Toplam 321 adet ürün
 
Ali Göçmen, Alevi Soykırımı

Alevi Soykırımı
Ali Göçmen
Vesta

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

4.63 TL

Esat Korkmaz, Kızılbaş Aydınlanma

Kızılbaş Aydınlanma
Esat Korkmaz
Demos Yayınları

Canımızı ve yaşamımızı nasıl hiçleştireceğimizi, acıdan muaf tutarak hiçleştirdiğimiz canımızın ve yaşamımızın sancılar içinde hiçliğimizden nasıl doğacağını ...

9.63 TL 14.81 TL -35%

Seydi Özcan, Alevilik ve Sorunları

Alevilik ve Sorunları
Seydi Özcan
İsim Yayınları

Emevilerle Abbasiler döneminde hakları kısıtlı köle ve işçilerle Türk, Kürt, Acem gibi azınlıklara mevali denirdi. Alevilik, can ve mal güvenlikleri de ...

0 TL

İskender Özdemir, Aleviliğin Yazılmayan Tarihi (Kavramlar, Kaynaklar, On İki İmamlar, Tarih, Sürek, İnanç, İbadet, Edebiyat)

Aleviliğin Yazılmayan Tarihi (Kavramlar, Kaynaklar, On İki İmamlar, Tarih, Sürek, İnanç, İbadet, Edebiyat)
İskender Özdemir
Kripto Kitaplar

Son yüzyılda Alevîliği yazanlar, hep Alevîliğin öz kaynakları olmadığını ifade etmiş ve onun gerçeğini, özünü yok saymıştır. Farklı uluslara ve ırklara ait ...

18.52 TL

Yunus Emre Gördük, İmam Cafer Es-Sadık ve Ona İsnad Edilen İşari Tefsir

İmam Cafer Es-Sadık ve O'na İsnad Edilen İşari Tefsir
Yunus Emre Gördük
İnsan Yayınları

Ehl-i Beyt semâsındaki yıldızlar, çöl gecelerinde ortaya çıkan yıldızlar gibidir... Onları saymak da mümkün değildir, ne kadar büyük olduklarını bilmek de... ...

16.32 TL 24 TL -32%

İsa Doğan, Türklük ve Alevîlik

Türklük ve Alevîlik
İsa Doğan
Moralite Yayınları

Kitabımıza muhtasar bir Türk tarihi yazmakla başladık. Çünkü, bir milletin dünya tarihindeki yeri tesbit edilmeden hızla ilerleyen medeni milletler arasındaki ...

0 TL

İsmail Özmen, Simgeler ve Rıza Kenti: Alevilik / Bektaşilik (2 Cilt)

Simgeler ve Rıza Kenti: Alevilik / Bektaşilik (2 Cilt)
İsmail Özmen
Parşömen Yayıncılık

Ünlü mutasavvıf Feridüddin Attar, kitabında simgesel anlatım biçimini seçerek kuşlarla birlikte bilinmeze, kuşların ölümsüz padişahı Simurgu aramaya giderler. ...

13.89 TL

Mesut Ayar, Bektaşilikte Son Nefes Yeniçeriliğin Kaldırılmasından Sonra Bektaşilik

Bektaşilikte Son Nefes ''Yeniçeriliğin Kaldırılmasından Sonra Bektaşilik''
Mesut Ayar
Giza Yayınları

Türk tarihinin ilgi çeken ve ayrıntıları pek bilinmeyen olaylarından bir tanesi hiç kuşku yok ki 1826da Bektaşiliğin yasaklanmasıdır. Kökleri 13.yüzyıla ...

9 TL 12 TL -25%

Gazi Eke, Alevilik Felsefesinin Doğuşu

Alevilik Felsefesinin Doğuşu
Gazi Eke
Parşömen Yayıncılık

Türkiyede Alevilik tarihine bakışta Türk-İslamcı, daha doğru bir söylemle Emevi-Sünni sınıflı toplumun siyasal bakış açısı hâkimdir. Bu tarih bakışı açısı ...

19.44 TL

İsmail Metin, Aleviliğin Vazgeçilemez ve Değiştirilemez Temel İlkeleri

Aleviliğin Vazgeçilemez ve Değiştirilemez Temel İlkeleri
İsmail Metin
Parşömen Yayıncılık

Bir ülkenin, bir düşüncenin, bir dünya görüşünün, bir siyasi akımın, bir dinin temel kuralları ve kendilerine özgü yasaları vardır. Aleviliğin de kendine özge ...

