Toplam 103 adet ürün
 
Ali Tan, Kırgız Türkçesinde Tasvir Filleri

Kırgız Türkçesinde Tasvir Filleri  

Ali Tan  
Türk Dil Kurumu Yayınları  

Bu çalışmada, Kıpçak grubu içerisinde önemli bir yere sahip olan Kırgız Türkçesindeki tasvir fiilleri üzerinde durulmuştur. Eserimiz üç bölümden oluşmaktadır. ...

Kolektif, Gagavuz Türkçesi Araştırmaları Bilgi Şöleni (27 - 29 Aralık 2007)

Gagavuz Türkçesi Araştırmaları Bilgi Şöleni (27 - 29 Aralık 2007)  

Kolektif  
Türk Dil Kurumu Yayınları  

Türkiyede bir yayından nadir de olsa rastlayabileceğimiz bir paragrafı sizlere okuyacağım. Bu cümlelerin bir günlük gazetede yer aldığını belirteyim:Türklük, ...

Hasan Eren, Sırça Köşkte

Sırça Köşkte  

Hasan Eren  
Türk Dil Kurumu Yayınları  

Eski dilciler...Yeni dilciler...Gözünüze çarptı mı, bilmiyorum.Şu son yıllarda dilcilerimiz arasında eski ve yeni olmak üzere ikili bir ayrım yapma çabası eski ...

26 16.90 TL
Fuat A. Ganiyev, Tatarcada Birleşik Kelime Teşekkülü

Tatarcada Birleşik Kelime Teşekkülü  

Fuat A. Ganiyev  
Türk Dil Kurumu Yayınları  

Bu monografide Türk dil biliminin zor ve aktüel problemi, birleşik kelimeler yapımı araştırılmaktadır. Türk: dillere V. Humbolttan başlayıp eklemeli ...

Kolektif, Türkçe ve Çeviri Sorunları Çalıştayı (7 - 9 Mart 2008)

Türkçe ve Çeviri Sorunları Çalıştayı (7 - 9 Mart 2008)  

Kolektif  
Türk Dil Kurumu Yayınları  

Türkiye Cumhuriyeti, nüfusun, coğrafi ve siyasi konumu, idari yapısı ve ekonomik alt yapısı ile yabancı ülkelerle yoğun siyasi ve ekonomik ilişkiler içinde ...

N. A. Baskakov, Çağdaş Türkçede Kelime Grupları

Çağdaş Türkçede Kelime Grupları  

N. A. Baskakov  
Kesit Yayıncılık  

Ünlü Türkolog Aleksandr Nikolayeviç Baskakov bu monografide Çağdaş Türkiye Türkçesinde Kelime Gruplarını incelemiş ve bizimkinden farklı bir yaklaşımla tasnif ...

28 22.40 TL
Ahmet Kartal, Cihan Okuyucu, Fatih Köksal, Klasik Dönem Osmanlı Nesri

Klasik Dönem Osmanlı Nesri  

Ahmet Kartal, Cihan Okuyucu, Fatih Köksal  
Kesit Yayıncılık  

Klasik Türk edebiyatının düz yazı vadisi, Türkçenin bugüne ulaşan ifade kudretini kazanmasında ciddi pay sahibi bir gelenektir. Asırlar boyu şiirin gölgesinde ...

42 33.60 TL
Hanifi Vural, Tuncay Böler, Ses ve Şekil Bilgisi

Ses ve Şekil Bilgisi  

Hanifi Vural, Tuncay Böler  
Kesit Yayıncılık  

Dil seslerinin oluşumunu, boğumlanma noktalarını, hece oluşturmalarını, kelimelerdeki dizilişlerini, değişimlerini ve tonlamayı inceleyen bilgi dalı ses ...

37 29.60 TL
Muhammet Yelten, Türk Dili ve Anlatım Bilgileri

Türk Dili ve Anlatım Bilgileri  

Muhammet Yelten  
Türkmen Kitabevi  

Sevmek eyleminin gerçekleşmesinin bilmek eylemi ile özdeş olduğunu söylemek pek de yanlış olmaz. İnsanın bir şeyi bildiğine inanması çok önemli aşamadır ve ...

