Toplam 27 adet ürün
 
35% Suat Soner Erenözlü, Kant Estetiği ve Modern Eleştiriler

Kant Estetiği ve Modern Eleştiriler  

Suat Soner Erenözlü  
Aktif Düşünce Yayıncılık  

Bu kitapta, estetik ve sanat felsefesinin köşe taşlarından biri olan ve kendisinden sonraki estetik çalışmaları büyük ölçüde etkileyen Kant'ın felsefesinin ...

25.00 16.25 TL  
35% Fahrettin Olguner, Batı ve İslam Dünyasında Platonun Timaiosu

Batı ve İslam Dünyasında Platon'un Timaios'u  

Fahrettin Olguner  
Aktif Düşünce Yayıncılık  

Platon'un kozmoloji ve teoloji konusundaki fikirlerinin ele alındığı Timaios diyaloğu, evrenin ve insanın kökeni, Tanrı'nın mahiyeti gibi problemlerin yanı ...

18.00 11.70 TL  
35% , Bakü’den Balkanlara Halvetilik 3

Bakü’den Balkanlara Halvetilik 3  

   
Aktif Düşünce Yayıncılık  

Tasavvuf kültürü, medeniyetimizin mayası hükmündedir. Bu maya hem insanı hem toplumu hem de coğrafyayı şekillendirerek, yaşanabilir bir medeniyet kurar. Bu bir ...

26.00 16.90 TL  
35% Levent Bayraktar, Cumhuriyet Döneminde Türkiyede Felsefe

Cumhuriyet Döneminde Türkiye'de Felsefe  

Levent Bayraktar  
Aktif Düşünce Yayıncılık  

Felsefe en genel ifadesiyle; bir kültürün bilinci olarak betimlenir. Cumhuriyet Döneminde Türkiye'de Felsefe adlı bu eser, okuyucusunu Türkiye'de felsefenin ...

28.00 18.20 TL  
35% Milay Köktürk, Kültür ve Sembol

Kültür ve Sembol  

Milay Köktürk  
Aktif Düşünce Yayıncılık  

Cassirer, kültür dünyasını sembolik formlarla açıklamakla, kültürün düşünsel boyutunu açığa çıkarmıştır. Hem kültürün kaynağı, hem de onu bilecek olan bilinç, ...

32.00 20.80 TL  
35% Nejdet Ertuğ, İsmail Fenni Ertuğrul, Lugatçe-i Felsefe

Lugatçe-i Felsefe  

Nejdet Ertuğ, İsmail Fenni Ertuğrul  
Aktif Düşünce Yayıncılık  

Türk Düşüncesinin önemli şahsiyetlerinden İsmail Fenni Ertuğrul'un Cumhuriyetle yaşıt olan bu eseri, Türkçe yazılmış ilk ve tam felsefe sözlüğüdür. Felsefe ...

65.00 42.25 TL  
35% Kenan Gürsoy, Varoluş ve Felsefe

Varoluş ve Felsefe  

Kenan Gürsoy  
Aktif Düşünce Yayıncılık  

Felsefî anlamda insanı kendine has bütünlüğü içinde kavramaya çalışan makale, mülâkat ve bildirilerden oluşan bu kitap, Prof. Dr. Kenan Gürsoy'un daha önce ...

28.00 18.20 TL  
35% Fahrettin Olguner, Farabi-Platon Kanunlarının Özü

Farabi-Platon Kanunlarının Özü  

Fahrettin Olguner  
Aktif Düşünce Yayıncılık  

Platon'a ait eserler arasında Kanunlar, İslâm dünyasında en çok sözü edilen kitaplardan biridir. Fakat klasik kaynaklarda Kanunların muhtevası ile ilgili ...

18.00 11.70 TL  
35% Kenan Gürsoy, Maurice Merleau-Ponty’de Algı Problemine Giriş

Maurice Merleau-Ponty’de Algı Problemine Giriş  

Kenan Gürsoy  
Aktif Düşünce Yayıncılık  

Maurice Merleau-Ponty'nin (1908-1991) eserlerinde diğer ekzistans düşünürlerinin aksine, bilime ve klasik felsefe problemlerine karşı bir kayıtsızlık göze ...

18.00 11.70 TL  
35% , Hikmetin İzinde Kenan Gürsoy’a Armağan

Hikmetin İzinde Kenan Gürsoy’a Armağan  

   
Aktif Düşünce Yayıncılık  

Hikmetin İzinde Kenan Gürsoy?a Armağan adlı bu kitapta, Türk düşüncesinin evrensel planda temsilcilerinden birine tanıklık edilmektedir. Burada Gürsoy?un özgün ...

