Toplam 271 adet ürün
 
, Uluslararası İlişkilerde Güncel Sorunlar

Uluslararası İlişkilerde Güncel Sorunlar

Akçağ Yayınları - Ders Kitapları

Uluslararası İlişkilerde Güncel Sorunlar kitabımızda hem genel okuyucu kitlesine hem de üniversite öğrencilerine yönelik küresel siyasetteki temel ve güncel ...

45 TL

Macit Balık, Latife Tekinin Romancılığı

Latife Tekin'in Romancılığı
Macit Balık
Akçağ Yayınları - Ders Kitapları

Romanları İngilizceden Farsçaya kadar birçok dileçevrilen Latife Tekin, yakın dönem Türk romanının dilleilişkisi ve özgün anlatım teknikleriyle öne çıkan ...

35 TL

Nurullah Çetin, Roman Çözümleme Yöntemi

Roman Çözümleme Yöntemi
Nurullah Çetin
Akçağ Yayınları - Ders Kitapları

Hayat yaşanıp gidiyor. Her gün insanlar arasında önemli önemsiz küçük büyük trajik komik sayısız olaylar cereyan ediyor ve sayısız insan hayat tasarımlarını ...

30 TL

Giyasettin Aytaş, Türk Tiyatro Eserleri 5-Tanzimat Dönemi

Türk Tiyatro Eserleri 5-Tanzimat Dönemi
Giyasettin Aytaş
Akçağ Yayınları - Ders Kitapları

Türk Tiyatro Eserleri 5-Tanzimat ...                                                                                                                                                                                                                                                     

24 TL

Giyasettin Aytaş, Türk Tiyatro Eserleri 1-Tanzimat Dönemi

Türk Tiyatro Eserleri 1-Tanzimat Dönemi
Giyasettin Aytaş
Akçağ Yayınları - Ders Kitapları

Türk Tiyatro Eserleri 1-Tanzimat ...                                                                                                                                                                                                                                                     

24 TL

Hülya Uzuntaş, Uygur Harfleriyle Yazılmış Çağatayca Seyfü’l-Müluk Hikayesi’nin Transkripsiyonu, Çevirisi ve Sözlüğü

Uygur Harfleriyle Yazılmış Çağatayca Seyfü’l-Müluk Hikayesi’nin Transkripsiyonu, Çevirisi ve Sözlüğü
Hülya Uzuntaş
Akçağ Yayınları - Ders Kitapları

Doğu edebiyatında Binbir Gece Masalları ile Binbir Gündüz Masalları ve el-Ferec ba'de'ş-Şidde (Güçlükten Kolaylığa, Kederden Sevince) gibi halk hikâyeleri ve ...

40 TL

, Türk Dilinin Uzak Lehçeleri

Türk Dilinin Uzak Lehçeleri

Akçağ Yayınları - Ders Kitapları

Türk dilinin lehçeleri, yakın ve uzak lehçeler şeklinde iki ana gruba ayrılır. Yakın lehçelerin kendi aralarındaki anlaşılabilirlik oranları daha yüksek,  uzak ...

28 TL

Gıyasettin Aytaş, Yeni Milli Edebiyat Şiiri

Yeni Milli Edebiyat Şiiri
Gıyasettin Aytaş
Akçağ Yayınları - Ders Kitapları

Türk edebiyatı, Fuat Köprülü?nün yaptığı tasnife göre ele alınmış ve genellikle bu tasnif ele alınarak değerlendirmeler yapılmıştır. Kimsenin tartışmaya ...

25 TL

Hayrani Altıntaş, Psikoloji Sözlüğü

Psikoloji Sözlüğü
Hayrani Altıntaş
Akçağ Yayınları - Ders Kitapları

Psikoloji, insanın zihin faaliyetlerinin kuruluşunu, işlemesini ve buna iştirak eden kişinin, hislenmelerini ve bunlara bağlı olarak hafıza, akıl yürütme, ...

20 TL

Günay Karaağaç, Türkçe Üzerine Çeviriler

Türkçe Üzerine Çeviriler
Günay Karaağaç
Akçağ Yayınları - Ders Kitapları

Çeviri yazılar, Türklük Bilgisinin yabancı araştırmacıları tarafından İngilizce veya Macarca yazılmış yazılardan oluşmaktadır. Türkler ve Türkçe üzerine ...

