Toplam 460 adet ürün
 
, R Uygulamalı Doğrusal Olmayan Zaman Serileri Analizi

R Uygulamalı Doğrusal Olmayan Zaman Serileri Analizi  

   
Der Yayınları  

Son yıllarda ekonometride zaman serilerinin analizi önem kazanmıştır. Bu kitapta da zaman serileri analizi konusunun daha ileri boyutu olan doğrusal olmayan ...

42.00 33.60 TL
Şükran Akgün, Haczin Hukuki Niteliği - İcra Hukuku ve İdare Hukuku Açısından Bir İnceleme

Haczin Hukuki Niteliği - İcra Hukuku ve İdare Hukuku Açısından Bir İnceleme  

Şükran Akgün  
Der Yayınları  

İcra hukuku ile ilgili olarak haciz konusunun teorik ve pratik olarak ele alındığı bu kitapta; haciz müessesesi açısından hukuk devleti ilkesinin gereği olan ...

55.00 44.00 TL
Elif Asoy, Zahide Ayyıldız Onaran, Ekonominin İçinden 21 Kavram

Ekonominin İçinden 21 Kavram  

Elif Asoy, Zahide Ayyıldız Onaran  
Der Yayınları  

Ekonominin içinden 21 Kavram, günümüz koşullarında oluşan olayları karşılayacak kavramların kurgusu ile oluşturuldu. Böylece kendi içinde görünmeyen bir yol ...

28.00 22.40 TL
Kolektif, Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku 2

Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku 2  

Kolektif  
Der Yayınları  

Suç Genel Teorisi Suçun Kanunî Unsuru Suçun Maddî Unsuru Hukuka Aykırılık Unsuru Manevî Unsur Suçu Etkileyen Haller Suçların Birleşmesi Suçlu Ve Mağdur ...

79.00 63.20 TL
Belgin Erdoğmuş, Roma Borçlar Hukuku Dersleri

Roma Borçlar Hukuku Dersleri  

Belgin Erdoğmuş  
Der Yayınları  

Roma Hukukunun zamanımızın hukuk sistemlerini önemli ölçüde etkilemiş olduğu artık herkesin kabul ettiği bir gerçektir. Fransa, Almanya, İsviçre kanunlarında ...

30.00 24.00 TL
Ali Pehlivan, Aydın Aybay, Rona Aybay, Hukuka Giriş

Hukuka Giriş  

Ali Pehlivan, Aydın Aybay, Rona Aybay  
Der Yayınları  

Kitabımızın görmüş olduğu ilgide çeşitli etmenlerin rolü vardır. Bunlar şöyle özetlenebilir: - Hukuk, toplumsal ilişkileri düzenleyen kurallar demetinin en ö ...

55.00 44.00 TL
Rona Aybay, An Introduction to Law

An Introduction to Law  

Rona Aybay  
Der Yayınları  

The author Prof. Dr. Rona Aybay served as a judge on the Human Rights Chamber of Bosnia Herzegovina as one of the eight international judges appointed by the ...

65.00 52.00 TL
Selahattin Güriş, Ebru Çağlayan Akay, Burak Güriş, R İle Temel Ekonometri

R İle Temel Ekonometri  

Selahattin Güriş, Ebru Çağlayan Akay, Burak Güriş  
Der Yayınları  

Günümüzde ekonometrik uygulamalar dendiğinde bilgisayarsız uygulama yapmak, belki küçük araştırmalar hariç, pek kolay değildir. Gelişen bilgisayar ...

42.00 33.60 TL
Ali Rıza Büyükuslu, Koronavirüs Sonrası Yenidünya Düzeni Ekonomi-Devlet-Yapay Zeka

Koronavirüs Sonrası Yenidünya Düzeni Ekonomi-Devlet-Yapay Zeka  

Ali Rıza Büyükuslu  
Der Yayınları  

İnsanlık tarihine derin izler bırakacak, küresel kapitalizme ait ekonomik, politik, sosyal tüm sistemi kökten değiştirecek ve hiçbir şeyin eskisi gibi ...

27.00 21.60 TL
Kolektif, Türkler Üzerine Makaleler Der

Türkler Üzerine Makaleler Der  

Kolektif  
Der Yayınları  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

20.37 16.30 TL
Murat Yanık, Anayasa Hukuku Pratik Çalışmaları

Anayasa Hukuku Pratik Çalışmaları  

Murat Yanık  
Der Yayınları  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

32.41 25.93 TL
Suat Ballar, Yeni Vakıflar Kanunu

Yeni Vakıflar Kanunu  

Suat Ballar  
Der Yayınları  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

157.41 125.93 TL
Ülkü Azrak, İdare Hukuku Pratik Çalışmaları Problemler ve Çözümleri

İdare Hukuku Pratik Çalışmaları Problemler ve Çözümleri  

Ülkü Azrak  
Der Yayınları  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

23.15 18.52 TL
S. Erdal Dinçer, Stratejik Planlama ve Veri Zarflama Analizinde Etkinlik Ölçümü

Stratejik Planlama ve Veri Zarflama Analizinde Etkinlik Ölçümü  

S. Erdal Dinçer  
Der Yayınları  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

27.78 22.22 TL
S. Neşet Omay, Mühendislik Ekonomisi Ciltli

Mühendislik Ekonomisi Ciltli  

S. Neşet Omay  
Der Yayınları  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

37.04 29.63 TL
Ayhan Gençler, Emek Göçü ve Ekonomisi

Emek Göçü ve Ekonomisi  

Ayhan Gençler  
Der Yayınları  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

25.00 20.00 TL
Dr. Selahattin Güriş, Bilimsel Araştırmalarda SPSS ile İstatistik

Bilimsel Araştırmalarda SPSS ile İstatistik  

Dr. Selahattin Güriş  
Der Yayınları  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

35.19 28.15 TL
Ali Rıza Büyükuslu, Dijital Kapitalizm

Dijital Kapitalizm  

Ali Rıza Büyükuslu  
Der Yayınları  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

27.78 22.22 TL
Kollektif, Fizikokimya

Fizikokimya  

Kollektif  
Der Yayınları  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

50.93 40.74 TL
Başak Tanınmış Yücememiş, Parasal Birlik, Avrupa Merkez Bankası ve Türkiyeye Yansımaları

Parasal Birlik, Avrupa Merkez Bankası ve Türkiyeye Yansımaları  

Başak Tanınmış Yücememiş  
Der Yayınları  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

26.85 21.48 TL