Toplam 440 adet ürün
 
Kolektif, Sazın ve Sözün Sultanları (Yaşayan Halk Şairleri 6)

Sazın ve Sözün Sultanları (Yaşayan Halk Şairleri 6)  

Kolektif  
Gazi Kitabevi  

İsimlerine ulaşabildiğimiz sözün ilk ustaları olan Çuçu, Aprınçur Tigin, Kül Tarkandan ozanların piri olan Dede Korkuta, Pir Sultan Abdala, Karacaoğlana, Âşık ...

47.50 39.90 TL
Edward R. Haymes, Sözlü Destan (Sözlü Şiir Araştırmasına Bir Giriş)

Sözlü Destan (Sözlü Şiir Araştırmasına Bir Giriş)  

Edward R. Haymes  
Türk Dil Kurumu Yayınları  

Sekiz yıl kadar önce, Türk Dil Kurumunun Türk Dünyası Destanlarının Tespiti, Türkiye Türkçesine Aktarılması ve Yayımlanması Projesi kapsamında bana da Edward ...

Haluk Aça, İsa Kocakaplan, Mehmet Aça, Başlangıçtan Günümüze Türk Edebiyatında Tür ve Şekil Bilgisi

Başlangıçtan Günümüze Türk Edebiyatında Tür ve Şekil Bilgisi  

Haluk Aça, İsa Kocakaplan, Mehmet Aça  
Kesit Yayıncılık  

Edebiyatımızın çeşitli dönemleri, anlayışlarla örülmüş metinler sunar okuyucuya. Duygu ve düşünce dünyamızı bütünüyle çevreleyen şiirler ve nesirler yüz ...

45 36.00 TL
Mehmet Narlı, Nurullah Çetin, Ramazan Gülendam, Tanzimattan Bugüne Yeni Türk Edebiyatı Şiir Çözümlemeleri

Tanzimat'tan Bugüne Yeni Türk Edebiyatı Şiir Çözümlemeleri  

Mehmet Narlı, Nurullah Çetin, Ramazan Gülendam  
Kesit Yayıncılık  

Yeni Türk şiirinin serüveni, Tanzimattan bu yana dergiler, mecmualar, temalar, idealler, gruplar, poetik duruşlar, özgün tavırlar çevresinde öbeklenmiş ...

34 27.20 TL
Deniz Topal, Hatice Nilüfer Koç, Mustafa Yavuzcan, Edebiyatımızı Aydınlatanlar

Edebiyatımızı Aydınlatanlar  

Deniz Topal, Hatice Nilüfer Koç, Mustafa Yavuzcan  
Sokak Kitapları Yayınları  

Bu eserimizde tüm Türk edebiyatını taradık ve edebiyatımızı yönlendirmiş, edebiyatımıza damgasını vurmuş edebiyatçılarımızı belirledik. Özellikle üniversite ...

Jenny Davis, Kenneth C. Davis, Edebiyattan Pek Anlamam (Tüm Zamanların En Etkili Kitap ve Yazarları Hakkında Bilmeniz Gerekenler)

Edebiyattan Pek Anlamam (Tüm Zamanların En Etkili Kitap ve Yazarları Hakkında Bilmeniz Gerekenler)  

Jenny Davis, Kenneth C. Davis  
NTV Yayınları  

Homerostan Harry Pottera, Chaucerdan İlahi Komedyaya. Tarihin en etkili edebiyat eserleri ve yazarlarına dair merak uyandırıcı bir kaynak...Çoğumuz okumayı ...

15 10.50 TL
Cevdet Perin, Fransız Edebiyatı Tarihi

Fransız Edebiyatı Tarihi  

Cevdet Perin  
Elips Kitap  

Dünyanın en zengin ve en etkileyici edebiyatlarından biri olan Fransız edebiyatı başta epik şiir, lirik şiir, drama ve kurgu olmak üzere edebî yazınların ...

27.78 18.06 TL
Erman Artun, Anonim Türk Halk Edebiyatı Nesri (Edebiyat Tarihi-Metinler)

Anonim Türk Halk Edebiyatı Nesri (Edebiyat Tarihi-Metinler)  

Erman Artun  
Karahan Kitabevi  

Bütün toplumlar tarih sahnesinde var oldukları andan itibaren edebî ürünler ortaya koymuşlardır. Sözlü ve anonim olarak ortaya çıkıp zaman içinde gelişen ...

23.15 17.36 TL
Daniel Halpern, Frank Macshane, N. Thomas Dı Giovanni, Borges ve Yazma Üzerine

Borges ve Yazma Üzerine  

Daniel Halpern, Frank Macshane, N. Thomas Dı Giovanni  
İletişim Yayınevi  

Borges ve Yazma Üzerine, Güney Amerika edebiyatını olduğu kadar çağdaş dünya edebiyatını da etkilemiş büyük yazar J.L. Borgesin Kurmaca, Şiir ve Çeviri üstüne ...

