Toplam 35 adet ürün
 
, Hititolojiye Giriş

Hititolojiye Giriş

Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Yayınları

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

0 TL

Jacques Des Courtils, Ksanthos ve Letoon Rehberi

Ksanthos ve Letoon Rehberi
Jacques Des Courtils
Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Yayınları

Ksanthos ve Letoon Rehberi, adı geçen ören yerlerinin kazılarından sorumlu arkeolog tarafından hazırlanmış ve Xanthos, Bir Uygarlığın Mimarisi sergisi ...

0 TL

Tullıa Hıttı, Phrygia Hıerapolısi Pamukkale Eski Yazıtlar R.

Phrygia Hıerapolısi Pamukkale Eski Yazıtlar R.
Tullıa Hıttı
Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Yayınları

-PHRYGIA HIERAPOLISİ PAMUKKALE ESKİ YAZITLAR R.- Phrygia Hierapolisi (Pamukkale) yazıtlar rehberi, ziyaretçinin, kenti ve müzeyi gezerken karşılaşacağı ilginç ...

0 TL

Gonca Cankardeş Şenol, Klasik ve Hellenistik Dönemde Mühürleme

Klasik ve Hellenistik Dönemde Mühürleme
Gonca Cankardeş Şenol
Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Yayınları

Kentler arası ticaretin en belirgin kanıtı olan amphoralar, kara kazılarında ve batıklarda sıklıkla karşımıza çıkan antik dönem taşıma kaplarıdır. Geç Arkaik ...

0 TL

Jürgen Seeher, Hattusha Guıde

Hattusha Guıde
Jürgen Seeher
Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Yayınları

From Around 1650/1600 To 1200 Bc Hattusha Was The Capital City Of The Hittites, Who Ruled Over Wide Reaches Of Anatolia. This Guide İncludes A Practical ...   

0 TL

Frank Rumscheid, Prıene Führer Durch Das Pompejı Kleınasıens

Prıene Führer Durch Das Pompejı Kleınasıens
Frank Rumscheid
Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Yayınları

Priene, am Nordrande der groben Schwemmlandebene des Maander (Büyük Menderes) gelegen, ist wegen seiner landschaftlichen Schönheit und der eindrucksvollen und ...

0 TL

Peter Scherrer, Ephesus The New Guıde

Ephesus The New Guıde
Peter Scherrer
Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Yayınları

We have indeed been fortunate that SELAHATTIN ERDEMGIL, Director of the Ephesus Museum in Selcuk, and his colleagues have agreed to contribute to this work in ...

0 TL

Sedat Alp, Hititlerin Mektuplaşmaları

Hititler'in Mektuplaşmaları
Sedat Alp
Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Yayınları

Elinizdeki bu kitapçık, 22 Kasım 1995 tarihinde, ülkemizin ilk ulusal, Özerk arkeoloji enstitüsü olma onur ve sorumluluğunu taşıyan Eskiçağ Bilimleri ...

0 TL

Bedia Demiriş, Eskiçağda Yazı Araç ve Gereçleri

Eskiçağda Yazı Araç ve Gereçleri
Bedia Demiriş
Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Yayınları

ÖN SÖZ Ülkemizde ilk kez kurulan ve kuruluşunu sevinçle, özlemle karşıladığım Eskiçağ Bilimleri Enstirüsü kısa süre önce yeni bir yayın dizisine başlamış ...

0 TL

Ümit Serdaroğlu, Eskiçağda Tıp

Eskiçağ'da Tıp
Ümit Serdaroğlu
Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Yayınları

Önünüzdeki bu kitapçık, yaşı henüz çok küçük olan Eskiçağ Bilimleri Enstitümüzün 1994 yılından beri yayımladıklarının beşincisidir. Bu kitapçıkta tıp ...

