Toplam 8347 adet ürün
 
Burhan Oğuz, Türk ve Yahudi Kültürlerine Bir Mukayeseli Bakış

Türk ve Yahudi Kültürlerine Bir Mukayeseli Bakış  

Burhan Oğuz  
Anadolu Aydınlanma Vakfı  

TÜRK VE YAHUDİ KÜLTÜRLERİNE BİR MUKAYESELİ BAKIŞ Antik Mezopotamya uygarlıklarını büyük çoğunlukla Sami (Semitik) kökenli uluslar, ezcümle Asurlular, İbrani ...

Burhan Oğuz, Türkiye Halkının Kültür Kökenleri 2/B

Türkiye Halkının Kültür Kökenleri 2/B  

Burhan Oğuz  
Anadolu Aydınlanma Vakfı  

Bu kitap da, yine çok geniş açılardan yaklaştığı sorunlara yeni boyutlar getiriyor, alışılagelmiş belli kalıpların öznel yakıştırmadan ibaret ucuz ve kolay ...

Burhan Oğuz, Türkiye Halkının Kültür Kökenleri 2/C

Türkiye Halkının Kültür Kökenleri 2/C  

Burhan Oğuz  
Anadolu Aydınlanma Vakfı  

Bu denli bir kültürler mozayiğine sahip Anadolunun tarım, hayvancılık ve takvim-meteoroloji tekniklerinin kökenlerine inmek hayli güç, hatta olanaksız gibi ...

Burhan Oğuz, Yüzyıllar Boyunca Alman Gerçeği ve Türkler

Yüzyıllar Boyunca Alman Gerçeği ve Türkler  

Burhan Oğuz  
Anadolu Aydınlanma Vakfı  

Birkaç türlü yaklaşım var sorunlara bu kitapta. Biri, doğruca dünya emperyalizm piyasasında Almanyanın yeri ve payı, bir başkası bu yönte onun öbür güçlerle ...

Levon Panos Dabağyan, Başbuğ Türkeş ve Milliyetçilik (Siyasi Hayatım ve Düşüncelerim)

Başbuğ Türkeş ve Milliyetçilik (Siyasi Hayatım ve Düşüncelerim)  

Levon Panos Dabağyan  
Yedirenk Kitapları  

Levon Panos Dabağyan Türkiyedeki Ermeni azınlığa mensup bir vatanperver, aynı zamanda Alparslan Türkeş ve MHP ile ilgili kitap yazan ilk Ermenidir. ... 

38 24.70 TL
Bernard Lewis, Tarihte Araplar

Tarihte Araplar  

Bernard Lewis  
Ağaç Kitabevi Yayınları  

Bu eser, bir Arap tarihi olmaktan ziyade tarih olaylarının bir tefsir denemesidir. Çünkü böyle geniş bir konuyu olay ve tarihleri sıralayarak ortaya koymaktan ...

Abdülhüseyin Zerrinkub, Medreseden Kaçış İmam Gazzalinin Hayatı Fikirleri ve Eserleri

Medreseden Kaçış İmam Gazzali'nin Hayatı Fikirleri ve Eserleri  

Abdülhüseyin Zerrinkub  
Ağaç Kitabevi Yayınları  

Ebû Hâmid Gazzâlînin hayatı ve eserleri üzerine şimdiye kadar çok sayıda araştırma yapılmasına rağmen, hayatı ve düşüncesi ile ilgili bilinmeyen birçok nokta ...

13.89 8.75 TL
Ali Rıza Şeyh Attar, Kürtler Bölgesel ve Bölge Dışı Güçler

Kürtler Bölgesel ve Bölge Dışı Güçler  

Ali Rıza Şeyh Attar  
Ağaç Kitabevi Yayınları  

Kürtler: Bölgesel ve Bölge Dışı Güçler isimli bu çalışma, yazardın üç cilt olarak tasarladığı bir serinin ilk cildi. Bu ciltte ağırlıklı olarak Irak kürtleri ...

19 11.97 TL
Ali Afşaroğlu, Eshab-ı Kehf ve Rakıym Mağara Arkadaşları

Eshab-ı Kehf ve Rakıym Mağara Arkadaşları  

Ali Afşaroğlu  
Nüsha Yayınları  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Eyyüp Tanrıverdi, Ahmet Taşğın, Diyarbakır Valileri

Diyarbakır Valileri  

Eyyüp Tanrıverdi, Ahmet Taşğın  
Medrese Yayınları  

Abdulgani Fahri Bey, bu eserinde Yavuz Selim döneminde Osmanlı hakimiyetine geçişinden, Cumhuriyete kadar geçen sürede Diyarbakırda görev yapan valilerin ...

