Toplam 262 adet ürün
 
Özcan F. Koçoğlu, Yüksel Akman, Sultan İbrahim Han

Sultan İbrahim Han
Özcan F. Koçoğlu, Yüksel Akman
Çamlıca Basım Yayın

On sekizinci Osmanlı padişahı ve seksen ikinci İslam halifesi olan Sultan İbrahim Han, şehzadeliğinde iyi bir eğitim gördü. 1640'ta tahta geçen İbrahim Han ...

7.7 TL 11,00 TL -30%

Özcan F. Koçoğlu, Yüksel Akman, Osman Turhan, Sultan İkinci Ahmed Han

Sultan İkinci Ahmed Han
Özcan F. Koçoğlu, Yüksel Akman, Osman Turhan
Çamlıca Basım Yayın

Sultan İkinci Ahmed Han yirmi birinci Osmanlı sultanı ve seksen beşinci İslam halifesidir. Şehzadeliği sırasında sağlam bir tahsil gören Sultan İkinci Ahmed ...

7.7 TL 11,00 TL -30%

Mehmet Tütüncü, Cezayirde Osmanlı İzleri

Cezayir'de Osmanlı İzleri
Mehmet Tütüncü
Çamlıca Basım Yayın

Sayfa Sayısı: 448 Baskı Yılı: 2013 Dili: Türkçe Yayınevi: Çamlıca Basım ...                                                                                                                                               

105 TL 150,00 TL -30%

Yüksel Akman, Özcan F. Koçoğlu, Harun Tuncer, Bir Veli Sultan İkinci Bayezid Han

Bir Veli Sultan İkinci Bayezid Han
Yüksel Akman, Özcan F. Koçoğlu, Harun Tuncer
Çamlıca Basım Yayın

Osmanlıların belki de en büyük ve en güzide sultanı Fatih Sulta Mehmed Han'ın oğlu, yumuşak huyluluğu sebebiyle kendisine "veli" lakabı takılan İkinci Bayezid ...

10.5 TL 15,00 TL -30%

Halid Ziyaeddin, Musavver Mısır Hatıratı

Musavver Mısır Hatıratı
Halid Ziyaeddin
Çamlıca Basım Yayın

Bu eser, 20. yüzyıl başlarında Osmanlı başkentinden Mısır?a, devlet tarafından ?memuren? gönderilen Hâlid Ziyâeddin?in yazdığı bir hatıra ve seyahat kitabıdır. ...

21 TL 30,00 TL -30%

Ahmet Uçar, 1928de Hıristiyanlaştırılan Kızlar

1928'de Hıristiyanlaştırılan Kızlar
Ahmet Uçar
Çamlıca Basım Yayın

 1928 yılı başlarında Bursa Amerikan Kız Koleji?nde yaşanan Tanassur (Hıristiyanlaşma) hâdisesi o dönemde Türk kamuoyunda çok önemli tartışma ve tepkilere ...

18.2 TL 26,00 TL -30%

Kasım Hızlı, Çanakkale Boğazına Köprü Projesi

Çanakkale Boğazı'na Köprü Projesi
Kasım Hızlı
Çamlıca Basım Yayın

1873 yılı şubatında Gelibolu yarımadasına bir seyahat düzenleyen Joseph Isella isimli mühendis, bölgenin mümbit arazisi yanında stratejik öneminin de farkına ...

11.9 TL 17,00 TL -30%

İlhan Gök, 103 Numaralı Mühimme Defteri

103 Numaralı Mühimme Defteri
İlhan Gök
Çamlıca Basım Yayın

Osmanlı Devleti'nin yönetildiği en üst merci Divan-ı Hümayun'dur. Mühimme Defterleri ise Divan-ı Hümayun'dan İstanbul ve taşradaki yöneticilere gönderilen ...

42 TL 60,00 TL -30%

Arzu M. Nurdoğan, Modernleşme Döneminde Osmanlı da İlköğretim

Modernleşme Döneminde Osmanlı 'da İlköğretim
Arzu M. Nurdoğan
Çamlıca Basım Yayın

Modernleşme Döneminde Osmanlı?da İlköğretim, eğitim sahasındaki en geniş çerçeveli teşebbüslerden biri olarak, Osmanlı eğitimini uzun yıllar yönlendiren bir ...

