Toplam 77 adet ürün
 
Özcan Akdağ, Tanrı ve Özgürlük

Tanrı ve Özgürlük
Özcan Akdağ
Elis Yayınları

Tanrı'nın özgürlüğüne ilişkin bir çalışmanın güçlükler içerdiği aşikârdır. Bunlardan birisi, özgürlüğün tam olarak ne olduğuna ilişkin efradını cami' eğyarını ...

12 TL 16,67 TL -25%

İclal Aslan, Harizmi, Aygün Akyol, Felsefi Tanımlar

Felsefi Tanımlar
İclal Aslan, Harizmi, Aygün Akyol
Elis Yayınları

Harizmi'nin bilinen tek eseri, çalışmamızın konusu olan Felsefi Tanımlar bölümünün de yer aldığı Mefatihu'l-'ulûm'dur. Harizmi'nin Mefatihu'l-'ulûm adlı eseri, ...

4.5 TL 6,48 TL -25%

Lokman Çilingir, Ahlak Felsefesi Yazıları

Ahlak Felsefesi Yazıları
Lokman Çilingir
Elis Yayınları

İnsan eylemde bulunmadan yapamaz. Her eylem ise ahlakiliği zorunlu olarak içerir. Diğer bir deyişle, bizler düşünüp taşınarak, seçimler yaparak, doğruluk ilke ...

9 TL 12,04 TL -25%

Aygün Akyol, İclal ARSLAN, Cabir b. Hayyan, Tanımlar Kitabı

Tanımlar Kitabı
Aygün Akyol, İclal ARSLAN, Cabir b. Hayyan
Elis Yayınları

Câbir b. Hayyân'ın Tanımlar Kitabı, diğer tanım kitaplarından biraz daha farklı bir mahiyete sahip görünmektedir. Bu da Câbir b. Hayyân'ın kimya sahasına olan ...

4.5 TL 6,48 TL -25%

Latif Tokat, Din Felsefesi Yazıları

Din Felsefesi Yazıları
Latif Tokat
Elis Yayınları

Bu çalışma, çağdaş din felsefesinin belli başlı problemleri hakkında daha önce çeşitli dergilerde yayınlanmış makalelerden oluşmaktadır. Din felsefesi ...

13.5 TL 18,52 TL -25%

Fatih Topaloğlu, Hüsnü Aydeniz, Din - Bilim Okumaları

Din - Bilim Okumaları
Fatih Topaloğlu, Hüsnü Aydeniz
Elis Yayınları

Din-bilim ilişkisi konusunda, gerek entelektüel çevrelerde gerekse yazılı ve görsel medyada gittikçe büyüyen bir ilginin olduğu gözlerden kaçmamaktadır. ...

12 TL 16,67 TL -25%

Faruk Manav, Martin Heidegger ve Varoluşçu Hermeneutik

Martin Heidegger ve Varoluşçu Hermeneutik
Faruk Manav
Elis Yayınları

Heidegger'in yanıtını aradığı Varlığın anlamı sorusu diğer tüm bilimlerin sorularından farklı bir karaktere sahip olup anlama ve yorumlamaya dayanan ...

9 TL 12,96 TL -25%

Latif Tokat, Anlam Sorunu

Anlam Sorunu
Latif Tokat
Elis Yayınları

Bu çalışmada özellikle son yüzyılın insanının çokça meşgul olduğu "Hayatın anlamı nedir?" sorusunun analizi yapılmaya çalışılacak, ne tür cevaplar ...

9 TL 12,96 TL -25%

Ferhat Akdemir, Korkunç Kötülükler ve Tanrı

Korkunç Kötülükler ve Tanrı
Ferhat Akdemir
Elis Yayınları

Şu yaşlı yerküre üzerindeki kısacık ömrümüzde mağduru ya da muhatabı olduğumuz veya da başkalarının yaşantısında tanığı olduğumuz kötülüklerin varlığı aklı ...

9.75 TL 13,89 TL -25%

Sait Reçber, Alvin Plantinga, Tanrının Bir Tabiatı Var mı?

Tanrı'nın Bir Tabiatı Var mı?
Sait Reçber, Alvin Plantinga
Elis Yayınları

Din ve felsefe açısından Tanrı'nın nasıl bir varlık olduğu O'nun varlığı kadar önemlidir. Muhtemelen bu yüzden teistik dinlerin felsefe-teoloji geleneklerinde ...

6 TL 8,33 TL -25%

Ali Öztürk, İmajoloji

İmajoloji
Ali Öztürk
Elis Yayınları

İmajoloji, köklü birtakım tespitlerin kavramsallaştırılarak teklifli metotlarla sistematize edildiği büyük ölçüde muhalif bir disiplindir. Fakat muhalefeti ...

15 TL 20,37 TL -25%

İbn Sina, Aygün Akyol, İclal ARSLAN, Tanımlar Kitabı

Tanımlar Kitabı
İbn Sina, Aygün Akyol, İclal ARSLAN
Elis Yayınları

İslam felsefesinde felsefi kavramları netleştirme çabası, tanım konusunda yapılan çalışmalarla kendisini göstermiştir. Tanım konusunda en önemli çalışmalardan ...

5.25 TL 7,41 TL -25%

Yaşar Türkben, Gazali ve Nedensellik

Gazali ve Nedensellik
Yaşar Türkben
Elis Yayınları

Sayfa Sayısı: 216 Baskı Yılı: 2012 Dili: Türkçe Yayınevi: Elis ...                                                                                                                                                                       

9.75 TL 13,89 TL -25%

Yaşar Türkben, Mehmet Vural, İbn Sina ve Thomas Aquinasta Kötülük Problemi

İbn Sina ve Thomas Aquinas'ta Kötülük Problemi
Yaşar Türkben, Mehmet Vural
Elis Yayınları

Sayfa Sayısı: 173 Baskı Yılı: 2012 Dili: Türkçe Yayınevi: Elis ...                                                                                                                                                                       

9 TL 12,04 TL -25%

Abdurrahman Aliy, Teolog Felsefeci Schleiermacher

Teolog Felsefeci Schleiermacher
Abdurrahman Aliy
Elis Yayınları

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

0 TL 0 TL -25%

Fatih Özgökman, Tanrı ve Evrim

Tanrı ve Evrim
Fatih Özgökman
Elis Yayınları

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

12 TL 16 TL -25%

Abdurrahman Şeref, Ahlak İlmi

Ahlak İlmi
Abdurrahman Şeref
Elis Yayınları

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

13.5 TL 18 TL -25%

İbrahim Bor, Analitik Dil Felsefesinde Dil Düşünce ve Anlam

Analitik Dil Felsefesinde Dil Düşünce ve Anlam
İbrahim Bor
Elis Yayınları

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

7.5 TL 10 TL -25%

, Din Felsefesi (İman Üzerine Rasyonel Düşünme)

Din Felsefesi (İman Üzerine Rasyonel Düşünme)

Elis Yayınları

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

12 TL 16 TL -25%

, Mantığa Giriş

Mantığa Giriş

Elis Yayınları

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

0 TL 0 TL -25%