Toplam 8347 adet ürün
 
30% Gökhan Kaya, 2. Meşrutiyet Döneminin Demokratları - Osmanlı Demokrat Fırkası (Fırka-i İbad)

2. Meşrutiyet Döneminin Demokratları - Osmanlı Demokrat Fırkası (Fırka-i İbad)  

Gökhan Kaya  
İletişim Yayınevi  

Kahvehaneden akademiye hemen her yerde, Türkiyede demokrasi fikrinin ve kültürünün zayıflığından, köksüzlüğünden çok yakınılır. Bu köksüzlüğün kökü de, ülkenin ...

35.00 24.50 TL
Geoffrey Hosking, Rusya ve Ruslar (Erken Dönemden 21. Yüzyıla)

Rusya ve Ruslar (Erken Dönemden 21. Yüzyıla)  

Geoffrey Hosking  
İletişim Yayınevi  

Rusya, kıta büyüklüğünde bir coğrafi alana yayılmıştır; tarih üzerinde kapladığı alan da bir o kadar geniştir. Geoffrey Hosking Rusyanın ve Rusların kapsamlı ...

71 49.70 TL
30% Serdar Dinçer, Alman Belgelerinde Alman-Türk Silah Arkadaşlığı ve Ermeniler

Alman Belgelerinde Alman-Türk Silah Arkadaşlığı ve Ermeniler  

Serdar Dinçer  
İletişim Yayınevi  

Serdar Dinçer, Alman Belgelerinde Alman-Türk Silah Arkadaşlığı ve Ermenilerde bugüne kadar az bilinen ya da hiç bilinmeyen tarihi gerçeklere ışık tutuyor. ...

61 42.70 TL
30% Fikret Adanır, Suraiya Faroqhi, Osmanlı ve Balkanlar (Bir Tarihyazımı Tartışması)

Osmanlı ve Balkanlar (Bir Tarihyazımı Tartışması)  

Fikret Adanır, Suraiya Faroqhi  
İletişim Yayınevi  

Fikret Adanır ve Suraiya Faroqhinin derlediği Osmanlı ve Balkanlar kitabı kendi alanlarında uzman on ayrı tarihçinin incelemelerinden oluşuyor. Her bir makale, ...

52 36.40 TL
Tevfik Taş, Görünüş ve Gerçek

Görünüş ve Gerçek  

Tevfik Taş  
Evrensel Basım Yayın  

Esir, belki sille tokat belki değil, ama saçları kazınarak tıkıldığı hücreden, anadan üryan soyularak getirilmiş. Hey pislik... Al şu suyu ve sabunu, yıkan... ...

20.37 14.26 TL
35% David Nicolle, Üçüncü Haçlı Seferi 1191

Üçüncü Haçlı Seferi 1191  

David Nicolle  
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları  

Üçüncü Haçlı Seferi iki unutulmaz kişiliği, İngiltere Kralı Aslan Yürekli Richard ile Sultanül İslâm vel Müslimîn Selâhaddin Eyyûbîyi karşı karşıya getirdi. ...

20.37 13.24 TL
35% Nicholas Sekunda, Antik Yunan Savaşçıları

Antik Yunan Savaşçıları  

Nicholas Sekunda  
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları  

Antik Yunan uygarlığı bir dizi bağımsız kent devletinden oluşuyordu. Atina ve Sparta gibi bazı kentler M.Ö. 5. yüzyıl civarında o çağın bilinen dünyasının en ...

20.37 13.24 TL
35% Ahmet İsvan, Başkent Gölgesinde İstanbul

Başkent Gölgesinde İstanbul  

Ahmet İsvan  
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları  

Yıl 1973... Nüfusu 15 yılda dörde katlanmış, gecekondu mahalleleriyle hızla genişleyen, kent içindeki sanayi tesisleriyle boğulan bir şehir...Ve bu durumla ...

23.15 15.05 TL
35% Seyit Ali Kahraman, Günümüz Türkçesiyle Evliya Çelebi Seyahatnamesi 10. Cilt (2 Kitap Takım) (Mısır - Sudan - Habeşistan - Somali - Cibuti - Kenya - Tanzanya)

Günümüz Türkçesiyle Evliya Çelebi Seyahatnamesi 10. Cilt (2 Kitap Takım) (Mısır - Sudan - Habeşistan - Somali - Cibuti - Kenya - Tanzanya)  

Seyit Ali Kahraman  
Yapı Kredi Yayınları  

Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesinin onuncu ve son cildi tamamen Afrika kıtasına ayrılmıştır. Hac seyahatinden Mısıra döndüğünde Mısırın bütün şehirlerini gezip ...