35% Suat Batur, Divanü Lugatit - Türk

Divanü Lugati't - Türk  

Suat Batur  
İnkılap Kitabevi  

Kaşgarlı Mahmud, büyük yapıtı Divânü Lûgâtit Türkle Türk diline olduğu kadar Türk kültürüne, Türk tarihine, Türk sanatına ve Türklerin yaşamı algılayışına ...

19 12.35 TL
Doğan Aksan, Türkçeye Yansıyan Türk Kültürü

Türkçe'ye Yansıyan Türk Kültürü  

Doğan Aksan  
Bilgi Yayınevi  

Konu Bu kitap bir yandan anadilimizle kültürümüz arasındaki sıkı bağlılığa ışık tutarken, bir yandan da Türkçenin tarih boyunca sahip olduğu sözvarlığının ...

28.00 19.60 TL
Ferhan Öz, Year Book of Otolaryngology Head and Neck Surgery 2004

Year Book of Otolaryngology Head and Neck Surgery 2004  

Ferhan Öz  
İstanbul Tıp Kitabevi  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Fehmi Tabak, Üst Solunum Yolları Enfeksiyonları

Üst Solunum Yolları Enfeksiyonları  

Fehmi Tabak  
İstanbul Tıp Kitabevi  

İnsanların yaşamları boyunca en sık etkilendikleri enfeksiyonlardır.Kişiler,genellikle her yıl ortalama iki veya üç kez üst solunum yolları enfeksiyonu ...

72.00 43.20 TL
Yusuf Çotuksöken, Uygulamalı Türk Dili

Uygulamalı Türk Dili  

Yusuf Çotuksöken  
Papatya Bilim  

Uygulamalı Türk Dili, üniversitelerde TürkDili derslerinde okutulmak üzere hazırlanmıştır. Seçmeci öğretim yönteminin uygulandığı kitapta, kavramsal öğrenme ...

42.00 33.60 TL
Coşkun Ak, Türk Dili

Türk Dili  

Coşkun Ak  
Nobel Yayın Dağıtım  

Üniversitelerimizde okutulan Türk Dili dersleri için kaynak kitap olarak tasarlanan bu kitapta ele alınan konular, YÖKün çerçeve programı dikkate alınarak ...

28.00 22.40 TL
Metin Erdoğan, Kelime Grupları ve Cümle Bilgisi

Kelime Grupları ve Cümle Bilgisi  

Metin Erdoğan  
Nobel Yayın Dağıtım  

İnsanlık tarihinin ilk zamanlarından itibaren ortay çıkan ve geçmişten bize miras kalan ayrıca bizi de gelecek nesillere taşıyacak olan, bizi varlığımızadan ve ...

20% M. Baki Gökçe, Türk Dili 2

Türk Dili 2  

M. Baki Gökçe  
Beta Basım Yayım  

İçindekiler Konu 1 Cümle Bilgisi Selçukludan Cumhuriyete Halk Şairlerinde Türkçe Sevgisi Konu 2-3 Edebiyat ve Düşünce Dünyası, Anlatım Bozuklukları ...

28.00 22.40 TL
Zeynep Aydın Yılmaz, Sınıf Öğretmenlerine Türkçe Öğretimi

Sınıf Öğretmenlerine Türkçe Öğretimi  

Zeynep Aydın Yılmaz  
Nobel Yayın Dağıtım  

Türkiyede Program geliştirme alanındaki son gelişmeler, uygulamalarla kaynak gereksinimini zorunlu kılmıştır. 2005 Türkçe Öğretim Programı da toplumun ...

25.00 20.00 TL
Hayati Develi, Dil Doktoru

Dil Doktoru  

Hayati Develi  
Akademik Kitaplar  

Bu kitabı yazan bir dil doktorudur. Diplomasını aldığı günden beri, eski zaman hekimleri gibi elinden çantasıyla insan insan dolaşarak dillerine baktı. Baktığı ...

M. Ata Çatıkkaş, Örnekli - Açıklamalı

Örnekli - Açıklamalı  

M. Ata Çatıkkaş  
Alfa Basım Yayın  

Dilin ifade şekli yazılı ve sözlü anlatımla ilgili olduğu için, bu türlerin özellik ve işleniş şekillerini, yazılı ve sözlü anlatım türleri içerisinde ...