Toplam 581 adet ürün
 
Christoph K. Neumann, Eleni Gara, Mustafa Erdem Kabadayı, Popular Protest and Political Participation in the Ottoman Empire (Studies in Honor of Suraiya Faroqhi)

Popular Protest and Political Participation in the Ottoman Empire (Studies in Honor of Suraiya Faroqhi)  

Christoph K. Neumann, Eleni Gara, Mustafa Erdem Kabadayı  
İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları  

This volume explores the forms, nature, and function of popular protest and political participation in the Ottoman Empire. Taking as a starting point the ...     

27.78 19.72 TL
Dan Diner, Mühürlenmiş Zaman (İslam Dünyasındaki Durgunluk Üzerine)

Mühürlenmiş Zaman (İslam Dünyasındaki Durgunluk Üzerine)  

Dan Diner  
İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları  

Kudüs İbrani ve Leipzig Üniversiteleri Öğretim üyesi Dan Dİner, bu eserinde Ortadoğunun, Müslüman ve Arapların tarihini genel olarak İslâm uygarlığı ile ...

Ergun Özbudun, Türkiyede Parti ve Seçim Sistemi

Türkiye'de Parti ve Seçim Sistemi  

Ergun Özbudun  
İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları  

Türkiyenin 65 yıllık çok-partili geçmişinde, Türk parti sistemi iki-parti sisteminden çok-parti sistemine doğru evrilmiş, bu arada çok-parti sisteminin değişik ...

16.67 11.84 TL
Ayhan Kaya, Özge Onursal Beşgül, Senem Aydın Düzgit, Yaprak Gürsoy, Avrupa Birliğine Giriş (Tarih, Kurumlar ve Politikalar)

Avrupa Birliği'ne Giriş (Tarih, Kurumlar ve Politikalar)  

Ayhan Kaya, Özge Onursal Beşgül, Senem Aydın Düzgit, Yaprak Gürsoy  
İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları  

Avrupa Birliği projesinin bir bütünleşme ve barış projesi olduğunu, aynı zamanda bu projenin ne sadece ulusal yönetişime müsaade ettiğini, bunu tersine içinde ...

38.00 26.98 TL
Ahmet T. Kuru, Pasif ve Dışlayıcı Laiklik (ABD, Fransa ve Türkiye)

Pasif ve Dışlayıcı Laiklik (ABD, Fransa ve Türkiye)  

Ahmet T. Kuru  
İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları  

Ülkemizde din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması olarak tariflenen laiklik, dinin siyaset sahnesindeki etkisinin her zaman hissedilmesinden dolayı ...

25 17.75 TL
Mehmet Ulusoy, Ulusal Devrim ve Küresel Karşıdevrim

Ulusal Devrim ve Küresel Karşıdevrim  

Mehmet Ulusoy  
Kaynak Yayınları (Analiz)  

19. yüzyılın sonunda emperyalizm aşamasına ulaşan kapitalizm, varıp yerleştiği bu aşamada yaşlanma sürecine girdi. Yaşlanmasının 20. yüzyılın sonundaki ...

Doğu Perinçek, Bilimsel Sosyalizm ve Bilim

Bilimsel Sosyalizm ve Bilim  

Doğu Perinçek  
Kaynak Yayınları (Analiz)  

-Büyücünün çocukları: Şeriat, Sanat ve Bilim...-Bilimsel Sosyalizm-Bilim ilişkisi...-Materyalist Bilgi Teorisi: Bilginin kaynağı, tarihselliği ve ...

30% Jacques Semelin, Arındırma ve Yok Etme (Katliam ve Soykırımın Siyasi Kullanımları)

Arındırma ve Yok Etme (Katliam ve Soykırımın Siyasi Kullanımları)  

Jacques Semelin  
İletişim Yayınevi  

Yıllarını soykırım araştırmalarına veren ve bu alanda dünya çapında bir ün elde eden Fransız tarihçi ve siyaset bilimci Jacques Sémelin bu kitabında, yakın ...

54 37.80 TL
Muammer Kaddafi, Görüşlerim

Görüşlerim  

Muammer Kaddafi  
Alter Yayıncılık  

Sömürgecilik, tarihin ilk orta ve yeni çağlarında Arap vatanına tecavüzde bulunmuş, Arap halkı, emperyalizmden kaynaklanan acılar çekmiş ve azılı zorbalığın ...

