Toplam 271 adet ürün
 
, Uluslararası İlişkilerde Güncel Sorunlar

Uluslararası İlişkilerde Güncel Sorunlar  

   
Akçağ Yayınları - Ders Kitapları  

Uluslararası İlişkilerde Güncel Sorunlar kitabımızda hem genel okuyucu kitlesine hem de üniversite öğrencilerine yönelik küresel siyasetteki temel ve güncel ...

45.00 45.00 TL  
Macit Balık, Latife Tekinin Romancılığı

Latife Tekin'in Romancılığı  

Macit Balık  
Akçağ Yayınları - Ders Kitapları  

Romanları İngilizceden Farsçaya kadar birçok dileçevrilen Latife Tekin, yakın dönem Türk romanının dilleilişkisi ve özgün anlatım teknikleriyle öne çıkan ...

35.00 35.00 TL  
Nurullah Çetin, Roman Çözümleme Yöntemi

Roman Çözümleme Yöntemi  

Nurullah Çetin  
Akçağ Yayınları - Ders Kitapları  

Hayat yaşanıp gidiyor. Her gün insanlar arasında önemli önemsiz küçük büyük trajik komik sayısız olaylar cereyan ediyor ve sayısız insan hayat tasarımlarını ...

30.00 30.00 TL  
Giyasettin Aytaş, Türk Tiyatro Eserleri 5-Tanzimat Dönemi

Türk Tiyatro Eserleri 5-Tanzimat Dönemi  

Giyasettin Aytaş  
Akçağ Yayınları - Ders Kitapları  

Türk Tiyatro Eserleri 5-Tanzimat ...                                                                                                                                                                                                                                                     

24 24.00 TL  
Giyasettin Aytaş, Türk Tiyatro Eserleri 1-Tanzimat Dönemi

Türk Tiyatro Eserleri 1-Tanzimat Dönemi  

Giyasettin Aytaş  
Akçağ Yayınları - Ders Kitapları  

Türk Tiyatro Eserleri 1-Tanzimat ...                                                                                                                                                                                                                                                     

24.00 24.00 TL  
Hülya Uzuntaş, Uygur Harfleriyle Yazılmış Çağatayca Seyfü’l-Müluk Hikayesi’nin Transkripsiyonu, Çevirisi ve Sözlüğü

Uygur Harfleriyle Yazılmış Çağatayca Seyfü’l-Müluk Hikayesi’nin Transkripsiyonu, Çevirisi ve Sözlüğü  

Hülya Uzuntaş  
Akçağ Yayınları - Ders Kitapları  

Doğu edebiyatında Binbir Gece Masalları ile Binbir Gündüz Masalları ve el-Ferec ba'de'ş-Şidde (Güçlükten Kolaylığa, Kederden Sevince) gibi halk hikâyeleri ve ...

40.00 40.00 TL  
, Türk Dilinin Uzak Lehçeleri

Türk Dilinin Uzak Lehçeleri  

   
Akçağ Yayınları - Ders Kitapları  

Türk dilinin lehçeleri, yakın ve uzak lehçeler şeklinde iki ana gruba ayrılır. Yakın lehçelerin kendi aralarındaki anlaşılabilirlik oranları daha yüksek,  uzak ...

28.00 28.00 TL  
Gıyasettin Aytaş, Yeni Milli Edebiyat Şiiri

Yeni Milli Edebiyat Şiiri  

Gıyasettin Aytaş  
Akçağ Yayınları - Ders Kitapları  

Türk edebiyatı, Fuat Köprülü?nün yaptığı tasnife göre ele alınmış ve genellikle bu tasnif ele alınarak değerlendirmeler yapılmıştır. Kimsenin tartışmaya ...

25.00 25.00 TL  
Hayrani Altıntaş, Psikoloji Sözlüğü

Psikoloji Sözlüğü  

Hayrani Altıntaş  
Akçağ Yayınları - Ders Kitapları  

Psikoloji, insanın zihin faaliyetlerinin kuruluşunu, işlemesini ve buna iştirak eden kişinin, hislenmelerini ve bunlara bağlı olarak hafıza, akıl yürütme, ...

20.00 20.00 TL  
Günay Karaağaç, Türkçe Üzerine Çeviriler

Türkçe Üzerine Çeviriler  

Günay Karaağaç  
Akçağ Yayınları - Ders Kitapları  

Çeviri yazılar, Türklük Bilgisinin yabancı araştırmacıları tarafından İngilizce veya Macarca yazılmış yazılardan oluşmaktadır. Türkler ve Türkçe üzerine ...

