Toplam 62 adet ürün
 
Ali Törün, Matematiğin Mizahı

Matematiğin Mizahı
Ali Törün
Bilim Ve Gelecek Yayınları

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

21.30 TL

Eve Curie, Marie Curie Bir Bilim Kadınının Olağanüstü Yaşamöyküsü

Marie Curie Bir Bilim Kadınının Olağanüstü Yaşamöyküsü
Eve Curie
Bilim Ve Gelecek Yayınları

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

29.63 TL

Hasan Aydın, İslam Kültüründe Felsefenin Krizi ve Aydınlanma Sorunu

İslam Kültüründe Felsefenin Krizi ve Aydınlanma Sorunu
Hasan Aydın
Bilim Ve Gelecek Yayınları

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

26.85 TL

Ahmet Doğan, Neden, Hangi, Nasıl, Matematik

Neden, Hangi, Nasıl, Matematik
Ahmet Doğan
Bilim Ve Gelecek Yayınları

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

17.59 TL

Soner Tuna, Tesla Elektriğin Tanrısı

Tesla Elektriğin Tanrısı
Soner Tuna
Bilim Ve Gelecek Yayınları

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

12.50 TL

Hikmet Kıvılcımlı, Allah Peygamber Kitap

Allah Peygamber Kitap
Hikmet Kıvılcımlı
Bilim Ve Gelecek Yayınları

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

18.52 TL

Ömer Tuncer, Sosyal Sınıflar, Kültürler ve 13. Yüzyıl Anadolu Devrimi Osmanlıda Karşıdevrim Süreci

Sosyal Sınıflar, Kültürler ve 13. Yüzyıl Anadolu Devrimi Osmanlı'da Karşıdevrim Süreci
Ömer Tuncer
Bilim Ve Gelecek Yayınları

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

22.50 TL

, Bilimsel Devrimin Başyapıtları

Bilimsel Devrimin Başyapıtları

Bilim Ve Gelecek Yayınları

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

23.15 TL

Aysu Uygur, Bilim Kazanı Popüler Bilimin Esnaf Lokantası

Bilim Kazanı Popüler Bilimin Esnaf Lokantası
Aysu Uygur
Bilim Ve Gelecek Yayınları

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

22.22 TL

Önder Kulak, Aleviliğin Sırrı: Hallacı Mansur

Aleviliğin Sırrı: Hallacı Mansur
Önder Kulak
Bilim Ve Gelecek Yayınları

Bir Felsefe Tarihi Çalışması Plotinos'tan Mansur'a, Mansur'dan Aleviliğe Alevilik, belirli bir ilk çekirdeğin farklı etkilenimler doğrultusunda süreğen ...

22 TL

Kerem Cankoçak, 50 Soruda Maddenin Evrimi

50 Soruda Maddenin Evrimi
Kerem Cankoçak
Bilim Ve Gelecek Yayınları

Bilim ve Gelecek ?50 Soruda? dizisi ile bilim ve aydınlanma yolculuğuna devam ediyor. Dizinin 18. kitabı olan ?50 Soruda Maddenin Evrimi? Prof Dr. Kerem ...

32 TL

Hasan Aydın, Ortaçağda Sözde Aristotelesçi Yapıtlar ve Salt İyi ya da Nedenler Kitabı

Ortaçağda Sözde Aristotelesçi Yapıtlar ve 'Salt İyi' ya da 'Nedenler Kitabı'
Hasan Aydın
Bilim Ve Gelecek Yayınları

Felsefenin, Helenistik dönemde,doğu kültürüyle etkileşim sonucu, sır dinlerine, Yahudiliğe ve Hıristiyanlığa yaklaştırılmaya çalışıldığı görülür. Bu dönemde, ...

14.81 TL

Cem Say, 50 Soruda Yapay Zeka

50 Soruda Yapay Zeka
Cem Say
Bilim Ve Gelecek Yayınları

Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Cem Say, bu kitapta yapay zekâ kavramını her yönüyle ve herkesin ilgisini çekebilecek ...

25 TL

Mehmet Dağ, Hasan Aydın, Ortaçağ İslam Kültüründe Felsefe

Ortaçağ İslam Kültüründe Felsefe
Mehmet Dağ, Hasan Aydın
Bilim Ve Gelecek Yayınları

Ortaçağ İslam Kürlünde Felsefe: Akımlar, Filozoflar ve Temel Sorunlar, Ortaçağ İslam kültüründe felsefenin serüvenini ele alıyor. Bu bakımdan, öncelikle, ...

50 TL

Alp Hamuroğlu, Doğudan Batıya Uygarlık Kapıları - Hıristiyanlık, İslamlık ve Avrupa

Doğu'dan Batı'ya Uygarlık Kapıları - Hıristiyanlık, İslamlık ve Avrupa
Alp Hamuroğlu
Bilim Ve Gelecek Yayınları

Orta Çağ, Hıristiyanlığın karanlık çağı, İslamiyet'in altın çağıydı. Avrupa, İslam uygarlığından birçok şey aldı. Hatta denebilir ki, Modern Batı'nın temelinde ...

37 TL

Enis Temizel, Piri Reis - Endülüs Macerası

Piri Reis - Endülüs Macerası
Enis Temizel
Bilim Ve Gelecek Yayınları

1929'da Topkapı Sarayı'nın depolarında bir dünya haritası bulunur. 16. yüzyıl başlarında Piri Reis tarafından yapılmış bu dünya haritası, gerçeğe uygunluğuyla ...

22.22 TL

Ahmet Kale, Kıvılcımlı Külliyatı

Kıvılcımlı Külliyatı
Ahmet Kale
Bilim Ve Gelecek Yayınları

Hikmet Kıvılcımlı'nın en az politik yönü kadar önemli ve değerli kuramsal-bilimsel yönü hakkında bilgi sahibi olan azdır. Gerek tarih tezi, gerekse ...

20.37 TL

Alaeddin Şenel, Din - Ahlak ve Saygı - Biat Üzerine Aykırı Yazılar

Din - Ahlak ve Saygı - Biat Üzerine Aykırı Yazılar
Alaeddin Şenel
Bilim Ve Gelecek Yayınları

Bilim ve düşün insanı Alâeddin Şenel bu yapıtında "ahlak" kavramını tarihsel, sınıfsal ve siyasi boyutlarıyla inceliyor, tarih boyunca geliştirilmiş ahlak ...

17.59 TL

Hasan Aydın, Mitostan Logosa Eski Yunan Felsefesinde Aşk

Mitos'tan Logos'a Eski Yunan Felsefesinde Aşk
Hasan Aydın
Bilim Ve Gelecek Yayınları

Aşk, insanı ele alan, onu anlamaya ve kavramaya yönelen hiçbir düşünsel etkinliğin kayıtsız kalamayacağı en temel insani fenomenlerden birisidir. Bu nedensiz ...

20.37 TL

Ogan Güner, Hercümerç

Hercümerç
Ogan Güner
Bilim Ve Gelecek Yayınları

?İstikbal ancak hercümerç içinde tasavvur edilebilir.? Kasım 1918. İşgal günleri. Dersaadet. Düvel-i Muazzama, şehri ehlileştirme derdinde. Bürokratlar, simsar ...

36 TL