Toplam 566 adet ürün
 
Bilsay Kuruç, Mustafa Kemal Döneminde Ekonomi (Büyük Devletler ve Türkiye)

Mustafa Kemal Döneminde Ekonomi (Büyük Devletler ve Türkiye)  

Bilsay Kuruç  
İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları  

Kitap, 1920li ve otuzlu yılların iktisat dünyasını aydınlatırken, özellikle kapitalizmin bugününe ve yarınına ışık tutuyor. 20. Yüzyılın bugünlere nasıl ...

55.56 39.45 TL
Mehmet Ulusoy, Ulusal Devrim ve Küresel Karşıdevrim

Ulusal Devrim ve Küresel Karşıdevrim  

Mehmet Ulusoy  
Kaynak Yayınları (Analiz)  

19. yüzyılın sonunda emperyalizm aşamasına ulaşan kapitalizm, varıp yerleştiği bu aşamada yaşlanma sürecine girdi. Yaşlanmasının 20. yüzyılın sonundaki ...

Sahra Wagenknecht, Kapitalizm Komada (Sosyalist Bir Teşhis)

Kapitalizm Komada (Sosyalist Bir Teşhis)  

Sahra Wagenknecht  
Yordam Kitap  

Almanyada kazandığı seçim başarılarıyla dikkati çeken Sol Partinin parlak teorisyeni ve milletvekili Sahra Wagenknechtten bir polemik kitabı...Kapitalizm ...

18 11.70 TL
Anthony Brewer, Marksist Emperyalizm Teorileri (Eleştirel Bir Analiz)

Marksist Emperyalizm Teorileri (Eleştirel Bir Analiz)  

Anthony Brewer  
Kalkedon Yayıncılık  

Bu eserdeki amacım; emperyalizm üzerine yazılmış Marksist eserlerin, hatta daha geniş çerçevede, kapitalist dünya ekonomisinin ortaya çıkışının ve gelişiminin ...

35.19 22.87 TL
Necati Ulunay Ucuzsatar, Atatürkün Jeopolitiği - Misak-ı Milli ve Küresel Emperyalizm

Atatürk'ün Jeopolitiği - Misak-ı Milli ve Küresel Emperyalizm  

Necati Ulunay Ucuzsatar  
Derin Yayınları  

20. yüzyıl başlarında emperyalizmi yenen Atatürk jeopolitiği, aynı yüzyıl boyunca emperyal girişimlere karşı çıkmış ve günümüzde de küresel emperyalizmin ...

15.00 10.50 TL
Ş. Gürçağ Tuna, Türkiyede Kapitalizmin ve Fetişizmin İnşa Süreci (Bir Kavram Kapitalizm Neyi Anlatır?)

Türkiye'de Kapitalizmin ve Fetişizmin İnşa Süreci (Bir Kavram Kapitalizm Neyi Anlatır?)  

Ş. Gürçağ Tuna  
Sosyal Araştırmalar Vakfı (SAV)  

İlan Edilmemiş Savaş:Bir Kavram Kapitalizm ve Türkiyede KapitalizmAyrıca, ekonomi biçimlerinin tahlilinde ne mikroskoptan yararlanılabilir, ne de kimyasal ...

18 11.70 TL
Max Weber, Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu

Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu  

Max Weber  
Alter Yayıncılık  

Max Weber (1864-1920), Alman düşünür, sosyolog ve ekonomi politik uzmanı. Modern antipozitivistik sosyoloji incelemesinin babası olduğu düşünülür. Sosyolojiyi ...

Naomı Kleın, Şok Doktorini

Şok Doktorini  

Naomı Kleın  
Agora Kitaplığı  

No Logo? adlı kitabıyla bütün dünyada adından söz ettiren Naomi Kleina göre, küresel çaptaki serbest piyasanın zafere demokratik araçlarla ulaştığı düşüncesi ...

50.00 35.00 TL
Fazıl Duygun, Sen Yıkmazsan Yıkılmaz

Sen Yıkmazsan Yıkılmaz  

Fazıl Duygun  
Bilge Karınca Yayınları  

Devrimci kelimelerin sabırlı kaşifi sevgili gönüldaşım Fazıl Duygun, senden çok şey bekliyorum… Kapitalizm insanlık tarihinde sadece küçük bir parantezdir ve ...

23.15 12.73 TL
Fuat Ercan, Demet Yılmaz, Türkiyede Kapitalizmin Gelişimi

Türkiye'de Kapitalizmin Gelişimi  

Fuat Ercan, Demet Yılmaz  
Dipnot Yayınları  

Türkiyede Kapitalist Sermaye Birkiminin Ulusal Dönüşümü -Mehmet Türkay- 1929 Büyük Burhan Sonrası Meksikada Korporatist Populizm Ve Türkiyede Solidarist ...

