Toplam 66 adet ürün
 
Selami Şimşek, Mehmed Akif ve Tasavvuf

Mehmed Akif ve Tasavvuf
Selami Şimşek
Buhara Yayınları

Üniversite yıllarında hayal edilen ancak bir türlü yazmaya fırsat bulunamayan, on yıla yakın bir zamandır ise hazırlanan bu çalışma, Mesnevihan Es?ad Dede?den ...

18.9 TL 27,78 TL -30%

Selami Şimşek, Kaside-i Bürde

Kaside-i Bürde
Selami Şimşek
Buhara Yayınları

Hazreti Peygamber sallallâhü aleyhi ve sellem?i medhetmek için yazılmış önemli nutuklardan birisi de ?İmâm-ı Bûsîrî? diye meşhur Muhammed b. Said Bûsîrî ...

12.6 TL 18,52 TL -30%

, Evrâd-ı Şâzeliyye

Evrâd-ı Şâzeliyye

Buhara Yayınları

Kendisine, "Niçin ilâhî sırlara ve diğer ilimlere dair kitap yazmadınız?" diye soru soranlara, "Benim kitabım, dostlarım ve müritlerimdir" diye cevap veren ...

8.4 TL 12,50 TL -30%

, Salat-ı Bedeviyye

Salat-ı Bedeviyye

Buhara Yayınları

"Üç gün boyunca sabah namazından önce, hiç kimse ile konuşmadan, bu duâyı yüz defa okuyan kimse keder ve zarardan kurtulur, ihtiyaçları giderilir. Hazret-i ...

8.4 TL 12,50 TL -30%

Şeyh Şuayb Şerefeddin-i Gülşeni, Dede Ömer Ruşeni, Asar-ı Aşk

Asar-ı Aşk
Şeyh Şuayb Şerefeddin-i Gülşeni, Dede Ömer Ruşeni
Buhara Yayınları

Kültür dünyamızda numûne-i imtisâl hayatları ve nadîde eserleriyle iz bırakanların başında sûfilerin geldiğini söylesek abartmış olmayız. Bu sebeple kimi ...

10.5 TL 15,00 TL -30%

, Tam ve Mükemmel Soru - Cevaplı Karabaş Tecvidi

Tam ve Mükemmel Soru - Cevaplı Karabaş Tecvidi

Buhara Yayınları

Kur'an hocaları da Kur'an-ı Kerim'i güzel bir şekilde herkesin öğrenmesini sağlayacak hizmet yapmışlar bu hizmetlerden biri olarak da Tecvid denen Kur'an-ı ...

4.2 TL 6,00 TL -30%

Ramazan Ekinci, Adem Ceyhan, Hafız Hüseyin Ayvansarayı, Vefeyat-ı Ayvansarayı

Vefeyat-ı Ayvansarayı
Ramazan Ekinci, Adem Ceyhan, Hafız Hüseyin Ayvansarayı
Buhara Yayınları

Ardında İstanbul'daki camilerin hazîrelerinde medfûn âlim, şeyh ve önemli kişiler hakkında değerli bir kaynak; Osmanlı devlet adamları, şâirler ve ...

17.5 TL 25,00 TL -30%

Kolektif, Delailül Hayrat-Salavat-ı Şerifeler (Aslı-Okunuşu-Anlamı)

Delailü'l Hayrat-Salavat-ı Şerifeler (Aslı-Okunuşu-Anlamı)
Kolektif
Buhara Yayınları

Delâilü?l-Hayrât, Şeyh Muhammed Cezûlî Hazretleri?nin, İslâm dünyâsının hemen her tarafında çok yaygın olarak okunan ve Anadolu?da Kara Dâvûd şerhi ile meşhur ...

22.4 TL 32,40 TL -30%

Kolektif, Sevgi Tohumu-Habbetül-Mahabbe

Sevgi Tohumu-Habbetü'l-Mahabbe
Kolektif
Buhara Yayınları

Gerek Kur?ân-ı Kerîm ve gerekse hadîs-i şerîflerde ?hubb?, ?muhabbet? ve ?meveddet? ile bunlardan türetilen kelimelerle epeyce yerde geçen sevgi kavramı, ...

11.2 TL 16,20 TL -30%

Kolektif, Evrad-ı Celvetiyye

Evrad-ı Celvetiyye
Kolektif
Buhara Yayınları

Arka Kapak Yazısı (Tanıtım Bülteninden)     Âyet, hadîs, salavât, tesbih ve zikirlere bizzat tarîkat müessesi pîrler tarafından tertip edilen duâ ve tesbihle ...