0 TL

Hamza Aksüt, Aleviler (Türkiye-İran-Irak-Suriye-Bulgaristan)

Aleviler (Türkiye-İran-Irak-Suriye-Bulgaristan)
Hamza Aksüt
Yurt Kitap Yayın

Dede Ocaklarının, Bunlara Bağlı Talip Topluluklarının (Türk, Kürt, Zaza, Arap ve Rom) Tarihi Alevilik hangi coğrafyada ortaya çıktı ve Alevi topluluklar ...

26.65 TL 41 TL -35%

Gülgün Uyar, Ehl-i Beyt & İslam Tarihinde Ali-Fatıma Evladı

Ehl-i Beyt & İslam Tarihinde Ali-Fatıma Evladı
Gülgün Uyar
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları

İslam dininin peygamberi Hz. Muhammedin (s.a.v.) soyu, bilindiği gibi kızı Hz. Fatıma ile Hz. Aliden devam etmiştir. Bu kutlu soy, gerek mensuplarının ...

23.33 TL 33.33 TL -30%

Ali Yıldırım, Ateşte Semaha Durmak

Ateşte Semaha Durmak
Ali Yıldırım
Dinozor Yayınları

Ateş vardı.Can vardı.Canlar Vardı. yangın ve ölüm vardı. onlar ateşte semaya durdular. benim kabem insandır diyerek. dost senin derdinden ben yana yana diyerek ...

0 TL

Hüsamettin Aydın, Hz. Ali Varisleri

Hz. Ali Varisleri
Hüsamettin Aydın
Moralite Yayınları

Hz. Alinin varisleri aynı zamanda ulu peygamberinde varisleridir. Cenab-ı peygamber veda hutbesinde; Size iki emanet bıraktım. Bunlardan birincisi Allahın ...

0 TL

Ahmet Rifat Efendi, Gerçek Bektaşilik

Gerçek Bektaşilik
Ahmet Rifat Efendi
İz Yayıncılık

XIX. asrın ikinci yarısından itibaren Bektaşiler kendilerini kısmen de olsa tanıtan risaleler ve kitaplar yazmaya başlamışlardır. Bu teşebbüsün ilk ...

31.96 TL 47 TL -32%

Ali Selçuk, Ağaçeri Türkmenleri TAHTACILAR

Ağaçeri Türkmenleri TAHTACILAR
Ali Selçuk
IQ Kültür-Sanat Yayıncılık

Türk Aleviliğine mensup, Ağaçeri Türkmenlerinin torunları olan Tahtacılar arasında özellikle Alinin Tanrılığını vurgulayan mitolojilerde Şamani motif ...

32 TL 40 TL -20%

Sabır Güler, Aleviliğin Siyasal Örgütlenmesi

Aleviliğin Siyasal Örgütlenmesi
Sabır Güler
Dipnot Yayınları

Elinizdeki kitap Aleviliğin, Türkiyenin toplumsal ve siyasal dokusunda farklı zamanlarda farklı anlam ve içeriklerle nasıl var olduğunu anlamaya çalışan bir ...

3.70 TL 4.63 TL -20%

Hamza Aksüt, Mezopotamyadan Anadoluya Alevi Erenlerin İlk Savaşı (1240)

Mezopotamya'dan Anadolu'ya Alevi Erenlerin İlk Savaşı (1240)
Hamza Aksüt
Yurt Kitap Yayın

Mürşid Dede Garkının, Askeri Önder Baba İshakın, Halife Baba İlyasın, Mezopotamyadan Anadoluya Alevi Erenlerin İlk Girişinin Kitabı Kısacası; göçebe bir ...

0 TL 0 TL -35%

Fuat Bozkurt, Buyruk

Buyruk
Fuat Bozkurt
Kapı Yayınları

Buyruk, sözlü öğreti ve şiir geleneğine dayanan Alevi inançlarının, düzsöz ile yazılmış sayılı örneklerinden biri; en önemlisi. Özgün yazmalar karmaşık bir ...

0 TL 0 TL -25%

A. Sait Aykut, Makalat

Makalat
A. Sait Aykut
Etkileşim Yayınları

Hacı Bektâş Velî, 13. asrın başlarında Horasandan gelip Anadoluya yerleşen, bu toprakların Müslümanlaşmasında büyük rolü olan gönül sultanlarındandır. Yaşarken ...

6.25 TL 8.33 TL -25%