Toplam 207 adet ürün
 
Karl Marx, Friedrich Engels, Yazın ve Sanat Üzerine Cilt: 2

Yazın ve Sanat Üzerine Cilt: 2
Karl Marx, Friedrich Engels
Sol ve Onur Yayınları

Modern sosyalizm, içeriği bakımından, her şeyden önce bir yandan mdern toplumda varlıklılar ile varlıksızlar, ücretliler ile burjuvalar arasında egemen olan ...

0 TL

Kollektif, Sanat Dünyamız Sayı: 86

Sanat Dünyamız Sayı: 86
Kollektif
Yapı Kredi Yayınları

İçindekiler: Editörden / Mine Haydaroğlu Rüzgar Gülü Ayfer Tunç, Enis Batur, Alp Tümertekin, Zeynep Yasa Yaman, Ali Ece, Filiz Özdem, Necmi Sönmez, Orçun ...

0 TL 0 TL -30%

Julia Kristeva, Korkunun Güçleri İğrençlik Üzerine Deneme

Korkunun Güçleri İğrençlik Üzerine Deneme
Julia Kristeva
Ayrıntı Yayınları

Dehşet, iğrençlik, pislik...Uzakta tutulmaya çalışılan, dışlanan, bastırılan ama geri dönen; bir tokat gibi suratımızda patlayan; bedenimizi istila eden; ...

0 TL 0 TL -25%

Peter Bürger, Avangard Kuramı

Avangard Kuramı
Peter Bürger
İletişim Yayınevi

Avangardın davası, sanatı ve hayatı buluşturmaktır. Sanatın içinden toplumu dönüştürmeyi umar. 20. yüzyılda eleştirel bir kültürün kurulmasındaki en aykırı ...

0 TL 0 TL -20%

Şahin Yenişehirlioğlu, Felsefe ve Sanat (Birinci Kitap) Düşünce Kozmosu (İkinci Kitap)

Felsefe ve Sanat (Birinci Kitap) Düşünce Kozmosu (İkinci Kitap)
Şahin Yenişehirlioğlu
Ümit Yayıncılık

Bu kitap, yazarın, ülkemizdeki bazı düşün ve sanat-edebiyat dergilerinde yazdığı, çeşitli konuları temel alan çalışmalarından oluşmaktadır. Daha çok sanat ...

0 TL

Ali Akay, Sanatın Sosyolojik Gözü

Sanatın Sosyolojik Gözü
Ali Akay
Bağlam Yayınları

Bu kitapta siyasi ve sosyolojik olan yazılarla birlikte sergilerin yazıları yan yana, arka arkaya, içiçe olarak sunulmuştur. Bu birliktelik beraberinde ...

0 TL 0 TL -10%

Kollektif, Sanat Dünyamız Sayı: 91

Sanat Dünyamız Sayı: 91
Kollektif
Yapı Kredi Yayınları

İçindekiler Editörden/ Mine Haydaroğlu Rüzgar Gülü / Ayça Sabuncuoğlu, Filiz Özdem, Necmi Sönmez, Ayşegül İzer, Leyla Ersin Ekmekçiler, Nilüfer Tönel, Canan ...

0 TL 0 TL -30%

Engin Beksaç, Avrupa Sanatına Giriş

Avrupa Sanatı'na Giriş
Engin Beksaç
Engin Yayıncılık

Çalışmamız içinde belirtilen bölümlerde temsilci olabilme özelliği kesin olan sanat yapıtları belirtilmekte olup, bu eserler yoluyla okuyucuya bir giriş ...

0 TL 0 TL -32%

Georgi Plehanov, Sosyalist Açıdan Toplum, Sanat, Eleştiri

Sosyalist Açıdan Toplum, Sanat, Eleştiri
Georgi Plehanov
Evrensel Basım Yayın

Sosyalist Açıdan Toplum, Sanat, Eleştiri iki ana bölümden oluşuyor. Birinci bölümde Fransız incelemecisi Jean Freville, hem sanat sorunlarını bilimsel ...

0 TL 0 TL -25%

Kolektif, Aries Sayı: 1

Aries Sayı: 1
Kolektif
Koç Kültür Sanat

İçindekiler: -Söyleşi / Mehmet Güleryüzle Bir Öğleüstü Konuşması -Dosya / Evren (kimileri Kitaplık diyorlar ona)... -Alberto Manguel / Robinson Crusoenun ...

