Toplam 42 adet ürün
 
Erhan Yunus Emre, Paylaşamamayı Paylaşmak

Paylaşamamayı Paylaşmak
Erhan Yunus Emre
Anadolu Sanat Yayınları

Bu kitap, 1973 yılından bu yana şiir yazan Erhan Yunus Emre'nin şiirlerinden bir bölümünü kapsıyor. Bu şiirlerde günlük yaşam, kentleşme/kentlileşme, 'marjinal ...

6.48 TL

Raif Cilasun, Dinmeyen Gözyaşları

Dinmeyen Gözyaşları
Raif Cilasun
Anadolu Sanat Yayınları

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

0 TL

Ömer Kayaoğlu, Trabzonlu Kemençeden

Trabzonlu Kemençeden
Ömer Kayaoğlu
Anadolu Sanat Yayınları

Ömer Kayaoğlunun Trabzonlu Kemençeden adlı şiir kitabının ilk baskısını okumuş ve sevmiştim. İkinci basımının da hazırlandığın öğrenince heyecanlandım. Dar ...

0 TL

Nimetullah Hafız, Makedonya Türk Halk Edebiyatı Metinleri

Makedonya Türk Halk Edebiyatı Metinleri
Nimetullah Hafız
Anadolu Sanat Yayınları

Bugünkü Yugoslavyanın güneyinde öteki ulus ve halklarla birlikte Türk halkı da yaşmaktadır. Osmanlılar buralarını işgal ettikten sonra bu Türk halkının ...

0 TL

Ömer Kayaoğlu, Maçkayı Ettim Türkü

Maçka'yı Ettim Türkü
Ömer Kayaoğlu
Anadolu Sanat Yayınları

Bu kitabın gün ışığına çıkması oldukça uzun bir zaman aldı. Kayaoğlunun 1986da çıkan Trabzonlu Kemençeden kitabının sonunda Maçka Türkülerinden Esinlenerek ...

0 TL

İ. Gündağ Kayaoğlu, Folklor ve Etnografya Araştırmaları 1985

Folklor ve Etnografya Araştırmaları 1985
İ. Gündağ Kayaoğlu
Anadolu Sanat Yayınları

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

0 TL

Ömer Kayaoğlu, Ozanca Deyişler

Ozanca Deyişler
Ömer Kayaoğlu
Anadolu Sanat Yayınları

Ozancanın ilk baskısı Folklor Araştırmaları Kurumunun 15 numaralı yayını olarak 1986da çıkmıştı. Kayaoğlunun hece vezniyle -çoğu tapşırmalı olan- ve Şah Katı ...

0 TL

Petre Bakevski, Düşlerin Uyanık Kuşu

Düşlerin Uyanık Kuşu
Petre Bakevski
Anadolu Sanat Yayınları

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

0 TL

İbrahim Aslanoğlu, Folklor ve Etnografya Araştırmaları 1984

Folklor ve Etnografya Araştırmaları 1984
İbrahim Aslanoğlu
Anadolu Sanat Yayınları

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

0 TL

Esat Korkmaz, Buyruk Yorumlu İmam Cafer Buyruğu

Buyruk Yorumlu İmam Cafer Buyruğu
Esat Korkmaz
Anadolu Sanat Yayınları

Alevi inançlarının, bu kapsamda törenlerin, törenlerde izlenecek yolun, yöntemin açıklandığı erkannamelerin en eskisi Cafer üs Sadık tarafından yazıldığı kabul ...

0 TL

Ömer Kayaoğlu, Sevgi Bayramı

Sevgi Bayramı
Ömer Kayaoğlu
Anadolu Sanat Yayınları

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

0 TL

Suphi Saatçi, Kerkükten Derlenen Olay Türküleri

Kerkük'ten Derlenen Olay Türküleri
Suphi Saatçi
Anadolu Sanat Yayınları

Elinizdeki araştırma, Kerkükte günümüze kadar yaşayan olay türkülerini içine almaktadır. Uzun zamandan beri topladığım bu türküleri, bir kitap olarak ...

0 TL

Hilmi Yavuz, İstanbulu Dinliyorum

İstanbul'u Dinliyorum
Hilmi Yavuz
Anadolu Sanat Yayınları

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

0 TL

Hilmi Yavuz, Ayna Şiirleri

Ayna Şiirleri
Hilmi Yavuz
Anadolu Sanat Yayınları

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

0 TL

İbrahim Aslanoğlu, Türk Masalları

Türk Masalları
İbrahim Aslanoğlu
Anadolu Sanat Yayınları

Türklerin lisanına, ananatına ve kavmiyetlerine temas eden efsane kabilinden masalları -milel-i saire tarafından yapıldığı gibi- cem ve neşr etmeğe teşebbüs ...

0 TL

İ. Gündağ Kayaoğlu, Türk Halkbilimi ile İlgili Kitaplar için Bir Bibliyografya Denemesi (1985-1990)

Türk Halkbilimi ile İlgili Kitaplar için Bir Bibliyografya Denemesi (1985-1990)
İ. Gündağ Kayaoğlu
Anadolu Sanat Yayınları

1984 ve 1985te Folklor ve Etnografya Araştırmaları adlı yıllıkları yayımlarken konu ile ilgili yaınları toplamaya ve fişlemeye başlamıştık Ayrıca, üzerinde ...

0 TL

Murat Özer, Seni Seviyorum Rosa Işıl Özgentürk Filmleri

Seni Seviyorum Rosa Işıl Özgentürk Filmleri
Murat Özer
Anadolu Sanat Yayınları

Sana sarhoş olduğunu söylerlerse, onlara gururla bunu, senin için yaptığımı söyle. Çünkü bunu yalanlayacak gücüm olmayacaktır. Böylece senin aşkın uğruna ...

0 TL

İ. Gündağ Kayaoğlu, Erman Aslanoğlu, Türk Folkloru Belleten 1987/1-2

Türk Folkloru Belleten 1987/1-2
İ. Gündağ Kayaoğlu, Erman Aslanoğlu
Anadolu Sanat Yayınları

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

0 TL

İ. Gündağ Kayaoğlu, Erman Aslanoğlu, Türk Folkloru Belleten 1986/2

Türk Folkloru Belleten 1986/2
İ. Gündağ Kayaoğlu, Erman Aslanoğlu
Anadolu Sanat Yayınları

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

0 TL

İ. Gündağ Kayaoğlu, Erman Aslanoğlu, Türk Folkloru Belleten 1986/1

Türk Folkloru Belleten 1986/1
İ. Gündağ Kayaoğlu, Erman Aslanoğlu
Anadolu Sanat Yayınları

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

0 TL