Toplam 54 adet ürün
 
Önder Kulak, Aleviliğin Sırrı: Hallacı Mansur

Aleviliğin Sırrı: Hallacı Mansur
Önder Kulak
Bilim Ve Gelecek Yayınları

Bir Felsefe Tarihi Çalışması Plotinos'tan Mansur'a, Mansur'dan Aleviliğe Alevilik, belirli bir ilk çekirdeğin farklı etkilenimler doğrultusunda süreğen ...

22 TL

Kerem Cankoçak, 50 Soruda Maddenin Evrimi

50 Soruda Maddenin Evrimi
Kerem Cankoçak
Bilim Ve Gelecek Yayınları

Bilim ve Gelecek ?50 Soruda? dizisi ile bilim ve aydınlanma yolculuğuna devam ediyor. Dizinin 18. kitabı olan ?50 Soruda Maddenin Evrimi? Prof Dr. Kerem ...

32 TL

Hasan Aydın, Ortaçağda Sözde Aristotelesçi Yapıtlar ve Salt İyi ya da Nedenler Kitabı

Ortaçağda Sözde Aristotelesçi Yapıtlar ve 'Salt İyi' ya da 'Nedenler Kitabı'
Hasan Aydın
Bilim Ve Gelecek Yayınları

Felsefenin, Helenistik dönemde,doğu kültürüyle etkileşim sonucu, sır dinlerine, Yahudiliğe ve Hıristiyanlığa yaklaştırılmaya çalışıldığı görülür. Bu dönemde, ...

14 TL

Cem Say, 50 Soruda Yapay Zeka

50 Soruda Yapay Zeka
Cem Say
Bilim Ve Gelecek Yayınları

Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Cem Say, bu kitapta yapay zekâ kavramını her yönüyle ve herkesin ilgisini çekebilecek ...

25 TL

Mehmet Dağ, Hasan Aydın, Ortaçağ İslam Kültüründe Felsefe

Ortaçağ İslam Kültüründe Felsefe
Mehmet Dağ, Hasan Aydın
Bilim Ve Gelecek Yayınları

Ortaçağ İslam Kürlünde Felsefe: Akımlar, Filozoflar ve Temel Sorunlar, Ortaçağ İslam kültüründe felsefenin serüvenini ele alıyor. Bu bakımdan, öncelikle, ...

37 TL

Alp Hamuroğlu, Doğudan Batıya Uygarlık Kapıları - Hıristiyanlık, İslamlık ve Avrupa

Doğu'dan Batı'ya Uygarlık Kapıları - Hıristiyanlık, İslamlık ve Avrupa
Alp Hamuroğlu
Bilim Ve Gelecek Yayınları

Orta Çağ, Hıristiyanlığın karanlık çağı, İslamiyet'in altın çağıydı. Avrupa, İslam uygarlığından birçok şey aldı. Hatta denebilir ki, Modern Batı'nın temelinde ...

27 TL

Enis Temizel, Piri Reis - Endülüs Macerası

Piri Reis - Endülüs Macerası
Enis Temizel
Bilim Ve Gelecek Yayınları

1929'da Topkapı Sarayı'nın depolarında bir dünya haritası bulunur. 16. yüzyıl başlarında Piri Reis tarafından yapılmış bu dünya haritası, gerçeğe uygunluğuyla ...

22 TL

Ahmet Kale, Kıvılcımlı Külliyatı

Kıvılcımlı Külliyatı
Ahmet Kale
Bilim Ve Gelecek Yayınları

Hikmet Kıvılcımlı'nın en az politik yönü kadar önemli ve değerli kuramsal-bilimsel yönü hakkında bilgi sahibi olan azdır. Gerek tarih tezi, gerekse ...

20 TL

Alaeddin Şenel, Din - Ahlak ve Saygı - Biat Üzerine Aykırı Yazılar

Din - Ahlak ve Saygı - Biat Üzerine Aykırı Yazılar
Alaeddin Şenel
Bilim Ve Gelecek Yayınları

Bilim ve düşün insanı Alâeddin Şenel bu yapıtında "ahlak" kavramını tarihsel, sınıfsal ve siyasi boyutlarıyla inceliyor, tarih boyunca geliştirilmiş ahlak ...

