Toplam 1833 adet ürün
 
Ramazan Şeşen, Selâhaddin Eyyûbî

Selâhaddin Eyyûbî
Ramazan Şeşen
Yeditepe Yayınevi

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

16.10 TL 23 TL -30%

Habil Adem, Lozan Konferasındaki Meselelerden Anadoluda Türkiye (Yaşayacak mı ? Yaşamayacak mı?)

Lozan Konferası'ndaki Meselelerden Anadolu'da Türkiye (Yaşayacak mı ? Yaşamayacak mı?)
Habil Adem
Geçit Kitabevi

Türkiye Nedir?...Türk müverrihlerine nazaran, üç yüz çadır halkından teşekkül etmiş bir hükümettir. Eğer bu rivayet doğru olmuş olsa idi, İstanbul hükümeti en ...

12.50 TL

Habil Adem, Türkmen Aşiretleri

Türkmen Aşiretleri
Habil Adem
Geçit Kitabevi

19. yüzyılda Ruslarla ve Yunanlarla savaşan Osmanlı Devleti, doğudan ve batıdan gelerek ülkesine sığınan Türk ve Müslüman grupları iskan etmenin telaşıma ...

0 TL

Muharrem Kesik, At Üstünde Selçuklular (Türkiye Selçuklularında Ordu ve Savaş)

At Üstünde Selçuklular (Türkiye Selçuklularında Ordu ve Savaş)
Muharrem Kesik
Timaş Yayınları

Osmanlı İmparatorluğunun kuruluş sürecinin temellerini atan devlet olarak gösterilebilecek Selçukluların kısa sürede kat ettikleri yolu, elde ettikleri ...

0 TL 0 TL -30%

Mahmud Muhtar, Balkan Harbi (Üçüncü Kolordunun ve İkinci Doğu Ordusunun Muharebeleri)

Balkan Harbi (Üçüncü Kolordu'nun ve İkinci Doğu Ordusunun Muharebeleri)
Mahmud Muhtar
İlgi Yayınları

Bir ordu millet olan Türkler yüzyıllardır askeri dehalarını liderleri olan sultanlarının emri altında gaza meydanlarında gösteriyorlardı. Ne zamanki siyaset ...

13 TL 20 TL -35%

Timurlenk, Timurun Prensipleri (Harp Akademilerinde Okutulan Kitap)

Timur'un Prensipleri (Harp Akademilerinde Okutulan Kitap)
Timurlenk
İlgi Yayınları

Ülkeler kılıçla alınır, ancak adaletle korunur....Timur hasta düşmüştü. Tabibi Fazlullah, Timura hiç saklamaksızın Ümit yok. dedi. Timur ölümünün yaklaştığını ...

0 TL 0 TL -35%

Kürşat Akalan, Mahmut Ak, Cem Sultan

Cem Sultan
Kürşat Akalan, Mahmut Ak
Park Kitap

Cem Sultan, tarihimizin en bahtsız ve en ayrıksı saray üyesi. Üç kıtada uzun süre, sevdiklerinden kaçarak acıya mahkum edildi. Cem Sultan, Osmanlı ...

17.25 TL 23 TL -25%

Hulki Cevizoğlu, Osmanlılar Yakılmalı mı Tapılmalı mı?

Osmanlılar Yakılmalı mı Tapılmalı mı?
Hulki Cevizoğlu
İnkılap Kitabevi

Osmanlı bir Türk devleti miydi, yoksa Bizansın kopyası mıydı?Cumhuriyet Osmanlının devamı sayılabilir mi?Kardeş Katli fetvaları dini mi siyasi mi?Devşirme ...

17.50 TL 25 TL -30%

Samih Nafiz Tansu, İki Devrin Perde Arkası (Teşkilat-ı Mahsusa Başkanı Hüsamettin Ertürk)

İki Devrin Perde Arkası (Teşkilat-ı Mahsusa Başkanı Hüsamettin Ertürk)
Samih Nafiz Tansu
Avrupa Yakası Yayınları

Çok mühim şahsiyetlerin özel hayatlarına dair bu sahneler, okuyucularımızın gözleri önünde daima iki devri, İmparatorluk ile mütareke yıllarını ve bu iki ...

22.75 TL 35 TL -35%

Saro Dadyan, Osmanlıda Ermeni Aristokrasisi

Osmanlı'da Ermeni Aristokrasisi
Saro Dadyan
Everest Yayınları

Osmanlı imparatorluğunda aristokrat bir zümre var mıdır? Bu soru bir yanıyla kolay yanıtlanabilir görülüyorsa da özellikle Fenerli Beyler ve Ermeni Amiralar ...

21 TL 30 TL -30%

Philip Mansel, Levant (Akdenizde İhtişam ve Felaketler)

Levant (Akdeniz'de İhtişam ve Felaketler)
Philip Mansel
Everest Yayınları

Güneşin doğduğu topraklardan, batıya açılan üç pencere; Smyrna (İzmir), İskenderiye ve Beyrut...Philip Mansel, Levantta Doğu ve Batının tarih boyunca süren ...

