Toplam 524 adet ürün
 
37% Devletşah, Şair Tezkireleri

Şair Tezkireleri  

Devletşah  
Pinhan Yayıncılık  

Şairlerin hal ve dereceleri hakkındaki bilgileri toplamak güç iştir. Zira şiir yazma eski zamanlardan beri insanlar arasında yaygın bir sanattır; şiirlerin ...

74.07 46.66 TL
Nurettin Albayrak, Dertli Aşk Ağlatır Dert Söyletir 5

Dertli Aşk Ağlatır Dert Söyletir 5  

Nurettin Albayrak  
Kapı Yayınları  

Ne çare Kün! emri zuhura geldi Eşya vü mahlûkat hep zahir oldu Her ervah kendini bir yolda buldu İman u ikrraı ben sana dedim Dertli çok hikmetten irşad ...

12 8.40 TL
Emine Sevim, Yunus Emre Divanından Seçmeler(Açıklamalı)

Yunus Emre Divanı'ndan Seçmeler(Açıklamalı)  

Emine Sevim  
Bilge Kültür Sanat  

Dinî-tasavvufî Türk edebiyatının en önemli temsilcilerinden olan Yunus Emre düşünceleri ve mısraları ile evrensel bir üne ulaşmıştır. Onun sevgi dolu ...

26.00 16.90 TL
Safer Dal, Muhibbi Divanı

Muhibbi Divanı  

Safer Dal  
Kaknüs Yayınları  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

15.00 9.90 TL
Mehmet Akif Ersoy, Safahat (100 Temel Eser)

Safahat (100 Temel Eser)  

Mehmet Akif Ersoy  
İnkılap Kitabevi  

Büyük şairimiz Mehmed Âkif, yaşarken SAFAHAT adı altında yedi manzum kitap yazmış ve yayımlamıştı. Bundan başka merhumun hayatında hiç yayımlamadığı veya ...

35% Ahmet Arı, Galip Dedenin Aşk Ateşi

Galip Dede'nin Aşk Ateşi  

Ahmet Arı  
Profil Yayıncılık  

ŞEYH GALİP DİVANINDA AŞK Durma sefer et diyâr-ı Kalbe Cân baş ko reh-güzâr-ı Kalbe Ol şehrde kimyâ olurmuş Yolda belî çok belâ olurmuş Bin başlı bir ...

10 6.50 TL
Mevlana Celaleddin-i Rumi, Mesnevi-i Şerif Şerhi -10-

Mesnevi-i Şerif Şerhi -10-  

Mevlana Celaleddin-i Rumi  
Kitabevi Yayınları  

Mutasavvıf, şair, bestekâr Ahmet Avni Konuk (1868-1938), Osmanlı Devletinin son dönemlerinde tasavvuf sahasında yetişen en verimli müelliflerdendir. Çeşitli ...

Yunus Emre, Yunus Emre Divanından Seçmeler

Yunus Emre Divanı'ndan Seçmeler  

Yunus Emre  
Kitap Zamanı  

O gerçek bir aşık... Aşkın bile kendi tarifini bulduğu bir aşık... Taptuk Emre dergahında söylenen şiirleri, ülkemizin hemen her yerinde bulunan türbesi, ...

12 12.00 TL
Ömer Özkan, Divan Şiirinin Penceresinden Osmanlı Toplum Hayatı

Divan Şiirinin Penceresinden Osmanlı Toplum Hayatı  

Ömer Özkan  
Kitabevi Yayınları  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Mehmet Akif Ersoy, Safahat (Ciltli)

Safahat (Ciltli)  

Mehmet Akif Ersoy  
Fide Yayınları  

Milletimizin İrfanının, Düşünce Ve Duygularının, Sevinç Ve Acılarının Bir Mesnevisi, İman Ve Kahramanlıklarının Bir Destanı Olan, İstiklâl Şairimiz M. Âkif ...

