Toplam 25 adet ürün
 
, Medya İktidar İdeoloji

Medya İktidar İdeoloji

Ark Yayınevi

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

0 TL

, İletişim Çalışmalarına Giriş

İletişim Çalışmalarına Giriş

Ark Yayınevi

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

0 TL

İsmail Kutlu Özalp, Düşlerimde Kal

Düşlerimde Kal
İsmail Kutlu Özalp
Ark Yayınevi

Kelime kelime dizip harfleri Balarısı gibi onu örendir Halkın görmediği bazı şeyleri Gönül gözü ile bakıp ...                                                                           

0 TL

John Fiske, Popüler Kültürü Anlamak

Popüler Kültürü Anlamak
John Fiske
Ark Yayınevi

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

0 TL

Terry Eagleton, Eleştirinin Görevi

Eleştirinin Görevi
Terry Eagleton
Ark Yayınevi

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

0 TL

Mümtazer Türköne, Modernleşme, Laiklik ve Demokrasi

Modernleşme, Laiklik ve Demokrasi
Mümtaz'er Türköne
Ark Yayınevi

Elinizdeki çalışmada milli devlet, milliyetçilik, İslamcılık, laiklik gibi kökleri pek uzaklara gitmeyen, günümüz açısından kritik sorunları konu alıyorum. ...

0 TL

Harun Tepe, Platondan Habermasa Felsefede Doğruluk ya da Hakikat

Platon'dan Habermas'a Felsefede Doğruluk ya da Hakikat
Harun Tepe
Ark Yayınevi

Yaygın bir kanıya göre, felsefe doğruluğu ya da hakikati arama çabasıdır. Filozoflar, düşünürler yüzyıllardır hakikatin, doğru ve kesin bilginin izini ...

0 TL

Madan Sarup, Post-Yapısalcılık ve Postmodernizm

Post-Yapısalcılık ve Postmodernizm
Madan Sarup
Ark Yayınevi

Post-yapısalcılık ve postmodernizm tartışmalarını anlamak için söz konusu tartışmalara yalnızca toplum bilimleri içerisindeki aydınlararası bir tartışma olarak ...

0 TL

Süleyman İrvan, Medya, Kültür, Siyaset

Medya, Kültür, Siyaset
Süleyman İrvan
Ark Yayınevi

Medya gündelik yaşamımızın her anına nüfuz etmiş durumda. Sadece bizim neleri tartışmamız gerektiğini değil, neleri tartışmamız gerektiğini değil, neleri nasıl ...

0 TL

Alfred North Whitehead, Aşkına Ölümsüzlük

Aşkın'a Ölümsüzlük
Alfred North Whitehead
Ark Yayınevi

.. Usun sonu felsefenin sonu demekti. Yukarıdaki resimde kendisine yer bulamayan Whitehead, bu tartışmaların köklerinin atıldığı dönemde kendisini büyük bir ...

0 TL

Jürgen Habermas, Hermeneutik (Yorumbilgisi) Üzerine Yazılar

Hermeneutik (Yorumbilgisi) Üzerine Yazılar
Jürgen Habermas
Ark Yayınevi

Son zamanlarda Batı kültüründe psikanalizden göstergebilime, siyaset biliminden sanata, felsefeden doğa bilimlerine hemen her alanda adına hermeneutik denilen ...

0 TL

Süleyman İrvan, Mutlu Binark, Kadın ve Popüler Kültür

Kadın ve Popüler Kültür
Süleyman İrvan, Mutlu Binark
Ark Yayınevi

80li yıllardan itibaren Tonia Modleski, Jeanice Radway, len Agg gibi kimi kültür eleştirmenlerinin öncülüğü sayesinde açık bir değişim gözlenmeye başlanır. ...

0 TL

Daniel Keyes, Algernona Çiçekler

Algernon'a Çiçekler
Daniel Keyes
Ark Yayınevi

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

0 TL

Gilles Veinstein, İlk Osmanlı Sefiri 28 Mehmet Çelebinin Fransa Anıları  Kafirlerin Cenneti

İlk Osmanlı Sefiri 28 Mehmet Çelebi'nin Fransa Anıları " Kafirlerin Cenneti "
Gilles Veinstein
Ark Yayınevi

Orta Çağdan itibaren, Batılılar İslam topraklarına gidip onların, törelerini ve geleneklerini ortaya çıkarmışlardır. Öte tarafa Müslüman devletler Batı ...

0 TL

Bryan S. Turner, Nietzschenin Dansı: Toplumsal Hayatta Hınç, Karşılıklılık ve Direniş

Nietzsche'nin Dansı: Toplumsal Hayatta Hınç, Karşılıklılık ve Direniş
Bryan S. Turner
Ark Yayınevi

Nietzschenin sanat, edebiyat ve felsefe üzerine yaptığı etkiler öteden beri bilinen bir olgu. Günümüzde ise özellikle Postmodern düşünürlerin, tartışmaların ve ...

0 TL

Werner Jung, Georg Simmel Yaşamı, Sosyolojisi, Felsefesi

Georg Simmel Yaşamı, Sosyolojisi, Felsefesi
Werner Jung
Ark Yayınevi

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

0 TL

Steven Lukes, Bireycilik

Bireycilik
Steven Lukes
Ark Yayınevi

Steven Lukes ilk bölümde, bireyciliğin batı düşüncesinde ilk defa belirdiği 1790dan günümüze kadar aldığı çeşitli anlamları, bireyciliğin anlam tarihi başlığı ...

0 TL

Enis Batur, Alternatif: Aydın Günebakan-Bir

Alternatif: Aydın "Günebakan-Bir"
Enis Batur
Ark Yayınevi

... İki ciltte aydın olmak izleğinden hareketle felsefe, düşünce, dil, edebiyat, sanat arasında mekik dokuyan denemeleri biraraya getirdim. İkinci ciltte ise ...

0 TL

Erol Mutlu, İletişim Sözlüğü

İletişim Sözlüğü
Erol Mutlu
Ark Yayınevi

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

0 TL

Enis Batur, Saatsiz Maarif Takvimi Günebakan-İki

Saatsiz Maarif Takvimi "Günebakan-İki"
Enis Batur
Ark Yayınevi

... İki ciltte aydın olmak izleğinden hareketle felsefe, düşünce, dil, edebiyat, sanat arasında mekik dokuyan denemeleri biraraya getirdim. İkinci ciltte ise ...

0 TL