22.40 TL 32 TL -30%

Ahmet Şimşek, Ali Satan, Milli Tarihin İnşası (Makaleler)

Milli Tarihin İnşası (Makaleler)
Ahmet Şimşek, Ali Satan
Tarihçi Kitabevi

Romantik bir söylemle, Osmanlı Devletinin küllerinden doğan yeni Türk Devletinin uluslaşma öyküsünü tarihyazımı bağlamında içinde barındıran bu kitap, ...

0 TL 0 TL -25%

Emine Uyumaz, Türkiye Selçuklu Devletine Gelen ve Giden Elçiler

Türkiye Selçuklu Devleti'ne Gelen ve Giden Elçiler
Emine Uyumaz
Bilge Kültür Sanat

Siyasî ve kültürel anlamda bir devleti var eden, onu devlet yapan ve karşısındakine iyi şekilde tanıtan en önemli özelliklerden biri diplomatik ...     

12.96 TL 18 TL -28%

Tarkan Oktay, Osmanlıda Büyükşehir Belediye Yönetimi İstanbul Şehremaneti

Osmanlı'da Büyükşehir Belediye Yönetimi İstanbul Şehremaneti
Tarkan Oktay
Yeditepe Yayınevi

Türkiyede modern belediye kurumlarının ilk örnekleri, Osmanlı devlet yapısının değişim ve dönüşümü yoğun olarak yaşadığı Tanzimat Döneminde ortaya çıkmıştır. ...

22.40 TL 32 TL -30%

Johann Wilhelm Zinkeisen, Osmanlı İmparatorluğu Tarihi (7 Kitap Takım-Ciltli)

Osmanlı İmparatorluğu Tarihi (7 Kitap Takım-Ciltli)
Johann Wilhelm Zinkeisen
Yeditepe Yayınevi

Altı Yılda Çevirilen En Geniş Osmanlı TarihiDünyanın gördüğü iki büyük imparatorluktan biri olan Osmanlı İmparatorluğunun tarihini yazmak için zor ve uzun ...

0 TL 0 TL -30%

Gökhan Kaya, 2. Meşrutiyet Döneminin Demokratları - Osmanlı Demokrat Fırkası (Fırka-i İbad)

2. Meşrutiyet Döneminin Demokratları - Osmanlı Demokrat Fırkası (Fırka-i İbad)
Gökhan Kaya
İletişim Yayınevi

Kahvehaneden akademiye hemen her yerde, Türkiyede demokrasi fikrinin ve kültürünün zayıflığından, köksüzlüğünden çok yakınılır. Bu köksüzlüğün kökü de, ülkenin ...

24.50 TL 35 TL -30%

Serdar Dinçer, Alman Belgelerinde Alman-Türk Silah Arkadaşlığı ve Ermeniler

Alman Belgelerinde Alman-Türk Silah Arkadaşlığı ve Ermeniler
Serdar Dinçer
İletişim Yayınevi

Serdar Dinçer, Alman Belgelerinde Alman-Türk Silah Arkadaşlığı ve Ermenilerde bugüne kadar az bilinen ya da hiç bilinmeyen tarihi gerçeklere ışık tutuyor. ...

42.70 TL 61 TL -30%

Fikret Adanır, Suraiya Faroqhi, Osmanlı ve Balkanlar (Bir Tarihyazımı Tartışması)

Osmanlı ve Balkanlar (Bir Tarihyazımı Tartışması)
Fikret Adanır, Suraiya Faroqhi
İletişim Yayınevi

Fikret Adanır ve Suraiya Faroqhinin derlediği Osmanlı ve Balkanlar kitabı kendi alanlarında uzman on ayrı tarihçinin incelemelerinden oluşuyor. Her bir makale, ...

36.40 TL 52 TL -30%

Carter Vaughn Findley, Modern Türkiye Tarihi (İslam, Milliyetçilik ve Modernlik 1789-2007)

Modern Türkiye Tarihi (İslam, Milliyetçilik ve Modernlik 1789-2007)
Carter Vaughn Findley
Timaş Yayınları

Findleyin bu son derece berrak, engin bilgiye dayanan, günceli yakalayan özgün kitabı Türk modernleşme destanının bilinmeyen boyutlarını kavramak isteyen ...

35 TL 50 TL -30%

Edward J. Erickson, 1. Dünya Savaşında Osmanlı (Dünya Savaş Tarihi Cilt: 4 - 1914-1918)

1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı (Dünya Savaş Tarihi Cilt: 4 - 1914-1918)
Edward J. Erickson
Timaş Yayınları

Sarıkamış, Çanakkale, Filistin, Süveyş, Irak, Kütülammare...Birinci Dünya Savaşında Osmanlının savaştığı cephelere dair detaylı bilgiler... Dünyanın önde gelen ...

84 TL 120 TL -30%