Toplam 48 adet ürün
 
Ahmet Şimşek, Tarih Nasıl Yazılır? (Tarihyazımı İçin Çağdaş Bir Metodoloji)

Tarih Nasıl Yazılır? (Tarihyazımı İçin Çağdaş Bir Metodoloji)  

Ahmet Şimşek  
Tarihçi Kitabevi  

Elinizdeki eserin hazırlanış gerekçesi önceki örneklerinin hazırlanış gerekçesinden oldukça farklıdır. A. Zeki Velidî Toganın tarihin ancak vakanüvistlerden ve ...

25.93 18.15 TL
Rauf Arıkan, Araştırma Teknikleri ve Rapor Hazırlama

Araştırma Teknikleri ve Rapor Hazırlama  

Rauf Arıkan  
Asil Yayın Dağıtım  

İçindekiler Araştırma Teknikleri Rapor Yazma Kaynakça Yaygın Olarak Kullanılan Bazı Endeksler, Özetler ve İnternet Adresleri ...                           

Nuri Bilgin, Sosyal Bilimlerde İçerik Analizi

Sosyal Bilimlerde İçerik Analizi  

Nuri Bilgin  
Siyasal Kitabevi  

İçindekiler Bölüm I İçerik Analizi ve Metodolojisi Bölüm II Kategorilendirme Örnekleri Bölüm III Uygulama Örnekleri Bölüm IV Yıldız Falları ...

23.15 17.36 TL
Ziya Gökalp, Felsefe Dersleri (Ciltli)

Felsefe Dersleri (Ciltli)  

Ziya Gökalp  
Çizgi Kitabevi Yayınları  

85 Yıl Sonra Günyüzüne Çıkarılan Kayıp Eserler / Osmanlı Felsefe Çalışmaları ... Gittikçe esaret hafifliyorsa da, tahammül de azalıyor. İnsanın sinirleri ...

50 35.00 TL
Vedat Akman, Uğur Özgöker, Bilimsel Araştırma ve Çalışma Yöntemleri

Bilimsel Araştırma ve Çalışma Yöntemleri  

Vedat Akman, Uğur Özgöker  
Derin Yayınları  

Uluslararası alıntı kuralları ülkeden ülkeye farklılıklar gösterebilmektedir. Bu yüzden belli başlı bilim dallarındaki yayınlarda alıntı kurallarında standardı ...

18.00 12.60 TL
Yücel İslam, Yönlendirilmiş Çalışma I - II (Araştırma - Yazma ve Sunu Teknikleri)

Yönlendirilmiş Çalışma I - II (Araştırma - Yazma ve Sunu Teknikleri)  

Yücel İslam  
Seçkin Yayıncılık (Ankara)  

Bilgi Kavramı, Kaynakları ve Yararlanma Yöntemleri Araştırma ve Rapor Hazırlama Teknikleri Sunu Teknikleri Sunum Çeşitleri Yönlendirilmiş Çalışma I ve ...

35.00 35.00 TL
Hamza Al, Araştırma ve Yazma Metodolojisi

Araştırma ve Yazma Metodolojisi  

Hamza Al  
Sakarya Kitabevi  

İçindekiler Bilimin Serüveni Bilimsel Araştırma Şekil Şartları Metin Aktarma ve Kaynak Gösterme Yöntemleri ...                                                               

Yücel İslam, Dosyalama ve Arşivleme Teknikleri

Dosyalama ve Arşivleme Teknikleri  

Yücel İslam  
Seçkin Yayıncılık (Ankara)  

Genel Olarak Yönetim, Bilgi ve Belge Yönetimi Bilgi ve Belge Yönetimi Evrak Yönetimi Bürolarda Form Kullanımı Dosyalama Hazırlığı Dosyalama Hazırlığı ...

Mahmut Kartal, Bilimsel Araştırmalarda Hipotez Testleri

Bilimsel Araştırmalarda Hipotez Testleri  

Mahmut Kartal  
Nobel Yayın Dağıtım  

Bu kitap, bilimsel araştırma yapanların ihtiyaç duyacağı istatistiksel hipotez testlerini tanıtma, anlatma ve kullanım şekillerini gösterme amacını ...

Şahin Güven, Konulu Tefsir Metodu Çağdaş Tefsir Araştırmalarında

Konulu Tefsir Metodu Çağdaş Tefsir Araştırmalarında  

Şahin Güven  
Şura Yayınları  

Yaşadığımız asrın insanına anlayacağı bir dil ve üslupla Kurânın hidayetini sunmak isteyen son dönem İslâm âlim ve aydınları, eski usûlleri de tetkik etmekle ...