30 TL

Zennube Şahin Yılmaz, Thomas Bernhardın Der Kulterer Adlı Yapıtında Heterotopya

Thomas Bernhard'ın "Der Kulterer" Adlı Yapıtında Heterotopya
Zennube Şahin Yılmaz
Akçağ Yayınları - Ders Kitapları

Çocukluğundan ilk gençlik yıllarının başlarına kadar uzanan kısacık bir zaman diliminde bile ölüm ve yaşam arasındaki ince çizgiyi hep hissederekyaşayan, ...

19 TL

Şemseddin Sami, Kamus-ı Türki

Kamus-ı Türki
Şemseddin Sami
Akçağ Yayınları - Ders Kitapları

Kamus-ı Türki   ...                                                                                                                                                                                                                                                                               

55 TL

, Romanda Mekan-Romanda Mekan Poetiği ve Çözümlemeler

Romanda Mekan-Romanda Mekan Poetiği ve Çözümlemeler

Akçağ Yayınları - Ders Kitapları

İnsanın mekân ile olan ilişkisi, insanlık tarihi kadar eskidir. İnsanın kendi bedenine oturması, onun kendisini ?dünya-içerisinde-varlık? olarak ... 

30 TL

Salim Küçük, İsimden İsim Yapma Ekleri

İsimden İsim Yapma Ekleri
Salim Küçük
Akçağ Yayınları - Ders Kitapları

Eser, isimden isim yapma ekleri üzerine çalışma yapmak isteyenler için temel bir başvuru niteliği taşımaktadır. Bu konuda Türkiye Türkçesi'nde pek çok ...

30 TL

İhsan Kurt, Türk Atasözlerine Psikolojik Yaklaşımlar

Türk Atasözlerine Psikolojik Yaklaşımlar
İhsan Kurt
Akçağ Yayınları - Ders Kitapları

Sayfa Sayısı: 340 Baskı Yılı: 2012 Dili: Türkçe Yayınevi: Akçağ ...                                                                                                                                                                 

27.50 TL

Philip Stevick, Emin Bebek, Sevim Kantarcıoğlu, Roman Teorisi

Roman Teorisi
Philip Stevick, Emin Bebek, Sevim Kantarcıoğlu
Akçağ Yayınları - Ders Kitapları

Sayfa Sayısı: 363 Baskı Yılı: 2004 Dili: Türkçe Yayınevi: Akçağ ...                                                                                                                                                                 

35 TL

İsmail Parlatır, Tevfik Fikret - Edebiyatımızın Zirvesindekiler

Tevfik Fikret - Edebiyatımızın Zirvesindekiler
İsmail Parlatır
Akçağ Yayınları - Ders Kitapları

Sayfa Sayısı: 334 Baskı Yılı: 2004 Dili: Türkçe Yayınevi: Akçağ ...                                                                                                                                                                 

25 TL

Hayali, Ali Nihat Tarlan, Hayali Divanı

Hayali Divanı
Hayali, Ali Nihat Tarlan
Akçağ Yayınları - Ders Kitapları

... Ülkemizde demokrasi alanında ortaya çıkan gelişmelere paralel olarak, yeni yetişenler inkar ve reddedilmiş milli değerleri yeniden arama yoluna girdiler. ...

45 TL

Yasemin Dinç Kurt, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Yurt İçi Gezi Kitapları (1920-1980)

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Yurt İçi Gezi Kitapları (1920-1980)
Yasemin Dinç Kurt
Akçağ Yayınları - Ders Kitapları

?Çok gezen mi, çok okuyan mı, gezdiğini yazan mı bilir? Böyle bir sorunun tam cevabı yok. Ama iyi yazarların gezi yazılarını okuyanların avantaj sağladığını sö ...

20 TL

Erol Öztürk, Eski Anadolu Türkçesi El Kitabı

Eski Anadolu Türkçesi El Kitabı
Erol Öztürk
Akçağ Yayınları - Ders Kitapları

Arka Kapak Yazısı (Tanıtım Bülteninden) Selçuklular aracılığıyla Orta Asya?dan Anadolu?ya taşınan dil, kültür, edebiyat ve sanat birikimi Anadolu?da Türk kültü ...

30 TL