Toplam 133 adet ürün
 
Ertan Efegil, Rıdvan Kalaycı, Terörle Mücadelede Güvenlik Dışı Yöntemler

Terörle Mücadelede Güvenlik Dışı Yöntemler  

Ertan Efegil, Rıdvan Kalaycı  
Gündoğan Yayınları  

Tarih boyunca, siyasal amaçlarını hayata geçirmek isteyenler, terörizme başvurmuşlar ve terör eylemleriyle, toplumda korku yayarak, yönetimlerin fikirlerini ...

35 22.75 TL
Murat BAYAR, Dış Politikada Kültür Olgusu

Dış Politikada Kültür Olgusu  

Murat BAYAR  
Gündoğan Yayınları  

Kültür ve dış politika üzerine çalışan en önemli akademisyenlerden biri olan Hudson; yeni dönem çalışmalarının, genel itibari ile kültür olgusu üzerine ...

55 35.75 TL
Türkkaya Ataöv, Federasyon - Başkanlık - Yarı-Başkanlık

Federasyon - Başkanlık - Yarı-Başkanlık  

Türkkaya Ataöv  
Destek Yayınları  

Yeryüzünde çeşitli federasyon ve başkanlık düzenlerini ayrıntılarıyla inceleyen bu kitap, iki sözcükle şöyle özetlenebilir: Uyan, Türkiye!Uluslararası ...

Kolektif, Orta Asya ve Kafkasya Araştırmaları Sayı: 11 (Journal of Central Asian and Caucasian Studies)

Orta Asya ve Kafkasya Araştırmaları Sayı: 11 (Journal of Central Asian and Caucasian Studies)  

Kolektif  
Usak Yayınları  

Orta Asya ve Kafkasya Araştırmaları (OAKA) akademik bir perspektifle Orta Asya ve Kafkasya çalışmaları alanına katkı sağlamayı ve alana dönük çok yönlü bakış ...

Temel Hakkı Karahasan, Prostatın Beningn Hastalıkları

Prostatın Beningn Hastalıkları  

Temel Hakkı Karahasan  
İstanbul Tıp Kitabevi  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

114.75 68.85 TL
İbn Haldun, Mukaddime Osmanlı Tercümesi (3 Cilt Takım)

Mukaddime Osmanlı Tercümesi (3 Cilt Takım)  

İbn Haldun  
Klasik Yayınları  

İslam medeniyetinin çağları aşan ve çığır açan nitelikteki büyük eserleri arasında İbn Haldunun Mukaddime olarak bilinen eseri, ilgili olduğu disiplinlerin ...

Alev Kadıoğlu, Ürogenital Ultrason

Ürogenital Ultrason  

Alev Kadıoğlu  
İstanbul Tıp Kitabevi  

Geniş kapsamlı ders kitaplarında ele alınmasına imkan olmayan ayrıntıları içeren Ürogenital Ultrason ikinci baskı,hızla değişen dünyamızda güncel kalabilmek ...

287.04 172.22 TL
Ateş Kadıoğlu, Seksüel Tıp

Seksüel Tıp  

Ateş Kadıoğlu  
İstanbul Tıp Kitabevi  

Seksüel Tıp Kitabının bu kapsamlı ve yetkin güncellemesi Erkekler ve Kadınlarda Seksüel Disfonksiyonlar üzerine odaklanmış olup iki yüzü aşkın tanınmış uzmanın ...

259.26 155.56 TL
Zübeyr Talat, Year Book of Urology (Türkçe Çevirisi)

Year Book of Urology (Türkçe Çevirisi)  

Zübeyr Talat  
İstanbul Tıp Kitabevi  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

38.89 23.33 TL
Ateş Kadıoğlu, Erkut Attar, Androloji Laboratuar El Kitabı

Androloji Laboratuar El Kitabı  

Ateş Kadıoğlu, Erkut Attar  
İstanbul Tıp Kitabevi  

Günümüzde çevresel etkenler,hava kirliliği ve iş sitresinin genel olarak sperm paremetreleri üzerine olumsuz etkisinin olduğu düşünülmektedir.Yaygın kanı zaman ...

