Toplam 27 adet ürün
 
İsmail Mihmanlı, Zwiebel Vasküler Ultrasona Giriş

Zwiebel Vasküler Ultrasona Giriş  

İsmail Mihmanlı  
İstanbul Tıp Kitabevi  

Vasküler sonografi hızla ilerliyor ve bizim onunla birlikte ilerlememize yardım etmesi için dünyanın Bill Zwiebellerine ihtiyacımız var Bu klasik kaynak ...

175 105.00 TL
Adem Sözüer, Genel Cerrahi Staj El Kitabı

Genel Cerrahi Staj El Kitabı  

Adem Sözüer  
Nobel Tıp Kitabevleri  

Bu kitap genel cerrahi stajı yapan öğrenciler, TUSa hazırlanan intern ve pratisyen hekimlere yönelik olarak hazırlanmıştır. Bu amaçla konuların daha iyi ...

Ahmet Bektaş, Küçük Stajlar

Küçük Stajlar  

Ahmet Bektaş  
Nobel Tıp Kitabevleri  

Bu kitapta hitap kitlesi olarak stajyer, intern, pratisyen ve o konuda ihtisas yapan asistan doktor kitlesi hedeflenmiştir. Eser basit bir soru kitabı olmanın ...

Murat Bozkurt, Fatih Yalçın, Musaberk Göksel, Mikrobiyoloji

Mikrobiyoloji  

Murat Bozkurt, Fatih Yalçın, Musaberk Göksel  
Nobel Tıp Kitabevleri  

... Bu kitabın muhatapları olarak stajyer, intern, pratisyen ve o konuda ihtisas yapan asistan doktor grubu hedeflenmiştir. Eser basit bir soru kitabı olmanın ...

152.00 98.80 TL
Yaşar Sakarya, Sami Selçukbiricik, Murat Alper, Ayhan Coşgun, TUS ve Sınavlar İçin

TUS ve Sınavlar İçin  

Yaşar Sakarya, Sami Selçukbiricik, Murat Alper, Ayhan Coşgun  
Sağlık Vakfı Yayınları  

İsabetli kaynak kitaplardan, düzenli bir şekilde çalışmanın yanında başarıyı etkileyen başka önemli noktalar da vardır. Sağlam ve güvenilir kaynaklardan bol ...

Arif Nihat Dursun, Yüksel Özdemir, TUSa Hazırlanmak İçin Mikrobiyoloji

TUS'a Hazırlanmak İçin Mikrobiyoloji  

Arif Nihat Dursun, Yüksel Özdemir  
Nobel Tıp Kitabevleri  

Uzun bir çalışma döneminin ardından, TUSa hazırlanırken mikrobiyoloji sorularını en iyi cevaplayabileceğimiz bir çalışma kaynağını oluşturmak bizi oldukça ...

Sami Selçukbiricik, Mesut Yıldırım, Murat Alper, Ayhan Coşgun, TUS ve Stajlar İçin Küçük Stajlar Soruları ve Referanslı Açıklamaları

TUS ve Stajlar İçin Küçük Stajlar Soruları ve Referanslı Açıklamaları  

Sami Selçukbiricik, Mesut Yıldırım, Murat Alper, Ayhan Coşgun  
Sağlık Vakfı Yayınları  

TUSta başarılı olmak için seçilecek çalışma yöntemi -bir örnek olması açısından ve önemli noktalar şöylece özetlenebilir: - Fazla uzun olmayan ve tekrar ...

, Tüm Tus Soruları

Tüm Tus Soruları  

   
Nobel Tıp Kitabevleri  

İçindekiler Patoloji Kadın Hastalıkları ve Doğum Bilgisi Genel Cerrahi Küçük Stajlar ...                                                                                                                     

Ronald F. Tuma, James P. Ryan, PreTest Fizyoloji

PreTest Fizyoloji  

Ronald F. Tuma, James P. Ryan  
Alfa Basım Yayın  

Her Pre-Test Self-Assessment and Reviewun amacı tıp öğrencilerine belli bir temel bilimde (bu örnekte Fizyoloji) sahip oldukları bilgiyi özlü ve uygun şekilde ...

Robert M. Klein, James C. Mckenzie, PreTest Anatomi

PreTest Anatomi  

Robert M. Klein, James C. Mckenzie  
Alfa Basım Yayın  

Tıb bilimi teknolojik yeniliklerle birlikte, tıbbın dışındaki farklı birçok bilim dallarını da içine alarak süratle gelişim göstermektedir. Bu gelişim ve ...

