Toplam 361 adet ürün
 
Yeşim Güçdemir, Sosyal Medya

Sosyal Medya
Yeşim Güçdemir
Derin Yayınları

Sosyal medya, fikir, düşünce ve mesaj üretiminin ve yönlendirilmesinin kullanıcıya bağlı olduğu, karşılıklı etkileşime dayalı yeni bir iletişim ortamı ...

21 TL 28,00 TL -25%

Aybike Pelenk Özel, Halkla İlişkilerde Uzmanlaşma 2

Halkla İlişkiler'de Uzmanlaşma 2
Aybike Pelenk Özel
Derin Yayınları

Halkla İlişkilerde Uzmanlaşma serisinin ikinci kitabı olan Halkla İlişkilerde Uzmanlaşma II kitabında yine halkla ilişkiler alanındaki gelişmeleri, ...

21 TL 28,00 TL -25%

Ömer Demircan, Sait Faik Nasıl Yazar?

Sait Faik Nasıl Yazar?
Ömer Demircan
Derin Yayınları

"Sait Faik, 1936-1954 yılları arasında kendi öykü türünü geliştirmiş, Türkçeyi en güzel yazanlardan olup ilk kez doğru dürüst, gerçek anlamıyla Türkçe yazmış ...

22.5 TL 30,00 TL -25%

Ebru Çağlayan, Nonparametrik Regresyon Modelleri

Nonparametrik Regresyon Modelleri
Ebru Çağlayan
Derin Yayınları

Ekonometrik analizlerde yaygın olarak kullanılan yöntemlerin çoğunlukla parametrik yaklaşımlara dayandığı bilinmektedir. Özellikle bu parametrik yöntemler ...

20.25 TL 27,00 TL -25%

Gürol Özcüre, Avrupa Birliği - Türkiye Müzakere Sürecinde Sosyal Politika ve İstihdam

Avrupa Birliği - Türkiye Müzakere Sürecinde Sosyal Politika ve İstihdam
Gürol Özcüre
Derin Yayınları

Bu kitap, Türkiye?nin Avrupa Birliği?ne katılım müzakerelerinde, usul ve esasları belirleyen ?Müzakere Çerçeve Belgesi? kapsamında 19. fasıl: ?Sosyal Politika ...

35.25 TL 47,00 TL -25%

Turhan Ada, Türk Basınında Mudanya Mütarekesi

Türk Basınında Mudanya Mütarekesi
Turhan Ada
Derin Yayınları

11 Ekim 1922?Bu tarihin, Türk Milli Mücadele Hareketi açısından taşıdığı önem, reddedilmesi mümkün olmayan bir realitedir. 19 Mayıs 1919?da, Mustafa Kemal Paşa ...

17.25 TL 23,00 TL -25%

Serdar Karasulu, Mülksüzler MBA Programı

Mülksüzler MBA Programı
Serdar Karasulu
Derin Yayınları

Size iki haberim var, Birisi iyi birisi kötü; Kötü olandan başlayayım. Ben bir kitap yazdım ve maalesef içindeki tartışılan konular ver sorunlar bundan 100 yıl ...

11.25 TL 15,00 TL -25%

Kolektif, ABnin Dünya Ticaretindeki Yeri ve Dış Ticaret Politikası

AB'nin Dünya Ticaretindeki Yeri ve Dış Ticaret Politikası
Kolektif
Derin Yayınları

Ticaret, tarih boyunca Avrupa için olduğu gibi, AB için de önemli olmuş, zenginlik ve refahın kaynağı olarak görülmüştür. AB için ticaret politikası, ekonomik ...

22.5 TL 30,00 TL -25%

Nur Çetinoğlu Harunoğlu, Düzen - Adalet İkileminde Türkiyenin Dış Politikası ve ABD İle İlişkiler

Düzen - Adalet İkileminde Türkiye'nin Dış Politikası ve ABD İle İlişkiler
Nur Çetinoğlu Harunoğlu
Derin Yayınları

"Düzen" ve "adalet" kavramları hakkındaki tartışmalar, özellikle son dönemlerde dünya politikalarının ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Türkiye'nin dış ...