4.63 3.29 TL
Mustafa Kemal Coşkun, Yapı, Pratik, Özne

Yapı, Pratik, Özne  

Mustafa Kemal Coşkun  
Dipnot Yayınları  

YAPI PRATİK, ÖZNE Kapitalizmin Dönüşüm Süreçlerinin Ekonomi Politik Eleştirisi Elinizdeki bu çalışma, kapitalizmin yaşanan dönüşümünü ekonomi politik bir ...

30% Gerard Dumenil, Dominique Levy, Kapitalizmin Marksist İktisadı

Kapitalizmin Marksist İktisadı  

Gerard Dumenil, Dominique Levy  
İletişim Yayınevi  

1980lerde dünyayı sarmaya başlayan neoliberal politikaların hızlandırdığı küreselleşme, günümüz toplumlarının kapitalist niteliklerini çok daha açık biçimde ...

27 18.90 TL
Ellen Meiksins Wood, Kapitalizm Demokrasiye Karşı (Tarihsel Maddeciliğin Yeniden Yorumlanması)

Kapitalizm Demokrasiye Karşı (Tarihsel Maddeciliğin Yeniden Yorumlanması)  

Ellen Meiksins Wood  
Yordam Kitap  

Sınıftan Kaçış ve Kapitalizmin Arkaik Kültüründen sonra Kapitalizm Demokrasiye Karşı. Ellen M. Wooda göre, komünizmin çöküşünden sonra Marksist kuram ve bu ...

Steven Hiatt, Bir Ekonomik Tetikçinin İtirafları 3

Bir Ekonomik Tetikçinin İtirafları 3  

Steven Hiatt  
April Yayıncılık  

Yıl 2008... Dolar değer kaybetmeye başlıyor ve bu düşüş sürüyor. A.B.D.nin en büyük ithalat kalemi olan petrolün varil fiyatı 200 dolara kadar çıkıyor. Büyük ...

25 17.50 TL
Sungur Savran, Kod Adı Küreselleşme - 21. Yüzyılda Emperyalizm

Kod Adı Küreselleşme - 21. Yüzyılda Emperyalizm  

Sungur Savran  
Yordam Kitap  

Sungur Savran, bu kitapta küreselleşme teorilerini ayrıntılı biçimde irdeleyerek efsane ile gerçeği birbirinden ayırmaya yöneliyor. Ulaştığı sonuç, ne ...

28 18.20 TL
Harry Magdoff, Küreselleşme ve Yaklaşan Sosyalizm

Küreselleşme ve Yaklaşan Sosyalizm  

Harry Magdoff  
Kalkedon Yayıncılık  

Kapitalizm karşısındaki dava birkaç cepheye sahiptir. Birincisi, kapitalizm, sömürgeci ve emperyal savaşlara ve daha yoksul ülkelerin ekonomik egemenlik altına ...

23.15 15.05 TL
25% Timothy Bewes, Şeyleşme & Geç Kapitalizmde Endişe

Şeyleşme & Geç Kapitalizmde Endişe  

Timothy Bewes  
Metis Yayıncılık  

Kapitalizmin insanlar arası ilişkilerde yarattığı tahribatı tanımlamak için kullanılagelmiş çeşitli kavramlar arasında en çarpıcı ve en kolay anlaşılanlardan ...

38.50 28.88 TL
30% Kolektif, Yeni İmparatorluk Çağı

Yeni İmparatorluk Çağı  

Kolektif  
Say Yayınları  

Sömürgecilik, emperyalizm, kapitalizm derken kabına gore yeniden şekillenen kara bir güç . Her dönem yaptığı gibi zamana ve toplumsal yapıya gore kendine yeni ...

20 14.00 TL
25% Albert O. Hirschman, Tutkular ve Çıkarlar & Kapitalizm Zaferini İlan Etmeden Önce Nasıl Savunuluyordu?

Tutkular ve Çıkarlar & Kapitalizm Zaferini İlan Etmeden Önce Nasıl Savunuluyordu?  

Albert O. Hirschman  
Metis Yayıncılık  

Siyasal iktisadın tanınmış isimlerinden Albert O. Hirschman kapitalizmin şekillenmekte olduğu on yedinci ve on sekizinci yüzyıllardaki düşünsel havayı ...

20 15.00 TL
Etyen Mahçupyan, Batıyı Anlamak & Zihniyet, Değişim ve Kriz

Batı'yı Anlamak & Zihniyet, Değişim ve Kriz  

Etyen Mahçupyan  
İletişim Yayınevi  

İnsanlığı bir yerden bir yere taşıyan modernizmin, bir zihniyet analizine konu edildiğinde ne tür bir algılamaya denk düştüğü üzerine etraflı ve sistemli bir ...

20.83 14.58 TL