13.89 9.72 TL
Richard A. Polin, Mark F. Ditmar, Sorularla Pediatri Vizitlerde Klinikte Sınavlarda Soulabilecek Sorular

Sorularla Pediatri Vizitlerde Klinikte Sınavlarda Soulabilecek Sorular  

Richard A. Polin, Mark F. Ditmar  
Güneş Kitabevi  

Tıp öğrenciliğinden asistanlığa geçiş oldukça güçtür. Çünkü öğrencilik yıllarında dersler, notlar ve kitaplarla yapılan nisbeten pasif eğitimden; visitler, ...

Warren Levinson, Ernest Jawetz, Tıbbi Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Uzmanlık ve Yeterlilik Sınavları İçin

Tıbbi Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Uzmanlık ve Yeterlilik Sınavları İçin  

Warren Levinson, Ernest Jawetz  
Güneş Kitabevi  

İçindekiler - Temel Bakteriyoloji - Klinik Bakteriyoloji - Temel Viroloji - Klinik Viroloji - Mikoloji - Parazitoloji - İmmünoloji - Tıbbi Önem Taşıyan ...

Earl J. Brown, Patoloji Pretest Kendi Kendine Değerlendirme ve Bilgilerin Gözden Geçirilmesi

Patoloji Pretest Kendi Kendine Değerlendirme ve Bilgilerin Gözden Geçirilmesi  

Earl J. Brown  
Alfa Basım Yayın  

Bilimde patlama yapan gelişmelerin gözlendiği bir dönemde son yıllarda maalesef birçok tıp fakültesinde klinik için temel bir bilim olmasına rağmen patoloji ...

Joseph R. DiPalma, Edward J. Barbieri, G. John Digregorio, Andrew P. Ferko, PreTest Farmakoloji

PreTest Farmakoloji  

Joseph R. DiPalma, Edward J. Barbieri, G. John Digregorio, Andrew P. Ferko  
Alfa Basım Yayın  

Farmakoloji: PreTest Kendi Kendine Değerlendirme ve Bilgilerin Gözden Geçirilmesinin amacı tıp öğrencilerine belli bir temel bilimde -bu örnekte Farmakoloji- ...

Mustafa Ünal, TUSa Son Bakış Pediatri

TUS'a Son Bakış Pediatri  

Mustafa Ünal  
Alfa Basım Yayın  

Bu kitapta istenen Uzmanlık Sınavına hazırlanan öğrenci ve hekimlerin kısa bir süre içerisinde pediatrinin önemli noktalarını içeren bilgileri tekrar ...

Fazile Akyüz, Celal Gölgeci, Kadın Doğum TUSa Son Bakış 3

Kadın Doğum TUS'a Son Bakış 3  

Fazile Akyüz, Celal Gölgeci  
Alfa Basım Yayın  

Bu eserdeki sorular temel kaynak kitaplar taranarak Tıpta Uzmanlık sınavına yönelik hazırlanmıştır. Amacımız konuları detaylı anlatmak değil, özellik arzeden ...

Murat Başkurt, Küçük Stajlar TUSa Son Bakış

Küçük Stajlar TUS'a Son Bakış  

Murat Başkurt  
Alfa Basım Yayın  

Sevgili hekim arkadaşlarım, TUS bir taktik savaşıdır. Önemli olan taktiği bilerek, çok değil, yeterli çalışmaktır. Yeterli çalışmak zamandan bağımsız bir ...

Erdener Yurtcan, Ceza Yargılaması Hukuku Pratik Çalışma ve Sınava Hazırlanama El Kitabı

Ceza Yargılaması Hukuku Pratik Çalışma ve Sınava Hazırlanama El Kitabı  

Erdener Yurtcan  
Alfa Basım Yayın  

Pratik Çalışma Kitabı, hukuk fakültesi ve adalet meslek yüksekokulu öğrencilerinin öğrendikleri teorik bilgileri uygulamaya geçirebilmelerine yardımcı olmak ...

Yalçın Büyük, İngilizce TUS Soru Bankası Özet Gramer Bilgileri Deneme Sınavları Kısa Medikal Sözlük

İngilizce TUS Soru Bankası Özet Gramer Bilgileri Deneme Sınavları Kısa Medikal Sözlük  

Yalçın Büyük  
Alfa Basım Yayın  

Kitabın bu ikinci baskısında kısa olan pasajlar genişletildi. Daha geniş ve daha karışık pasajlardan oluşan yeni bir deneme sınavı eklendi. Böylelikle ...

Earl J. Brown, Pretest Patoloji Kendi Kendine Değerlendirme ve Bilgilerin Gözden Geçirilmesi

Pretest Patoloji Kendi Kendine Değerlendirme ve Bilgilerin Gözden Geçirilmesi  

Earl J. Brown  
Alfa Basım Yayın  

Bilimde patlama yapan gelişmelerin gözlendiği bir dönemde son yıllarda maalesef birçok tıp fakültesinde klinik için temel bir bilim olmasına rağmen patoloji ...