Toplam 34 adet ürün
 
Ahmet Kütük, Nisibis (Nusaybin)-Kadim Bir Şehrin Hikayesi

Nisibis (Nusaybin)-Kadim Bir Şehrin Hikayesi
Ahmet Kütük
Divan Kitap

Elinizdeki kitap, hem çalışma dönemi hem de yaklaşım olarak eleştirisini yaptığımız araştırmalardan farklı bir tarza sahiptir. İlkçağlardan 17. yüzyıla kadar ...

38.4 TL 48,00 TL -20%

Ahmet Erkol, Kelam İlmine Yönelik Eleştiriler

Kelam İlmine Yönelik Eleştiriler
Ahmet Erkol
Divan Kitap

Arka Kapak Yazısı (Tanıtım Bülteninden)   Müslüman toplumun yaşadığı düşünce sorunlarından birisi, hiç şüphesiz geçmişi kutsama, yaşamın her alanı ile ilgili ...

32 TL 40,00 TL -20%

Müfit Selim Saruhan, İslam Meşşai Felsefesinde Filozof

İslam Meşşai Felsefesinde Filozof
Müfit Selim Saruhan
Divan Kitap

Toplumda söz ve davranışlarıyla diğer insanlardan farklı olan, düşün-celi, ağır başlı, mantıklı ve ikna edici konuşma eğilimi gösteren kişilere çoğu zaman ...

17.6 TL 22,00 TL -20%

Zafer Duygu, Süryani Tarih Yazıcılığında Geç Antikçağ

Süryani Tarih Yazıcılığında Geç Antikçağ
Zafer Duygu
Divan Kitap

Tarih yazıcılığı geleneği, Süryânî literatürünün seçkin bir parçasıdır. Süryânî tarihçiler, kaleme aldıkları historiyografik karakterli metinlerde; Ortadoğu, ...

88 TL 110,00 TL -20%

Yasin Meral, İstanbulda Yahudi Matbuatı

İstanbul'da Yahudi Matbuatı
Yasin Meral
Divan Kitap

İstanbul'da ilk matbaa, 1493 yılında Yahudiler tarafından kurulmuştur. Müslüman tebaaya ait ilk matbaa ise 1727 yılında İbrahim Müteferrika'nın öncülüğünde ...

24 TL 30,00 TL -20%

Musa Kazım Arıcan, Spinoza Felsefesi Üzerine Yazılar

Spinoza Felsefesi Üzerine Yazılar
Musa Kazım Arıcan
Divan Kitap

Spinoza'nın kendi çağında, her alanda baskılar söz konusudur. Özellikle de Kilisenin baskıları egemendir. Bu nedenle Spinoza için temel felsefe ve üzerinde ...

32 TL 40,00 TL -20%

Necati Öner, Bilginin Serüveni

Bilginin Serüveni
Necati Öner
Divan Kitap

Bu küçük kitapta bilgi sorunu ele alınmıştır. Bilginin ne olduğu, nasıl oluştuğu, bilgi edinirken zihin fonksiyonlarının nasıl bir rol oynadığı, bilgi türleri, ...

12.8 TL 16,00 TL -20%

Sedat Yazıcı, Kişi, Kişilik ve Kimlik

Kişi, Kişilik ve Kimlik
Sedat Yazıcı
Divan Kitap

Bu kitabın temel konuları arasında yer alan Kişi ve Kişilik kavramları felsefe tarihinin ve insanlık düşüncesinin en eski konuları olmakla birlikte aslında ...

44 TL 55,00 TL -20%

Ömer Bozkurt, Türk İslam Düşüncesi Tarihi

Türk İslam Düşüncesi Tarihi
Ömer Bozkurt
Divan Kitap

Bu eserde Türk İslâm Düşüncesi, bir zaman dilimi ve bazı şahsiyetlerle sınırlandırılmıştır. Zaman dilimi, Türklerin İslâm'ı kabulüyle 18. yüzyılın sonuna ...

64 TL 80,00 TL -20%

Mehmet Alıcı, Işığın Elçisi Mani ve Gnostik Düşüncesi

Işığın Elçisi Mani ve Gnostik Düşüncesi
Mehmet Alıcı
Divan Kitap

Bu çalışma evvel emirde Mani'nin gnostik yaşam serüvenini ele almaktadır. Mani'nin içinde yetiştiği vaftizci cemaatle olan ilişkisi ve vaftiz eleştiri-si önem ...

