Toplam 59 adet ürün
 
Girayalp Karakuş, Planlı Devletçilikten Neo-Liberalizme Geçiş: Türk Siyasal Tarihi 1950-1993

Planlı Devletçilikten Neo-Liberalizme Geçiş: Türk Siyasal Tarihi 1950-1993
Girayalp Karakuş
Gece Akademi

Bu kitabın konusu 1950?den sonra bir kuşak geçse bile geleceği belirsiz olan çok partili siyaset ve parlamenter yönetim deneyinin geçirdiği evrelerdir. 1960?lı ...

24 TL 32,00 TL -25%

Mahmut Gürsoy, Göç ve Kentleşme Bağlamında Suç

Göç ve Kentleşme Bağlamında Suç
Mahmut Gürsoy
Gece Akademi

Toplumsal yapıdaki değişmelerin çağımızdaki en belirgin göstergelerinden biri göç ve kentleşmedir. Toplumsal, ekonomik ve kültürel alanda bir dizi çarpıcı ...

30 TL 40,00 TL -25%

Selçuk Aydın, Türk Düşüncesinde 1908-1938 Yılları Arasında Sosyolojik Bağlamda Halkçılık Hareketi

Türk Düşüncesinde 1908-1938 Yılları Arasında Sosyolojik Bağlamda Halkçılık Hareketi
Selçuk Aydın
Gece Akademi

Bu çalışmanın konusunu, 1908?1938 dönemi Türk düşüncesindeki halk ve halkçılık algısının sosyolojik bağlamdaki yansımaları oluşturmaktadır. Çok yönlü bir ...

46.5 TL 62,00 TL -25%

Fatih Öztürk, Şemi Tezkiretül Hulefa

Şem'i Tezkiretü'l Hulefa
Fatih Öztürk
Gece Akademi

Edebiyatımızda şairlerin hayatlarından ve şiirlerinden bahseden tezkireler sayıca çok olsa da sadece Allah dostlarını, din büyüklerini veya tanınmış kimi ...

45 TL 60,00 TL -25%

Attila Kadri Şendil, Zamanın Ruhu: Aksak Zamanı-Müzik Yayınları Serisi 1

Zamanın Ruhu: Aksak Zamanı-Müzik Yayınları Serisi 1
Attila Kadri Şendil
Gece Akademi

Satılık, yapımı planlanmış fakat belli başlı sebepler dolayısıyla çekilememiş bir filmin siparişi olarak ortaya çıkmış naif ve romantik bir film müziği.   ...

19.5 TL 26,00 TL -25%

, Ziraat Orman ve Su Alanında Yenilikçi Yaklaşımlar 2018

Ziraat Orman ve Su Alanında Yenilikçi Yaklaşımlar 2018

Gece Akademi

Türkiye?deki çeşitli üniversitelerde çalışan yaklaşık  5 akademisyeni bir araya getiren bu kitap, birbirinden bağımsız 2 bölümden oluşmaktadır. İlahiyat ...

21 TL 28,00 TL -25%

, Innovative Approaches in Educational Sciences 2018

Innovative Approaches in Educational Sciences 2018

Gece Akademi

Türkiye?deki çeşitli üniversitelerde çalışan yaklaşık 6 akademisyeni bir araya getiren bu kitap, birbirinden bağımsız 6 bölümden oluşmaktadır. Mühendislik ...

13.5 TL 18,90 TL -25%

, Eğitim Bilimleri Alanında Yenilikçi Yaklaşımlar 2018

Eğitim Bilimleri Alanında Yenilikçi Yaklaşımlar 2018

Gece Akademi

Türkiye?deki çeşitli üniversitelerde çalışan yaklaşık 22  akademisyeni bir araya getiren bu kitap, birbirinden bağımsız 22 bölümden oluşmaktadır. Eğitim ...

42 TL 56,00 TL -25%

Sultan Pekşen, Anne Sütü ve Emzirme

Anne Sütü ve Emzirme
Sultan Pekşen
Gece Akademi

Anne Sütü ve Emzirme ...                                                                                                                                                                                                                                                                         

15.75 TL 21,00 TL -25%

Osman Bayraktutan, Kıraatlerde Ahad Kavramı

Kıraatlerde Ahad Kavramı
Osman Bayraktutan
Gece Akademi

Sonuç olarak âhâd kavramının ister sayısal azınlıktan, ister az takip edilmekten, ister tek kalmadan, ister tercih edilmemeden ve ister mütevâtir olmamadan ...

