Toplam 142 adet ürün
 
Muallim Naci, Ömerin Çoculuğu-Sekiz Yaşına Kadar-Dönemi Yansıtan 52 İstanbul Fotoğrafıyla

Ömer'in Çoculuğu-Sekiz Yaşına Kadar-Dönemi Yansıtan 52 İstanbul Fotoğrafıyla  

Muallim Naci  
Büyüyenay Yayınları  

Muallim Naci'nin hacim bakımından küçük olmakla birlikte ismini günümüze kadar taşıyan, çocuklara olduğu kadar yetişkinlere de hitap eden tek bir eseri vardır: ...

19.00 11.40 TL
Halil Edhem Eldem, Camilerimiz

Camilerimiz  

Halil Edhem Eldem  
Büyüyenay Yayınları  

Halil Edhem Eldem (1861-1938), Osmanlı ve erken cumhuriyet devirlerinde yaşamış isimler arasında müzecilik, kitabeler, jeoloji ve arkeoloji dâhil birçok dalda ...

Akif Emre, Aliya

Aliya  

Akif Emre  
Büyüyenay Yayınları  

Bu eser, Âkif Emre?nin, Aliya İzzetbegoviç hakkında kaleme aldığı gazete ve dergi yazılarını, röportajlarını, panel ve TV konuşmalarını biraraya getiriyor. Bu ...

30.00 18.00 TL
Ömer Fuadi, Nefs Eğitimi: Muslihun-Nefs

Nefs Eğitimi: Muslihu'n-Nefs  

Ömer Fuadi  
Büyüyenay Yayınları  

Ömer Fuadi (1560-1636), Kastamonu?da yaşamış Osmanlı mutasavvıf müelliflerindendir. Babası Şa?ban-ı Veli fukarasından Himmet Dede?dir. Fuâdi, 9 yaşına kadar ...

24.00 14.40 TL
, Battal Gazi Hikayesi

Battal Gazi Hikayesi  

   
Büyüyenay Yayınları  

Halk hikâyeleri bir kişinin yaşadıklarını anlatmaktan ziyade Anadolu?nun Türk vatanı olma sürecindeki mücadeleleri bir kahraman kişilik üzerinden hikâye ...

40.00 24.00 TL
Nuri Karadayı, Ruhun Kaleleri

Ruhun Kaleleri  

Nuri Karadayı  
Büyüyenay Yayınları  

 İslâm?ın manevî boyutunu temsil eden tasavvuf, nefis terbiyesi ve ruh tasfiyesi metotlarıyla şahsiyet eğitimini gerçekleştirmeyi amaç edinen tecrübî bir ...

22.00 13.20 TL
Naciye Öncül Akseki, Nathaniel Hawthorne, Yedi Çatılı Ev

Yedi Çatılı Ev  

Naciye Öncül Akseki, Nathaniel Hawthorne  
Büyüyenay Yayınları  

"Birçok yazar eserlerinde belirli bir ahlâk dersi vermeye çok dikkat eder; bu gaye ile yazdıklarını söylerler. Bu hususta kusur etmiş olmamak için, bu yazar da ...

35.00 21.00 TL
Kudret Eren Yavuz, Şerafeddin Yaltkaya, Arapların Gözüyle Türkler (9-12. Yüzyıllar)

Arapların Gözüyle Türkler (9-12. Yüzyıllar)  

Kudret Eren Yavuz, Şerafeddin Yaltkaya  
Büyüyenay Yayınları  

Arapların Gözüyle Türkler, Şerafeddin Yaltkaya?nın farklı zamanlarda Arapçadan tercüme ettiği ve Türklerin askerî ve ahlâkî  üstünlükleri hakkında Arapça ...

20.00 12.00 TL
Mustafa Satı Bey, Abdulkadir Akgül, Vatan Fikri ve Terbiyesi

Vatan Fikri ve Terbiyesi  

Mustafa Satı Bey, Abdulkadir Akgül  
Büyüyenay Yayınları  

Bu kitap, Balkan Savaşları esnasında Sâtı Bey tarafından Darülfünûn konferans salonunda 1913'de verilen beş konferans metninden meydana gelmektedir. ?Vatan, ...

20.00 12.00 TL
Vasilaki Vuka, Samsatlı Lukianos, Eren Yavuz, Dalkavukname

Dalkavukname  

Vasilaki Vuka, Samsatlı Lukianos, Eren Yavuz  
Büyüyenay Yayınları  

Adıyaman-Samsat doğumlu ve Samsatlı Lukianos ismiyle bilinen kadim düşünürün Dalkavuknâme isimli eseri ilk defa Türkçede. Eseri 1891'de Ahmet Vefik Paşa'ya ...

18.00 10.80 TL
Yusuf Şerif Kılıçel, Gustave Lanson, Edebiyat Tarihinde Usül

Edebiyat Tarihinde Usül  

Yusuf Şerif Kılıçel, Gustave Lanson  
Büyüyenay Yayınları  

Gustave Lanson?un alanında kurucu bir vasfa sahip bu eserinin en temel ve önemli tarafı, edebi bir metne nasıl yaklaşılması gerektiğinin yolunu ve yöntemini ...

