Toplam 641 adet ürün
 
Serdar Saygılı, Paul Karl Feyerabendin Bilim Felsefesi

Paul Karl Feyerabend'in Bilim Felsefesi
Serdar Saygılı
Çizgi Kitabevi Yayınları

Paul Karl Feyerabend, yirminci yüzyıl bilim felsefesinin önemli filozoflarından birisidir. Yaşadığı dönemde bilim üzerine fikirleriyle muhalif çağdaşları ...

38.25 TL 45,00 TL -15%

Murat Küçükuğurlu, Sorularla Trabzon Tarihi

Sorularla Trabzon Tarihi
Murat Küçükuğurlu
Çizgi Kitabevi Yayınları

Sorularla şehir tarihi serisi Trabzon'la devam ediyor. İlki Erzurum için çıkan ve büyük ilgi gören serinin bu ikinci kitabında, Trabzon tarihine dair önem arz ...

32.3 TL 38,00 TL -15%

, Sosyal Adalet Kuramında Güncel Tartışmalar

Sosyal Adalet Kuramında Güncel Tartışmalar

Çizgi Kitabevi Yayınları

'Kanunlar önünde herkes eşittir' varsayımı, esasında liberal adaletin özünü yansıtmaktadır. Sosyal adalet ise en iyi ihtimalle liberal adaletsizliklere verilen ...

27.2 TL 32,00 TL -15%

İzzetullah Zeki, Afganistanda Hakimiyet Mücadelesi

Afganistan'da Hakimiyet Mücadelesi
İzzetullah Zeki
Çizgi Kitabevi Yayınları

Elinizdeki kitap asırlar boyu doğu ve batının hakimiyet mücadelesi verdiği, coğrafi açıdan stratejik bir konuma sahip olup, Hindukuş, Pamir, Firûzkûh gibi ...

23.8 TL 28,50 TL -15%

Güngör Karauğuz, Hititlerde Haberleşme

Hititlerde Haberleşme
Güngör Karauğuz
Çizgi Kitabevi Yayınları

Bu kitap, Hititler odaklı olarak eskiçağ dünyasındaki mektuplaşma geleneğinin tarihsel gelişimini kısaca anlattığı gibi Hititler devri Anadolu'sundaki ...

18.7 TL 22,00 TL -15%

Zehra Gençel Efe, İlk Dönem İslam Toplumunda Ölüm, Techiz ve Defin

İlk Dönem İslam Toplumunda Ölüm, Techiz ve Defin
Zehra Gençel Efe
Çizgi Kitabevi Yayınları

İnsan, doğumundan itibaren ölüm gerçeğiyle yaşamaya başlamakta ve kendisini bilmeye başladığı andan itibaren de düşüncelerine bununla yön vermektedir. Yaşamı ...

21.25 TL 25,00 TL -15%

Ahmet Ayhan Koyuncu, Bauman ve Postmodernite

Bauman ve Postmodernite
Ahmet Ayhan Koyuncu
Çizgi Kitabevi Yayınları

Modernitenin önemli bir eleştirmeni olan Zygmunt Bauman (1925-2017), kimine göre postmodernitenin sosyoloğu kimine göre modernlikten kopmamış bir düşünürdür. ...

18.7 TL 22,00 TL -15%

Ersin Yavuz, Kamu Kesiminin Büyüklüğü ve Performansının Analizi

Kamu Kesiminin Büyüklüğü ve Performansının Analizi
Ersin Yavuz
Çizgi Kitabevi Yayınları

Günümüzdeki tartışmaların temelinde, devletin ekonomide var olup olmaması değil kamu kesiminin büyüklüğünün yanında kamu kesiminin performansı ve ölçümü de yer ...

12.75 TL 15,50 TL -15%

Mikail Bayram, Şeyh Evhadüd Din Hamid El-Kirmani ve Evhadiyye Hareketi

Şeyh Evhadü'd Din Hamid El-Kirmani ve Evhadiyye Hareketi
Mikail Bayram
Çizgi Kitabevi Yayınları

Anadolu Selçukluları devri fikir hareketleri bakımından çok renkli ve çeşitlidir. Bu devirde Anadolu'da en güçlü ve yaygın olan fikir hareketi Evhadü'd-din-i ...

17 TL 20,00 TL -15%

Canan Seyfeli, İstanbul Ermeni Patrikliği

İstanbul Ermeni Patrikliği
Canan Seyfeli
Çizgi Kitabevi Yayınları

Osmanlı Devleti, ??gayrimüslimleri idare geleneği??nin ve yükseliş devrinde güttüğü siyasetin etkisiyle İstanbul'da kurumlaşmış dini cemaatleri fetihten önce ...