0 TL

Mehmet Ergüven, Yoruma Doğru

Yoruma Doğru
Mehmet Ergüven
Yapı Kredi Yayınları

Başlangıçta sanat yoktu; çünkü sanat, kendisini öyle kabul ettiğimiz sürece vardır. Ve başlangıçta sanat eleştirisi, ya da yorum da yoktu; hatta ülkemizde ...

0 TL 0 TL -30%

Mehmet H. Doğan, Estetik

Estetik
Mehmet H. Doğan
Dokuz Eylül Yayınları

Estetik, dönüşlü (Réflexive) düşüncenin bir biçimidir. Başka bir deyişle insan aklının, kendisine bütün tapınakları, katedralleri, sarayları, heykelleri, ...

0 TL 0 TL -35%

, Defter Sayı: 34 Yıl: 11 Edebiyat / Tarih / Politika / Felsefe

Defter Sayı: 34 Yıl: 11 Edebiyat / Tarih / Politika / Felsefe

Metis Yayıncılık

İÇİNDEKİLER 7 - Defterden / Zeynep Sayın 11 - Öykünme Yetisi Üzerine / Walter Benjamin 14 - Öykünme ve Temsil - İmge ve Benzeşim Beden, Kesintisiz Metin / ...

0 TL 0 TL -25%

Adnan Turani, Sanat Terimleri Sözlüğü

Sanat Terimleri Sözlüğü
Adnan Turani
Remzi Kitabevi

Resim, heykel ve mimarlık alanlarında kullanılan ve dilimize geçmiş çeşitli sözcükler. Terimlerin yabancı dillerdeki karşılıkları. Sanatla ilgilenen herkesin ...

10.8 TL 15 TL -28%

Sezer Tansuğ, Gelenek Işığında Çağdaş Sanat

Gelenek Işığında Çağdaş Sanat
Sezer Tansuğ
İz Yayıncılık

Gelenek Işığında Çağdaş Sanat, tarihsel verilerin çağdaş esinleri besleyen birer kaynak olarak değerlenmesini öngörmekte ve bu idealin gerçekleşmesini kültür ...

0 TL 0 TL -30%

Serkan Özkaya, Sanatta Deha ve Yaratıcılık Schönberg, Adorno, Thomas Mann

Sanatta Deha ve Yaratıcılık Schönberg, Adorno, Thomas Mann
Serkan Özkaya
Pan Yayıncılık

Yirminci yüzyılda sanatın çehresini değiştiren besteci Arnold Schönbergin yapıtı, bu kitapta üç açıdan ele alınıyor. Birincisi, Thomas Mannın besteciyi örnek ...

0 TL 0 TL -30%

Andre Lhote, Sanatta Değişmeyen Plastik Değerler

Sanatta Değişmeyen Plastik Değerler
Andre Lhote
İmge Kitabevi Yayınları

Andre Lhote adıyla, çağdaş Türk sanatındaki modernleşme süreci arasında yakın bir bağlantı var. 1920li yılların başında, Pariste Montparnasseda kendi adını ...

0 TL 0 TL -20%

Wilhelm Worringer, Soyutlama ve Özdeşleyim

Soyutlama ve Özdeşleyim
Wilhelm Worringer
Remzi Kitabevi

Soyutlama ve Özdeşleyim, sanat tarihine ve kültür tarihine getirdiği bu anlayışla, yalnız çağımızın temel kitaplarından biri olmakla kalmaz, tüm çağların ...

0 TL 0 TL -28%

Salih Bolat, Öykü Yazma Teknikleri Yaratıcı Yazma Dersleri

Öykü Yazma Teknikleri Yaratıcı Yazma Dersleri
Salih Bolat
Papirüs Yayınevi

Yazılı kültür sürecini bir davranış biçimi olarak yaşayıp tamamlamadan, sözlü kültürden görsel kültüre geçmiş olan ülkemizde, son yıllarda yazının özellikle ...

0 TL 0 TL -30%

Burne Hogarth, Sanatsal Anatomi

Sanatsal Anatomi
Burne Hogarth
Engin Yayıncılık

Bu kitap insan bedeninin tıbbi değil, sanatsal anatomisiyle ilgilidir. Mekan içinde hareket halinde olan insan bedeninin yapısını ve biçimini inceleyip resmini ...

0 TL 0 TL -32%