Toplam 835 adet ürün
 
Muhammet Ali Orak, Türkiye Selçuklu Devlet Adamı Hace-i Cihan

Türkiye Selçuklu Devlet Adamı Hace-i Cihan  

Muhammet Ali Orak  
Çizgi Kitabevi Yayınları  

Hâce-i Cihân, Türkiye Selçuklu Devleti'nde yetişmiş ilim ve devlet adamlarındandır. Onun hakkında günümüze kadar olan bilgiler halk efsanelerinin ötesine ...

28.00 19.60 TL
, Stoa Fiziği

Stoa Fiziği  

   
Çizgi Kitabevi Yayınları  

M. Ö. 3. yüzyılda Atina'da Kıbrıslı Zenon tarafından kurulmuş ve yaklaşık beş yüzyıl gibi uzun bir süre boyunca varlığını sürdürmüş olan Stoacılık, günümüzde ...

42.00 29.40 TL
, Sinema Dijital Perde ve Ekran Deneyimleri

Sinema Dijital Perde ve Ekran Deneyimleri  

   
Çizgi Kitabevi Yayınları  

Bütün sosyal, kültürel ve sanatsal pratikler gibi sinema da zaman içindeki yolculuğunda büyük dönüşümler yaşadı. Yirminci yüzyılın teknolojik gelişmelerine ...

42.00 29.40 TL
, Mehmet Şerafettin Yaltkaya - Osmanlıdan Cumhuriyete Etnosentrik Bir Din Adamı

Mehmet Şerafettin Yaltkaya - Osmanlıdan Cumhuriyet'e Etnosentrik Bir Din Adamı  

   
Çizgi Kitabevi Yayınları  

"M. Şerafeddin'in Türk tefekkür âlemindeki değerini Türkiye sınırları haricine çıkaran hadise, meşhur Türk âlimi Katib Çelebi'nin Bibliyografyası'nın yeni ...

45.00 31.50 TL
, Flanör ve Flanöz - Modern Çağın Gözlemci Seyyahları

Flanör ve Flanöz - Modern Çağın Gözlemci Seyyahları  

   
Çizgi Kitabevi Yayınları  

Modernizmle birlikte dünyanın geçirdiği evrime ayna tutan ve birçok filozof ve yazarın ilgisini üzerine çeken flanörün serüveni somut anlamda on dokuzuncu ...

25.00 17.50 TL
Müge Doğaner, Duygusal Zeka ve Vatandaşlık

Duygusal Zeka ve Vatandaşlık  

Müge Doğaner  
Çizgi Kitabevi Yayınları  

Duygular günlük yaşamın olduğu kadar örgütsel yaşamın da ayrılmaz parçalandır. Yapılan birçok araştırmada hayatta başarıyı ve mutluluğu yakalayabilmek için ...

22.00 15.40 TL
, Sosyoloji Divanı 15 - Dosya: Kültürel İktidar

Sosyoloji Divanı 15 - Dosya: Kültürel İktidar  

   
Çizgi Kitabevi Yayınları  

DOSYA Kültürel İktidar: Kavramlar, Kuramlar ve Tartışmalar | Hüseyin Çil Kültür ve İdeoloji Pencerelerinden İktidarı Okumak | Mehmet Uğraş Kültürel İktidar ...

35.00 24.50 TL
, Felsefe-i İlmiyye: Bilim Felsefesi

Felsefe-i İlmiyye: Bilim Felsefesi  

   
Çizgi Kitabevi Yayınları  

"Bilginin üzerine kurulu bulunduğu ilkeleri, yani yasaları ve yönteminin kurallarını incelemek, diğer bir deyişle 'insan nefsi'nin hakikati araştırma, keşif ...

45.00 31.50 TL
, Felsefe-i Ahlakiyye: Ahlak Felsefesi

Felsefe-i Ahlakiyye: Ahlak Felsefesi  

   
Çizgi Kitabevi Yayınları  

"Ahlak felsefesinin gerekliliğini ispata neredeyse ihtiyaç yok gibidir; çünkü insan sırf içgüdüye tabi bir canlı değildir; bilakis hareketlerini ve sosyal ...

42.00 29.40 TL
Güngör Karauğuz, Tarih Sohbetleri

Tarih Sohbetleri  

Güngör Karauğuz  
Çizgi Kitabevi Yayınları  

Devrek'te fabrikalar ne yazık ki bir bir kapandı. Yöre insanı için geçim filikeleri de kesilmiş oldu böylece. Bir iki özel sektör ekonomiyi ayakta tutmaya ...

