Toplam 29 adet ürün
 
Gürbüz Çelebi, Biyomedikal Fizik

Biyomedikal Fizik  

Gürbüz Çelebi  
Barış Yayınları - İzmir  

Tıp ve biyolojik bilimler öğrencileri için fizik iki açıdan önemlidir. Birincisi, insanın ve diğer canlıların organ sistemlerinin çalışma prensiplerini ...

Erol Akı, Hukukun Temel Kavramları

Hukukun Temel Kavramları  

Erol Akı  
Barış Yayınları - İzmir  

SEKİZİNCİ BASIYA ÖNSÖZ Yürürlükte bulunan 1982 tarihli Anayasamızın ikinci maddesinde yer alan ilkeye göre; Türkiye Cumhuriyeti, insan haklarına saygılı bir ...

Hakkı Bilgehan, Klinik Mikrobiyolojik Tanı

Klinik Mikrobiyolojik Tanı  

Hakkı Bilgehan  
Barış Yayınları - İzmir  

BİRİNCİ BASIMIN ÖNSÖZ) Gelişen tüm sağaltım ve bağışıklama yöntemlerine karşın enfeksiyon hastalıkları bir insanlık sorunu olarak halen güncelliklerini ...

Fikret İkiz, İstatistiğe Giriş

İstatistiğe Giriş  

Fikret İkiz  
Barış Yayınları - İzmir  

ÖNSÖZ İstatistik eğitimi günümüzde artan bir hızla önem kazanmakta olup uygulamalı bilim dallarında vazgeçilemeyen temel derslerin arasında yer almıştır. ...

Gönül Budak, Halkla İlişkiler

Halkla İlişkiler  

Gönül Budak  
Barış Yayınları - İzmir  

ÖNSÖZ Halkla ilişkiler, 20. yüzyılın başından bu yana, kitle iletişim araçlarının mükemmelleşmesi ve Bilgi Çağına girilmesiyle birlikte, giderek önemi artan ...

Prof.Şeref Ertaş, Pratik Eşya Hukuku

Pratik Eşya Hukuku  

Prof.Şeref Ertaş  
Barış Yayınları - İzmir  

ÖNCEKİ BASIYA ÖNSÖZ Eşya Hukukunda ilk test sınavını yapınca meslektaşlarımız tarafından bu sınav tarzımız hayli yadırganmıştı. Bu çalışmamızın da aynı şekilde ...

Mehmet Devrim Aydın, Diferansiyel Denklemler

Diferansiyel Denklemler  

Mehmet Devrim Aydın  
Barış Yayınları - İzmir  

Diferansiyel Denklemler ve Uygulamaları adlı kitabımız, öğretim üyelerimiz ve öğrencilerimiz tarafından çok beğeni kazanmış ve iki yıl içinde İkinci Baskıya ...

Gürbüz Çelebi, Biyofizik

Biyofizik  

Gürbüz Çelebi  
Barış Yayınları - İzmir  

1.1. GİRİŞ Canlı madde doğadaki diğer madde gibi atom ve moleküllerden oluşur. Doğadaki madde karışımlar ve saf maddeler olmak üzere ikiye ayrılabilir. Saf ...

Prof.Şeref Ertaş, Pratik Miras Hukuku

Pratik Miras Hukuku  

Prof.Şeref Ertaş  
Barış Yayınları - İzmir  

ÜÇÜNCÜ BASIYA ÖNSÖZ Bize öğrenciler tarafından en fazla sorulan soru, hocam nasıl çalışayım da miras hukuku dersinden başarılı olayım? sorusudur. Bu sorunun ...

Özlem İpekgil Doğan, Proje Yönetimi

Proje Yönetimi  

Özlem İpekgil Doğan  
Barış Yayınları - İzmir  

ÖNSÖZ İşletmelerin rekabetçi ortamda pazar paylarını korumaları ve geniş letmeleri, müşteri tatminini ve değişen müşteri isteklerini karşılamaları için mevcut ...

Nevzat Koç, Borçlar Özel Hukuku Pratik Çalışmaları ve Sınav Soruları

Borçlar Özel Hukuku Pratik Çalışmaları ve Sınav Soruları  

Nevzat Koç  
Barış Yayınları - İzmir  

Borçlar Özel Hukuku Pratik Çalışmaları ve Sınav Sorulan adlı bu kitap, 1990 yılından 2006-2007 eğitim-öğretim yılı sonuna kadar, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk ...

Necmettin Erdoğan, Maliyet ve Yönetim Muhasebesi

Maliyet ve Yönetim Muhasebesi  

Necmettin Erdoğan  
Barış Yayınları - İzmir  

ÖNSÖZ Ekonomik yönden geri kalmış ülkelerin çeşitli sosyal çalkantılar içinde yaşadıkları bilinen bir gerçektir. Bu gün dünyamızdaki ekonomik siyasi ve sosyal ...

Gönül Budak, Yetkinliğe Dayalı İnsan Kaynakları Yönetimi

Yetkinliğe Dayalı İnsan Kaynakları Yönetimi  

Gönül Budak  
Barış Yayınları - İzmir  

İnsan Kaynaklarının Stratejik Yönetimi Yetkinliğe Dayalı İnsan Kaynakları Yönetimi İş Analizi, Yetkinlik Analizi Psikolojik Şiddet (Mobbing) Farklılıkların ...

Refet Özkan, Avukatlık Mesleği ve Avukatın Hak ve Yük

Avukatlık Mesleği ve Avukatın Hak ve Yük  

Refet Özkan  
Barış Yayınları - İzmir  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Alpaslan Usal, Davranış Bilimleri

Davranış Bilimleri  

Alpaslan Usal  
Barış Yayınları - İzmir  

ÖNSÖZ Bu kitap, uzun yıllar Davranış Bilimleri dersi vermenin getirdiği birikim ve deneyime dayanarak kaleme alınmıştır. Bu nedenle, konu ile ilgili bilimsel ...

Nurettin Lüleci, Mekanik Ventilasyon

Mekanik Ventilasyon  

Nurettin Lüleci  
Barış Yayınları - İzmir  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Prof.Şeref Ertaş, Medeni Kanun Borçlar Kanunu

Medeni Kanun Borçlar Kanunu  

Prof.Şeref Ertaş  
Barış Yayınları - İzmir  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Fevzi Demir, Anayasa Hukukuna Giriş

Anayasa Hukukuna Giriş  

Fevzi Demir  
Barış Yayınları - İzmir  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Gülay Budak, İşletme Yönetimi

İşletme Yönetimi  

Gülay Budak  
Barış Yayınları - İzmir  

ÖNSÖZ 21. yüzyıla damgasını vuran en önemli gerçeklerden birisi, bilgi teknolojilerinde yaşanan inanılmaz artışlardır. İletişim alanında 1800lü yıllara kadar ...

Necmettin Erdoğan, Metin Saban, Maliyet ve Yönetim Muhasebesi

Maliyet ve Yönetim Muhasebesi  

Necmettin Erdoğan, Metin Saban  
Barış Yayınları - İzmir  

Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğine Göre Maliyet Muhasebesi Giderlerin İncelenmesi Maliyet Hesaplama Sistemleri Maliyet Analizleri ve ...