Toplam 1833 adet ürün
 
Ramazan Şeşen, Selâhaddin Eyyûbî

Selâhaddin Eyyûbî  

Ramazan Şeşen  
Yeditepe Yayınevi  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

23 14.26 TL
Habil Adem, Lozan Konferasındaki Meselelerden Anadoluda Türkiye (Yaşayacak mı ? Yaşamayacak mı?)

Lozan Konferası'ndaki Meselelerden Anadolu'da Türkiye (Yaşayacak mı ? Yaşamayacak mı?)  

Habil Adem  
Geçit Kitabevi  

Türkiye Nedir?...Türk müverrihlerine nazaran, üç yüz çadır halkından teşekkül etmiş bir hükümettir. Eğer bu rivayet doğru olmuş olsa idi, İstanbul hükümeti en ...

12.5 8.25 TL
Habil Adem, Türkmen Aşiretleri

Türkmen Aşiretleri  

Habil Adem  
Geçit Kitabevi  

19. yüzyılda Ruslarla ve Yunanlarla savaşan Osmanlı Devleti, doğudan ve batıdan gelerek ülkesine sığınan Türk ve Müslüman grupları iskan etmenin telaşıma ...

Muharrem Kesik, At Üstünde Selçuklular (Türkiye Selçuklularında Ordu ve Savaş)

At Üstünde Selçuklular (Türkiye Selçuklularında Ordu ve Savaş)  

Muharrem Kesik  
Timaş Yayınları  

Osmanlı İmparatorluğunun kuruluş sürecinin temellerini atan devlet olarak gösterilebilecek Selçukluların kısa sürede kat ettikleri yolu, elde ettikleri ...

Mahmud Muhtar, Balkan Harbi (Üçüncü Kolordunun ve İkinci Doğu Ordusunun Muharebeleri)

Balkan Harbi (Üçüncü Kolordu'nun ve İkinci Doğu Ordusunun Muharebeleri)  

Mahmud Muhtar  
İlgi Yayınları  

Bir ordu millet olan Türkler yüzyıllardır askeri dehalarını liderleri olan sultanlarının emri altında gaza meydanlarında gösteriyorlardı. Ne zamanki siyaset ...

20 12.00 TL
Timurlenk, Timurun Prensipleri (Harp Akademilerinde Okutulan Kitap)

Timur'un Prensipleri (Harp Akademilerinde Okutulan Kitap)  

Timurlenk  
İlgi Yayınları  

Ülkeler kılıçla alınır, ancak adaletle korunur....Timur hasta düşmüştü. Tabibi Fazlullah, Timura hiç saklamaksızın Ümit yok. dedi. Timur ölümünün yaklaştığını ...

Kürşat Akalan, Mahmut Ak, Cem Sultan

Cem Sultan  

Kürşat Akalan, Mahmut Ak  
Park Kitap  

Cem Sultan, tarihimizin en bahtsız ve en ayrıksı saray üyesi. Üç kıtada uzun süre, sevdiklerinden kaçarak acıya mahkum edildi. Cem Sultan, Osmanlı ...

23 14.95 TL
35% Hulki Cevizoğlu, Osmanlılar Yakılmalı mı Tapılmalı mı?

Osmanlılar Yakılmalı mı Tapılmalı mı?  

Hulki Cevizoğlu  
İnkılap Kitabevi  

Osmanlı bir Türk devleti miydi, yoksa Bizansın kopyası mıydı?Cumhuriyet Osmanlının devamı sayılabilir mi?Kardeş Katli fetvaları dini mi siyasi mi?Devşirme ...

25 16.25 TL
Samih Nafiz Tansu, İki Devrin Perde Arkası (Teşkilat-ı Mahsusa Başkanı Hüsamettin Ertürk)

İki Devrin Perde Arkası (Teşkilat-ı Mahsusa Başkanı Hüsamettin Ertürk)  

Samih Nafiz Tansu  
Avrupa Yakası Yayınları  

Çok mühim şahsiyetlerin özel hayatlarına dair bu sahneler, okuyucularımızın gözleri önünde daima iki devri, İmparatorluk ile mütareke yıllarını ve bu iki ...

35 21.00 TL
35% Saro Dadyan, Osmanlıda Ermeni Aristokrasisi

Osmanlı'da Ermeni Aristokrasisi  

Saro Dadyan  
Everest Yayınları  

Osmanlı imparatorluğunda aristokrat bir zümre var mıdır? Bu soru bir yanıyla kolay yanıtlanabilir görülüyorsa da özellikle Fenerli Beyler ve Ermeni Amiralar ...

30.00 19.50 TL
35% Philip Mansel, Levant (Akdenizde İhtişam ve Felaketler)

Levant (Akdeniz'de İhtişam ve Felaketler)  

Philip Mansel  
Everest Yayınları  

Güneşin doğduğu topraklardan, batıya açılan üç pencere; Smyrna (İzmir), İskenderiye ve Beyrut...Philip Mansel, Levantta Doğu ve Batının tarih boyunca süren ...

