Toplam 73 adet ürün
 
Müstakimzade Süleyman Saadettin Efendi, Evrad ı Kadiriyye Tercüme Şerh

Evrad ı Kadiriyye Tercüme Şerh
Müstakimzade Süleyman Saadettin Efendi
Buhara Yayınları

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

8.75 TL 12.50 TL -30%

Kolektif, Kerbela Mersiyyeleri Mersiyye i Cenab ı Şehidüş Şüheda Osman Şems Efendi

Kerbela Mersiyyeleri Mersiyye i Cenab ı Şehidü'ş Şüheda Osman Şems Efendi
Kolektif
Buhara Yayınları

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

8.75 TL 12.50 TL -30%

Ebul Hüda Muhammed Es Sayyadi Er Rifai, Dair Reşad Li Sebilil İttihad Vel İnkıyad Birlik ve İtaat Yoluna Davet

Da'i'r Reşad Li Sebili'l İttihad Ve'l İnkıyad Birlik ve İtaat Yoluna Davet
Ebu'l Hüda Muhammed Es Sayyadi Er Rifai
Buhara Yayınları

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

10.50 TL 15 TL -30%

Ebül Hüda Muhammed Es Sayyadi Er Rifai, Tarikus Savab Selavat ı Şerifler

Tariku's Savab Selavat ı Şerifler
Ebü'l Hüda Muhammed Es Sayyadi Er Rifai
Buhara Yayınları

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

7 TL 10 TL -30%

Pelin Ortataş, Meleğin Kalemi

Meleğin Kalemi
Pelin Ortataş
Buhara Yayınları

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

5.25 TL 7.50 TL -30%

Gülser Keçeci, Cevşen i Kebir Allah Celle Celalühü ın Bin İsmiyle Bilinen

Cevşen i Kebir Allah Celle Celalühü 'ın Bin İsmiyle Bilinen
Gülser Keçeci
Buhara Yayınları

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

14 TL 20 TL -30%

Şeyh Seyyid Nuri Er Rifai El Üsküdari, Salat ı Kemaliyye Şerhi

Salat ı Kemaliyye Şerhi
Şeyh Seyyid Nuri Er Rifai El Üsküdari
Buhara Yayınları

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

8.75 TL 12.50 TL -30%

Kolektif, Evrad ı Bayramiyye Hacı Bayram ı Veli Hazretlerinin Evradı

Evrad ı Bayramiyye Hacı Bayram ı Veli Hazretlerinin Evradı
Kolektif
Buhara Yayınları

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

8.75 TL 12.50 TL -30%

Selami Şimşek, Mehmed Akif ve Tasavvuf

Mehmed Akif ve Tasavvuf
Selami Şimşek
Buhara Yayınları

Üniversite yıllarında hayal edilen ancak bir türlü yazmaya fırsat bulunamayan, on yıla yakın bir zamandır ise hazırlanan bu çalışma, Mesnevihan Es?ad Dede?den ...

19.45 TL 27.78 TL -30%

Selami Şimşek, Kaside-i Bürde

Kaside-i Bürde
Selami Şimşek
Buhara Yayınları

Hazreti Peygamber sallallâhü aleyhi ve sellem?i medhetmek için yazılmış önemli nutuklardan birisi de ?İmâm-ı Bûsîrî? diye meşhur Muhammed b. Said Bûsîrî ...

14 TL 20 TL -30%

Ali Toker, Esrar-ı Aşk

Esrar-ı Aşk
Ali Toker
Buhara Yayınları

Artık adımı sorma her an değişiyor Peşimden gelme ben de kayboldum Esrâr-ı Aşk kitabı yaşadığımız evrende her an varoluşun merkezi olan kalbe din, dil, ırk iç ...

14 TL 20 TL -30%

, Evrâd-ı Şâzeliyye

Evrâd-ı Şâzeliyye

Buhara Yayınları

Kendisine, "Niçin ilâhî sırlara ve diğer ilimlere dair kitap yazmadınız?" diye soru soranlara, "Benim kitabım, dostlarım ve müritlerimdir" diye cevap veren ...

