Toplam 491 adet ürün
 
35% Mahfi Eğilmez, Ekonomi Politikası

Ekonomi Politikası  

Mahfi Eğilmez  
Remzi Kitabevi  

İlk olarak 2002'de yayımlanan Ekonomi Politikası, bugüne kadar defalarca basıldı. Kitap, üniversitelerde ders kitabı olarak okutuldu, çeşitli mesleklere giriş ...

18.52 12.04 TL
Bilsay Kuruç, Mustafa Kemal Döneminde Ekonomi (Büyük Devletler ve Türkiye)

Mustafa Kemal Döneminde Ekonomi (Büyük Devletler ve Türkiye)  

Bilsay Kuruç  
İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları  

Kitap, 1920li ve otuzlu yılların iktisat dünyasını aydınlatırken, özellikle kapitalizmin bugününe ve yarınına ışık tutuyor. 20. Yüzyılın bugünlere nasıl ...

55.56 39.45 TL
Ekrem Özcan, Türk Savaşları Işığında Pazarlama Stratejileri

Türk Savaşları Işığında Pazarlama Stratejileri  

Ekrem Özcan  
Cinius Yayınları  

Pazarlamayla savaş arasındaki benzerlikleri ele alan kitapları incelediğimizde, savaş örneklerinin çoğunun ya Çin ya da Avrupa kökenli savaşlar olduğunu ...

15 9.45 TL
Alkan Soyak, Ekonomi ve Politika Ulusal Tavır

Ekonomi ve Politika Ulusal Tavır  

Alkan Soyak  
Derin Yayınları  

Ulus Gazetesindeki Krizalit isimli köşesinde haftalık yazılar yazan Alkan Soyak; ekonomiden politikaya, müzikten sinemaya kadar geniş bir yelpazede kaleme ...

20 14.00 TL
Semenov S.V, Shilov B.N., Forex (Bilmeniz Gereken Her Şey)

Forex (Bilmeniz Gereken Her Şey)  

Semenov S.V, Shilov B.N.  
Scala Yayıncılık  

Forex: Tüm dünyada cebinde ulusal egemenliği temsil eden para bulunduran herkes bu piyasanın bir parçası. Günlük 4 Trilyon Dolar işlem hacmine ulaşan bu pazar ...

Özbey Men, Türk Girişimciler Rusyada

Türk Girişimciler Rusya'da  

Özbey Men  
Scala Yayıncılık  

Sovyetler Birliğinin dağılması dünyayı ekonomik, siyasi ve kültürel alanda yeniden şekillendirdi. 73 yıl süren iki kutupluluğun yerini özel sermayenin ön ...

32 20.16 TL
Burcu Adiloğlu, İç Denetim Süreci ve Kontrol Prosedürleri

İç Denetim Süreci ve Kontrol Prosedürleri  

Burcu Adiloğlu  
Türkmen Kitabevi  

Konu ile ilgili teorik çok sayıda çalışma yapılmış olmasına karşın, iç denetimin işletmelerde uygulanması ya da nasıl uygulanacağı ile ilgili çalışmalara daha ...

45.00 38.25 TL
Ceren Erdin Gündoğdu, GIS Tabanlı Karar Verme

GIS Tabanlı Karar Verme  

Ceren Erdin Gündoğdu  
Türkmen Kitabevi  

Karar verme süreci, herhangi kuruluşun sorunlarının çözümünde seçeneklerin belirlenmesini ve bu seçenekler arasından en iyilerinin seçiminin bilimsel ...

27.78 23.61 TL
H. Nur Görkemli, Üniversiteler ve Kent Ekonomisi (Selçuk Üniversitesi Örneği)

Üniversiteler ve Kent Ekonomisi (Selçuk Üniversitesi Örneği)  

H. Nur Görkemli  
Çizgi Kitabevi Yayınları  

Üniversiteler, kurulduklarından bu yana bireysel ve sosyal gelişimin yanında bulundukları yörenin ekonomik kalkınmasında da önemli rol oynamaktadırlar. Bu ...

18.00 12.60 TL
Serap BOĞA, Anonim Ortaklıklarda Hisse Devri

Anonim Ortaklıklarda Hisse Devri  

Serap BOĞA  
Vedat Kitapçılık  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Fatih Özatay, Finansal Krizler ve Türkiye

Finansal Krizler ve Türkiye  

Fatih Özatay  
Doğan Kitapçılık  

Son yirmi yılda Türkiye, ikisi kendi eseri olan dört kriz yaşadı. Her birinde ekonomi keskin biçimde daraldı ve binlerce kişi işini kaybetti. Bunların ...

