Toplam 136 adet ürün
 
Sencer Divitçioğlu, Osmanlı Beyliğinin Kuruluşu

Osmanlı Beyliğinin Kuruluşu  

Sencer Divitçioğlu  
Eren Yayıncılık  

... Evet, bu kitapta Osmanlı Beyliğinin kuruluş öyküsünü yeniden anlatacağım. Bu işe girişirken ne tarihçilerin tezlerini sorgulayıp eleştireceğim, ne de ...

Tanju Cantay, Süleymaniye Camii ve Bağlı Yapıları

Süleymaniye Camii ve Bağlı Yapıları  

Tanju Cantay  
Eren Yayıncılık  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Abdülkadir Özcan, Eyyubi Efendi Kanunnamesi Tahlil ve Metin

Eyyubi Efendi Kanunnamesi Tahlil ve Metin  

Abdülkadir Özcan  
Eren Yayıncılık  

Kanun kitabı demek olan kanunname ise hükümet tarafından idare usulüne ve kamunun işlerine dair tanzim edilip, tatbiki mecbur tutulan hükümleri ihtiva eden ...

Cengiz Orhonlu, Osmanlı İmparatorluğunda Derbend Teşkilatı

Osmanlı İmparatorluğu'nda Derbend Teşkilatı  

Cengiz Orhonlu  
Eren Yayıncılık  

Osmanlı müesseseleri ve teşkilatı dış görünüş bakımından karışık bir bütün teşkil ettiği için onun tetkiki diğer Osmanlı tetkiklerine nazaran daha yenidir ve ...

Cosimo Comidas de Carbognano, İstanbulun Tasviri

İstanbul'un Tasviri  

Cosimo Comidas de Carbognano  
Eren Yayıncılık  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Bahattin Öztuncay, James Robertson Pioneer of Photography in The Ottoman Empire

James Robertson Pioneer of Photography in The Ottoman Empire  

Bahattin Öztuncay  
Eren Yayıncılık  

This book is a timely contribution to the study of early photography in Turkey... Historians will welcome the collation of these rare visual historical ...         

Nazan Ölçer, Kilimler Türk ve İslam Eserleri Müzesi

Kilimler Türk ve İslam Eserleri Müzesi  

Nazan Ölçer  
Eren Yayıncılık  

Türk kilimlerinin dokuma sanatı içinde özel bir yeri vardır. Yakın bir tarihe kadar sadece kullanıcının kendi ihtiyacına cevap vermek amacıyla dokunan kilim ve ...

Oktay Aslanapa, Türk Halı Sanatının Bin Yılı

Türk Halı Sanatı'nın Bin Yılı  

Oktay Aslanapa  
Eren Yayıncılık  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Philipp Anton Dethier, Boğaziçi ve İstanbul

Boğaziçi ve İstanbul  

Philipp Anton Dethier  
Eren Yayıncılık  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Belkıs Acar, Kilim, Cicim, Zili, Sumak Türk Düz Dokuma Yaygıları

Kilim, Cicim, Zili, Sumak Türk Düz Dokuma Yaygıları  

Belkıs Acar  
Eren Yayıncılık  

... Türkçe, İngilizce, Almanca ayrı ayrı yayımladığımız Kilim, Cicim, Zili, Sumak - Türk Düz Dokuma Yaygıları Belkıs Acarın tüm deneyimlerinin ve ...

Nazan Ölçer, Kilims Museum für Türkische und Islamische Kunst

Kilims Museum für Türkische und Islamische Kunst  

Nazan Ölçer  
Eren Yayıncılık  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Kemali Saybaşılı, Günay Göksu Özdoğan, Balkans: A Mirror of The New International Order

Balkans: A Mirror of The New International Order  

Kemali Saybaşılı, Günay Göksu Özdoğan  
Eren Yayıncılık  

This book is a by-product of an international symposium organised by the Departmen of International Relations, Faculty of Economic and Administrative Sciences ...

Doğan Kuban, Türk Hayatlı Evi

Türk Hayat'lı Evi  

Doğan Kuban  
Eren Yayıncılık  

... Yabancı gezginler Osmanlı kent görüntüsünün farklılığını hemen görmüşler ve bize Türk konut mimarisi ile ilgili değerli bilgiler bırakmışlardır. Ancak bu ...

Kemal Beydilli, Türk Bilim ve Matbaacılık Tarihinde Mühendishane, Mühendishane Matbaası ve Kütüphanesi (1776-1826)

Türk Bilim ve Matbaacılık Tarihinde Mühendishane, Mühendishane Matbaası ve Kütüphanesi (1776-1826)  

Kemal Beydilli  
Eren Yayıncılık  

Türk bilim ve matbaacılık tarihine büyük bir ışık tutmakta olan bu çalışma, 200 yıl önceki eğitim ve öğretim hayatının günümüzde olan büyük benzerliklerini ...

80 56.00 TL
Bertrandon De La Broquiere, Denizaşırı Seyahati

Denizaşırı Seyahati  

Bertrandon De La Broquiere  
Eren Yayıncılık  

Bertrandon, bir hacı gibi doğuya gitmiş, fakat gizli ajan olarak görevlendirildiğinden islam devlet ve beyliklerinin başlıcalarını dolaşarak karayolundan geri ...

Robert Mantran, 16. ve 17. Yüzyılda İstanbulda Gündelik Hayat

16. ve 17. Yüzyılda İstanbul'da Gündelik Hayat  

Robert Mantran  
Eren Yayıncılık  

... 1965te yayınlanan elinizdeki kitap, Kanuni Sultan Süleyman döneminden 17. yüzyılın ortalarına kadar uzanan, yaklaşık yüzelli yıllık süre içinde, İstanbulun ...

Semavi Eyice, Atatürk ve Pietro Canonica

Atatürk ve Pietro Canonica  

Semavi Eyice  
Eren Yayıncılık  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

N. N. Ambraseys, C. F. Finkel, The Seismicity of Turkey and Adjacent Areas, A Historical Review, 1500-1800

The Seismicity of Turkey and Adjacent Areas, A Historical Review, 1500-1800  

N. N. Ambraseys, C. F. Finkel  
Eren Yayıncılık  

This is a reference book for historians, earth scientists and others concerned with the seismic hazard of the area within the present borders of Turkey. (Arka ...

Halil İnalcık, Tanzimat ve Bulgar Meselesi (Doktora Tezinin 50. Yılı)

Tanzimat ve Bulgar Meselesi (Doktora Tezi'nin 50. Yılı)  

Halil İnalcık  
Eren Yayıncılık  

... Türk bilimine armağan etmekle gurur duyduğumuz Prof. Dr. Halil İnalcıkın Tanzimat ve Bulgar Meselesi adlı doktora tezi, kanaatimizce iki yönden önem ...

Ali Akyıldız, Tanzimat Dönemi Osmanlı Merkez Teşkilatında Reform (1836-1856)

Tanzimat Dönemi Osmanlı Merkez Teşkilatında Reform (1836-1856)  

Ali Akyıldız  
Eren Yayıncılık  

Bu araştırmada, Osmanlı batılılaşmasının gerektiği gibi anlaşılabilmesi için Tanzimat öncesi Osmanlı teşkilat ve müesseseleri, ana hatlarıyla ortaya konulmuş; ...