32.00 20.80 TL
Ahmet Şimşek, Ali Satan, Milli Tarihin İnşası (Makaleler)

Milli Tarihin İnşası (Makaleler)  

Ahmet Şimşek, Ali Satan  
Tarihçi Kitabevi  

Romantik bir söylemle, Osmanlı Devletinin küllerinden doğan yeni Türk Devletinin uluslaşma öyküsünü tarihyazımı bağlamında içinde barındıran bu kitap, ...

Emine Uyumaz, Türkiye Selçuklu Devletine Gelen ve Giden Elçiler

Türkiye Selçuklu Devleti'ne Gelen ve Giden Elçiler  

Emine Uyumaz  
Bilge Kültür Sanat  

Siyasî ve kültürel anlamda bir devleti var eden, onu devlet yapan ve karşısındakine iyi şekilde tanıtan en önemli özelliklerden biri diplomatik ...     

18.00 11.70 TL
Tarkan Oktay, Osmanlıda Büyükşehir Belediye Yönetimi İstanbul Şehremaneti

Osmanlı'da Büyükşehir Belediye Yönetimi İstanbul Şehremaneti  

Tarkan Oktay  
Yeditepe Yayınevi  

Türkiyede modern belediye kurumlarının ilk örnekleri, Osmanlı devlet yapısının değişim ve dönüşümü yoğun olarak yaşadığı Tanzimat Döneminde ortaya çıkmıştır. ...

32 19.84 TL
Johann Wilhelm Zinkeisen, Osmanlı İmparatorluğu Tarihi (7 Kitap Takım-Ciltli)

Osmanlı İmparatorluğu Tarihi (7 Kitap Takım-Ciltli)  

Johann Wilhelm Zinkeisen  
Yeditepe Yayınevi  

Altı Yılda Çevirilen En Geniş Osmanlı TarihiDünyanın gördüğü iki büyük imparatorluktan biri olan Osmanlı İmparatorluğunun tarihini yazmak için zor ve uzun ...

30% Gökhan Kaya, 2. Meşrutiyet Döneminin Demokratları - Osmanlı Demokrat Fırkası (Fırka-i İbad)

2. Meşrutiyet Döneminin Demokratları - Osmanlı Demokrat Fırkası (Fırka-i İbad)  

Gökhan Kaya  
İletişim Yayınevi  

Kahvehaneden akademiye hemen her yerde, Türkiyede demokrasi fikrinin ve kültürünün zayıflığından, köksüzlüğünden çok yakınılır. Bu köksüzlüğün kökü de, ülkenin ...

35.00 24.50 TL
30% Serdar Dinçer, Alman Belgelerinde Alman-Türk Silah Arkadaşlığı ve Ermeniler

Alman Belgelerinde Alman-Türk Silah Arkadaşlığı ve Ermeniler  

Serdar Dinçer  
İletişim Yayınevi  

Serdar Dinçer, Alman Belgelerinde Alman-Türk Silah Arkadaşlığı ve Ermenilerde bugüne kadar az bilinen ya da hiç bilinmeyen tarihi gerçeklere ışık tutuyor. ...

61 42.70 TL
30% Fikret Adanır, Suraiya Faroqhi, Osmanlı ve Balkanlar (Bir Tarihyazımı Tartışması)

Osmanlı ve Balkanlar (Bir Tarihyazımı Tartışması)  

Fikret Adanır, Suraiya Faroqhi  
İletişim Yayınevi  

Fikret Adanır ve Suraiya Faroqhinin derlediği Osmanlı ve Balkanlar kitabı kendi alanlarında uzman on ayrı tarihçinin incelemelerinden oluşuyor. Her bir makale, ...

52 36.40 TL
35% Carter Vaughn Findley, Modern Türkiye Tarihi (İslam, Milliyetçilik ve Modernlik 1789-2007)

Modern Türkiye Tarihi (İslam, Milliyetçilik ve Modernlik 1789-2007)  

Carter Vaughn Findley  
Timaş Yayınları  

Findleyin bu son derece berrak, engin bilgiye dayanan, günceli yakalayan özgün kitabı Türk modernleşme destanının bilinmeyen boyutlarını kavramak isteyen ...

50.00 32.50 TL
35% Edward J. Erickson, 1. Dünya Savaşında Osmanlı (Dünya Savaş Tarihi Cilt: 4 - 1914-1918)

1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı (Dünya Savaş Tarihi Cilt: 4 - 1914-1918)  

Edward J. Erickson  
Timaş Yayınları  

Sarıkamış, Çanakkale, Filistin, Süveyş, Irak, Kütülammare...Birinci Dünya Savaşında Osmanlının savaştığı cephelere dair detaylı bilgiler... Dünyanın önde gelen ...

120 78.00 TL