Toplam 290 adet ürün
 
Mehmet Turgut, Taşkente Doğru Rusya Notları

Taşkent'e Doğru Rusya Notları
Mehmet Turgut
Boğaziçi Yayınları

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

0 TL 0 TL -20%

Mim Kemal Öke, Unutulan Savaşın Kronolojisi Kore, 1950-53

Unutulan Savaşın Kronolojisi Kore, 1950-53
Mim Kemal Öke
Boğaziçi Yayınları

Mehmetçikin Kore destanı .Uzakdoğuda Türk askerinin ilk yurtdışı hareketi...Bütün gerçekleriyle bu kitapta.Selahiyetli bir kalemden bu sahadaki en ciddi ...

0 TL 0 TL -20%

Şevket Koçsoy, Irak Türkleri ve Türk-Irak İlişkileri (1932-1963)

Irak Türkleri ve Türk-Irak İlişkileri (1932-1963)
Şevket Koçsoy
Boğaziçi Yayınları

...Bir cihan devletinin bölgedeki mirası ..Türk - Irak münasebetleri,Osmanlı Cihan devletinin yıkılışından sonra bölgenin dengesindeki en mühim faktör ..Din ...

0 TL 0 TL -20%

Metin Eriş, Amerikan / Rus Emperyalizmi

Amerikan / Rus Emperyalizmi
Metin Eriş
Boğaziçi Yayınları

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

0 TL 0 TL -20%

Muhsin Bozkurt, Doğu Gerçeği

Doğu Gerçeği
Muhsin Bozkurt
Boğaziçi Yayınları

Doğu Gerçeği... Senelerdir milletimizin baş ağrısı, gönül sızısı... Yabancı güçlerin ve ihanet odaklarının buluşma zemini. Yazar ilmi seviyede bu konuları ...

0 TL 0 TL -20%

Ali Fuat Başgil, Ord. Prof. Dr. Ali Fuat Başgilin Hatıraları

Ord. Prof. Dr. Ali Fuat Başgil'in Hatıraları
Ali Fuat Başgil
Boğaziçi Yayınları

Ordinaryüs Profesör Dr. Ali Fuat Başgil, son devirde yetişmiş büyük bir hukuk alimidir. Doktorasını Fransada yapmıştır. Ankarada Mülkiye mektebinde ve diğer ...

0 TL 0 TL -20%

İbrahim Kafesoğlu, Türk Milli Kültürü

Türk Milli Kültürü
İbrahim Kafesoğlu
Boğaziçi Yayınları

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

0 TL 0 TL -20%

Rauf R. Denktaş, Rauf Denktaşın Hatıraları Cilt: 4 1967 Arşiv Belgeleri ve Notlarla O Günler

Rauf Denktaş'ın Hatıraları Cilt: 4 1967 Arşiv Belgeleri ve Notlarla O Günler
Rauf R. Denktaş
Boğaziçi Yayınları

Adadan uzak kalışın baskısı ve tatsızlığı ile bir yıl daha geçti. Kıbrıstan gelen haberler daha da tatsızlaştı... Ankaradan geçerken uğrayıp hal hatır soranlar ...

0 TL 0 TL -20%

Ali Ata Yiğit, İnönü Dönemi Eğitim ve Kültür Politikası 1938-1950

İnönü Dönemi Eğitim ve Kültür Politikası 1938-1950
Ali Ata Yiğit
Boğaziçi Yayınları

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

0 TL 0 TL -20%

Malik Bin Nebi, Asrın Şahidinin Hatıraları

Asrın Şahidinin Hatıraları
Malik Bin Nebi
Boğaziçi Yayınları

Çocukluğumun geçtiği kadro iki bin senelik bir tarihi temsil etmekte idi. Çok dokunaklı bir duyguydu bu: Allah kelamını içmek istemiştik. Hayalimde ...

0 TL 0 TL -20%

Gürbüz Azak, Atlar Hazır mı?

Atlar Hazır mı?
Gürbüz Azak
Boğaziçi Yayınları

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

0 TL 0 TL -20%

Mehmet Turgut, Siyasetten Kesitler

Siyasetten Kesitler
Mehmet Turgut
Boğaziçi Yayınları

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

0 TL 0 TL -20%

Faruk K. Timurtaş, Tarih İçinde Türk Edebiyatı

Tarih İçinde Türk Edebiyatı
Faruk K. Timurtaş
Boğaziçi Yayınları

...Bu kitapta Prof. Timurtaş Türk Edebiyatının bütününü ele almıştır.Türk Edebiyatı ile Türk Dilinin gelişmesini paralel olarak belki de ilk defa ...

0 TL 0 TL -20%

Godfrey Lias, Göç

Göç
Godfrey Lias
Boğaziçi Yayınları

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

0 TL 0 TL -20%

Osman Turan, Selçuklular ve İslamiyet

Selçuklular ve İslamiyet
Osman Turan
Boğaziçi Yayınları

Prof.Dr. Osman Turan, Türk tarihinin ve bilhassa Selçuk tarih ve medeniyetinin erişilmez otoritesidir. Nitekim vefatının üzerinden onbeş sene bir zaman geçmiş ...

12.80 TL 16 TL -20%

Osman Turan, Tarihi Akışı İçinde Din ve Medeniyet

Tarihi Akışı İçinde Din ve Medeniyet
Osman Turan
Boğaziçi Yayınları

Din ve Medeniyet... Her ikisinin hayat sahası Tarih... ve gerçek bir tarihçi... Prof. Dr. Osman Turan... Milliyetçiliğini, en üst ilmi seviyeden terennüm eden ...

0 TL 0 TL -20%

Tuncer Gülensoy, Tunceli Yöresi Ağızlarından Derlemeler

Tunceli Yöresi Ağızlarından Derlemeler
Tuncer Gülensoy
Boğaziçi Yayınları

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

16 TL 20 TL -20%

Rauf R. Denktaş, Rauf Denktaşın Hatıraları Cilt: 1 1964-1974 Arşiv Belgeleri ve Notlarla O Günler

Rauf Denktaş'ın Hatıraları Cilt: 1 1964-1974 Arşiv Belgeleri ve Notlarla O Günler
Rauf R. Denktaş
Boğaziçi Yayınları

Güzide devlet adamı Rauf Denktaş, Kıbrısı milli dava haline getirmiş insandır. Bu, elbette netameli bir iş. Şimdi de, o heyecan ve şeref dolu günleri, günlük ...

0 TL 0 TL -20%

Sultan Abdülhamid, Tahsin Paşanın Yıldız Hatıraları Sultan Abdülhamid

Tahsin Paşa'nın Yıldız Hatıraları Sultan Abdülhamid
Sultan Abdülhamid
Boğaziçi Yayınları

Şahsiyet ve rolü çok münakaşa edilmiş kişilerin başında Sultan Abdülhamid gelir. Kimine göre Kızıl, kimine göre Gök Sultan. Münakaşa hala sürüp gitmekte ve ...

0 TL 0 TL -20%

Ahmet Güner, Babıali Ölürken

Babıali Ölürken
Ahmet Güner
Boğaziçi Yayınları

Türkiyeye, edebi, fikri, siyasi her yenilik Babıaliden girdi. Bir vakitler imparatorluğun idare merkezi olan Babıali ismini kendisinin yıkımında rol oynayan ...

0 TL 0 TL -20%