32.3 TL 38,00 TL -15%

Hoca Tahsin, Psikoloji Yahud İlm-i Ruh-Psikoloji veya Ruh İlmi

Psikoloji Yahud İlm-i Ruh-Psikoloji veya Ruh İlmi
Hoca Tahsin
Çizgi Kitabevi Yayınları

Osmanlı Felsefe Çalışmaları dizisindeki tüm yayınlar çevriyazı ve sadeleştirme kalıbında hazırlanmıştır. "Psikoloji bilimi, ruh ve yetilerin fiillerinden, (bu ...

12.75 TL 15,00 TL -15%

Hakan Çalışır, Kolombiya-Farc Barış Süreci-Bir Çatışma Analizi

Kolombiya-Farc Barış Süreci-Bir Çatışma Analizi
Hakan Çalışır
Çizgi Kitabevi Yayınları

Latin Amerika'nın önemli ülkelerinden Kolombiya, uzun yıllar çatışmalar ülkesi olarak anılmıştır. Geçtiğimiz yüzyılda ülke içerisinde Liberaller ve ...

20.4 TL 24,00 TL -15%

, Yeni Medyada Çocuk ve İletişim

Yeni Medyada Çocuk ve İletişim

Çizgi Kitabevi Yayınları

İçinde bulunduğumuz yeni medya çağı, dijital yerliler olarak da ifade edilen Z Kuşağı mensubu çocukları daha fazla etkilenmektedir. Akıllı telefonları, ...

30.6 TL 36,00 TL -15%

, Arzu Üretimi-Yeni Sosyolojik Deneyimler

Arzu Üretimi-Yeni Sosyolojik Deneyimler

Çizgi Kitabevi Yayınları

Gündelik hayat deneyimlerimizi sosyolojik teoriyle ne kadar ilişkilendirebiliriz? Starbucks'ta kahvemizi yudumlarken masaya bıraktığımız Iphone'ların yaydığı ...

22.1 TL 26,00 TL -15%

Abu Bakar Siddiq, Tarihöncesi Toplumlarda İnsan-Hayvan İlişkisi ve Orta Anadolu Çanak Çömleksiz Neolitik Dönem Faunası

Tarihöncesi Toplumlarda İnsan-Hayvan İlişkisi ve Orta Anadolu Çanak Çömleksiz Neolitik Dönem Faunası
Abu Bakar Siddiq
Çizgi Kitabevi Yayınları

Tamamen doğaya bağlı olan tarihöncesi toplumlar, hayatta kalmak için gerekli yiyecek ve çeşitli hayvansal ürünlere ulaşmak amacıyla hayvanları avlamak zorunda ...

34 TL 40,00 TL -15%

Fikret Hacızade, Seramiğin Kimyası

Seramiğin Kimyası
Fikret Hacızade
Çizgi Kitabevi Yayınları

Seramik oluşumu ile iç içe, seramik konularıyla bağlantılı ve seramikçinin kolay anlayacağı bir kimya diliyle hazırlanan bu kitap, seramikçiler için seramiğin ...

34 TL 40,00 TL -15%

Mehmet Ali Hacıgökmen, Türkiye Selçuklu Başkentleri (İznik ve Konya)

Türkiye Selçuklu Başkentleri (İznik ve Konya)
Mehmet Ali Hacıgökmen
Çizgi Kitabevi Yayınları

Konya ve İznik şehirlerinin ortak özelliği Türkiye Selçuklularına başkentlik yapmış olmalarıdır. Kutalmış Oğlu Süleymanşah büyük bir ileri görüşlülükle ...

15.3 TL 18,00 TL -15%

Naile Hacızade, Düşünceden Söze Dil

Düşünceden Söze Dil
Naile Hacızade
Çizgi Kitabevi Yayınları

Türkçenin yazı dili üzerine çok sayıda çalışmalar vardır. Türkçenin dününe, bugününe ışık tutan bu çalışmalara paha biçilemez. Fakat konuşma dili hakkında aynı ...

20.4 TL 24,00 TL -15%

, Özne 29. Kitap-Stoa Felsefesi

Özne 29. Kitap-Stoa Felsefesi

Çizgi Kitabevi Yayınları

Stoa - Tan Doğan Stoa Ahlakı - Afşar Timuçin Enkheiridion, 1-23 - Epiktetos - Çev. C. Cengiz Çevik Erken Dönem Hıristiyanlık'ta Stoacılık ve Aziz Paul - ...

29.75 TL 35,00 TL -15%

, Tarih Yaratılışla Başlardı

Tarih Yaratılışla Başlardı

Çizgi Kitabevi Yayınları

İnsanlar kendileri için önemli olan bir zamanı veya olayı tarihlerine başlangıç yapmıştır. Tevhide inanan Musevi, Hristiyan ve Müslümanlar tarihi Hz. Adem'in ...

22.1 TL 26,00 TL -15%