Ateş Kadıoğlu, Erkek Reprodüktif Sistem Hastalıkları ve Tedavisi

Erkek Reprodüktif Sistem Hastalıkları ve Tedavisi  

Ateş Kadıoğlu  
İstanbul Tıp Kitabevi  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

John Rawls, Siyasal Liberalizm

Siyasal Liberalizm  

John Rawls  
İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları  

Bu kitap John Rawlsun Bir Adalet Kuramı adlı eserinde sunduğu hakkaniyet olarak adalet fikrini gözden geçirip geliştirirken, bu fikrin felsefi yorumunu önemli ...

60.19 42.73 TL
Hamza Ateş, Harun Kırılmaz, Sabahattin Aydın, Sağlık Sektöründe Performans Yönetimi Türkiye Örneği

Sağlık Sektöründe Performans Yönetimi Türkiye Örneği  

Hamza Ateş, Harun Kırılmaz, Sabahattin Aydın  
Asil Yayın Dağıtım  

Bu kitap, ülkemizde yeterince bilgi ve tecrübe birikimi bulunmayan çok önemli bir alanda büyük bir boşluğu doldurmak amacıyla hazırlanmıştır. Bu nedenle, ...

Mustafa Erdoğan, Aydınlanma Modernlik ve Liberalizm

Aydınlanma Modernlik ve Liberalizm  

Mustafa Erdoğan  
Orion Yayınevi  

Yazarının entelektüel ve akademik kariyerinin siyaset teorisi / felsefesiyle ilgili olan yanının bir tezahürü olarak ortaya çıkan bu kitap, büyük ölçüde, 80li ...

Max Weber, Meslek Olarak Siyaset

Meslek Olarak Siyaset  

Max Weber  
Çiviyazıları  

Siyaset yapmanın iki yolu vardır: Ya siyaset için yaşanır ya da siyasetin sırtından yaşanır. Siyaset için yaşayan kişi onu terimin en geniş anlamında yaşamın ...

Burhan Oğuz, Tarihi Gelişimiyle Dünyada ve Türkiyede Laiklik

Tarihi Gelişimiyle Dünyada ve Türkiye'de Laiklik  

Burhan Oğuz  
Anadolu Aydınlanma Vakfı  

Laiklik, adı ağızlarda sık dolaşan, ama tanımlanması çoğu kez devlet ile din işlerinin ayrılığı; devletindin ve vicdan özgürlüğünün gerçekleşmesi bakımından ...

Hasan Buran, Seçim Sistemleri ve Türkiye İçin Yeni Bir Seçim Sistemi Önerisi

Seçim Sistemleri ve Türkiye İçin Yeni Bir Seçim Sistemi Önerisi  

Hasan Buran  
Siyasal Kitabevi  

Bu çalışmada seçim konusu iki ayrı boyutta ele alınmıştır. Bunlardan ilki; çoğu yazar tarafından ele alınan, seçimler, seçim sistemleri ve Türkiyede ...

16.20 12.15 TL
Gianfranco Poggi, Devlet

Devlet  

Gianfranco Poggi  
İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları  

Modern Devletin Gelişimi adlı eseri daha önce yayınevimiz tarafından basılmış olan Gianfranco Poggi bu kitabında, devlet kavramını, daha iyi anlamamız için ...

25.93 18.41 TL
İrfan Neziroğlu, Parlamento Terimleri Sözlüğü

Parlamento Terimleri Sözlüğü  

İrfan Neziroğlu  
Nobel Yayın Dağıtım  

Birçok alanda Türkçe-İngilizce Teknik terimler sözlüğü olmasına rağmen yasama ve Parlamento hukuku alanında eksiklik vardı. Türkçe-İngilizce-Türkçe Parlamento ...

Muzaffer Ercan Yılmaz, Uyuşmazlık Analizi ve Çözümü

Uyuşmazlık Analizi ve Çözümü  

Muzaffer Ercan Yılmaz  
Nobel Yayın Dağıtım  

Uluslararası ilişkilerde önemli bir yeri olan uyuşmazlık analizi ve çözümü konusu, özellikle İkinci Dünya Savaşını izleyerek Batılı ülkelerde gelişmeye ...