Toplam 11 adet ürün
 
Hasan Hüseyin Yıldırım, Sağlık Okuryazarlığı

Sağlık Okuryazarlığı
Hasan Hüseyin Yıldırım
Absam

Türkiye sağlık ortamında üretilen, uygulanan ve olası politikaların bağımsız ve tarafsız kurum ve kuruluşlarca inovatif bir bakış açısıyla analiz edilmesi ve ...

12.96 TL 14.90 TL -13%

Hasan Hüseyin Yıldırım, Hükümet Sistemleri ve Sağlık Politikaları

Hükümet Sistemleri ve Sağlık Politikaları
Hasan Hüseyin Yıldırım
Absam

Bu çalışma ilk defa üç temel hükümet sistemi (başkanlık, yarı başkanlık ve parlamenter sistem) ile sağlık politikaları ve sistemleri arasındaki ilişkiyi ...

12.96 TL 14.90 TL -13%

Hasan Hüseyin Yıldırım, Sağlık ve Siyaset Yazıları

Sağlık ve Siyaset Yazıları
Hasan Hüseyin Yıldırım
Absam

15 yılı aşkın bir sürecin sonucunda ortaya çıkan bu kitabımızda ver alan yazıların çoğu tarihsel gelişmelerle ilintili olduğundan ağırlıklı olarak yazının ...

26.01 TL 29.90 TL -13%

Hasan Hüseyin Yıldırım, Sağlık Hizmetlerinde Tüketici Davranışları Kuram ve Uygulama

Sağlık Hizmetlerinde Tüketici Davranışları Kuram ve Uygulama
Hasan Hüseyin Yıldırım
Absam

Türkiye sağlık sistemi ortamında ise özellikle de 2003 yılından bu yana uygulanmaya çalışılan Sağlıkta Dönüşüm Programı (SDP) kapsamında hastaların rollerinin ...

17.31 TL 19.90 TL -13%

Hasan Hüseyin Yıldırım, Sağlık Okuryazarlığı: Türkiye Resmin Neresinde? Ne Yapmalı?

Sağlık Okuryazarlığı: Türkiye Resmin Neresinde? Ne Yapmalı?
Hasan Hüseyin Yıldırım
Absam

Türkiye sağlık ortamında üretilen, uygulanan ve olası politikaların bağımsız ve tarafsız kurum ve kuruluşlarca inovatif bir bakış açısıyla analiz edilmesi ve ...

12.96 TL 14.90 TL -13%

Türkan Yıldırım, Avrupa Birliği, Sağlık Çalışanları ve Türkiye: Serbest Dolaşım ve Potansiyel Göç

Avrupa Birliği, Sağlık Çalışanları ve Türkiye: Serbest Dolaşım ve Potansiyel Göç
Türkan Yıldırım
Absam

Günümüzde sağlık mal ve hizmetlerinin üretimi ve tüketimi modern sağlık sistemleri aracılığıyla olmaktadır. Bir sağlık sisteminin temel amacı; hastalıkları ...

21.66 TL 24.90 TL -13%

Hasan Hüseyin Yıldırım, Seçimler, Sağlık ve Siyaset

Seçimler, Sağlık ve Siyaset
Hasan Hüseyin Yıldırım
Absam

Türkiye sağlık ortamında üretilen, uygulanan ve olası politikaların bağımsız ve tarafsız kurum ve kuruluşlarca inovatif bir bakış açısıyla analiz edilmesi ve ...

12.96 TL 14.90 TL -13%

Hasan Giray Ankara, Türkiye’de Çocuk Ölümlülüğü ve Doğurganlık Analizi

Türkiye’de Çocuk Ölümlülüğü ve Doğurganlık Analizi
Hasan Giray Ankara
Absam

Türkiye sağlık ortamında üretilen, uygulanan ve olası politikaların bağımsız ve tarafsız kurum ve kuruluşlarca inovatif bir bakış açısıyla analiz edilmesi ve ...

12.96 TL 14.90 TL -13%

Hasan Hüseyin Yıldırım, Türkiye Aile Hekimliği Modeli: Avrupa Birliği Pratiği ile Karşılaştırmalı Bir Analiz

Türkiye Aile Hekimliği Modeli: Avrupa Birliği Pratiği ile Karşılaştırmalı Bir Analiz
Hasan Hüseyin Yıldırım
Absam

Türkiye sağlık ortamında üretilen, uygulanan ve olası politikaların bağımsız ve tarafsız kurum ve kuruluşlarca inovatif bir bakış açısıyla analiz edilmesi ve ...

12.96 TL 14.90 TL -13%

Özlem Özer, Sağlık Sistemlerinde Finansal Sürdürülebilirlik

Sağlık Sistemlerinde Finansal Sürdürülebilirlik
Özlem Özer
Absam

Sürdürülebilirlik önemli bir tartışma konusu haline gelmiştir. Bu çalışma ile genel olarak sağlık sistemlerinde finansal sürdürülebilirlik konusu kapsamlı bir ...

21.66 TL 24.90 TL -13%

Hasan Hüseyin Yıldırım, Avrupa Birliği’ne Üyelik Sürecinde Türkiye Sağlık Sektörü Araştırmaları

Avrupa Birliği’ne Üyelik Sürecinde Türkiye Sağlık Sektörü Araştırmaları
Hasan Hüseyin Yıldırım
Absam

Günümüzde eriştiği merhaleye bir genişleme ve derinleşme süreci sonucunda ulaşan Avrupa Birliği (AB), 1950'lerde temellerinin atılmasından bu yana yetkilerinin ...

21.66 TL 24.90 TL -13%