27.3 TL 39,00 TL -30%

Harun Tuncer, Ya Tarihin Yazmadıkları

Ya Tarihin Yazmadıkları
Harun Tuncer
Çamlıca Basım Yayın

Elinizdeki çalışmanın amacı, tarihimize ve dolayısıyla İslam?ın tarihine adı veya katkısı karışmış birkaç ismi hatırlamak ve hatırlatmak. Bize hayrı ...

14.7 TL 21,00 TL -30%

Celalzade Salih Çelebi, Tarih-i Sefer-i Zafer-Rehber-i Alaman

Tarih-i Sefer-i Zafer-Rehber-i Alaman
Celalzade Salih Çelebi
Çamlıca Basım Yayın

Osmanlı Devleti'nin olgunluk dönemini oluşturan Kanuni Sultan Süleyman devrinde fetih alanındaki gelişmelere paralel olarak çok sayıda tarihe dair eser meydana ...

24.5 TL 35,00 TL -30%

Namık Kemal, Silistre Muhasarası

Silistre Muhasarası
Namık Kemal
Çamlıca Basım Yayın

Silistre, asırlar boyunca Osmanlı-Rus mücadelelerinin yaşandığı stratejik noktalardan biridir. Osmanlı-Rus sınırına yakın bir yerde Tuna Nehri kıyısında ...

7 TL 10,00 TL -30%

Kolektif, Buyrun

Buyrun
Kolektif
Çamlıca Basım Yayın

İki ülke arasında gelişen ticari/iktisadi ilişkiler; gerek ülkemizde eğitim-öğretim-kültür alanlarında faaliyet gösteren özel ve devlet menşeli Türk ...

42 TL 60,00 TL -30%

Kolektif, Turgut Reis

Turgut Reis
Kolektif
Çamlıca Basım Yayın

Barbaros kardeşlerden sonra Osmanlı denizcileri arasında en meşhur olanlardan biri de Turgut Reis'tir. 1485'te bugünkü Muğla ilimiz sınırlarında doğduğu ...

6.3 TL 9,00 TL -30%

Ahmed Cevdet Paşa, Dört Büyük Halife Devri

Dört Büyük Halife Devri
Ahmed Cevdet Paşa
Çamlıca Basım Yayın

Dört büyük halifenin birincisi ve ümmet-i Muhammed'in en üstünü Hazret-i Ebûbekir (r.a.)'dir. Ebûbekir, seher vakti teheccüd kılanların babası demektir. ...

9.8 TL 14,00 TL -30%

Kolektif, Sultan Abdülaziz Han

Sultan Abdülaziz Han
Kolektif
Çamlıca Basım Yayın

Otuz ikinci Osmanlı padişahı ve doksan altıncı islam halifesi olan Sultan Abdülaziz Han şehzadeliğinde çok iyi bir eğitim ve öğrenim gördü. Kendisine örnek ...

6.3 TL 9,00 TL -30%

Kolektif, Oruç Reis

Oruç Reis
Kolektif
Çamlıca Basım Yayın

Denizcilik tarihimizde nam salmış büyük kahramanlardan biri olan Oruç Reis 1470'de doğmuştur. Vardar Yeniceli bir sipahi olan babası Yakup Bey oğlunu iyi bir ...

6.3 TL 9,00 TL -30%

Ahmet Cevdet Paşa, Hazret-i Aliyyül Murteza (k.v.)

Hazret-i Aliyyü'l Murteza (k.v.)
Ahmet Cevdet Paşa
Çamlıca Basım Yayın

Hazret-i Ali (r.a.) gâyet cömert idi. Hazret-i Hâlid'e Seyfullâh (Allâh'ın kılıcı) dendiği gibi ona cömertliğinden ve şecaatinden dolayı Esedullâh (Allâh'ın ...

5.6 TL 8,00 TL -30%

Kolektif, Sultan Dördüncü Mustafa Han

Sultan Dördüncü Mustafa Han
Kolektif
Çamlıca Basım Yayın

Yirmi dokuzuncu Osmanlı Sultanı ve doksan üçüncü İslam halifesi olan Sultan Dördüncü Mustafa Han şehzadeliğinde iyi bir eğitim aldı. Mustafa Han, zeki ve ...

6.3 TL 9,00 TL -30%

Kolektif, Sultan Üçüncü Osman Han

Sultan Üçüncü Osman Han
Kolektif
Çamlıca Basım Yayın

Yirmi beşinci Osmanlı padişahı ve seksen dokuzuncu İslam halifesi olan Sultan Üçüncü Osman Han şehzadeliğinde Osmanlı sarayında aldığı mükemmel bir eğitimden ...

6.3 TL 9,00 TL -30%