Toplam 14 adet ürün
 
Orhan Çetinbilek, Poyraz

Poyraz
Orhan Çetinbilek
Ara-lık Yayınları

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

0 TL

Jean-Luc Nancy, Özgürlük Deneyimi

Özgürlük Deneyimi
Jean-Luc Nancy
Ara-lık Yayınları

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

0 TL

Larry Alexander, İfade Özgürlüğü Hakkı Var Mı?

İfade Özgürlüğü Hakkı Var Mı?
Larry Alexander
Ara-lık Yayınları

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

0 TL

Sadık Erol Er, Emil Cioran Bir Alacakaranlık Düşünürü

Emil Cioran Bir Alacakaranlık Düşünürü
Sadık Erol Er
Ara-lık Yayınları

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

0 TL

Luce Irigaray, Doğu ve Batı Arasında (Tikellikten Topluluğa)

Doğu ve Batı Arasında (Tikellikten Topluluğa)
Luce Irigaray
Ara-lık Yayınları

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

0 TL

Etienne Balibar, Biz, Avrupa Halkı (Ulusaşırı Yurttaşlık Üzerine Düşünümler)

Biz, Avrupa Halkı (Ulusaşırı Yurttaşlık Üzerine Düşünümler)
Etienne Balibar
Ara-lık Yayınları

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

0 TL

Hüsamettin Çetinkaya, Ahlak ve Politika

Ahlak ve Politika
Hüsamettin Çetinkaya
Ara-lık Yayınları

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

14 TL

Jacques Ranciere, Estetik Bilinçdışı

Estetik Bilinçdışı
Jacques Ranciere
Ara-lık Yayınları

Bu kitap, Freudcü kavramların edebiyat ve sanat yapıtlarının yorumlanmasında nasıl bir işlev üstlendikleri sorunuyla ilgilenmiyor. Bu yorumlamanın, analitik ...

0 TL

Ali Rıza Arıcan, Pasifik Öyküleri

Pasifik Öyküleri
Ali Rıza Arıcan
Ara-lık Yayınları

Arıcan öykücülüğünü günümüz Türkçe öykücülüğünden ayıran en temel nokta, beslendiği kaynaklardır. Yazar, yıllardır, Asya-Pasifik bölgesinin irili ufaklı ...

0 TL

Ulaş Başar Gezgin, Asya Yazıları

Asya Yazıları
Ulaş Başar Gezgin
Ara-lık Yayınları

Asya denince aklınıza ne geliyor? Çekik gözler? Çan çin çon sözü? Yoksulluk? Yoksa uyanan bir dev mi? Bu kitap, size Asyada çok daha fazlasının olduğunu ...

0 TL

Hüsamettin Çetinkaya, Batıyı Anlamak

Batı'yı Anlamak
Hüsamettin Çetinkaya
Ara-lık Yayınları

Özgürlük talebi, tarih boyunca totalitarizme, baskıya ve her tür iktidara karşı verilen mücadelede en temel politik erdemdir. Fakat öte yandan, toplum bireye ...

0 TL

Alain Badiou, Felsefe İçin Manifesto

Felsefe İçin Manifesto
Alain Badiou
Ara-lık Yayınları

Yakın geçmişe dek, felsefenin koşulları, nesnel ve toplumsal koşullardı. Ve bu koşulların bir anlamda Teorisi olarak da daha çok politika idi. Badiou felsefeye ...

0 TL

Nick Mansfield, Öznellik<br>Freuddan Harawaye Kendilik Kuramları

Öznellik
Freud'dan Haraway'e Kendilik Kuramları

Nick Mansfield
Ara-lık Yayınları

Kendiliğimize, öznelliğimize yönelik bu ilgi, günümüzde Batı toplumlarında yaşayan bizler için temel referans noktasıdır. Öznellik nasıl bu derece önemli hale ...

0 TL

Jacques Ranciere, Uyuşmazlık<br>Politika ve Felsefe

Uyuşmazlık
Politika ve Felsefe

Jacques Ranciere
Ara-lık Yayınları

Politik felsefe diye birşey var mıdır? Kıta Avrupası düşüncesinde en önde gelen figürlerden birinin kaleme aldığı bu kitap bu soruyla başlıyor. Felsefe ile ...

0 TL