Toplam 49 adet ürün
 
35% Şenol Durgun, Ulus İnşası ve Milliyetçilik

Ulus İnşası ve Milliyetçilik  

Şenol Durgun  
A Kitap  

Ulusların inşası, son iki asrın en büyük düşünsel girişimlerinden biri olmuştur. Her ulusun, kurucu ataları; ulusun çağlara yayılan sürekliliğini sağlayan bir ...

15.00 9.75 TL
35% Osman Kaya, Türkiyede Etnik Terör

Türkiye'de Etnik Terör  

Osman Kaya  
A Kitap  

Etnik ayrılıkçı terör örgütü PKK, amacını gerçekleştirmeye matûf bir takım referanslar ortaya koyup iddiâlar öne sürmekle beraber, bugünlere sürekli tekrar ...

20.00 13.00 TL
35% Muhittin Bilge, Batılılaşma - Sivil Toplum - Cuntacılık

Batılılaşma - Sivil Toplum - Cuntacılık  

Muhittin Bilge  
A Kitap  

Osmanlı yenileşme hareketlerinden, Cumhuriyet modernleşmesine kadar tüm yenileşme ve modernleşme hareketlerimiz; beşerî bilimcilerle, fikir ve siyaset ...

15.00 9.75 TL
35% Aydın Başbuğ, İş ve Maneviyat

İş ve Maneviyat  

Aydın Başbuğ  
A Kitap  

İşyerinde kurulu sosyal ilişkinin ihtiyacı olan hukuk, sosyal haklarla zenginleşerek gelişmektedir. Hukuku sosyalleştiren bu sosyal hakların en önemli özelliği ...

15.00 9.75 TL
35% Gonca Bayraktar, Islam and Politics

Islam and Politics  

Gonca Bayraktar  
A Kitap  

Modernization process in Turkey signifies a crucial alteration in terms of the attitude and mentality towards the relation between the state and religion.Whie ...

15.00 9.75 TL
35% , Türkiyede Kimlik Siyaseti (İslamcı Siyaset ve Etnik Ayrılıkçılık)

Türkiyede Kimlik Siyaseti (İslamcı Siyaset ve Etnik Ayrılıkçılık)  

   
A Kitap  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

13.89 9.03 TL
, Yaşayan Kuran Hazreti Peygamber

Yaşayan Kuran Hazreti Peygamber  

   
A Kitap  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

, Sabri F. Ülgenerde Zihniyet Analizi

Sabri F. Ülgenerde Zihniyet Analizi  

   
A Kitap  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

, Wittgensteinın Din Felsefesi

Wittgensteinın Din Felsefesi  

   
A Kitap  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

, Zaman ve Varlık Üzerine

Zaman ve Varlık Üzerine  

   
A Kitap  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

, Sembolizm

Sembolizm  

   
A Kitap  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

, Ateş ve Caz

Ateş ve Caz  

   
A Kitap  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

35% Şenol Durgun, Türkiyede Devletçi Gelenek ve Müzik

Türkiye'de Devletçi Gelenek ve Müzik  

Şenol Durgun  
A Kitap  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

18.52 12.04 TL
35% Erdinç Yazıcı, Türk İşçi Hareketi

Türk İşçi Hareketi  

Erdinç Yazıcı  
A Kitap  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

13.89 9.03 TL
35% Erdinç Yazıcı, Sendikal Hareket

Sendikal Hareket  

Erdinç Yazıcı  
A Kitap  

(...)Devletleşmiş kapitalizmin, yeniden devletsizleştirildiğini, sosyal hizmetlerin iptal edildiğini, devletin vergileri ve bütçe giderlerini azaltmaya ...

13.89 9.03 TL
35% Erdinç Yazıcı, Dönüşen İş Kültürü İlkçağdan Sanayi Ötesi Topluma

Dönüşen İş Kültürü İlkçağdan Sanayi Ötesi Topluma  

Erdinç Yazıcı  
A Kitap  

21. yüzyılın başında büyük dönüşüm diye vurgulanan şey; teknolojik, iktiktisadî, sosyal ve kültürel değişmelere bağlı olarak pek çok şeyde olduğu gibi işin ...

13.89 9.03 TL
35% Yard. Aydın Başbuğ, Sosyal Hukuk

Sosyal Hukuk  

Yard. Aydın Başbuğ  
A Kitap  

Sosyal hukukun anlaşılabilmesi için sosyal hayatımızda eşitlik ve özgürlük bakımından iki değer arasındaki muvâzenenin korunması ihtiyacı vardır. Özgürlük, ...

13.89 9.03 TL
35% Şenol Durgun, Modernleşme ve Siyaset

Modernleşme ve Siyaset  

Şenol Durgun  
A Kitap  

Türk modernleşmesi Batıda ortaya çıkan modernleşmenin gösterdiği tarihsel gelişmeden bütünüyle kopuk, hatta onunla tümüyle ilgisiz bir biçimde doğmuş ya da ...

18.52 12.04 TL
35% Mehmet Akif Okur, Emperyalizm, Hegemonya İmparatorluk

Emperyalizm, Hegemonya İmparatorluk  

Mehmet Akif Okur  
A Kitap  

Elinizde tuttuğunuz bu kitapta felsefeyi felsefenin tarihi kabul eden Gramscigil tarihselci perspektiften hareketle emperyalizm, hegemonya ve imparatorluk; ...

27.78 18.06 TL
Vedat Bilgin, Türkiyede Değişimin Dinamikleri

Türkiye'de Değişimin Dinamikleri  

Vedat Bilgin  
A Kitap  

Bugün Türkiyenin değişiminin önemli bir dönüm noktasına ulaştığını söyleyebiliriz. Ulaşılan aşamada dün yapılamayacakları yapmak ve başarmak şimdi daha mümkün ...