Optimist Yayın Dağıtım  

İnsanların Satın Alma Sırları Bu Kitapta Her birimizin her yıl yaptığı sayısız alışverişi harekete geçiren gerçek etmenler nelerdir? Tüketiciler herhangi bir ...

Şahabettin Yiğitbaşı, Doğan Uysal, Mikro İktisadi Analiz

Mikro İktisadi Analiz  

Şahabettin Yiğitbaşı, Doğan Uysal  
Çizgi Kitabevi Yayınları  

Mikro iktisat öğretimi ve bu alanda hazırlanan kitap ve benzeri kaynaklar, genel iktisat bilgilerine geçişi sağlayan bir giriş kapısı veya bir ilk eşik işlevi ...

60 42.00 TL