25.00 17.50 TL
Ömer Yavuz, Varlık Düşüncesine Sistem Merkezli Algoritmik Bir Yol Önerisi - İbn Sina Örneği

Varlık Düşüncesine Sistem Merkezli Algoritmik Bir Yol Önerisi - İbn Sina Örneği  

Ömer Yavuz  
Çizgi Kitabevi Yayınları  

Tüm varlığı kendisine konu edinen bağlantısal bütünsellik yönteminin kurucu unsuru olan sistem yaklaşımının önerdiği algoritmik yol bize, metafizik bir sistem ...

60.00 42.00 TL
Güngör Karauğuz, Hitit Duaları Kil Kitapları

Hitit Duaları Kil Kitapları  

Güngör Karauğuz  
Çizgi Kitabevi Yayınları  

Hititler ilahlarına: "Gerçekten yaşam ölüm ile ölüm de yaşam ile (bağlantılıdır). İnsan yaşamı sonsuz değildir, kısa (bir) dönemdir. Yaşamının günleri (de) ...

28.00 19.60 TL
İsmail Başaran, Ana Hatlarıyla Amerikan Yahudiliği - Tarihsel Süreç ve Gruplar

Ana Hatlarıyla Amerikan Yahudiliği - Tarihsel Süreç ve Gruplar  

İsmail Başaran  
Çizgi Kitabevi Yayınları  

1654 yılında gelmeye başladıkları Amerika örnekliği, Avrupa toplumlarında Hristiyan toplum tarafından dışlanan ve çoğu zaman getolarda yaşamaya mecbur ...

24.00 16.80 TL
Mustafa Akkuş, Moğollarda Din ve Siyaset - İlhanlı Hanlarının Dini Kişiliği ve Uygulamaları

Moğollarda Din ve Siyaset - İlhanlı Hanlarının Dini Kişiliği ve Uygulamaları  

Mustafa Akkuş  
Çizgi Kitabevi Yayınları  

XIII. yüzyıl dünya tarihini şekillendiren Moğollar, istilaya başlamalarıyla beraber dünyada büyük merak uyandırmışlar ve dikkat çekmişlerdir. Cengiz Han ...

35.00 24.50 TL
Mehtap Doğan, Yapay Zeka ve Bilinç Problemi

Yapay Zeka ve Bilinç Problemi  

Mehtap Doğan  
Çizgi Kitabevi Yayınları  

Bilinç, varlığımızın doğasına yönelik derin bir problemdir. Biyolojik, fizyolojik, nörolojik ve bilişsel boyutlarıyla birlikte bilinç, aynı anda hem ...

35.00 24.50 TL
Murat Küçükuğurlu, Erzurum Camileri Medreseleri ve Kütüphaneleri

Erzurum Camileri Medreseleri ve Kütüphaneleri  

Murat Küçükuğurlu  
Çizgi Kitabevi Yayınları  

Bu kitap özel olarak Erzurum camileri, medreseleri ve kütüphanelerini incelemekle birlikte genel olarak Erzurum kültür tarihine ve dini hayatına yönelik ...

30.00 21.00 TL
Kolektif, Devlet Yönetiminde İyi Yönetim Anlayış ve İlkeleri

Devlet Yönetiminde İyi Yönetim Anlayış ve İlkeleri  

Kolektif  
Çizgi Kitabevi Yayınları  

Bu çalışma; Selçuklu ve Osmanlı döneminde devlet yönetiminde görev almış ve idarenin işleyişinde gördükleri aksaklıkları dile getirerek padişahları (devlet ...

22.00 15.40 TL
Hasan Mor, Uluslararası Hukuka Giriş 1

Uluslararası Hukuka Giriş 1  

Hasan Mor  
Çizgi Kitabevi Yayınları  

Globalleşmenin bizlerin bireysel nitelemelerimizden tamamen bağımsız olarak iyice belirgin bir hal aldığı 21. Yüzyılda uluslararası toplum ilişkileri ...

28.00 19.60 TL
Hasan Mor, Uluslararası Hukuka Giriş-2

Uluslararası Hukuka Giriş-2  

Hasan Mor  
Çizgi Kitabevi Yayınları  

Globalleşmenin bizlerin bireysel nitelemelerimizden tamamen bağımsız olarak iyice belirgin bir hal aldığı 21. yüzyılda uluslararası toplum ilişkileri ...

36.00 25.20 TL
Orhan Türkdoğan, Türkiyede Toplumsal Azınlıklar

Türkiye'de Toplumsal Azınlıklar  

Orhan Türkdoğan  
Çizgi Kitabevi Yayınları  

Türk toplumunun azınlık yapısı -deyim yerinde ise- zengin bir döl yatağını oluşturur. Zazalar, Kurmançlar (Kürtçe konuşanlar), Kadim Hıristiyanlar, ...

18.00 12.60 TL