Toplam 53 adet ürün
 
Said Halim Paşa, Buhranlarımız ve İçtimai Hayatımız

Buhranlarımız ve İçtimai Hayatımız  

Said Halim Paşa  
Billur  

Osmanlı'nın en zor döneminde sadrazamlık yapmış çok önemli bir devlet adamı olarak, o zamanlardan bu zamanlara uzanan geri kalmışlığımızın sebeplerini kendi ...

20.00 11.00 TL
Fatih Yurttaş, Mihaloğulları: Balkanlarda Bir Uç Beyi Ailesi 1300 - 1600

Mihaloğulları: Balkanlarda Bir Uç Beyi Ailesi 1300 - 1600  

Fatih Yurttaş  
Bilgeoğuz Yayınları  

Bu çalışma, Osmanlı Devleti'nin kuruluş aşamasında büyük emekleri ve fedakârlıkları bulunan Mihaloğulları ailesinin, kuruluş dönemi başta olmak üzere Rumeli ...

20.00 12.60 TL
, Bir Siyasî Dehânın Portresi - Sultan 2. Abdülhamid Han

Bir Siyasî Dehânın Portresi - Sultan 2. Abdülhamid Han  

   
Rumuz Yayınevi  

Sultan 2. Abdülhamid, 19. Yüzyılın önemli ve en çok tartışılan siyasî figürlerinden biriydi. Gerek bu "uzun yüzyıl"ın içine sığan önemli hadiseler, gerekse ...

65.00 39.00 TL
Ahmet Çaycı, Anadolu Selçuklu Sanatında Gezegen ve Burç Tasvirleri

Anadolu Selçuklu Sanatında Gezegen ve Burç Tasvirleri  

Ahmet Çaycı  
Palet Yayınları  

Gezegen ve burç meselesini esas alan mevcut çalışmada yazılı ve sözlü oluşumların plastik sanatlardaki reel ve sembolik yansımaları ortaya konmuştur. Böyle ...

55.00 34.65 TL
Mevlevi Fadıl Senadullah, Selçuklu İmparatorluğunun Düşüşü

Selçuklu İmparatorluğu'nun Düşüşü  

Mevlevi Fadıl Senadullah  
Post Yayın  

Dr. Senaullah tarafından yazılan elinizdeki eser, Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun gerileme devresini konu almaktadır. Söz konusu eser, siyasî tarihin ...

22.00 14.30 TL
Eray Yılmaz, Türkiye Çocuk Gazetelerinde Osmanlı Kimliği 1869 - 1908

Türkiye Çocuk Gazetelerinde Osmanlı Kimliği 1869 - 1908  

Eray Yılmaz  
İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları  

Türkçe Çocuk Gazetelerinde Osmanlı Kimliği adlı bu eser 1869 - 1908 yılları arasında yayınlanan çocuk gazetelerinden yola çıkarak, geç dönem Osmanlı ...

45.00 31.95 TL
, Savaş Sürgün ve İskan

Savaş Sürgün ve İskan  

   
Cinius Yayınları  

Çerkesler Kafkasya'nın yerleşik halklarından biridirler. Tarih öncesi devirlerden beri Kafkasya'nın sakini olarak sürdürdükleri yaşamları Rus işgali ile ...

32.00 20.16 TL
35% , Hammer Seyahatnamesi

Hammer Seyahatnamesi  

   
Timaş Yayınları  

Hammer, yeniden Osmanlı ülkesinde! Avusturyalı şarkiyatçı Joseph von Hammer (1774-1856), Osmanlı İmparatorluğu?na ayna tutan tarihçilerden. Adıyla anılan kro ...

17.50 11.38 TL
Mehmet Ali Beyhan, İstanbulun İşgal Yılları ve Milli Mücadeleye Giden Yol

İstanbul'un İşgal Yılları ve Milli Mücadeleye Giden Yol  

Mehmet Ali Beyhan  
İstanbul Edebiyat Derneği Yayınevi  

?Fatih, laboratuvarın kapısını itekleyip içeri girdi. Kendi çalışma odasına geçerken, büyük odanın aralık duran kapısından bir şey dikkatini çekti: Odanın ...

40.00 40.00 TL
Dr.Yusuf Halaçoğlu, Anadoluda Aşiretler - Cemaatle - Oymaklar: 1453 - 1650

Anadolu'da Aşiretler - Cemaatle - Oymaklar: 1453 - 1650  

Dr.Yusuf Halaçoğlu  
Atayurt Yayınevi  

Bu kitabın ana kaynağını 1453 ile 1650 yılları arasına ait Osmanlı tahrir defterleri oluşturmaktadır. Osmanlı Devleti'nin Anadolu coğrafyasındaki aşiret, ...

