Toplam 52 adet ürün
 
, İslam Eğitim Tarihinde Bir Metot Olarak Rıhle

İslam Eğitim Tarihinde Bir Metot Olarak Rıhle  

   
DBY Yayınları  

İslam eğitim tarihinde önemli bir yere sahip olan ilim öğrenme metodu rıhle, Hz. Peygamber (s.a.v.) döneminde İslam dinini öğrenme gayesi ile ortaya ...

29.00 17.40 TL
Ayşe İlker, Söyleşiden Denemeye Bir Yol Gider

Söyleşiden Denemeye Bir Yol Gider  

Ayşe İlker  
DBY Yayınları  

Bütün gelişmekte olan ülkeler gibi Türkiye'de de siyasi, kültürel ve sosyal değişmelerin çözümlenmesi ve sorunlara hal çareleri bulunması bazen imkansız hale ...

38.00 22.80 TL
Lord Eversley, Türk İmparatorluğu 1288 1924

Türk İmparatorluğu 1288 1924  

Lord Eversley  
DBY Yayınları  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

32.41 19.45 TL
Ensar Yılmaz, Tekirdağda Genel Milletvekili Seçimleri 1946 2015

Tekirdağda Genel Milletvekili Seçimleri 1946 2015  

Ensar Yılmaz  
DBY Yayınları  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

17.13 10.28 TL
Sebahattin Akpolat, Geçmişten Günümüze Kop

Geçmişten Günümüze Kop  

Sebahattin Akpolat  
DBY Yayınları  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

78.70 47.22 TL
Giovanni Giolitti, Trablusgarpı Nasıl Aldık Dönemin İtalya Başbakanının Türk İtalyan Savaşına Dair Hatıraları

Trablusgarp'ı Nasıl Aldık Dönemin İtalya Başbakanının Türk İtalyan Savaşı'na Dair Hatıraları  

Giovanni Giolitti  
DBY Yayınları  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

12.04 7.22 TL
Songül Aydın Yağcıoğlu, Kadı Şefii Divanı

Kadı Şefi'i Divanı  

Songül Aydın Yağcıoğlu  
DBY Yayınları  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

23.15 13.89 TL
Giovanni Giolitti, Trablusgarpı Nasıl Aldık Dönemin İtalya Başbakanının Türk İtalyan Savaşına Dair Hatıraları

Trablusgarp'ı Nasıl Aldık Dönemin İtalya Başbakanının Türk İtalyan Savaşı'na Dair Hatıraları  

Giovanni Giolitti  
DBY Yayınları  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

12.04 7.22 TL
Mevlana Celaleddin-i Rumi, Mesneviden Seçme Hikayeler-Birinci Kitap

Mesnevi'den Seçme Hikayeler-Birinci Kitap  

Mevlana Celaleddin-i Rumi  
DBY Yayınları  

Osmanlıca öğrenmek, Osmanlı kültür ve medeniyetini anlama ve bilmede ilk ve en önemli adımlardan biridir. Bizler, atalarımızın altı yüzyıldan fazla bir süre ...

22.50 13.50 TL
Mustafa B. Seydi, Sibel Murad, Cevher-Name-i Sultan Muradi

Cevher-Name-i Sultan Muradi  

Mustafa B. Seydi, Sibel Murad  
DBY Yayınları  

Çağlar boyu insanoğlunun ilgisini çeken taşlar, zaman zaman güzellikleriyle büyüleyerek, zaman zaman da birtakım mistik ve iyileştirici özellikleri sebebiyle ...

55.00 33.00 TL
Ali Seydi, Defter-i Galatat-Dil Yanlışı Sözcükler Defteri

Defter-i Galatat-Dil Yanlışı Sözcükler Defteri  

Ali Seydi  
DBY Yayınları  

Yazı dili tutucudur ama canlıdır ve dilin konuşmaya dayalı kısmı gelenekçi yazı dilinin aksine değişime açıktır; zaman, mekân ve şartların ihtiyaçları ...