55.56 36.11 TL
Mehmet Ali Sanlıkol, Çalıcı Mehterler

Çalıcı Mehterler  

Mehmet Ali Sanlıkol  
Yapı Kredi Yayınları  

Son otuz yıl içerisinde mehter müziğine dair yapılmış yayınların çoğu 50li 60lı yıllardaki yayınları tekrar etmiştir. Bundan dolayı dünyadaki en uzun ömürlü ...

35% Kazım Karabekir, Birinci Dünya Savaşı Anıları

Birinci Dünya Savaşı Anıları  

Kazım Karabekir  
Yapı Kredi Yayınları  

Doğu Cephesi komutanıyken Kurtuluş Savaşımızın ilk zaferini kazanan, ilk anlaşmasını imzalayan ve Şark Fatihi olarak anılan Karabekir bu döneme ait ...

100 65.00 TL
Erkan Acar, Karanlık Oda

Karanlık Oda  

Erkan Acar  
Timaş Yayınları  

Erkan Acar, Ergenekon Soruşturmasının medya ayağı hakkında şimdiye kadar yapılmış en detaylı araştırmayı sunuyor: Karanlık Oda.Siyasetin yön almasında medyanın ...

35% Carter Vaughn Findley, Modern Türkiye Tarihi (İslam, Milliyetçilik ve Modernlik 1789-2007)

Modern Türkiye Tarihi (İslam, Milliyetçilik ve Modernlik 1789-2007)  

Carter Vaughn Findley  
Timaş Yayınları  

Findleyin bu son derece berrak, engin bilgiye dayanan, günceli yakalayan özgün kitabı Türk modernleşme destanının bilinmeyen boyutlarını kavramak isteyen ...

50.00 32.50 TL
Hilal Kaplan, Türkiyenin Ölmeyen Babası

Türkiye'nin Ölmeyen Babası  

Hilal Kaplan  
Timaş Yayınları  

O kadar etkilendim ki Şimdi kalksa ve uyansa nasıl olur? dedim. Kalkar mı, gelir mi? Atatürk gelecek ve kurtulacağız. İnandım buna.Atatürkçü gençlerle yapılan ...

35% Kemal H. Karpat, Türk Siyasi Tarihi

Türk Siyasi Tarihi  

Kemal H. Karpat  
Timaş Yayınları  

Türkiyedeki politik sistemin dengesizliğini, öncelikle anlaşmazlıkların giderilmesinde uygulanan geleneksel yöntemlerin bir kenara bırakılmasıyla ve ...

40 26.00 TL
35% Edward J. Erickson, 1. Dünya Savaşında Osmanlı (Dünya Savaş Tarihi Cilt: 4 - 1914-1918)

1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı (Dünya Savaş Tarihi Cilt: 4 - 1914-1918)  

Edward J. Erickson  
Timaş Yayınları  

Sarıkamış, Çanakkale, Filistin, Süveyş, Irak, Kütülammare...Birinci Dünya Savaşında Osmanlının savaştığı cephelere dair detaylı bilgiler... Dünyanın önde gelen ...

120 78.00 TL
Mustafa Armağan, Gerçek Tarihin Peşinde

Gerçek Tarihin Peşinde  

Mustafa Armağan  
Timaş Yayınları  

Osmanlı hangi tarihte kuruldu? Padişahın özel odasında ne gibi şifreler var?Kanunî Nuhun gemisini aramış mıydı? Günümüzde Kanuniye ne gibi iftiralar atılıyor? ...

Oğuz Çetinoğlu, Altaylardan Hiraya Türk-İslam Dostluğu

Altaylar'dan Hira'ya Türk-İslam Dostluğu  

Oğuz Çetinoğlu  
Bilgeoğuz Yayınları  

Milliyetçilik düşüncesi; statik (durağan) değil, çağlara ve milletlerin özelliklerine göre dinamik (değişen ve gelişen) bir yapıya sahiptir. Efradını ...

25 15.75 TL
Gavin D. Brocket, Towards a Social History of Modern Turkey (Essays in Theory and Practice)

Towards a Social History of Modern Turkey (Essays in Theory and Practice)  

Gavin D. Brocket  
Libra Yayınları  

In the past two decades the historiography of Turkey has broken free of the shackles imposed by nationalist ideology. Scholars are now exploring dimensions ... 

101.85 86.57 TL
Filiz Barın Akman, Batılı Kadın Seyyahların Gözüyle Osmanlı Kadını

Batılı Kadın Seyyahların Gözüyle Osmanlı Kadını  

Filiz Barın Akman  
Etkileşim Yayınları  

- Osmanlı kadını haremde hapis hayatı mı yaşıyordu? - Kocasının izni olmadan dışarı çıkabiliyor muydu? - Osmanlı kadını dışarıda çalışamıyor muydu? - Çok ...

7.87 5.12 TL