75.00 48.75 TL  
35% Levent Bayraktar, Felsefe ve Tasavvuf

Felsefe ve Tasavvuf  

Levent Bayraktar  
Aktif Düşünce Yayıncılık  

Felsefe ve Tasavvuf, daha önce değişik vesilelerle kaleme alınmış olan makale, bildiri ve mülakatlardan oluşmaktadır. Metinlerin ortak özellikleri; kültür ve ...

26.00 16.90 TL  
35% Levent Bayraktar, Medeniyet ve Felsefe

Medeniyet ve Felsefe  

Levent Bayraktar  
Aktif Düşünce Yayıncılık  

Medeniyet tasavvuru ifadelerinin sıklıkla kullanıldığı günümüzde, bu terimin asıl muhtevasının ve anlamının tahakkuk etmesi için medeniyetin felsefî bir birlik ...

24.00 15.60 TL  
35% Levent Bayraktar, Bergson

Bergson  

Levent Bayraktar  
Aktif Düşünce Yayıncılık  

Henri Bergson, 20. Asırda Felsefe Tarihini kökten etkilemiş büyük bir filozoftur. Felsefeye yeni kavramlar, problemler ve problematikler kazandırmıştır. ...

21.00 13.65 TL  
35% Ahmet İnam, Şiirin Sınırsızlığında Şiire Dalışlar

Şiirin Sınırsızlığında Şiire Dalışlar  

Ahmet İnam  
Aktif Düşünce Yayıncılık  

Şiirin Sınırsızlığında/ Şiire Dalışlar, Ahmet İnam'ın Şiir hakkındaki yazılarından oluşmakta. Yazarın kendi deyimi ile Şiire dalışlar; şiirin derinliklerinde ...

30.00 19.50 TL  
35% Kenan Gürsoy, J.P.Sartre Ateizminin Doğurduğu Problemler

J.P.Sartre Ateizminin Doğurduğu Problemler  

Kenan Gürsoy  
Aktif Düşünce Yayıncılık  

Jean Paul Sartre, ülkemizde genellikle roman, tiyatro ve denemeleriyle tanınmış çağdaş bir Fransız filozofudur. Düşüncesinin asıl yapısını oluşturan felsefî ...

22.00 14.30 TL  
35% Kenan Gürsoy, Etik ve Tasavvuf Felsefi Diyaloglar

Etik ve Tasavvuf Felsefi Diyaloglar  

Kenan Gürsoy  
Aktif Düşünce Yayıncılık  

Etik ve tasavvuf, bugüne kadar yan yana getirmeye ya da birlikte düşünmeye alışık olmadığımız iki kavram. Prof. Dr. Kenan Gürsoy'la yapılan bu sohbetler, "Etik ...

26.00 16.90 TL  
35% Rahmi Karakuş, Felsefe Serüvenimiz

Felsefe Serüvenimiz  

Rahmi Karakuş  
Aktif Düşünce Yayıncılık  

Bu kitap, 1908 - 1933 arası Dârü'l-Fünûn'da ders vermiş Türk felsefecileri ve onların felsefeyi kavrayışlarını konu edinmiştir. Rıza Tevfik, Mehmet İzzet, Ziya ...

30.00 19.50 TL  
35% Zeynep Tek, Bergsondan Mustafa Şekipe "Gülme"

Bergson'dan Mustafa Şekip'e "Gülme"  

Zeynep Tek  
Aktif Düşünce Yayıncılık  

Elinizdeki kitap, Mustafa Şekip Tunç'un 1921'de Henri Bergson'dan adapte etmek suretiyle tercüme ettiği Gülmek Nedir? Kime Gülüyoruz? adlı eseri merkeze ...

26.00 16.90 TL  
35% Önder Bilgin, Sadakat Ahlakı

Sadakat Ahlakı  

Önder Bilgin  
Aktif Düşünce Yayıncılık  

İnsanın sosyal ve bireysel sorunlarına çözüm arayışı sadece günümüzün meselesi değildir. Fakat günümüz insanı, neredeyse çözüm önerilerini de görmekte zorlanır ...

32.00 20.80 TL  
35% Fulya Bayraktar, Bağlanma Hürriyeti

Bağlanma Hürriyeti  

Fulya Bayraktar  
Aktif Düşünce Yayıncılık  

Batının, muhtelif pozitivizm tarzları, materyalizm ve analitik felsefenin etkisi altında olduğu bir dönemde Marcel; aşk, sadâkat, îman ve umutla varlık ...

30.00 19.50 TL