15.28 10.70 TL
Jacob M. Landau, Modern Arap Edebiyat Tarihi (20.yüzyıl)

Modern Arap Edebiyat Tarihi (20.yüzyıl)  

Jacob M. Landau  
Gündoğan Yayınları  

"Birinci Dünya Savaşı'ndan sonraki yarım asır içinde Arap edebiyatı bazı bakımlardan önceki yüzyıllardakinden daha hızlı gelişmiştir. Bu gelişim büyük çapta, ...

24.00 15.60 TL
35% Petros Tatsopoulo, Yılın Yazarı

Yılın Yazarı  

Petros Tatsopoulo  
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları  

Tatsopoulos bu romanında, Milli Kitap Merkezinin bir sanatçıyı yılın yazarı seçmesinin öyküsünü anlatıyor. Farklı gruplar, bu seçimi kendilerine yontmak üzere ...

12.96 8.42 TL
Gürsel Korat, Dil, Edebiyat ve İletişim

Dil, Edebiyat ve İletişim  

Gürsel Korat  
İletişim Yayınevi  

Dilin, edebiyatın, sanatın, imgenin sunduğu iletişim olanakları üzerine bir kitap bu. Kullanabildiğimiz, kullanabileceğimiz - ve ıskaladığımız olanaklar ...

Yusuf Has Hacib, Kutadgu Biligden Seçmeler

Kutadgu Bilig'den Seçmeler  

Yusuf Has Hacib  
Kitap Zamanı  

Kutadgu Bilİg, Türk dillerinin en temel eserlerinden ve Türk dillen araştırmalarının önemli kaynaklarındandır İslamî Türk edebiyatının adı bilinen ilk sair ve ...

13.50 13.50 TL
Nihayet Arslan, Türk Romanının Oluşumu

Türk Romanının Oluşumu  

Nihayet Arslan  
Phoenix Yayınevi  

Dış gerçeği ve insanı algılayış biçiminin arka planındaki toplumsal, bilimsel, felsefi, dinsel, siyasal ve bütün bunların temelindeki ekonomik gelişmelerin ...

27.78 18.06 TL
Gonca Gökalp Alpaslan, Metinlerarası İlişkiler ve Gılgamış Destanının Çağdaş Yorumları

Metinlerarası İlişkiler ve Gılgamış Destanının Çağdaş Yorumları  

Gonca Gökalp Alpaslan  
Multilingual Yabancı Dil Yayınları  

Destanın güzelliğine ve incelediğim eserlerin derinliğine hâlâ hayranlık duyuyorum. Kitabı tamamladıktan sonra bile destanın içimde sürdüğünü hissediyorum. ...

Ahmet Kabaklı, Divan Edebiyatı

Divan Edebiyatı  

Ahmet Kabaklı  
Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları  

Divan Edebiyatı, bizim sadece edebiyat verimlerimizin ihtişamlı bir dönemi değil, kültür ve medeniyetimizin toplum yapımızın, atalarımızın dini, iktisadî ve ...

34.00 23.80 TL
Hayati Develi, Osmanlı Türkçesi Kılavuzu 2

Osmanlı Türkçesi Kılavuzu 2  

Hayati Develi  
Akademik Kitaplar  

Osmanlı Türkçesi Kılavuzu IIde Türkçedeki Arapça ve Farsça dilbilgisi yapıları, tamlamalar, söz kalıpları veriliyor. Yazma kitap ve belge örnekleriyle bu ...

Mehmet Rifat, Honore de Balzac / Romancının Evreninden Sahneler

Honore de Balzac / Romancının Evreninden Sahneler  

Mehmet Rifat  
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları  

Romanlar, öyküler, anlatılar, tiyatro yapıtları, incelemeler, tartışmalar, mektuplar, mektuplar: Durmaksızın yaşanan bir yazı üretimi... Aşkı, evliliği, ...

Aida İmanouliyeva, Modern Arap Edebiyatının Usta Kalemleri

Modern Arap Edebiyatının Usta Kalemleri  

Aida İmanouliyeva  
IQ Kültür-Sanat Yayıncılık  

Bu kitap, Modern Arap Edebiyatının üç usta kaleminin, yani Arap Edebiyatı ve dünya edebiyatı hazinesine önemli katkıları olan Cibran Halil Cibran (1883-1931), ...

Hayati Develi, Osmanlı Türkçesi Kılavuzu 1

Osmanlı Türkçesi Kılavuzu 1  

Hayati Develi  
Akademik Kitaplar  

Osmanlı Türkçesi Kılavuzu, size bin yıllık kültürel birikimin kapılarını açacak bir anahtardır. Bu kılavuz ile Osmanlı Türkçesini kolaydan zora, temel ...