30.00 30.00 TL  
Zennube Şahin Yılmaz, Thomas Bernhardın Der Kulterer Adlı Yapıtında Heterotopya

Thomas Bernhard'ın "Der Kulterer" Adlı Yapıtında Heterotopya  

Zennube Şahin Yılmaz  
Akçağ Yayınları - Ders Kitapları  

Çocukluğundan ilk gençlik yıllarının başlarına kadar uzanan kısacık bir zaman diliminde bile ölüm ve yaşam arasındaki ince çizgiyi hep hissederekyaşayan, ...

19.00 19.00 TL  
Şemseddin Sami, Kamus-ı Türki

Kamus-ı Türki  

Şemseddin Sami  
Akçağ Yayınları - Ders Kitapları  

Kamus-ı Türki   ...                                                                                                                                                                                                                                                                               

55.00 55.00 TL  
, Romanda Mekan-Romanda Mekan Poetiği ve Çözümlemeler

Romanda Mekan-Romanda Mekan Poetiği ve Çözümlemeler  

   
Akçağ Yayınları - Ders Kitapları  

İnsanın mekân ile olan ilişkisi, insanlık tarihi kadar eskidir. İnsanın kendi bedenine oturması, onun kendisini ?dünya-içerisinde-varlık? olarak ... 

30.00 30.00 TL  
Salim Küçük, İsimden İsim Yapma Ekleri

İsimden İsim Yapma Ekleri  

Salim Küçük  
Akçağ Yayınları - Ders Kitapları  

Eser, isimden isim yapma ekleri üzerine çalışma yapmak isteyenler için temel bir başvuru niteliği taşımaktadır. Bu konuda Türkiye Türkçesi'nde pek çok ...

30.00 30.00 TL  
İhsan Kurt, Türk Atasözlerine Psikolojik Yaklaşımlar

Türk Atasözlerine Psikolojik Yaklaşımlar  

İhsan Kurt  
Akçağ Yayınları - Ders Kitapları  

Sayfa Sayısı: 340 Baskı Yılı: 2012 Dili: Türkçe Yayınevi: Akçağ ...                                                                                                                                                                 

27.50 27.50 TL  
Philip Stevick, Emin Bebek, Sevim Kantarcıoğlu, Roman Teorisi

Roman Teorisi  

Philip Stevick, Emin Bebek, Sevim Kantarcıoğlu  
Akçağ Yayınları - Ders Kitapları  

Sayfa Sayısı: 363 Baskı Yılı: 2004 Dili: Türkçe Yayınevi: Akçağ ...                                                                                                                                                                 

35.00 35.00 TL  
İsmail Parlatır, Tevfik Fikret - Edebiyatımızın Zirvesindekiler

Tevfik Fikret - Edebiyatımızın Zirvesindekiler  

İsmail Parlatır  
Akçağ Yayınları - Ders Kitapları  

Sayfa Sayısı: 334 Baskı Yılı: 2004 Dili: Türkçe Yayınevi: Akçağ ...                                                                                                                                                                 

25.00 25.00 TL  
Hayali, Ali Nihat Tarlan, Hayali Divanı

Hayali Divanı  

Hayali, Ali Nihat Tarlan  
Akçağ Yayınları - Ders Kitapları  

... Ülkemizde demokrasi alanında ortaya çıkan gelişmelere paralel olarak, yeni yetişenler inkar ve reddedilmiş milli değerleri yeniden arama yoluna girdiler. ...

45.00 45.00 TL  
Yasemin Dinç Kurt, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Yurt İçi Gezi Kitapları (1920-1980)

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Yurt İçi Gezi Kitapları (1920-1980)  

Yasemin Dinç Kurt  
Akçağ Yayınları - Ders Kitapları  

?Çok gezen mi, çok okuyan mı, gezdiğini yazan mı bilir? Böyle bir sorunun tam cevabı yok. Ama iyi yazarların gezi yazılarını okuyanların avantaj sağladığını sö ...

20.00 20.00 TL  
Erol Öztürk, Eski Anadolu Türkçesi El Kitabı

Eski Anadolu Türkçesi El Kitabı  

Erol Öztürk  
Akçağ Yayınları - Ders Kitapları  

Arka Kapak Yazısı (Tanıtım Bülteninden) Selçuklular aracılığıyla Orta Asya?dan Anadolu?ya taşınan dil, kültür, edebiyat ve sanat birikimi Anadolu?da Türk kültü ...

30.00 30.00 TL