8 5.04 TL
Doğan Ergun, Yöntemi Bulmak

Yöntemi Bulmak  

Doğan Ergun  
İmge Kitabevi Yayınları  

Yöntemi bulmak ve bilimi oluşturmak gerekir diye yazan Jean-Paul Sartre, kanımızca, bilimsel yöntemin önemini ve önceliğini vurgulamak bakımından en özlü ...

27.00 19.98 TL
Eser Sahibi Bilinmiyor, 30 Dakikada Rapor Yazma

30 Dakikada Rapor Yazma  

Eser Sahibi Bilinmiyor  
Damla Yayınevi  

Mesajınızı kağıda nasıl dökersiniz? İnsanların okumak ve uygulamak isteyecekleri bir raporu nasıl yazarsınız? Eğer ilk defa bir rapor yazmanız isteniyorsa ya ...

Derleme, Teknolojinin Bilimsel İlkeleri

Teknolojinin Bilimsel İlkeleri  

Derleme  
Bilim Teknik Yayınevi  

Yazarlar: - Prof. Dr. Önder ORHUN - Prof. Dr. Muhsin ZOR - Prof. Dr. Mustafa ŞENYEL - Prof. Dr. Kudret ÖZDAŞ - Yrd. Doç. Dr. ŞenolAYBEK - Prof. Dr. ...

Nilgün Çelebi, Sosyoloji ve Metodoloji Yazıları

Sosyoloji ve Metodoloji Yazıları  

Nilgün Çelebi  
Anı Yayıncılık  

Doğayı, toplumu, bireyi, kültürü ve bunlar arası ilişkileri betimleme, açıklama, kestirme ve yorumlama uğraşısında bulunmak isteyen insan, sanattan felsefeye, ...

42.00 33.60 TL
Keith F. Punch, Sosyal Araştırmalara Giriş<br>Nicel ve Nikel Yaklaşımlar

Sosyal Araştırmalara Giriş
Nicel ve Nikel Yaklaşımlar
 

Keith F. Punch  
Siyasal Kitabevi  

Günümüzde sosyal bilimler alanında çalışan araştırmacılar görgül araştırmaya hem nitel hem de nicel yaklaşımın mantığını kavramak zorundadır. Bu kitap, her iki ...

25.46 19.09 TL
Halil Zaim, Bilginin Artan Önemi ve Bilgi Yönetimi

Bilginin Artan Önemi ve Bilgi Yönetimi  

Halil Zaim  
İşaret Yayınları  

Elinizdeki eserde, bilgi toplumunun en önemli unsuru olan bilginin artan önemi ve bilgi yönetimi konusu çok etraflı bir şekilde incelenmiş ve Türkiyeden bir ...

Nuran Bayram, Sosyal Bilimlerde SPSS ile Veri Analizi

Sosyal Bilimlerde SPSS ile Veri Analizi  

Nuran Bayram  
Ezgi Kitabevi Yayınları  

Bu kitapta, sosyal bilimlerde sıkça kullanılan İstatistiksel tekniklere ait kısa ve Öz bilgiler aktarılmış olup, özellikle hangi değişken türlerinde, hangi ...

15.74 12.12 TL
Belkıs Kümbetoğlu, Sosyolojide ve Antropolojide Niteliksel Yöntem ve Araştırma

Sosyolojide ve Antropolojide Niteliksel Yöntem ve Araştırma  

Belkıs Kümbetoğlu  
Bağlam Yayınları  

Sosyal bilim araştırmaları ve sorunsallarına ilişkin Türkiyede yayınlanmış kitap sayısı oldukça sınırlıdır. Elinizdeki bu kitap, Öğrenciler ve araştırmacılar ...

28.00 21.28 TL
R. Stephen Humphreys, İslam Tarihi Metodolojisi

İslam Tarihi Metodolojisi  

R. Stephen Humphreys  
Litera Yayınları  

Elinizdeki bu kitap, Ortaçağ İslam tarihine dair bugün artık çok büyük bir yekûn tutan çalışmalar içinde kendine yön bulmak isteyenler için son derece faydalı ...

Cihan Dura, Düşünme Araştırma Yazma

Düşünme Araştırma Yazma  

Cihan Dura  
Ekin Kitabevi Yayınları  

Bu kitap en az 20 yıllık bir ilgi ve çalışmanın ürünüdür. İlk kez 1984 yılında çok dar boyutta Araştırma Yöntemleri adlı bir ders notu olarak dünyaya ...