Toplam 306 adet ürün
 
İlhan Tekeli, Sosyal Sistem Yazıları

Sosyal Sistem Yazıları  

İlhan Tekeli  
Tarih Vakfı Yurt Yayınları  

Tekelinin sosyal sistemler konusunda yaptığı çalışmalardan oluşuyor. Kitabın büyük bölümünü oluşturan Sosyal Sistemler, Sosyal Değişme ve Yerleşme Yapısı ...

27.78 18.06 TL
30% Ruth Benedict, Kültür Örüntüleri

Kültür Örüntüleri  

Ruth Benedict  
İletişim Yayınevi  

Ünlü antropolog Ruth Benedictin, özellikle kültürel çalışmalar konusunda temel başvuru kaynaklarından biri olarak görülen kitabı Kültür Örüntüleri, insan ...

41 28.70 TL
30% Murat Belge, Militarist Modernleşme (Almanya, Japonya ve Türkiye)

Militarist Modernleşme (Almanya, Japonya ve Türkiye)  

Murat Belge  
İletişim Yayınevi  

Murat Belge, Militarist Modernleşmede Almanya, Türkiye ve Japonyada yaşanan militarist modernleşme sürecini karşılaştırmalı örneklerle ele alıyor: Almanya ...

66.00 46.20 TL
Onur Bilge Kula, Anadoluda Çoğulculuk ve Tölerans

Anadoluda Çoğulculuk ve Tölerans  

Onur Bilge Kula  
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları  

Bu kitaptaki iki temel kavram olan çoğul (cu)luk ve tolerans, insanlık tarihinin özellikle dünya dinlerinin ortaya çıkmasından sonraki en büyük felsefi ...

25.93 16.85 TL
Erkin Başer, Mustafa Öziş, Nihat Koçyiğit, Bugüne Bakmak (1980 Sonrasında Türkiyede Yaşanan Toplumsal Dönüşüm Süreçleri)

Bugüne Bakmak (1980 Sonrasında Türkiye'de Yaşanan Toplumsal Dönüşüm Süreçleri)  

Erkin Başer, Mustafa Öziş, Nihat Koçyiğit  
Dipnot Yayınları  

Türkiyede bugün yaşananların etraflıca anlaşılabilmesi, ancak yakın tarihte yaşanan dönüşümlerin izlerini sürmekle mümkün olabilir. Bireylerin kişisel ...

4.63 3.29 TL
25% Wendy Brown, Yükselen Duvarlar, Zayıflayan Egemenlik

Yükselen Duvarlar, Zayıflayan Egemenlik  

Wendy Brown  
Metis Yayıncılık  

Berlin Duvarının yıkılışından sadece yirmi yıl sonra, neden birçok devlet sınırlarına duvar çekme yarışına girdi? Her şeyin küreselleşmesinden büyük bir ...

21.50 16.12 TL
35% Cavit Orhan Tütengil, Yeni Osmanlılardan Bu Yana İngilterede Türk Gazeteciliği 1867-1967

Yeni Osmanlılar'dan Bu Yana İngiltere'de Türk Gazeteciliği 1867-1967  

Cavit Orhan Tütengil  
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları  

Cavit Orhan Tütengil Basın Sosyolojisine Giriş niteliğindeki araştırması Yeni Osmanlılardan bu yana İngilterede Türk Gazeteciliğinde, fikri muhtevaya ...

11.11 7.22 TL
Ali Öztürk, Kriz Sosyolojisi (Batı Merkezciliğinin Yapısal Sorunları ve Kriz)

Kriz Sosyolojisi (Batı Merkezciliğinin Yapısal Sorunları ve Kriz)  

Ali Öztürk  
Doğu Kitabevi  

Modern dünya görüşü, Batının üstünlüğünü nesnel koşullardan yukarıya taşıyarak ona felsefi ve bilimsel bir meşruluk kazandırmıştır. Böylece Batı diğer ...

16.67 10.84 TL
Binnaz Toprak, Faruk Birtek, The Post-Modern Abyss and the New Politics of Islam: Assabiyah Revisited (Essays in Honor of Şerif Mardin)

The Post-Modern Abyss and the New Politics of Islam: Assabiyah Revisited (Essays in Honor of Şerif Mardin)  

Binnaz Toprak, Faruk Birtek  
İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları  

We are here taking Turkey as our venue to discuss the rise of Islamic persuasion of more recent times. Turkish case is no Taliban or Afghanistan, no Pakistan ...

23.15 16.44 TL
Ş. Gürçağ Tuna, Türkiyede Kapitalizmin ve Fetişizmin İnşa Süreci (Bir Kavram Kapitalizm Neyi Anlatır?)

Türkiye'de Kapitalizmin ve Fetişizmin İnşa Süreci (Bir Kavram Kapitalizm Neyi Anlatır?)  