22.22 15.55 TL
Ahmet Yılmaz, Gülay Akgül Yılmaz, Türkiyede Borç Sarmalı ve Makro Ekonomik İstikrar

Türkiye'de Borç Sarmalı ve Makro Ekonomik İstikrar  

Ahmet Yılmaz, Gülay Akgül Yılmaz  
Arıkan Yayınları  

Bu çalışma uzun bir geçmişi olan Türkiyenin borçlanma sorununun tarihsel gelişiminden ziyade 24 Ocak 1980 sonrasının siyasal tercihleri altında özellikle iç ...

Sinan Sönmez, Nergis Mütevellioğlu, Küreselleşme, Kriz ve Türkiyede Neoliberal Dönüşüm

Küreselleşme, Kriz ve Türkiye'de Neoliberal Dönüşüm  

Sinan Sönmez, Nergis Mütevellioğlu  
İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları  

Nergis Mütevellioğlu ve Sinan Sönmezin derlediği ve on makalenin bir araya getirildiği bu kitapta, küresel kapitalizmin ve özel olarak sistemin bir çevre ...

Sudi Apak, Ayhan Aytaç, Küresel Krizler (Kronolojik Değerlendirme ve Analiz)

Küresel Krizler (Kronolojik Değerlendirme ve Analiz)  

Sudi Apak, Ayhan Aytaç  
Avcıol Basım Yayın  

Dünyada ortaya çıkan ekonomik krizler ülkeleri değişik oranlarda etkilemektedir. Kapitalizmin geliştiği 20. yüzyılda ilk kriz 1929 - 33 döneminde olmuştur. Bu ...

Senem Besler, Yönetim Yaklaşımlarıyla Kurumsal Sürdürülebilirlik

Yönetim Yaklaşımlarıyla Kurumsal Sürdürülebilirlik  

Senem Besler  
Beta Basım Yayım  

Hızlı ve baş döndürücü bir değişim ve rekabet ortamında, işletmelerin sürdürebilirliği tüm paydaşların beklentilerinin karşılanmasıyla doğru orantılıdır. ...

14.81 11.85 TL
Ahmet Ertürk, Soygunu Gören Adam Ahmet Ertürk Konuşuyor

Soygunu Gören Adam Ahmet Ertürk Konuşuyor  

Ahmet Ertürk  
Şehir Yayınları  

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanı Ahmet Ertürkin işi çok zor. Ertürkün görevi sorunları daha fazla büyümeden ve kamuoyu vicdanını daha fazla sızlatmadan ...

30.00 21.30 TL
20% Elif Uçkan Dağdemir, Küresel Düzenlemeler ve Avrupa Birliği Politikaları Çerçevesinde Dünya Tarım Ürünleri Ticareti ve Gelişmekte Olan Ülkeler

Küresel Düzenlemeler ve Avrupa Birliği Politikaları Çerçevesinde Dünya Tarım Ürünleri Ticareti ve Gelişmekte Olan Ülkeler  

Elif Uçkan Dağdemir  
Beta Basım Yayım  

Tarım ve tarımsal faaliyetler insanlık tarihi kadar eski bir geçmişe sahiptir. İnsanoğlunun yerleşik düzene geçip kendi yiyeceğini üretmeye başlamasıyla ...

13.89 11.11 TL
Haluk Korkmazyürek, H. Nejat Basım, İş Modeli ve Kriz Yönetimi

İş Modeli ve Kriz Yönetimi  

Haluk Korkmazyürek, H. Nejat Basım  
Siyasal Kitabevi  

Günümüzün dinamik ortamında gerek bireyler, gerek işletmeler ve gerekse devletler, sürekli krizlerle iç içe yaşamak zorunda kalmaktadır. Bu durum,özellikle ...

30% Yusuf Goz, Açık Pozisyon (Türkiyede Piyasa Neslinin Doğuşu (1992-2000))

Açık Pozisyon (Türkiye'de Piyasa Neslinin Doğuşu (1992-2000))  

Yusuf Goz  
İletişim Yayınevi  

Onlarca ekrandan yayılan rengârenk ışıkların içinden yayılan haberler, fiyatlar, inişler, çıkışlar... Dolar-mark paritesi, petrol fiyatları, dünya krizlerinin ...

28 19.60 TL
Erol User, Etik Ekonomi

Etik Ekonomi  

Erol User  
Cinius Yayınları  

İktisat sistemimiz krize girmiştir. Buna dair belirtilerden biri de toplum genelinde var olan güvensizliktir. Dikkate değer yenileştirme çabalarına ve büyük ...

8 5.04 TL