17 TL

Hasan Aydın, Mitostan Logosa Eski Yunan Felsefesinde Aşk

Mitos'tan Logos'a Eski Yunan Felsefesinde Aşk
Hasan Aydın
Bilim Ve Gelecek Yayınları

Aşk, insanı ele alan, onu anlamaya ve kavramaya yönelen hiçbir düşünsel etkinliğin kayıtsız kalamayacağı en temel insani fenomenlerden birisidir. Bu nedensiz ...

20 TL

Ogan Güner, Hercümerç

Hercümerç
Ogan Güner
Bilim Ve Gelecek Yayınları

?İstikbal ancak hercümerç içinde tasavvur edilebilir.? Kasım 1918. İşgal günleri. Dersaadet. Düvel-i Muazzama, şehri ehlileştirme derdinde. Bürokratlar, simsar ...

29 TL

Öznur Yılmaz, Türkiyede Popüler Müzik Tartışmaları

Türkiye'de Popüler Müzik Tartışmaları
Öznur Yılmaz
Bilim Ve Gelecek Yayınları

Türkiye?de müzik sosyolojisi, adeta popüler müzik çalışmalarıyla özdeşleşmiştir. Bu yüzden Türkiye?deki popüler müzik tartışmalarını topluca değerlendirmek ...

14 TL

Nalan Mahsereci, Hayal Hızı Çetesi

Hayal Hızı Çetesi
Nalan Mahsereci
Bilim Ve Gelecek Yayınları

Hayal Hızı Çetesi bu macerasında, efsane biliminsanları karı-koca Doktor Leykilerin, Afrika?da insanın evrimini araştırdıkları kazı çalışmasına katılıyor ve ...

14 TL

Engin Berber, Egede Kurtuluş Savaşı

Ege'de Kurtuluş Savaşı
Engin Berber
Bilim Ve Gelecek Yayınları

Mektuba dökülmüş anılardan Ege?de Kurtuluş Savaşı Yunan işgali sırasında Ege?de yaşanan olayları, bizzat yaşayanlar aktarıyor! İzmir ve çevresinde, işgal sıras ...

12 TL

, 50 Soruda Endüstri Mühendisliği

50 Soruda Endüstri Mühendisliği

Bilim Ve Gelecek Yayınları

50 Soruda Endüstri Mühendisliği kitabı, İTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Esra Baş tarafından, endüstri mühendisliği alanının kapsamı ...

29 TL

Yaman Örs, Evrim Kuramının Dayanılmaz Bilimselliği

Evrim Kuramının Dayanılmaz Bilimselliği
Yaman Örs
Bilim Ve Gelecek Yayınları

Evrim Düşmanlığı Bilim Düşmanlığıdır; Bu ise, Gerçek Düşmanlığı?Prof. Dr. Yaman Örs, ülkemizde evrim kuramına yönelik gerici saldırılara karşı mücadelenin ...

15 TL

Kolektif, Savaş Emek Kitabı

Savaş Emek Kitabı
Kolektif
Bilim Ve Gelecek Yayınları

1951 tevkifatı mahkûmlarından "komünist Emin Emek"in oğlu? 68'li? Dönemin İÜ Orman Fakültesi'nin öne çıkmış devrimcilerinden? 1971'de "vur emriyle" ...

30 TL

Kolektif, Marksizm ve İki Kültür

Marksizm ve İki Kültür
Kolektif
Bilim Ve Gelecek Yayınları

C.P. Snow'un "iki kültür" kavramıyla tarif ettiği, sosyal bilimler ve doğa bilimleri arasındaki kopukluk, Marksizm için de söz konusu mu? Marksist kuram ...

21 TL

Hasan Aydın, Hz. Muhammed ve Kuran

Hz. Muhammed ve Kuran
Hasan Aydın
Bilim Ve Gelecek Yayınları

Bu eserinde Hasan Aydın, Kuran'ın ayrıntılı bir okumasını yaparak Müslümanlığın kutsal kitabının zaman ve mekâna bağlı tarihsel niteliğini kanıtlıyor. Hz. ...

26 TL

Soner Tuna, İskenderiyeli Hypatia

İskenderiyeli Hypatia
Soner Tuna
Bilim Ve Gelecek Yayınları

Hypatia, bilinen ilk kadın matematikçi.İskenderiyeli filozof Theon'un kızı.Babası tarafından yetiştirildi. Engin bilgisi,olağanüstü zekâsı ve sağlam karakteri ...

14 TL