Toplam 8347 adet ürün
 
Kemal Arkun, Adalet Ustaları - Sultan II.Mahmut

Adalet Ustaları - Sultan II.Mahmut  

Kemal Arkun  
Akademisyen Yayınevi  

Sultan II. Mahmut Han, on altıncı asrın sonlarında bozulmaya başlayıp, on sekizinci ve on dokuzuncu asırlarda bin anarşi yuvası haline gel ben Yeniçeri Ocağını ...

Kemal Arkun, Adalet Ustaları - Sultan IV.Mustafa Han

Adalet Ustaları - Sultan IV.Mustafa Han  

Kemal Arkun  
Akademisyen Yayınevi  

Zeki ve tedbirli olmasına rağmen, III. Selim Hanın başlatmış olduğu imar ve ıslahatlara karşı olan devlet adamlarının tesirinde kalmıştı. Nitekim onu tahta ...

16.67 10.50 TL
Kemal Arkun, Adalet Ustaları - Sultan III.Selim Han

Adalet Ustaları - Sultan III.Selim Han  

Kemal Arkun  
Akademisyen Yayınevi  

Sultan III. Selim Han devletin dışta sulh devrine girmesiyle, veliahtlığından beri düşündüğü ıslahatların icdaatına geçti. Osmanlı Devleti için lüzumlu askeri, ...

16.67 10.50 TL
Kemal Arkun, Adalet Ustaları - Sultan I.Abdülhamit Han

Adalet Ustaları - Sultan I.Abdülhamit Han  

Kemal Arkun  
Akademisyen Yayınevi  

Sultan I. Abdülhamit Han ın en büyük talihsizliği çok iyi bir âlim olmasına rağmen tecrübesizliğiydi. Hayatı sadece kitaplardan ve hocalarından tanıyordu. ...

16.67 10.50 TL
Kemal Arkun, Adalet Ustaları - III.Mustafa Han

Adalet Ustaları - III.Mustafa Han  

Kemal Arkun  
Akademisyen Yayınevi  

III. Mustafa Han amcasının oğlu, III. Osman Hanın ölümü üzerine kırk yaşındayken 30 Ekim 1757 günü sabaha doğru Kafes Kasrından çıkartılıp sünnet odasına davet ...

16.67 10.50 TL
Mehmed Ataullah Efendi, Ziya Yılmazer, Şani-Zade Tarihi 2. Cilt (1808-1821)

Şani-Zade Tarihi 2. Cilt (1808-1821)  

Mehmed Ataullah Efendi, Ziya Yılmazer  
Çamlıca Basım Yayın  

Bu eser, ilmiye mesleğinde üst seviyede müderrislik ve kadılıklarda bulunmuş; tıp, tarih, askerlik, matemematik, geometri, coğrafya ve edebiyat sahalarında ...

Mehmed Ataullah Efendi, Ziya Yılmazer,  Şani-Zade Tarihi 1. Cilt

Şani-Zade Tarihi 1. Cilt  

Mehmed Ataullah Efendi, Ziya Yılmazer  
Çamlıca Basım Yayın  

Bu eser, ilmiye mesleğinde üst seviyede müderrislik ve kadılıklarda bulunmuş; tıp, tarih, askerlik, matemematik, geometri, coğrafya ve edebiyat sahalarında ...

Heyet, Osmanlı Tarihi, Cilt-3

Osmanlı Tarihi, Cilt-3  

Heyet  
Çamlıca Basım Yayın  

Uşşâkîzâde es-Seyyid İbrahim Hasîb Efendinin tarihi, Osmanlı tarihinin 1695-1712 tarihleri arası için ana kaynak vasfı taşımaktadır. XVII. yüzyılın sonlarında ...

58 34.80 TL
Heyet, Osmanlı Tarihi, Cilt-2

Osmanlı Tarihi, Cilt-2  

Heyet  
Çamlıca Basım Yayın  

Fâtih Sultan Mehmed Han Devrinin Diğer Hâdiseleri, Sultan İkinci Bâyezîd Han Yavuz Sultan Selim Han, Kânûnî Sultan Süleyman Han. 36 Osmanlı Pâdişâhının ...

58.00 34.80 TL
Heyet, Osmanlı Tarihi, Cilt-1

Osmanlı Tarihi, Cilt-1  

Heyet  
Çamlıca Basım Yayın  

Osman Gaziden Sultan Vahidüddin Hana OSMANLI TARİHİ - 1 Heyet 576 Sayfa, 16x23 cm, Ciltli ISBN:975-99018-00-4 Anadoluda kurulan beylikler Ertuğrul Gâzi Osman ...