580.00 377.00 TL
Tahsin Karagöz, İnsanlığın Hafızası Tarih

İnsanlığın Hafızası Tarih  

Tahsin Karagöz  
Cinius Yayınları  

-Tarihe damga vuran salgınlar -Osmanlıdan günümüze darbeler ve askeri müdahaleler -Ermeni Meselesi ve Tehcir Kanunu -Sarıkamış Harekatı -Mondros Ateşke ...

35.00 22.05 TL
Ebubekir Efendi, Vaka-i Cedid

Vaka-i Cedid  

Ebubekir Efendi  
Payidar  

Vaka-i Cedid: Yeni olay Osmanlı Devleti'nin 1768 'den 1813 senesine kadar ki olaylarının bir muhtırası şeklinde kaleme alınmıştır. Dikkatle okunacak olursa ...

25.00 17.50 TL
Kolektif, Osmanlı’da İlm-i Kelam: Alimler - Eserler - Meseleler

Osmanlı’da İlm-i Kelam: Alimler - Eserler - Meseleler  

Kolektif  
İsar - İstanbul Araştırma ve Eğitim  

İslâm düşünce mirasının güçlü bir taşıyıcısı ve temsilcisi olan Osmanlı, tarih sahnesine çıkmasının hemen ardından İslâm medeniyetinin lokomotifi hâline geldi ...

28.00 28.00 TL
Kolektif, Osmanlı’da İlm-i Fıkıh: Alimler - Eserler - Meseleler

Osmanlı’da İlm-i Fıkıh: Alimler - Eserler - Meseleler  

Kolektif  
İsar - İstanbul Araştırma ve Eğitim  

İnsan davranışlarını konu edinen fıkıh ilminin geliştirmiş olduğu teoriler, fıkıh eserlerinde detaylı bir şekilde yer almaktadır. Müslüman toplumların ...

28.00 28.00 TL
Gülsüm Devran Eken, Velilerle Şahlanan Osmanlı - 2

Velilerle Şahlanan Osmanlı - 2  

Gülsüm Devran Eken  
Kitaş Yayınevi  

Bu kitapta 273 yıl süren 20 Padişahın hayatından ibaretlik olaylara şahit olacaksınız. Bu kitabı okuyunca Sultan I. Ahmed'in Rasululah'a (sav.) olan aşkından, ...

35.00 35.00 TL
Murat Fidan, Osmanlı Dönemi Kastamonuda Esnaflık ve Ticari Hayat

Osmanlı Dönemi Kastamonu'da Esnaflık ve Ticari Hayat  

Murat Fidan  
Gece Kitaplığı  

Bu çalışma, 17. yüzyılın son çeyreğinden 19. yüzyılın yarısına kadarki zaman dilimini konu edinmektedir. Giriş ve üç ana bölümden oluşan bu çalışmanın giriş ...

63.00 39.69 TL
Gülsüm Devran Eken, Velilerle Şahlanan Osmanlı Seti - 3 Kitap Takım

Velilerle Şahlanan Osmanlı Seti - 3 Kitap Takım  

Gülsüm Devran Eken  
Kitaş Yayınevi  

Bu kitabı Okuyunca:  "Vay be neler neler olmuş" diyerek geçmişinize sarılacaksınız ve o günlere hasret duyacaksınız. Tarihe olan merakınızdan şehir şehir ...

105.00 105.00 TL
Gülsüm Devran Eken, Velilerle Şahlanan Osmanlı - 3

Velilerle Şahlanan Osmanlı - 3  

Gülsüm Devran Eken  
Kitaş Yayınevi  

Daha dün gibiydi Osman Bey'in devlet olması, daha dün gibiydi çınarın dallarını göklere uzatması. Daha dün gibiydi İstanbul'un fethi, Allah Allah diyen ...

35.00 35.00 TL
Gülsüm Devran Eken, Velilerle Şahlanan Osmanlı - 1

Velilerle Şahlanan Osmanlı - 1  

Gülsüm Devran Eken  
Kitaş Yayınevi  

  Bu kitabı Okuyunca:  "Vay be neler neler olmuş" diyerek geçmişinize sarılacaksınız ve o günlere hasret duyacaksınız. Tarihe olan merakınızdan şehir şehir ...

35.00 35.00 TL
Adem Kara, Osmanlı Teşkilat Yapısı İçerisinde Çorum Sancağı

Osmanlı Teşkilat Yapısı İçerisinde Çorum Sancağı  

Adem Kara  
Platanus Publishing  

Şehir tarihlerinin birer birer yazılması ile bir araya gelecek parçaların ışığında Osmanlı Devleti tarihi daha sağlıklı irdelenebilecektir. Anadolu'nun ...

72.00 38.16 TL