Toplam 434 adet ürün
 
Ertan Efegil, Rıdvan Kalaycı, Terörle Mücadelede Güvenlik Dışı Yöntemler

Terörle Mücadelede Güvenlik Dışı Yöntemler  

Ertan Efegil, Rıdvan Kalaycı  
Gündoğan Yayınları  

Tarih boyunca, siyasal amaçlarını hayata geçirmek isteyenler, terörizme başvurmuşlar ve terör eylemleriyle, toplumda korku yayarak, yönetimlerin fikirlerini ...

35 22.75 TL
Ertan Efegil, Fatma Anıl Öztop, Rıdvan Kalaycı, Dış Politika Analizi Üzerine Okumalar

Dış Politika Analizi Üzerine Okumalar  

Ertan Efegil, Fatma Anıl Öztop, Rıdvan Kalaycı  
Gündoğan Yayınları  

Dış Politika Analizi denilince, Türkiye?deki çoğu akademisyenin, gelişmeleri daha çok realpolitik açıdan incelemeyi ve jeopolitik kuramlar üzerinden fikir ...

32 20.80 TL
Emile Durkheim, Prof. Dr. Özer Ozankaya, Sosyoloji Dersleri

Sosyoloji Dersleri  

Emile Durkheim, Prof. Dr. Özer Ozankaya  
Cem Yayınevi  

Emile Durkheim tarafından 1890-1900 yılları arasında Bordeaux?da verilip 1904 ve 1912 yıllarında Sorbonne?da yinelenen, ölümünden önce konferanslar biçiminde ...

30.00 19.50 TL
Emile Durkheim, Prof. Dr. Özer Ozankaya, Sosyolojinin Yöntem Kuralları

Sosyolojinin Yöntem Kuralları  

Emile Durkheim, Prof. Dr. Özer Ozankaya  
Cem Yayınevi  

Durkheim'ın toplumbilimdeki çığır açıcılığı, sadece din ya da intihar gibi o güne dek uzak durulmuş konuları bilimin merceği altına almasıyla sınırlı değildir. ...

23.00 14.95 TL
, Sosyal Hizmette Kayıt ve Raporlama

Sosyal Hizmette Kayıt ve Raporlama  

   
Nika Yayınevi  

Kayıt tutma ve raporlama gu?nu?mu?zde hemen her alanda uygulama sahası bulan vazgeçilmez ve zorunlu uygulamalar olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle ...

40.00 30.00 TL
Stanley Cohen, Halk Düşmanları ve Ahlaki Panikler

Halk Düşmanları ve Ahlaki Panikler  

Stanley Cohen  
Heretik Yayıncılık  

"Toplumlar zaman zaman ahlaki panik dönemleri yaşarlar. Bir durum, olay, kişi ya da grup, toplumsal değerlere ve çıkarlara tehdit olarak tanımlanmaya başlar. ...

34.00 20.40 TL
15% Hatice Ekici, Zorunlu Göç ve Ahlak-Göçün Ahlak Gelişimi Üzerindeki Etkileri

Zorunlu Göç ve Ahlak-Göçün Ahlak Gelişimi Üzerindeki Etkileri  

Hatice Ekici  
Nobel Akademik Yayıncılık  

Son yıllarda dünyada artan savaş ve politik şiddet ortamı, çatışmaların ortasında büyüyen ergenlerin ahlak gelişimlerinin etkilenip etkilenmediği, etkilendiyse ...

20.00 17.00 TL
35% Carrie Million, Modern Yaşamda Kişilik Bozuklukları

Modern Yaşamda Kişilik Bozuklukları  

Carrie Million  
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları  

?Kişilikler empresyonist tablolar gibidir. Uzaktan herkes yekpareymiş gibi görünür, yakından bakıldığında ise her birimiz farklı ruh hallerinin, idrak ve ...

48.00 31.20 TL
Silva Özyerli, Amidanın Sofrası-Yemekli Diyarbakır Tarihi

Amida'nın Sofrası-Yemekli Diyarbakır Tarihi  

Silva Özyerli  
Aras Yayıncılık  

Ermenicede Amida ya da Dikranagerd, Kürtçede Amed diye anılan Diyarbakır şehrinin sofra kültürü, asırlardır bu yörede yaşayan halkların birlikte var ettiği ...

