Toplam 29 adet ürün
 
Gürbüz Çelebi, Biyomedikal Fizik

Biyomedikal Fizik
Gürbüz Çelebi
Barış Yayınları - İzmir

Tıp ve biyolojik bilimler öğrencileri için fizik iki açıdan önemlidir. Birincisi, insanın ve diğer canlıların organ sistemlerinin çalışma prensiplerini ...

0 TL

Erol Akı, Hukukun Temel Kavramları

Hukukun Temel Kavramları
Erol Akı
Barış Yayınları - İzmir

SEKİZİNCİ BASIYA ÖNSÖZ Yürürlükte bulunan 1982 tarihli Anayasamızın ikinci maddesinde yer alan ilkeye göre; Türkiye Cumhuriyeti, insan haklarına saygılı bir ...

0 TL

Hakkı Bilgehan, Klinik Mikrobiyolojik Tanı

Klinik Mikrobiyolojik Tanı
Hakkı Bilgehan
Barış Yayınları - İzmir

BİRİNCİ BASIMIN ÖNSÖZ) Gelişen tüm sağaltım ve bağışıklama yöntemlerine karşın enfeksiyon hastalıkları bir insanlık sorunu olarak halen güncelliklerini ...

0 TL

Fikret İkiz, İstatistiğe Giriş

İstatistiğe Giriş
Fikret İkiz
Barış Yayınları - İzmir

ÖNSÖZ İstatistik eğitimi günümüzde artan bir hızla önem kazanmakta olup uygulamalı bilim dallarında vazgeçilemeyen temel derslerin arasında yer almıştır. ...

0 TL

Gönül Budak, Halkla İlişkiler

Halkla İlişkiler
Gönül Budak
Barış Yayınları - İzmir

ÖNSÖZ Halkla ilişkiler, 20. yüzyılın başından bu yana, kitle iletişim araçlarının mükemmelleşmesi ve Bilgi Çağına girilmesiyle birlikte, giderek önemi artan ...

0 TL

Prof.Şeref Ertaş, Pratik Eşya Hukuku

Pratik Eşya Hukuku
Prof.Şeref Ertaş
Barış Yayınları - İzmir

ÖNCEKİ BASIYA ÖNSÖZ Eşya Hukukunda ilk test sınavını yapınca meslektaşlarımız tarafından bu sınav tarzımız hayli yadırganmıştı. Bu çalışmamızın da aynı şekilde ...

0 TL

Mehmet Devrim Aydın, Diferansiyel Denklemler

Diferansiyel Denklemler
Mehmet Devrim Aydın
Barış Yayınları - İzmir

Diferansiyel Denklemler ve Uygulamaları adlı kitabımız, öğretim üyelerimiz ve öğrencilerimiz tarafından çok beğeni kazanmış ve iki yıl içinde İkinci Baskıya ...

0 TL

Gürbüz Çelebi, Biyofizik

Biyofizik
Gürbüz Çelebi
Barış Yayınları - İzmir

1.1. GİRİŞ Canlı madde doğadaki diğer madde gibi atom ve moleküllerden oluşur. Doğadaki madde karışımlar ve saf maddeler olmak üzere ikiye ayrılabilir. Saf ...

0 TL

Prof.Şeref Ertaş, Pratik Miras Hukuku

Pratik Miras Hukuku
Prof.Şeref Ertaş
Barış Yayınları - İzmir

ÜÇÜNCÜ BASIYA ÖNSÖZ Bize öğrenciler tarafından en fazla sorulan soru, hocam nasıl çalışayım da miras hukuku dersinden başarılı olayım? sorusudur. Bu sorunun ...

0 TL

Özlem İpekgil Doğan, Proje Yönetimi

Proje Yönetimi
Özlem İpekgil Doğan
Barış Yayınları - İzmir

ÖNSÖZ İşletmelerin rekabetçi ortamda pazar paylarını korumaları ve geniş letmeleri, müşteri tatminini ve değişen müşteri isteklerini karşılamaları için mevcut ...

0 TL

Nevzat Koç, Borçlar Özel Hukuku Pratik Çalışmaları ve Sınav Soruları

Borçlar Özel Hukuku Pratik Çalışmaları ve Sınav Soruları
Nevzat Koç
Barış Yayınları - İzmir

Borçlar Özel Hukuku Pratik Çalışmaları ve Sınav Sorulan adlı bu kitap, 1990 yılından 2006-2007 eğitim-öğretim yılı sonuna kadar, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk ...

0 TL

Necmettin Erdoğan, Maliyet ve Yönetim Muhasebesi

Maliyet ve Yönetim Muhasebesi
Necmettin Erdoğan
Barış Yayınları - İzmir

ÖNSÖZ Ekonomik yönden geri kalmış ülkelerin çeşitli sosyal çalkantılar içinde yaşadıkları bilinen bir gerçektir. Bu gün dünyamızdaki ekonomik siyasi ve sosyal ...

0 TL

Gönül Budak, Yetkinliğe Dayalı İnsan Kaynakları Yönetimi

Yetkinliğe Dayalı İnsan Kaynakları Yönetimi
Gönül Budak
Barış Yayınları - İzmir

İnsan Kaynaklarının Stratejik Yönetimi Yetkinliğe Dayalı İnsan Kaynakları Yönetimi İş Analizi, Yetkinlik Analizi Psikolojik Şiddet (Mobbing) Farklılıkların ...

0 TL

Refet Özkan, Avukatlık Mesleği ve Avukatın Hak ve Yük

Avukatlık Mesleği ve Avukatın Hak ve Yük
Refet Özkan
Barış Yayınları - İzmir

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

0 TL

Alpaslan Usal, Davranış Bilimleri

Davranış Bilimleri
Alpaslan Usal
Barış Yayınları - İzmir

ÖNSÖZ Bu kitap, uzun yıllar Davranış Bilimleri dersi vermenin getirdiği birikim ve deneyime dayanarak kaleme alınmıştır. Bu nedenle, konu ile ilgili bilimsel ...

0 TL

Nurettin Lüleci, Mekanik Ventilasyon

Mekanik Ventilasyon
Nurettin Lüleci
Barış Yayınları - İzmir

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

0 TL

Prof.Şeref Ertaş, Medeni Kanun Borçlar Kanunu

Medeni Kanun Borçlar Kanunu
Prof.Şeref Ertaş
Barış Yayınları - İzmir

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

0 TL

Fevzi Demir, Anayasa Hukukuna Giriş

Anayasa Hukukuna Giriş
Fevzi Demir
Barış Yayınları - İzmir

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

0 TL

Gülay Budak, İşletme Yönetimi

İşletme Yönetimi
Gülay Budak
Barış Yayınları - İzmir

ÖNSÖZ 21. yüzyıla damgasını vuran en önemli gerçeklerden birisi, bilgi teknolojilerinde yaşanan inanılmaz artışlardır. İletişim alanında 1800lü yıllara kadar ...

0 TL

Necmettin Erdoğan, Metin Saban, Maliyet ve Yönetim Muhasebesi

Maliyet ve Yönetim Muhasebesi
Necmettin Erdoğan, Metin Saban
Barış Yayınları - İzmir

Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğine Göre Maliyet Muhasebesi Giderlerin İncelenmesi Maliyet Hesaplama Sistemleri Maliyet Analizleri ve ...           

0 TL