30 TL 40,00 TL -25%

Faruk Akçınar, Dutluk Güreşleri

Dutluk Güreşleri
Faruk Akçınar
Gece Akademi

Bu çalışmamızda Malatya ilinde sınırlı Köy ve beldelerinde 1800?lü yıllarının çok öncesine dayanan ve hiçbir görsel, yazılı yayında yer almayan ama en önemli ...

17.25 TL 23,00 TL -25%

Charlotte Bronte, Jane Eyre

Jane Eyre
Charlotte Bronte
Gece Akademi

Charlotte Bronte, İngiliz edebiyatında Bronte kardeşler olarak anılan, İngiliz Edebiyatında önemli yerleri olan, eserleri İngiliz ve Dünya klasiklikleri ...

21 TL 28,00 TL -25%

Reşat Sadık, Sporda İnsan Hakları

Sporda İnsan Hakları
Reşat Sadık
Gece Akademi

Günümüzde üzerinde sıklıkla durulan konulardan biri de insan haklarıdır. İnsan haklarına, insan hakları eğitimine, demokrasi ve demokratik değerlere, evrensel ...

18.75 TL 25,00 TL -25%

Serap Toprak, 19.Yüzyılda Balkanlarda Ulusçuluk Hareketleri ve Avrupalı Devletlerin Balkanlar Politikası

19.Yüzyılda Balkanlarda Ulusçuluk Hareketleri ve Avrupalı Devletlerin Balkanlar Politikası
Serap Toprak
Gece Akademi

Akdeniz?de stratejik bir konuma sahip olan Balkanlarda Türkler, 6. yüzyıldan itibaren önemli roller üstlenmiştir. Osmanlı Devleti ise, 14. yüzyıldan itibaren ...

42 TL 56,00 TL -25%

Ayşe Simin Kara, Branded Entertainment: A Strategic Approach Towards Integrating Product Placement Practices in Turke

Branded Entertainment: A Strategic Approach Towards Integrating Product Placement Practices in Turke
Ayşe Simin Kara
Gece Akademi

This book serves not only to explore the motivational, theoretical and practical overtones of pı:oduct placement practices on a cultural level but also ...       

37.5 TL 50,00 TL -25%

Mehmet Şener, 5N1J-1 Jeoloji

5N1J-1 Jeoloji
Mehmet Şener
Gece Akademi

Niğde Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 1 sınıf 1.yarıyıl dersi olan Jeoloji Mühendisliğine Giriş dersine, her yıl jeoloji nedir? Sorusu ...

21 TL 28,00 TL -25%

Mustafa Baldan, Ses Dizgesi Sorunu

Ses Dizgesi Sorunu
Mustafa Baldan
Gece Akademi

?Türk müziği ses dizgesi?ni, kaynağından başlamak üzere, günümüzdeki yapısına doğru ele alan bu çalışma, daha da ötesine geçerek, tartışmalı sorunlarına ...

22.5 TL 30,00 TL -25%

Ülkan Sevim, Örgütlerde Mobbing-Bir Vaka Çalışması

Örgütlerde Mobbing-Bir Vaka Çalışması
Ülkan Sevim
Gece Akademi

Küresel rekabetin artan baskısı ile birlikte ortaya çıkan uzun çalışma saatleri ve kadın iş gücünün çalışma hayatında yer alması ile birlikte başta iş ve aile ...

15.75 TL 21,00 TL -25%

Gülsüm Hekimoğlu, Televizyondaki Agora: Bir Kamusal Alan İmkanı Olarak Televizyon

Televizyondaki Agora: Bir Kamusal Alan İmkanı Olarak Televizyon
Gülsüm Hekimoğlu
Gece Akademi

Farklı toplumsal tecrübeler ile şekillenebilen alternatif kamusal alanların olup olmadığı bu çalışmaya öncülük eden fikrin motivasyonudur. Türkiye'de bir ...

32.25 TL 43,00 TL -25%

Müge Ertemli, Bir Kentin Bilinmeyen Hazinesi: Anafartalar Çarşısı

Bir Kentin Bilinmeyen Hazinesi: Anafartalar Çarşısı
Müge Ertemli
Gece Akademi

Cumhuriyet?in devrimlerini, her türlü mekansal ve sosyal yeniliklerini yurdun geneline tanıtan başkent Ankara?nın, tarihi caddesi olan Anafartalar Caddesi ...

15.75 TL 21,00 TL -25%