28 TL 35,00 TL -20%

Kolektif, Kristolojiye Giriş

Kristolojiye Giriş
Kolektif
Divan Kitap

Bu çalışma, Süryanî Araştırmaları alanında büyük önem taşıyan bir konuya; İsa teolojisinin, yani ?kristoloji? meselesinin tarihsel süreçte Süryanî geleneğinde ...

16 TL 20,00 TL -20%

Eldar Hasanoğlu, Temel Kaynaklar Işığında Gerut Yahudiliğe Geçiş

Temel Kaynaklar Işığında Gerut Yahudiliğe Geçiş
Eldar Hasanoğlu
Divan Kitap

Yahudilikte soyun sadece anneden geçtiği, sonradan Yahudi olmanın imkânsızlığı gibi yaygın bir kanaat vardır. Bu kanaat tarihsel olarak doğru olmakla birlikte ...

16 TL 20,00 TL -20%

Kolektif, Osmanlı ve İranda İşrak Felsefesi

Osmanlı ve İran'da İşrak Felsefesi
Kolektif
Divan Kitap

Bu bereketli toprakların insanları hep aynı gayeye matuf, yüzünü ışığa, nura ve kutsala çevirmiştir. Mardin?den Haleb?e, Bağdat?tan İsfahan?a ve İstanbul?dan ...

20 TL 25,00 TL -20%

Ahmet Erkol, İbn Rüşdün Kelam Eleştirisi

İbn Rüşd'ün Kelam Eleştirisi
Ahmet Erkol
Divan Kitap

Arka Kapak Yazısı (Tanıtım Bülteninden)     Tarihte dönemlere damgasını vuran insanlardan söz edilir. Bunlar, kendi çağlarını etkiledikleri kadar sonraki zam ...

24 TL 30,00 TL -20%

Mehmet Zeki Pakalın, Safvet Paşa

Safvet Paşa
Mehmet Zeki Pakalın
Divan Kitap

Arka Kapak Yazısı (Tanıtım Bülteninden)     ?İşittiğiniz şu top sesleri bu andan itibaren bütün Memâlik-i Osmâniyye'de K?nûn-ı Esâsî'nin ilân edildiğini habe ...

20 TL 25,00 TL -20%

Mehmet Zeki Pakalın, Ahmed Vefik Paşa

Ahmed Vefik Paşa
Mehmet Zeki Pakalın
Divan Kitap

Arka Kapak Yazısı (Tanıtım Bülteninden)   ?... Bizim memleketimiz imparatorluğunuza uzaktır. Zat-ı Haşmetanelerinin hakkımızda daima doğru malûmat alamayacakl ...

21.6 TL 27,00 TL -20%

Necmüddin El-Katibi El-Kazvini, Şemsiyye Risalesi

Şemsiyye Risalesi
Necmüddin El-Katibi El-Kazvini
Divan Kitap

Arka Kapak Yazısı (Tanıtım Bülteninden)   Emevi hükümranlığının devletin kuruluşunun hemen başlarında o dönemde zaten var olan kiliselere destek vermesiyle va ...

12 TL 15,00 TL -20%

Kolektif, Çağdaş İslam Düşünürleri

Çağdaş İslam Düşünürleri
Kolektif
Divan Kitap

Arka Kapak Yazısı (Tanıtım Bülteninden)       On yedinci yüzyıldan itibaren Osmanlı Devleti?nde siyasî, askerî ve iktisadî alanda durağanlaşma ve gerilemeni ...

50.4 TL 63,00 TL -20%

Kolektif, Türkiyede Siyasal Hayat

Türkiye'de Siyasal Hayat
Kolektif
Divan Kitap

Osmanlı İmparatorluğu Orta Asya, İslam, Mezopotamya, Anadolu, Kafkaslar ve Balkanlar siyasi kültürlerini yaklaşık bin yıl boyunca büyük bir başarıyla mezcetmiş ...

24 TL 30,00 TL -20%

Birgül Bozkurt, Mehmet Şerefeddin Yaltkaya-Hayatı, Eserleri ve Düşünce Dünyası

Mehmet Şerefeddin Yaltkaya-Hayatı, Eserleri ve Düşünce Dünyası
Birgül Bozkurt
Divan Kitap

?Şerefeddin Yaltkaya'da hakikaten ilim zevki ve heyecanı vardı. Onun bilgisi çok esaslı ve derindi. Asla gelip geçici görüşlere ve kanaatlere da-yanmaz ve ...

36 TL 45,00 TL -20%