50.00 35.00 TL
Ahmed Muhiddin, Şiir Milliyetçilk İslamcılık-Modern Türklükte Kültür Hareketi

Şiir Milliyetçilk İslamcılık-Modern Türklükte Kültür Hareketi  

Ahmed Muhiddin  
Küre Yayınları  

Türkiye?nin yaklaşık iki asırdır içinden geçmekte olduğu modernleşme sürecini farklı yönleriyle ele alan geniş bir literatür bulunmaktadır. Söz konusu süreci ...

25.00 16.25 TL
37% Maurice Halbwachs, Toplumsal Sınıfların Psikolojisi

Toplumsal Sınıfların Psikolojisi  

Maurice Halbwachs  
Pinhan Yayıncılık  

Daha evvel sosyolojiye yaptığı en önemli katkı olan Kolektif Bellek adlı çalışmasını yayımladığımız Maurice Halbwachs?ın sosyolojik ve psikolojik ...

24.00 15.12 TL
Claude Giraud, Sosyoloji Tarihi

Sosyoloji Tarihi  

Claude Giraud  
Dost Kitabevi Yayınları  

Sosyolojik düşüncenin ortaya çıkışı ve gelişerek bir disiplin halini almasıyla, sosyoloji tarihinin oluşturulması için toplumsal sorgulama, gerçeği öğrenme ve ...

15.00 10.50 TL
Hüseyin Polat, Ajanların Gözünden Türkiye ve Bazı Komşuları

Ajanların Gözünden Türkiye ve Bazı Komşuları  

Hüseyin Polat  
Sebe  

İnsanların hayatlarım belirleyen ve geleceklerini oluşturan önemli olaylar aniden ve onlardan bağımsız olarak oluşmaktadır. Bu yüzden insanlar üstün bir gücün ...

20.00 13.00 TL
Valeria Bryson, Feminist Politika Teorisi

Feminist Politika Teorisi  

Valeria Bryson  
Phoenix Yayınevi  

Feminizm günümüzde krizde ya da düşüşte olarak algılansa da feminizmin önemsiz ve tarihe karışmış olduğu düşüncesine canı gönülden karşı çıkılabilir. Dünyadaki ...

40.00 26.00 TL
15% , Sosyolojik Boyutlarıyla Sağlık

Sosyolojik Boyutlarıyla Sağlık  

   
Nobel Akademik Yayıncılık  

Sosyolojik olguların sağlık ve hastalık üzerindeki etkileri, tartışılmaz bir gerçektir. Bu etkiler, dünyada ve Türkiye'de her geçen gün daha fazla önem ...

25.00 21.25 TL
Kemal İnal, Çocuk Hakları ve Siyaset

Çocuk Hakları ve Siyaset  

Kemal İnal  
Töz Yayınları  

Bu kitaptaki makalelerin ortak paydası, geçmişten günümüze değin çocuğa ve çocukluğa ilişkin sorunların, bağlam, kültür ve ideolojik-siyasal yapılar değişse de ...

50.00 35.00 TL
30% Evren Balta, Tedirginlik Çağı-Şiddet Aidiyet ve Siyaset Üzerine

Tedirginlik Çağı-Şiddet Aidiyet ve Siyaset Üzerine  

Evren Balta  
İletişim Yayınevi  

Bildiğimiz dünyanın köklü bir dönüşüm geçirdiği günümüzde Türkiye toplumu da bir bilinmeze sürükleniyor. Evren Balta, oldukça hızlı seyretmekte olan dönüşümün ...

35.50 24.85 TL
Abdullah Aysu, Kooperatifler

Kooperatifler  

Abdullah Aysu  
Yeni İnsan Yayınları  

Kooperatifler ve kooperatifçilik, dayanışma içinde üreteceğimiz bir yaşamın anahtarıdır. Bu nedenle, bilinçli olarak engellenir, unutturulur, içi boşaltılır ve ...

18.00 11.34 TL
Terry Eagleton, Kültür

Kültür  

Terry Eagleton  
Can Yayınları  

Terry Eagleton, sömürgecilikten ve onun neredeyse ideolojik kılıfı olarak ortaya çıkan antropolojiden sanayi Avrupa?sına, Alman Romantiklerinden Britanya işçi ...

19.00 12.35 TL
Selahattin Yıldırım, Ansiklopedik Kent Sözlüğü

Ansiklopedik Kent Sözlüğü  

Selahattin Yıldırım  
Marmara Kültür Yayınları  

Marmara Belediyeler Birliği Kültür Yayınları, günümüz dünyasında kent ve kentsel yaşantı konusunda bütünsel bir yaklaşıma, çok boyutlu bir kavrayış ve ...

140.00 99.40 TL