0 TL

Oğuz Tanındı, Sözcük Tabani Word Base

Sözcük Tabani Word Base
Oğuz Tanındı
Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Yayınları

Sözcük tabanlı word base base de mot wort basıs çok güzel bir ...                                                                                                                                                                                 

0 TL

İsmail Fazlıoğlu, Eskiçağda Dokuma

Eskiçağ'da Dokuma
İsmail Fazlıoğlu
Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Yayınları

konularda genel bir bilgi vermektir. Çalışmamız, dokuma tezgahları, dokuma çeşitleri, dokuma ile İlgili Mythoslar ve dokuma tezgahı ağırlıkları gibi birbirine ...

0 TL

Sedef Çokay Kepçe, Antikçağda Aydınlatma Araçları

Antikçağda Aydınlatma Araçları
Sedef Çokay Kepçe
Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Yayınları

Geçmişten bugüne, insanoğlunun en temel ihtiyaçlarından olan aydınlanma ihtiyacı, çeşitli araçlar yardımıyla karşılanmıştır. Bu kitapçıkta Grek ve Roma ...

0 TL

Aşkım Özdizbay, Eski Yunanda Tarım

Eski Yunanda Tarım
Aşkım Özdizbay
Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Yayınları

Yazılı ve Arkeolojik Kaynaklar Tarım Aletleri Toprak Kullanımı ve Tarımsal Uygulamalar Yetiştirlen Ürünler Ekonomik ve Politik Açıdan Tarım ...

0 TL

Mükerrem (Usman) Anadolu, Antik Çağda Et ve Balık Pazarları

Antik Çağda Et ve Balık Pazarları
Mükerrem (Usman) Anadolu
Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Yayınları

... Pazar yerleri hep kalabalık, canlı, hareketli, renkli ve ilgi çekici yerlerdir. İnsanların yaşam kavgalarını güzel bir şekilde yansıtırlar. Daha çok Yunan ...

0 TL

Kollektif, Akdenizde İslam Sanatını Keşfedin

Akdenizde İslam Sanatını Keşfedin
Kollektif
Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Yayınları

Kitabın başkahramanlan büyüleyici sanat ve kültür miraslarıyla birlikte Akdenizdeki büyük İsiam Hanedanlarıdır. Okuru Hz. Muhammed döneminden Osmanlı ...

0 TL

Belkıs Dinçol, Eski Önasya Toplumlarında Suç Kavramı ve Ceza

Eski Önasya Toplumlarında Suç Kavramı ve Ceza
Belkıs Dinçol
Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Yayınları

... Tüm yasalarda, eğer edatı ile başlayan şart cümleleriyle belirtilen tek tek suç eylemlerini ve bunlar için öngörülen cezaları gösteren maddeler, mümkün ...

0 TL

Cemal Pulak, Rainer Slotta, Ünsal Yalçın, Uluburun Gemisi 3000 Yıl Önce Dünya Ticareti

Uluburun Gemisi 3000 Yıl Önce Dünya Ticareti
Cemal Pulak, Rainer Slotta, Ünsal Yalçın
Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Yayınları

ULUBURUN GEMİSİ 3000 YIL ÖNCE DÜNYA TİCARETİNE ANLATILAN GÜZEL BİR ...                                                                                                                                                                   

0 TL

Gülgün Köroğlu, Anadolu Uygarlıklarında Takı

Anadolu Uygarlıklarında Takı
Gülgün Köroğlu
Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Yayınları

... Toplumsal yaşamın gelişkin olduğu yerlerde takı, her şeyden önce sınıf farklılıklarını, ekonomik seviyeyi yansıtmanın en kolay yolu olmuştur. Bunların bir ...

0 TL

Francesco Dandrıa, Hıerapolıs Of Phrygıa( Pamukkale )

Hıerapolıs Of Phrygıa( Pamukkale )
Francesco Dandrıa
Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Yayınları

The guide to Hierapolis in Phrygia (Pamukkale) is intended as an introduction to the city and its Hellenistic and Roman monuments for the general public. The ...

0 TL