58 34.80 TL
Hanri Benazus, Vahdettin ve Mustafa Kemal

Vahdettin ve Mustafa Kemal  

Hanri Benazus  
Bizim Kitaplar Yayınevi  

Sultan Vahdettinle ilgili bu güne kadar çok şeyler yazıldı ve çok şeyler söylendi. Resmi tarihe göre vatan haini olarak nitelendirildi. Gerçekten Vahdettin ...

Özlem Kuyaş, Dedem Tarihçi Yazar Cemal Kutay

Dedem Tarihçi Yazar Cemal Kutay  

Özlem Kuyaş  
Truva Yayınları  

Herkesin hayatı kendi içinde ve kendisi için romanlara konu olabilecek türdendir. Etrafımızda ne kadar insan varsa, bir o kadar da ayrı dünya var demektir. ...

5.46 3.28 TL
Sevim Yılmaz Önder, Tevârîh-i Âl-i Selçuk ll

Tevârîh-i Âl-i Selçuk ll  

Sevim Yılmaz Önder  
Bilgeoğuz Yayınları  

Eser kesin çizgilerle ayrılmış tercüme ve eklemelerden oluşmaktadır. Oğuzlar hakkında eklenen 18 varakla beraber toplam 5 ciltten oluşan bu eserin ilk kısmı ...

Komısyon, Atatürk

Atatürk  

Komısyon  
Kaynak Yayınları (Analiz)  

2 Ekim 1932-27 Eylül 1934 Devrimler sürüyor; temelleri sağlamlaştırılıyor; yaşama geçirilmesine Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal önderlik ediyor. Dış ...

60.00 39.00 TL
Noemi Levy, Nadir Özbek, Alexandre Toumarkine, Jandarma ve Polis

Jandarma ve Polis  

Noemi Levy, Nadir Özbek, Alexandre Toumarkine  
Tarih Vakfı Yurt Yayınları  

Ortak bir çalışmanın ürünü olan bu kitap, Fransada ve Osmanlı İmparatorluğunda polis, jandarma ve asayiş üzerine yapılan tarihsel araştırmalar arasında bir ...

30.09 19.56 TL
Ahmet Köklügiller, Atatürk İlkeleri ve Atatürkçülük

Atatürk İlkeleri ve Atatürkçülük  

Ahmet Köklügiller  
Bahçeşehir Yayınları  

Bu koyduğumuz ilkeler, bugünün gereksinmelerine göre, ulusumuzun uygarlık yolunda gelişmesi için faydalı bulduklarımızda. Ancak toplumsal bünye, sürekli ...

6.48 3.89 TL
Metin Ziya Köse, Osmanlı Devleti ve Dubrovnik İlişkileri (1500-1600) Doğu Akdenizde Casuslar ve Tacirler

Osmanlı Devleti ve Dubrovnik İlişkileri (1500-1600) ''Doğu Akdeniz'de Casuslar ve Tacirler''  

Metin Ziya Köse  
Giza Yayınları  

Bir kent devleti olmasına rağmen, ticaret ve diplomasideki başarılan sayesinde varlığını uzun süre devam ettiren Dubrovnik Cumhuriyetinin İmparatorluk ...

11.11 7.78 TL
Ülkühan Olgun, Osmanlı Son Dönemi Yahudilik ve Hahambaşılık

Osmanlı Son Dönemi Yahudilik ve Hahambaşılık  

Ülkühan Olgun  
Giza Yayınları  

19. yüzyıldan yıkılışa kadar, İmparatorluk Türkiyesi içerisindeki Yahudi cemaatinin sosyal, kültürel ve ekonomik durumu, dinî, toplumsal ve yönetsel ...

12 8.40 TL
Fabio L. Grassi, Atatürk (Ciltli)

Atatürk (Ciltli)  

Fabio L. Grassi  
Turkuvaz Kitap  

1919-1939u kapsayan iki dünya savaşı arası yirmi yıllık evre gerek siyasal gerekse ekonomik açıdan sorunlar yumağıdır. İmparatorluklar çözülür; dünya ekonomisi ...

35% Kazım Karabekir, Günlükler (1906-1948) (2 Cilt)

Günlükler (1906-1948) (2 Cilt)  

Kazım Karabekir  
Yapı Kredi Yayınları  

Günlükler kitabı ile Kâzım Karabekir Paşanın hayatını, günü gününe tuttuğu notlarla kamuoyunun bilgisine sunmaktayız. Paşanın vefatından hemen sonra eşi İclal ...

125 81.25 TL