26.25 TL 35,00 TL -25%

Ayşe Kalay, Gerçekmiş Gibi

Gerçekmiş Gibi
Ayşe Kalay
Derin Yayınları

Teknolojik yenilikler, özellikle cep telefonu ve bağlantılı olarak kamera ile her anı kaydetme ve internet or-tamında paylaşma sonucunda, gündelik hayatın ...

19.5 TL 26,00 TL -25%

Cengiz Bahçekapılı, Türkiyenin Ödemeler Dengesi

Türkiye'nin Ödemeler Dengesi
Cengiz Bahçekapılı
Derin Yayınları

Cengiz Bahçekapılı tarafından kaleme alınan "Türkiye'nin Ödemeler Dengesi" isimli kitap, IMF'nin ödemeler dengesi altıncı el kitabı esas alarak ödemeler ...

15 TL 20,00 TL -25%

Zeynep Kıvılcım, Sürgünde Toplumsal Cinsiyet

Sürgünde Toplumsal Cinsiyet
Zeynep Kıvılcım
Derin Yayınları

Türkiye'deki iltica ve geçici koruma mevzuatı ile uygulamalarına eleştirel bir perspektif ve toplumsal cinsiyet duyarlı bakış açısıyla değerlendiren bu ...

18 TL 24,00 TL -25%

Ece Karadoğan Doruk, İknanın Sosyal Psikolojisi

İknanın Sosyal Psikolojisi
Ece Karadoğan Doruk
Derin Yayınları

"İknanın Sosyol Psikolojisi" adını verdiğimiz bu çalışma temel kavram ve kuramlarıyla iknayı analiz etmeyi hedeflemektedir. İkna ve iletişim sürecinin ...

17.25 TL 23,00 TL -25%

Kolektif, Türlerle Türk Sineması

Türlerle Türk Sineması
Kolektif
Derin Yayınları

Tür kavramı, edebiyat alanında kullanıldıktan sonra, diğer sanat dallarında da kullanılmaya başlanmıştır. İlk sesli filmin gösterimden sonra yazarlar, ...

18 TL 24,00 TL -25%

, İletişim Çalışmaları

İletişim Çalışmaları

Derin Yayınları

Günümüzde iletişim çalışmaları, önceki yıllardan çok daha spesifik çalışma alanlarına ayrılmış durumdadır. 1990'larda radyo, televizyon ve sinema gibi ...

21 TL 28,00 TL -25%

, Yeni Medya ve Reklam

Yeni Medya ve Reklam

Derin Yayınları

Pazarın tüketici odaklı hale geldiği, internetin, dijital mecraların oyunun kurallarını yeniden yazdığı, hukuk ve etik değerlerin öne çıktığı, insanı anlamanın ...

21 TL 28,00 TL -25%

, Türk - İslam Siyasi Düşünceler Tarihi

Türk - İslam Siyasi Düşünceler Tarihi

Derin Yayınları

Milletleri iyi tanıyabilmek için onların ilme ne ölçüde hizmet ettiklerine bakmak gerekir. Türkler, yetiştirdikleri bilim adamları ile filozoflar sayesinde bu ...

16.5 TL 22,00 TL -25%

Sabahattin Özel, Nutuka Bir Bakış

Nutuk'a Bir Bakış
Sabahattin Özel
Derin Yayınları

Nutuk okunması ve anlaşılması kolay bir kitap değildir. Dolayısıyla Nutuk okumasına geçmeden, Türk Devrimi hakkında yeterli okumaların yapılmış olması gerekir. ...

13.5 TL 18,00 TL -25%

Mustafa E. Erkal, Yeni Türkiye ve Etnik Pazarlama

Yeni Türkiye ve Etnik Pazarlama
Mustafa E. Erkal
Derin Yayınları

Dış kaynaklı 'Yeni Türkiye' tuzağını değişik boyutlarıyla fark etmek durumundayız. Hazmettire hazmettire, ara rejim veya tarihi mola olarak kabul edilen 1923 ...

21 TL 28,00 TL -25%

Aybike Pelenk Özel, Dijital Halkla İlişkiler Kavram ve Araçları

Dijital Halkla İlişkiler Kavram ve Araçları
Aybike Pelenk Özel
Derin Yayınları

Dijital teknolojilerde yaşanan gelişmeler, yaşamın birçok alanındaki değişim ve dönüşümlerle beraber halkla ilişkiler alanında da yeni kavram ve uygulamaların ...

21 TL 28,00 TL -25%