Toplam 1406 adet ürün
 
Necip Taylan, Anahatlarıyla İslam Felsefesi

Anahatlarıyla İslam Felsefesi  

Necip Taylan  
Ensar Neşriyat  

Felsefe, bugün hayatımızın hemen her anında bizi kuşatan ilimlerin de anası sayılır. Felsefenin bilinen çok renkli ve çeşnili macerası ile İslam Dünyasının ...

24.00 15.60 TL
35% Turan Koç, İbn Arabi Geleneği ve Davud El-Kayseri

İbn Arabi Geleneği ve Davud El-Kayseri  

Turan Koç  
İnsan Yayınları  

İslâm medeniyetinin kurucu kaynağı olan Kurân-ı Kerim, bu medeniyetin bilim, düşünce, ahlâk, hukuk, sanat ve siyaset gibi çeşitli alanlardaki tezâhür ...

23.00 14.95 TL
Özkan Gözel, Hızır ile Musa (Olmak ve Aramak)

Hızır ile Musa (Olmak ve Aramak)  

Özkan Gözel  
İnsan Yayınları  

Sabır-sızlan-mamızya dasabrımızın sızlaması, başa, en başa geç-kalmışlığımızdan,ama aynı zamanda da oraya-ne-den sonra-rücû telaşımızdanoluyorsanı-yorumOlan ...

Mahmut Muhammet Taha, İslamın İkinci Mesajı

İslam'ın İkinci Mesajı  

Mahmut Muhammet Taha  
Ayrıntı Yayınları  

Hayatı, İslam ve sosyalizm kelimeleriyle özetlenebilen Mahmut Taha, hem bir entelektüel hem de barışsever bir dava adamı olarak idamından yaklaşık yirmi beş ...

Ali Şeriati, Dünya Görüşü Ve İdeoloji

Dünya Görüşü Ve İdeoloji  

Ali Şeriati  
Fecr Yayınları  

Dünya ince bir hesaplamaya göre ve somut bir amaç ve hedef için yaratılmıştır. Eğer böyle bir dünya görüşüne sahipsem, her adımımda, her davranışımda inceden ...

32.00 19.20 TL
36% Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, Meşrutiyetten Cumhuriyete Makaleler (Din - Felsefe - Siyaset - Hukuk)

Meşrutiyet'ten Cumhuriyet'e Makaleler (Din - Felsefe - Siyaset - Hukuk)  

Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır  
Klasik Yayınları  

Cumhuriyet döneminin en etkili alim ve müfessirlerinden birisi olan Elmalılı M. Hamdi Yazırın yazdıkları arasında tefsirinden sonraki en önemli çalışmaları, ...

43 27.52 TL
Pierre Cachia, W. Montgomery Watt, Endülüs Tarihi

Endülüs Tarihi  

Pierre Cachia, W. Montgomery Watt  
Küre Yayınları  

1939da çok sayıda Asya milletini sarması beklenen savaş, Britanyada önemli mevkilerde bulunan kişilere, Asya dilleri ve kültürleri alanında ne kadar az sayıda ...

20 13.00 TL
İhsan Fazlıoğlu, Işk İmiş Her Ne Var Alemde İlim Bir Kil ü Kal İmiş Ancak (Fuzuli Ne Demek İstedi?)

Işk İmiş Her Ne Var Alem'de İlim Bir Kil ü Kal İmiş Ancak (Fuzuli Ne Demek İstedi?)  

İhsan Fazlıoğlu  
Klasik Yayınları  

Bu kitabın amacı İslâm-Osmanlı-Türk entelektüel tarihine ilişkin bir okumanın nasıl yapılabileceğini bir beyit üzerinden göstermeye çalışmak; edebî ve meşhur ...

Reşid Rıza, Hilafet

Hilafet  

Reşid Rıza  
Mana Yayınları  

Kavramsal ve kurumsal olarak hilafetin ele alındığı kitap İslam Tarihinin idari-siyasi sürecini yetkin bir dil ile ortaya koymakta. En büyük önderlik olan ...

24.07 14.44 TL
Kemal Çakır, Kafirler de Allah?a İnanır

Kafirler de Allah?a İnanır  

Kemal Çakır  
Çıra Yayınları  

Dini mevzuları bilmesi lazım gelen kişi, noksanlığı olduğunda bu kadar da olur diyerek işi ciddiye almıyor. Sadece küçük bir günah sanıyor. Kâfir değiliz ya, ...