8.75 TL 12.50 TL -30%

, Salat-ı Bedeviyye

Salat-ı Bedeviyye

Buhara Yayınları

"Üç gün boyunca sabah namazından önce, hiç kimse ile konuşmadan, bu duâyı yüz defa okuyan kimse keder ve zarardan kurtulur, ihtiyaçları giderilir. Hazret-i ...

8.75 TL 12.50 TL -30%

Şeyh Şuayb Şerefeddin-i Gülşeni, Dede Ömer Ruşeni, Asar-ı Aşk

Asar-ı Aşk
Şeyh Şuayb Şerefeddin-i Gülşeni, Dede Ömer Ruşeni
Buhara Yayınları

Kültür dünyamızda numûne-i imtisâl hayatları ve nadîde eserleriyle iz bırakanların başında sûfilerin geldiğini söylesek abartmış olmayız. Bu sebeple kimi ...

10.50 TL 15 TL -30%

, Tam ve Mükemmel Soru - Cevaplı Karabaş Tecvidi

Tam ve Mükemmel Soru - Cevaplı Karabaş Tecvidi

Buhara Yayınları

Kur'an hocaları da Kur'an-ı Kerim'i güzel bir şekilde herkesin öğrenmesini sağlayacak hizmet yapmışlar bu hizmetlerden biri olarak da Tecvid denen Kur'an-ı ...

4.20 TL 6 TL -30%

Ramazan Ekinci, Adem Ceyhan, Hafız Hüseyin Ayvansarayı, Vefeyat-ı Ayvansarayı

Vefeyat-ı Ayvansarayı
Ramazan Ekinci, Adem Ceyhan, Hafız Hüseyin Ayvansarayı
Buhara Yayınları

Ardında İstanbul'daki camilerin hazîrelerinde medfûn âlim, şeyh ve önemli kişiler hakkında değerli bir kaynak; Osmanlı devlet adamları, şâirler ve ...

17.50 TL 25 TL -30%

Kolektif, Delailül Hayrat-Salavat-ı Şerifeler (Aslı-Okunuşu-Anlamı)

Delailü'l Hayrat-Salavat-ı Şerifeler (Aslı-Okunuşu-Anlamı)
Kolektif
Buhara Yayınları

Delâilü?l-Hayrât, Şeyh Muhammed Cezûlî Hazretleri?nin, İslâm dünyâsının hemen her tarafında çok yaygın olarak okunan ve Anadolu?da Kara Dâvûd şerhi ile meşhur ...

22.68 TL 32.40 TL -30%

Kolektif, Sevgi Tohumu-Habbetül-Mahabbe

Sevgi Tohumu-Habbetü'l-Mahabbe
Kolektif
Buhara Yayınları

Gerek Kur?ân-ı Kerîm ve gerekse hadîs-i şerîflerde ?hubb?, ?muhabbet? ve ?meveddet? ile bunlardan türetilen kelimelerle epeyce yerde geçen sevgi kavramı, ...

14 TL 20 TL -30%

Kolektif, Evrad-ı Celvetiyye

Evrad-ı Celvetiyye
Kolektif
Buhara Yayınları

Arka Kapak Yazısı (Tanıtım Bülteninden)     Âyet, hadîs, salavât, tesbih ve zikirlere bizzat tarîkat müessesi pîrler tarafından tertip edilen duâ ve tesbihle ...

8.75 TL 12.50 TL -30%

Halil Vırıt, Sufilerin Gözünde Ashab-ı Kehf

Sufilerin Gözünde Ashab-ı Kehf
Halil Vırıt
Buhara Yayınları

Arka Kapak Yazısı (Tanıtım Bülteninden)     Aşk, mâşuk uğrunda gerekirse benlikten vazgeçmek ve onda fâni olmaktır. Ashâb-ı Kehf?in giriştiği imân ve tevhid ...

10.50 TL 15 TL -30%