40.00 24.00 TL
Yusuf Ziya Özer, Charles Vellay, Anadolunun İstikbali ve Akdeniz Meselesi

Anadolu'nun İstikbali ve Akdeniz Meselesi  

Yusuf Ziya Özer, Charles Vellay  
DBY Yayınları  

20. yüzyılın başlarında Avrupalı devletlerin, Osmanlı Devleti'nin egemenliğindeki Akdeniz sahillerinde çok önemli çıkarları vardı. Başta Boğazlar, Anadolu, ...

40.00 24.00 TL
Şahabettin Süleyman, Sanat-ı Tahrir ve Edebiyat

Sanat-ı Tahrir ve Edebiyat  

Şahabettin Süleyman  
DBY Yayınları  

Edebiyatın ne olduğu ve hangi amaca hizmet etmesi gerektiği Türk ve dünya edebiyatında tartışılan konular arasındadır. Edebî değer ve metot meselesini ele alan ...

55.00 33.00 TL
A. Cevdet Es-Sahhar, Muallim-i Kavaid-i Farisi

Muallim-i Kavaid-i Farisi  

A. Cevdet Es-Sahhar  
DBY Yayınları  

Dil ve edebiyat geleneğimiz üzerinde derin ve hissedilir bir etkiye sahip olan Farsça, Osmanlı eğitim kurumlarında Arapça öğretiminden sonra öğretimine yer ...

25.00 15.00 TL
Sibel Murad, Envarul-Kulub

Envaru'l-Kulub  

Sibel Murad  
DBY Yayınları  

Şeyh Bedreddîn-i Rûmî?nin müridi olan Y?gen Mahmûd adlı bir yazar tarafından kaleme alınan Envâru?l-Kulûb, 15. yüzyılda, Eski Anadolu Türkçesiyle yazılmış ...

90.00 54.00 TL
, Diyarbekirli Kami ve Divanı

Diyarbekirli Kami ve Divanı  

   
DBY Yayınları  

Hızla aynılaşan dünyada, şehirlerin; kültür, sanat ve edebiyatlarının geleceğe taşınması, sağlam bir medeniyet tasavvurunun oluşmasına katkı sağlayacaktır. ...

55.00 33.00 TL
Büşra Çelik, Muzaffer Kılıç, Divan

Divan  

Büşra Çelik, Muzaffer Kılıç  
DBY Yayınları  

Arka Kapak Yazısı (Tanıtım Bülteninden)     Bulunduğu çağın kudret ve kalemine vakıf, ilmî ve edebî olarak güçlü bir şahsiyet olduğu irtibat kurduğu devlet ...

120.00 72.00 TL
Serkan Özdemir, Metinlerarasılık Yöntemleri-Ömer Seyfettin Hikayeleri

Metinlerarasılık Yöntemleri-Ömer Seyfettin Hikayeleri  

Serkan Özdemir  
DBY Yayınları  

Arka Kapak Yazısı (Tanıtım Bülteninden)     Bu kitap yazınsallığın önemli bir niteliği haline gelen metinlerarasılık olgusunu ve yöntemlerini ele alarak, ...

30.00 18.00 TL
Fatih Kahya, Mehmet Ali Başpehlivan, İrfan Güngörür, Emre Güngör, Ahmet Zeki İzgöer, Bir Hilal Uğruna

Bir Hilal Uğruna  

Fatih Kahya, Mehmet Ali Başpehlivan, İrfan Güngörür, Emre Güngör, Ahmet Zeki İzgöer  
DBY Yayınları  

Referanslarını geçmişlerinden almayan hiçbir kültür ve medeniyet, yaşama ve hayatta kalma mücadelesinde başarıya ulaşamamıştır. Yaşadığımız topraklar üzerinde ...

57.50 34.50 TL
Diyarbekirli Nigahi, Divan-Osmanlıca Aslıyla Birlikte

Divan-Osmanlıca Aslıyla Birlikte  

Diyarbekirli Nigahi  
DBY Yayınları  

Arka Kapak Yazısı (Tanıtım Bülteninden)   Diyarbekir şairler silsilesinin önemli simalarından biri olan Nigahi, on sekizinci yüzyılın son çeyreği ile on dokuz ...

26.50 15.90 TL