7 TL 10,80 TL -30%

Halil Vırıt, Sufilerin Gözünde Ashab-ı Kehf

Sufilerin Gözünde Ashab-ı Kehf
Halil Vırıt
Buhara Yayınları

Arka Kapak Yazısı (Tanıtım Bülteninden)     Aşk, mâşuk uğrunda gerekirse benlikten vazgeçmek ve onda fâni olmaktır. Ashâb-ı Kehf?in giriştiği imân ve tevhid ...

9.1 TL 13,50 TL -30%

Hasan Doğan, Levamiül Hamidiyye

Levamiü'l Hamidiyye
Hasan Doğan
Buhara Yayınları

Arka Kapak Yazısı (Tanıtım Bülteninden) “Ali Emîrî Efendi’nin Levâmiü’l-Hamîdiyye isimli eseri onun Osmanlı ...

18.9 TL 27,00 TL -30%

Pir Nureddin Cerrahi, Evrad-ı Cerrahiyye

Evrad-ı Cerrahiyye
Pir Nureddin Cerrahi
Buhara Yayınları

Pîr Nûreddin Cerrâhî  Hazretlerinin Evrâdı Seyyid Abdülkâdir Geylânî, Seyyid Ahmed Rifâî, Mevlânâ Celâleddin Rûmî, Şeyh Ebu?l-Hasan Şâzelî, Seyyid Ahmed ...

7 TL 10,80 TL -30%

Orhan Kiverlioğlu, Adanmış Hayat

Adanmış Hayat
Orhan Kiverlioğlu
Buhara Yayınları

Kiverlioğlu'nun komünizmle mücadelesini, siyasi ve ideolojik faaliyetlerini, Başbakan ve 9'uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ile gündemi özel ve gizli olan ...

20.3 TL 29,70 TL -30%

Kolektif, Edirneli Şeyh Ahmed Müsellem el-Gülşeni

Edirneli Şeyh Ahmed Müsellem el-Gülşeni
Kolektif
Buhara Yayınları

Aslen Belgradlı olmakla birlikte ömrünün büyük kısmını Edirne'de geçrimiş, burada vefat etmiş ve defnedilmiş olması hasebiyle "Edirneli" olarak meşhur olan ...

14.7 TL 21,60 TL -30%

Mehmed Fevzi Efendi, Efendiler Efendisi İçin Mevlid Okumanın Faziletleri

Efendiler Efendisi İçin Mevlid Okumanın Faziletleri
Mehmed Fevzi Efendi
Buhara Yayınları

Mevlid'in dinî bakımından meşruiyeti ve faziletleri hususunda eser kaleme almış olanlardan birisi de son dönem Osmanlı âlim, müderris, sûfî ve şâirlerden olan ...

9.1 TL 13,50 TL -30%

Kolektif, Âdâbul-Mürîd

Âdâbu'l-Mürîd
Kolektif
Buhara Yayınları

Âdâbu'l-Mürîd, sûfilerin sohbetinde bulunanların, onlara bağlananların ve bir tasavvuf yoluna girenlerin uymaları icâb eden âdâb ve erkân ile seyr ü sülûk ...

7 TL 10,80 TL -30%

Kolektif, Evrâd-ı  Desûkiyye

Evrâd-ı Desûkiyye
Kolektif
Buhara Yayınları

Tarîkat sırlarının lâmbası, hakikat nurlarının anahtarı, kutublar kutbu Seyyid İbrâhîm ed-Desûkî Hazretleri, İslâm âlimlerinin büyüklerinden ve ulu tarîkat ...

7 TL 10,80 TL -30%

Kolektif, Evrad-ı Sadiyye

Evrad-ı Sa'diyye
Kolektif
Buhara Yayınları

Mürid vird ve zikir için sabahleyin, temiz ve abdest almış olduğu halde yere dizüstü yahut bağdaş kurup oturmalı, kalbini hazırlamalı, bütün günahlardan tevbe ...

7 TL 10,80 TL -30%

Kolektif, Evrad-ı Ticaniyye

Evrad-ı Ticaniyye
Kolektif
Buhara Yayınları

Ey Allah'ım! Nazargâhın olan rahmet pınarı, sonsuz kudretinle tahakkuk eden yakut ve inci tanesi, mânâ ilimlerinin kutlu zât-ı Ahmediyyesi'nde neşet eden göz ...

7 TL 10,80 TL -30%