8 8.00 TL
Ali Canip Olgunlu, Anadolunun Düşünce Mimarları M.Ö.6. - M.S.15. (Talesten Mevlanaya Diojenden Hacı Bektaş-ı Veliye)

Anadolu'nun Düşünce Mimarları M.Ö.6. - M.S.15. (Tales'ten Mevlana'ya Diojen'den Hacı Bektaş-ı Veli'ye)  

Ali Canip Olgunlu  
Karakutu Yayınları  

Anadolunun mayasındaki bilgelik geleneği bizi var eden değerlerin başında gelir. Anadolu 2550 yıl öncesinden bizi inşa etmeye başlamıştır. Bu vâroluş ilk kez ...

Faruk Arslan, Mason Bektaşiler (Encümen-i Daniş ve Hurufilikten Kabalaya Çift Dini Kimlik)

Mason Bektaşiler (Encümen-i Daniş ve Hurufilik'ten Kabala'ya Çift Dini Kimlik)  

Faruk Arslan  
Karakutu Yayınları  

Osmanlı İmparatorluğunu ve Türkiyeyi yaklaşık iki asırdır Mason Bektâşilerin kurduğu derin örgütler yönetiyor. Masonik Bektâşi yapının geçmişte kullandığı ...

Catherine Wendy Bracewell, 16. Yüzyılda Adriyatikte Korsanlık ve Eşkiyalık(Senjli Uskoklar)

16. Yüzyılda Adriyatik'te Korsanlık ve Eşkiyalık(Senjli Uskoklar)  

Catherine Wendy Bracewell  
İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları  

Cahtherine Wendy Bracewellin 16. Yüzyılda Adriyatikte Korsanlık ve Eşkiyalık adlı eseri, okuru başka bir tarih yazımıyla karşı karşıya getiriyor. Bracewell, ...

27.78 19.72 TL
Kerime Şenyücel, Hanedanın Sürgün Öyküsü (Başucumda Bir Avuç Vatan Toprağı)

Hanedan'ın Sürgün Öyküsü (Başucumda Bir Avuç Vatan Toprağı)  

Kerime Şenyücel  
Timaş Yayınları  

3 Mart 1924 günü Meclis, siyasi bir kurum olduğu gerekçesiyle Hilafeti ilga ederken bir karar daha almıştı: Osmanlı Ailesinin kadın erkek bütün fertlerinin ...

Themos Dimitriu, Sotiris Vlaho, İhanete Uğramış Ayaklanma

İhanete Uğramış Ayaklanma  

Themos Dimitriu, Sotiris Vlaho  
Arkadaş Yayınları  

İhanete Uğramış Ayaklanma bize, Kıbrıslı Türklerin, Denktaşın iktidardan düşmesini sağlayan güçlü hareketini anlatmaktadır. Kıbrıslı Türklerin ayaklanması, ...

İhsan Güneş, Birinci TBMMnin Düşünce Yapısı (1920 - 1923)

Birinci TBMM'nin Düşünce Yapısı (1920 - 1923)  

İhsan Güneş  
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları  

23 Nisan 1920de toplanan meclis kuşkusuz bir ihtilal, bir devrim meclisidir. Toplanma nedenleri ve oluşum biçimi bunu açıkça yansıtmaktadır. Ancak, bu meclisin ...

35% Hans Joachim Buddecke, Çanakkale Üzerinde Bir Şahin

Çanakkale Üzerinde Bir Şahin  

Hans Joachim Buddecke  
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları  

Çanakkale Savaşlarının kara ve deniz dışında az bilinen bir cephesi daha vardı: hava cephesi. İtilaf Devletleri, savaşlar boyunca gözlem ve bombardıman için ...

12.96 8.42 TL
Ahmet Bedevi Kuran, Harbiye Mektebinde Hürriyet Mücadelesi

Harbiye Mektebi'nde Hürriyet Mücadelesi  

Ahmet Bedevi Kuran  
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları  

II. Meşrutiyetin yaklaştığı dönemde Harbiye Mektebinde özgürlükçü fikirleri savunan genç bir subayın okul yıllarındaki çabaları, kendi kaleminden...Hürriyet ...

Ruşen Eşref Ünaydın, Anafartalar Kumandanı Mustafa Kemal İle Mülakat (Tıpkı Basım)

Anafartalar Kumandanı Mustafa Kemal İle Mülakat (Tıpkı Basım)  

Ruşen Eşref Ünaydın  
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları  

1918de Yeni Mecmuada yayımlandığında Mustafa Kemalin halk arasında da tanınmasını sağlayan söyleşi. Harf Devriminden sonraki ilk edisyonun tıpkıbasımı. ...

Şafak Altun, Atatürk, İnönü, Bayar’ın İktisat Kavgası

Atatürk, İnönü, Bayar’ın İktisat Kavgası  

Şafak Altun  
Hayalet Yayınları  

İlk hedef Akdenizdi ve yerine getirilmişti. Sırada ikinci hedef iktisat vardı. Cumhuriyet ekonomisinin temelleri, başta Mustafa Kemal Atatürk, olmak üzere ...