Ali İhsan Kolcu, Tanzimat Edebiyatı 1 Şiir

Tanzimat Edebiyatı 1 Şiir  

Ali İhsan Kolcu  
Salkımsöğüt Yayınları  

Bu kitap, Tanzimat Dönemi (1859-1896) Türk şiirini devir-nesil-şair-eser bağlamında ele alıp işleyen ve metin çözümlemeleriyle zenginleştirilmiş bir rehber ...

Mehmet Akif Ersoy, Safahat

Safahat  

Mehmet Akif Ersoy  
Say Yayınları  

Safahatı anlamak ve yorumlamak için... Mehmet Âkifin şiirlerinden örneklerin bir araya getirildiği Safahatı, ilköğretim ve lise öğrencileri için bir başvuru ...

İskender Pala, Nabi (Ciltli)

Nabi (Ciltli)  

İskender Pala  
Kapı Yayınları  

Nabi ile ol afeyin ahvalini nakl et Efsane-i Mecnun ile Leyladan usandık Biraz da Nabi ile sevgilisi olan afetin aşklarından bahset; Mecnun ile Leylanın ...

9 6.30 TL
Yunus Emre, Yunus Emre Divanından Seçmeler

Yunus Emre Divanından Seçmeler  

Yunus Emre  
Metropol Yayınları  

Selçukluların zayıflamasıyla Türk beyliklerinin Anadoluyu adeta parsellediği 13. yüzyılın sonlarında ve Osmanlı devletinin kurulduğu yıllarda Yunus Emre, ...

6 4.20 TL
İsa Kocakaplan, Muallim Naci

Muallim Naci  

İsa Kocakaplan  
Kapı Yayınları  

Muallim Naci, herkesin Batıya ve yeniliğe doğru koştuğu, divan edebiyatından kaçtığı bir devirde, bu edebiyatın değerli yanlarının bulunduğunu cesaretle ...

11 7.70 TL
İskender Pala, Ahmed Paşa (Ciltli)

Ahmed Paşa (Ciltli)  

İskender Pala  
Kapı Yayınları  

Ey fitnesi çok, kavli yalan, yandım elinden Bir naz ile bin gönül alan, yandım elinden Ey (süzgün bakışıyla aşıkları arasında) fitneler çıkaran ve söz verip ...

9 6.30 TL
Öner Yağcı, Yunus Emre Yaşamı ve Şiirleri

Yunus Emre Yaşamı ve Şiirleri  

Öner Yağcı  
İleri Yayınları  

Öner Yağcının dünü bugüne bugünü yarına bağlama düşüncesi ışığında hazırladığı elinizdeki kitapta, Türkçemizin güzelliğini ve kültürümüzü çağlar öncesinden ...

Ali Haydar Avcı, Osmanlı Gizli Tarihinde Pir Sultan Abdal ve Bütün Deyişleri

Osmanlı Gizli Tarihinde Pir Sultan Abdal ve Bütün Deyişleri  

Ali Haydar Avcı  
Nokta Yayınları  

Zeybeklik ve Zeybekler. Özellikle bu ikinci kitap, hem araştırma yöntemi hem de derlediği malzeme bakımından değerli bir halkbilimci ile karşı karşıya ...

İskender Pala, Aşki (Ciltli)

Aşki (Ciltli)  

İskender Pala  
Kapı Yayınları  

Vasf-ı dendanınla dürr-i nazma deryadır gönül Nutk sahil, akl gavvas u dürr-i şehvar şir Ey sevgili! Gönlüm, senin dişlerinin özelliklerini anlatmak ...

Muhammed Nur Doğan, Fatih Divanı ve Şerhi

Fatih Divanı ve Şerhi  

Muhammed Nur Doğan  
Yelkenli Yayınevi  

Tarihin kaydettiği en önemli dönüşümlerden birinin başlangıcı durumundaki kutlu fethi gerçekleştiren Fatih Sultan Mehmed, kudretli bir hükümdar, büyük bir ...