12.00 7.20 TL
Hamdi Gündoğar, Fahrettin er-Razide İnsan Fiilleri

Fahrettin er-Razi'de İnsan Fiilleri  

Hamdi Gündoğar  
Çıra Yayınları  

Fahreddin er-Râzî, kelâm ilminin ve Eşari ekolünün büyük âlimlerinden olup, kelâm ve felsefeyi birbirine mezceden en önemli kişidir. Kelâm ilmindeki geniş ...

12.00 7.20 TL
Richard Tapper, Çağdaş Türkiyede İslam

Çağdaş Türkiye'de İslam  

Richard Tapper  
Sarmal Yayınevi  

Ülkemizin siyasal yaşamında İslami hareket ile laiklik her dönem gündemde kalan tek konu olmuştur. 1970li yıllarda siyasi iktidara ortak olan İslami hareketin ...

35% Ebubekir Eroğlu, Muğlak Ölçekli Harita

Muğlak Ölçekli Harita  

Ebubekir Eroğlu  
Timaş Yayınları  

MUĞLAK ÖLÇEKLİ HARİTAEbubekir Eroğlu, Diriliş ekolünden gelen ve Yönelişler dergisinin kurucularından biri olarak bu derginin yayın yönetmenliğini yürüten, ...

20 13.00 TL
Bedri Gencer, İslamda Modernleşme 1839-1939

İslam'da Modernleşme 1839-1939  

Bedri Gencer  
Lotus Yayınevi  

Bu eser, yirminci yüzyıl boyunca sayısız araştırmaya konu edilen İslamın modernleşmesi hakkında yalnız ülkemizde değil, dünyada da yapılmış ilk derinlikli ve ...

Kierkegaard, Korku ve Titreme(Fear and Trembling)

Korku ve Titreme(Fear and Trembling)  

Kierkegaard  
Ağaç Kitabevi Yayınları  

İbrahimin seyahati Kierkegaardın Korku ve Titremesinin merkezî temasıdır. Kierkegaardın İbrahimi, iman sınavında çektiklerinden dolayı yücedir. Ve İbrahimin bu ...

Seyyid Kutub, İslâmda Sosyal Adalet

İslâm'da Sosyal Adalet  

Seyyid Kutub  
Ağaç Kitabevi Yayınları  

Ulûhiyet, kâinat, hayat ve insan ile ilgili İslâmî düşünüşü genel çizgileriyle kavramadan İslâmda sosyal adâletin özelliğini kavrayamayız. Çünkü sosyal adâlet, ...

Michael Peterson, William Hasker, Bruce Reichenbach, David Basinger, Akıl ve İnanç (Din Felsefesine Giriş)

Akıl ve İnanç (Din Felsefesine Giriş)  

Michael Peterson, William Hasker, Bruce Reichenbach, David Basinger  
Kare Yayınları  

Modernliğin dini toplumsal hayattan tamamen dışlamaya yönelik tavrı, akıl savunucularıyla ilahiyat uzmanlarını birçok konuda karşı karşıya getirdi. Akıl ...

Dımıtrı Guta, İbn Sinanın Mirası

İbn Sina'nın Mirası  

Dımıtrı Guta  
Klasik Yayınları  

İbn Sînâ, sadece İslâm medeniyetinin değil, tüm zamanların en büyük zekâlarından birisidir. Âlem ve insana dair bütüncül bir resim ortaya koyan felsefî ...

Mehmed Niyazi, Türk Tarih Felsefesi

Türk Tarih Felsefesi  

Mehmed Niyazi  
Ötüken Neşriyat  

Hayat canlı bir organizma gibidir, gelenek ve göreneklerimiz, yönetim sistemimiz, yemeklerimiz, elbiselerimiz her geçen günle değişiyor. Bu değişmeler hayatın ...

İsmail Hakkı İzmirli, İslam Felsefesi Tarihi

İslam Felsefesi Tarihi  

İsmail Hakkı İzmirli  
Ötüken Neşriyat  

İsmail Hakkı İzmirli (1868-1946), Türkiyede İslami bilimleri Batılı yöntemlerle inceleyen ilk bilginlerdendir. O, eski dönem kelam biliminin karşı koyduğu ...