Toplam 14 adet ürün
 
Orhan Çetinbilek, Poyraz

Poyraz  

Orhan Çetinbilek  
Ara-lık Yayınları  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 
Jean-Luc Nancy, Özgürlük Deneyimi

Özgürlük Deneyimi  

Jean-Luc Nancy  
Ara-lık Yayınları  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 
Larry Alexander, İfade Özgürlüğü Hakkı Var Mı?

İfade Özgürlüğü Hakkı Var Mı?  

Larry Alexander  
Ara-lık Yayınları  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 
Sadık Erol Er, Emil Cioran Bir Alacakaranlık Düşünürü

Emil Cioran Bir Alacakaranlık Düşünürü  

Sadık Erol Er  
Ara-lık Yayınları  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 
Luce Irigaray, Doğu ve Batı Arasında (Tikellikten Topluluğa)

Doğu ve Batı Arasında (Tikellikten Topluluğa)  

Luce Irigaray  
Ara-lık Yayınları  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 
Etienne Balibar, Biz, Avrupa Halkı (Ulusaşırı Yurttaşlık Üzerine Düşünümler)

Biz, Avrupa Halkı (Ulusaşırı Yurttaşlık Üzerine Düşünümler)  

Etienne Balibar  
Ara-lık Yayınları  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 
Hüsamettin Çetinkaya, Ahlak ve Politika

Ahlak ve Politika  

Hüsamettin Çetinkaya  
Ara-lık Yayınları  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

14 14.00 TL  
Jacques Ranciere, Estetik Bilinçdışı

Estetik Bilinçdışı  

Jacques Ranciere  
Ara-lık Yayınları  

Bu kitap, Freudcü kavramların edebiyat ve sanat yapıtlarının yorumlanmasında nasıl bir işlev üstlendikleri sorunuyla ilgilenmiyor. Bu yorumlamanın, analitik ...

 
Ali Rıza Arıcan, Pasifik Öyküleri

Pasifik Öyküleri  

Ali Rıza Arıcan  
Ara-lık Yayınları  

Arıcan öykücülüğünü günümüz Türkçe öykücülüğünden ayıran en temel nokta, beslendiği kaynaklardır. Yazar, yıllardır, Asya-Pasifik bölgesinin irili ufaklı ...

 
Ulaş Başar Gezgin, Asya Yazıları

Asya Yazıları  

Ulaş Başar Gezgin  
Ara-lık Yayınları  

Asya denince aklınıza ne geliyor? Çekik gözler? Çan çin çon sözü? Yoksulluk? Yoksa uyanan bir dev mi? Bu kitap, size Asyada çok daha fazlasının olduğunu ...

 
Hüsamettin Çetinkaya, Batıyı Anlamak

Batı'yı Anlamak  

Hüsamettin Çetinkaya  
Ara-lık Yayınları  

Özgürlük talebi, tarih boyunca totalitarizme, baskıya ve her tür iktidara karşı verilen mücadelede en temel politik erdemdir. Fakat öte yandan, toplum bireye ...

 
Alain Badiou, Felsefe İçin Manifesto

Felsefe İçin Manifesto  

Alain Badiou  
Ara-lık Yayınları  

Yakın geçmişe dek, felsefenin koşulları, nesnel ve toplumsal koşullardı. Ve bu koşulların bir anlamda Teorisi olarak da daha çok politika idi. Badiou felsefeye ...

 
Nick Mansfield, Öznellik<br>Freuddan Harawaye Kendilik Kuramları

Öznellik
Freud'dan Haraway'e Kendilik Kuramları
 

Nick Mansfield  
Ara-lık Yayınları  

Kendiliğimize, öznelliğimize yönelik bu ilgi, günümüzde Batı toplumlarında yaşayan bizler için temel referans noktasıdır. Öznellik nasıl bu derece önemli hale ...

 
Jacques Ranciere, Uyuşmazlık<br>Politika ve Felsefe

Uyuşmazlık
Politika ve Felsefe
 

Jacques Ranciere  
Ara-lık Yayınları  

Politik felsefe diye birşey var mıdır? Kıta Avrupası düşüncesinde en önde gelen figürlerden birinin kaleme aldığı bu kitap bu soruyla başlıyor. Felsefe ile ...