7.41 4.45 TL
Levent Kırval, Avrupa Birliği Nereye Koşuyor? (Avrupanın Geleceğine Siyaset Teorisi ile Bakmak)

Avrupa Birliği Nereye Koşuyor? (Avrupa'nın Geleceğine Siyaset Teorisi ile Bakmak)  

Levent Kırval  
Derin Yayınları  

Dünyadaki ekonomik krizinin son hızla devam ettiği günümüzde, yıllardır bir istikrar adası konumunu koruyan Batı Avrupa ülkelerinin kurdukları siyasi ve ...

22.22 15.55 TL
Leon Poliakov, Ari Miti (Avrupada Irkçı ve Milliyetçi Fikirlerin Tarihi)

Ari Miti (Avrupa'da Irkçı ve Milliyetçi Fikirlerin Tarihi)  

Leon Poliakov  
Epos Yayınları  

Irkve Milliyetçilik: Yönetenlerin elindeki büyülü âsâ... ezilenin hıncını, ezenin gösterdiği hedef gibi işaretlenmiş bir yanlış gazaba dönüştürmeyi sağlayan ...

Andre Gorz, Maddesiz (Bilgi, Değer ve Sermaye)

Maddesiz (Bilgi, Değer ve Sermaye)  

Andre Gorz  
Ayrıntı Yayınları  

Maddesiz iktisat çağının ana çatışma hedefi, insanın bütün güçlerinin, önceden saptanmış hiçbir ölçü dikkate alınmadan, mevcut halleriyle gelişimidir. Bilgiye, ...

Antonio A. Santucci, Gramsciyi Anlamak

Gramsci'yi Anlamak  

Antonio A. Santucci  
Kalkedon Yayıncılık  

Yirminci yüzyılın en değerli aydınları arasında, çalışmasını ölümünden sonra, Antonio Gramsciye nazaran daha zor erişilebilir vaziyette bırakan herhalde kimse ...

24.07 15.65 TL
Vladimir İlyiç Lenin, Ne Yapmalı? (Hareketimizin Acil Sorunları)

Ne Yapmalı? (Hareketimizin Acil Sorunları)  

Vladimir İlyiç Lenin  
Evrensel Basım Yayın  

Bu gazete, sınıf mücadelesinin ve halkın öfkesinin her kıvılcımını genel bir yangına çevirmek üzere harlayan muazzam demirci körüğünün bir parçası olurdu. ...

13.89 9.72 TL
Ross King, Machiavelli (Ciltli) (İktidar Filozofu)

Machiavelli (Ciltli) (İktidar Filozofu)  

Ross King  
Alfa Basım Yayın  

Machiavelli bir iktidar filozofu. Kimilerine göre siyaset biliminin kurucusu, iktidar ilişkilerinin soğukkanlı ve sağduyulu düşünürü, kimilerine göreyse ...

29 20.30 TL
Francoıse Dreyfus, Bürokrasinin İcadı

Bürokrasinin İcadı  

Francoıse Dreyfus  
İletişim Yayınevi  

Max Webere göre, Deyim yerindeyse modern Batı devletinin üreme organıdır. Marx ise, son derece parazit bu yapı... dediği bürokrasiyi, devletin dolap çevirme ...

41 28.70 TL
Abdulvahap El Messiri, Hamburger Medeniyeti

Hamburger Medeniyeti  

Abdulvahap El Messiri  
Mana Yayınları  

Abdulvahab el-Messirî son asırda İslam dünyasında yetişen önemli düşünür ve ilim adamlarından biridir. Mısırlıdır ancak bundan daha önemlisi o uluslararası bir ...

30.00 18.00 TL
Ahmet El Katip, Demokratik Hilafete Doğru

Demokratik Hilafet'e Doğru  

Ahmet El Katip  
Mana Yayınları  

Ahmet el-Katip tarafsız duruşu, hakikate bağlı oluşu ve nereden gelirse gelsin karşıtlarının tehditlerine aldırmadan görüşlerini cesurca yayması; muarızlarını ...

40.00 24.00 TL
Edward Hallett Carr, Yirmi Yıl Krizi (1919-1939)

Yirmi Yıl Krizi (1919-1939)  

Edward Hallett Carr  
İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları  

Büyük Savaşın ardından imzalanan Versay Antlaşmasından yirmi yıl iki ay sonra Avrupa tekrar büyük bir savaşa girdi. İki dünya savaşı arasında bu kadar kısa ...

23.15 16.44 TL
Fatmagül Berktay, Politikanın Çağrısı

Politikanın Çağrısı  

Fatmagül Berktay  
İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları  

Günümüzde politika kavramı aşınıyor ve giderek daha fazla reel politika ile özdeşleştirilerek kirli bir anlam kazanıyor. Oysa politika ve politikayı savunmak, ...

29.63 21.04 TL