Ş. Gürçağ Tuna  
Sosyal Araştırmalar Vakfı (SAV)  

İlan Edilmemiş Savaş:Bir Kavram Kapitalizm ve Türkiyede KapitalizmAyrıca, ekonomi biçimlerinin tahlilinde ne mikroskoptan yararlanılabilir, ne de kimyasal ...

18 11.70 TL
Özlem Tezcek, Düşünce Fabrikaları (Sermayenin Harici Belleği)

Düşünce Fabrikaları (Sermayenin Harici Belleği)  

Özlem Tezcek  
Sosyal Araştırmalar Vakfı (SAV)  

Goethe arkadaşı Schillere yaşam ilkesini açıklar; Etkinliğini artırmadan ya da doğrudan doğruya canlandırıp (yaşamıma) bir şey katmadan bana yalnızca bilgi ...

18 11.70 TL
Max Weber, Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu

Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu  

Max Weber  
Alter Yayıncılık  

Max Weber (1864-1920), Alman düşünür, sosyolog ve ekonomi politik uzmanı. Modern antipozitivistik sosyoloji incelemesinin babası olduğu düşünülür. Sosyolojiyi ...

Ufuk Özcan, Ertan Eğribel, Türkiyede Toplum Bilimlerinin Gelişimi 1 (Kıta Avrupa Etkisi)

Türkiye'de Toplum Bilimlerinin Gelişimi 1 (Kıta Avrupa Etkisi)  

Ufuk Özcan, Ertan Eğribel  
Kitabevi Yayınları  

Sosyoloji Yıllığının bu kitabında Türkiyede Toplum Bilimlerinin Gelişimini çeşitli yönleriyle ele alıyoruz. Genel olarak bilimin ve toplum bilimlerinin ...

30% Anthony Gidden, Kapitalizm ve Modern Sosyal Teori

Kapitalizm ve Modern Sosyal Teori  

Anthony Gidden  
İletişim Yayınevi  

Yaşayan en etkili toplumsal kuramcılardan Anthony Giddens, Kapitalizm ve Modern Sosyal Teoride sosyolojinin seyrini temelinden etkilemiş üç büyük ismi etraflı ...

47.50 33.25 TL
Halil Berktay, Weimar Türkiyesi(Taraf Yazıları, Kasım 2007 - Haziran 2008)

Weimar Türkiyesi(Taraf Yazıları, Kasım 2007 - Haziran 2008)  

Halil Berktay  
Kitap Yayınevi  

... belki karamsar değil kızgın demek daha doğru olur (du). Bunu daha kolay kabul ederim. Evet, son iki-üç yılın olayları karşısında, herhalde çok birikmiş, ...

16.67 10.00 TL
Stephen P. Turner, Sosyal Teori ve Sosyoloji (Klasikler ve Ötesi)

Sosyal Teori ve Sosyoloji (Klasikler ve Ötesi)  

Stephen P. Turner  
Küre Yayınları  

1960lardan sonra sosyoloji ve sosyal teori alanlarında teorik yaklaşımların şaşırtıcı ölçüde artması ve diğer disiplinlerden birçok düşünce ve kavramın ...

30 19.50 TL
Derleme, Kolombiya Dağlarının İsyancı Önderi: Manuel Marulanda Velez

Kolombiya Dağlarının İsyancı Önderi: Manuel Marulanda Velez  

Derleme  
Ütopya Yayınevi  

Elinizdeki bu kitap, bitmez tükenmez enerjisiyle on sekiz yaşına kadar birçok işte çalışmış genç bir Kolombiya köylüsünün, faşist Kolombiya rejiminin ...

24.00 16.80 TL
Ergun Aydınoğlu, Sol Hakkında Her Şey Mi? (Modern Türkiyede Siyasi Düşünce - Sol Üzerine Bir Değerlendirme)

"Sol Hakkında Her Şey" Mi? (Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce - Sol Üzerine Bir Değerlendirme)  

Ergun Aydınoğlu  
Versus Kitap Yayınları  

Sol Hakkında Her Şey mi?, bir polemik-eleştiri kitabı. Konusu, Modern Türkiyede Siyasi Düşünce dizisinin 8. cildi olan Sol derlemesi. Bu çalışma, Sol ...

Ömer Çaha, Siyasi Düşüncelere Giriş

Siyasi Düşüncelere Giriş  

Ömer Çaha  
Dem Yayınları  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

15.00 9.45 TL
Umut Özkırımlı, Milliyetçilik Kuramları: Eleştirel Bir Bakış

Milliyetçilik Kuramları: Eleştirel Bir Bakış  

Umut Özkırımlı  
Doğu Batı Yayınları  

Milliyetçilik ile ilgili uluslararası alanda yapılan tartışmaların dikkate aldığı ve dipnot düştüğü bu kitap, daha şimdiden kendi sahasında ciddi bir açılım ...

30.00 20.40 TL