16.00 9.60 TL
Ali Ayni, Hüseyin Rahmi Yananlı, Tasavvuf Tarihi

Tasavvuf Tarihi  

Ali Ayni, Hüseyin Rahmi Yananlı  
Büyüyenay Yayınları  

Bu eser, Mehmet Ali Aynî'nin İlahiyat Fakültesi?nde verdiği Tasavvuf Tarihi derslerinin notlarından meydana gelmiştir. 1924 yılında yayımlanan  eserin ...

36.00 21.60 TL
Yusuf Yazar, Ortadoğunun Son Yüzyılı 1901-2017

Ortadoğu'nun Son Yüzyılı 1901-2017  

Yusuf Yazar  
Büyüyenay Yayınları  

Dünyanın sadrı olarak Ortadoğu bir barış yurdu olmalı tabii ki. Bölgeye ilişkin hakikat bu olsa da, bu hakikate başkaldırıya ilham ve can verebilecek bir ...

28.00 16.80 TL
Gamze Beşenk, Muhammed El-Yemeni, Mekke Medine ve Kudüsün Faziletleri

Mekke Medine ve Kudüs'ün Faziletleri  

Gamze Beşenk, Muhammed El-Yemeni  
Büyüyenay Yayınları  

Mekke Medine ve Kudüs'ün Faziletleri Tuhfetü'l Âşıkîn Fezâil-i Mekke ve'l Medine ve'l Kudüs (Tanıtım ...                                                                                       

26.00 15.60 TL
N. Ahmet Özalp, Cezmi Ertuğrul, Dil ve Edebiyatımız

Dil ve Edebiyatımız  

N. Ahmet Özalp, Cezmi Ertuğrul  
Büyüyenay Yayınları  

Dil ve Edebiyatımız 1. Dünya Savaşı'nın en karanlık günlerinde hayat bulur (1917). İçine doğduğu savaş şartları nedeniyle midir, yoksa Cemil Meriç'in dediği ...

25.00 15.00 TL
Yusuf Turan Günaydın, Edîb Kürkçüoğlu, Mustafa Kirenci, Davut Köse, Tasavvuf Tarihi Ders Notları

Tasavvuf Tarihi Ders Notları  

Yusuf Turan Günaydın, Edîb Kürkçüoğlu, Mustafa Kirenci, Davut Köse  
Büyüyenay Yayınları  

Tasavvuf Tarihi Ders Notları, tam anlamıyla bir el kitabıdır. Hem konuyu özetlemesi hem de yer yer ayrıntıya girmesi bakımından son derece 'kendine özgü' bir ...

18.00 10.80 TL
Abdulkadir Erkal, Yenişehirli Avni, Delilerin Aynası - Mirat-ı Cünun

Delilerin Aynası - Mir'at-ı Cünun  

Abdulkadir Erkal, Yenişehirli Avni  
Büyüyenay Yayınları  

Hezliyat (şakalar-latifeler) türünün en güzel örneklerinden olan Mir'at-ı Cünûn-Delilerin Aynası toplumdaki normal dışı tiplerin ve durumların hiciv-mizah ...

20.00 12.00 TL
Ebün Necib Şeyzeri, Ensar Köse, Nehcüs-Süluk fi Siyasetil-Müluk Siyaset Stratejileri

Nehcü's-Süluk fi Siyaseti'l-Müluk Siyaset Stratejileri  

Ebün Necib Şeyzeri, Ensar Köse  
Büyüyenay Yayınları  

Sayfa Sayısı: 696 Baskı Yılı: 2013 Dili: Türkçe Yayınevi: Büyüyenay ...                                                                                                                                                         

55.00 33.00 TL
Davut Köse, Muhammed Nurul-Arabi, H. Rahmi Yananlı, Mustafa Kirenci, Risaleler: Hakikat ve İnsan

Risaleler: Hakikat ve İnsan  

Davut Köse, Muhammed Nur'ul-Arabi, H. Rahmi Yananlı, Mustafa Kirenci  
Büyüyenay Yayınları  

Sayfa Sayısı: 396 Baskı Yılı: 2013 Dili: Türkçe Yayınevi: Büyüyenay ...                                                                                                                                                         

40.00 24.00 TL
N. Ahmet Özalp, Şehbenderzade Filibeli Ahmed Hilmi, Hasan Aktaş, Amak-ı Hayal

A'mak-ı Hayal  

N. Ahmet Özalp, Şehbenderzade Filibeli Ahmed Hilmi, Hasan Aktaş  
Büyüyenay Yayınları  

A'mâk-ı Hayâl, Cumhuriyet öncesi edebiyatımızın hem en şanslı hem de en şanssız kitabıdır. İlk baskısının (1910) üzerinden yüz yılı aşkın bir süre geçmesine ...

45.00 27.00 TL