Toplam 304 adet ürün
 
, Peygamber mi, Evliya mı? İslamın Kutsal Meryemi

Peygamber mi, Evliya mı? İslam'ın Kutsal Meryem'i

 
Gelenek Yayıncılık

Bu kitap, klasik dönemi oluşturan yüzlerce yıllık süreçte, Orta Asyadan İspanyaya kadar uzanan coğrafyada, Ehl-i Sünnet kaynakları perspektifinde, Hz. Meryemin ...

0 TL
, Bilgin mi, Rahip mi? Darwin Tanrısı

Bilgin mi, Rahip mi? Darwin Tanrısı

 
Gelenek Yayıncılık

Cornelius Hunter, Darwinizm, metafiziksel dogma ile taraflı bilimsel gözlemin bir karışımı olduğunu zekice desteklemektedir. Bu tez evrimin özü itibarıyla ...

0 TL
, Birliğin Teorisi Kuran ve Tabiatın Şahitliği

Birliğin Teorisi Kur'an ve Tabiatın Şahitliği

 
Gelenek Yayıncılık

Evet, Kuran, içeriği ve sunumu ile benzersiz bir kitaptır. Kuranın nazil olduğu zaman dilimi göz önüne alındığında, Kuranda bilimsel olarak yanlış olan hiçbir ...

0 TL
, Celaleddin Suyuti Hayatı ve Eserleri

Celaleddin Suyuti Hayatı ve Eserleri

 
Gelenek Yayıncılık

İmam Şevkani, el-Bedrut-tali isimli eserinde İmam Suyuti hakkında şu satırları yazmıştır: Tüm ilimlerde zirveye çıktı, akranlarını geçti ve şöhreti yayıldı. ...

0 TL
, Balkanlarda Tasavvuf

Balkanlar'da Tasavvuf

 
Gelenek Yayıncılık

Balkanlarda ilk izlerine 13. ve 14. yüzyıllarda rastlanan tasavvufi akımlar Osmanlıların bölgeye girişiyle birlikte giderek toplumsal hayatın içine daha çok ...

0 TL
, Yeşilçam Günlüğü

Yeşilçam Günlüğü

 
Gelenek Yayıncılık

Ayşe Şasa çoğumuzun (hepimizin?) içine düştüğümüz post-modern çağ çukurundan ve tıpatıp birbirine benzer yaşamalardan farklı bir yerde duruyor; bizi kendince ...

0 TL
, Batı ve İslam Arasında Oryantalizm

Batı ve İslam Arasında Oryantalizm

 
Gelenek Yayıncılık

Oryantalizm: Topyekun Batının, Doğu karşısında bütün yönleriyle kadim tarihten tevarüs edip günden güne geliştirerek günümüze kadar ulaştırdığı bilinçli bir ...

0 TL
Tahsin Görgün, Anlam ve Yorum Dini Metinlerin Anlaşılması ve Yorumlanması

Anlam ve Yorum Dini Metinlerin Anlaşılması ve Yorumlanması

Tahsin Görgün
Gelenek Yayıncılık

Avrupanın üç büyük ülkesi olan İngiltere, Almanya ve Fransada gelişen, sırasıyla analitik felsefe, hermeneutik ve yapısalcılık akımlarına mensup birer düşünür ...

0 TL
Stefanos Yerasimos, Fetihten Önce Fetihten Sonra

Fetihten Önce Fetihten Sonra

Stefanos Yerasimos
Gelenek Yayıncılık

Yıldırım Bayezidden Fatihe uzanan süreçte yaşananlar İstanbulun fethini anlamada neden bu derece önemli? Fatihin fethi haber veren mektupları Memluk Sultanı, ...

0 TL
Alexander Cockburn, Jeffrey St. Clair, Kirli Beyaz Mafya, Nazi Bilim Adamları, Beyin Yıkama Teknikleri, İşbirlikçi Medya, Darbeler, Amerika Derin Devleti

Kirli Beyaz Mafya, Nazi Bilim Adamları, Beyin Yıkama Teknikleri, İşbirlikçi Medya, Darbeler, Amerika Derin Devleti

Alexander Cockburn, Jeffrey St. Clair
Gelenek Yayıncılık

Hayır! Amerikada her şey kanun ve kurallara uygun işler; derin devlet, gizli operasyonlar, beyin kontrol deneyleri, mafyayla işbirliği, insan hakları ... 

0 TL
, İstanbul Mavi Kırpar Gözlerini

İstanbul Mavi Kırpar Gözlerini

 
Gelenek Yayıncılık

...Büyükdere kahvelerinden kulağımıza kopuk kopuk musikî ve şarkı sesleri geliyor; kartallar Yûşa tepesinin etrafında uçuyor, martılar suları sıyırıyor, yunus ...

0 TL
, Cenab-ı Aşka Dair

Cenab-ı Aşka Dair

 
Gelenek Yayıncılık

Var Eşrefoğlu Rumi bil hakikat Vücudu fani etmektir adı aşk Varın gidin siz de öyleyse, düşün yollara hakikati bilmek için hakikat adına, aşk adına, aşkın ...

0 TL
, İstanbulun Tarihçesi ve Sure-i Fetih Tefsiri

İstanbul'un Tarihçesi ve Sure-i Fetih Tefsiri

 
Gelenek Yayıncılık

Merhum İslam alimi Ömer Nasuhi Bilmenin kaleme aldığı ve İstanbulun tarihçesi ile Sure-i Feth Tefsiri isimlerini taşıyan iki kitaptan oluşan elinizdeki eserde; ...

0 TL
, İslamın Kalbi İnsanlık İçin Baki Kalan Değerler

İslam'ın Kalbi İnsanlık İçin Baki Kalan Değerler

 
Gelenek Yayıncılık

Geçtiğimiz birkaç on yıl batıda İslama karşı artan bir ilgiye şahit oldu; İslam adını içeren her global hadiseyle artan bir şeydi bu. İslama karşı artan bu ...

0 TL
, Einsteinla Yüzleşmek

Einstein'la Yüzleşmek

 
Gelenek Yayıncılık

Kopernikin 500. doğum gününü kutladığımız şu yıllarda onun getirdiği klasik anlayış hala bilim çevrelerinde belirleyici olmaktadır. Peki, son dönemde yapılan ...

0 TL
, El-Cezire: Ortadoğuyu Değiştiren Haber Kanalı

El-Cezire: Ortadoğu'yu Değiştiren Haber Kanalı

 
Gelenek Yayıncılık

Ortadoğuyla İlgilenen Herkes İçin Okunması Zorunlu Eser -San Francisco Chronicle Haberlerin Arap dünyasında oynadığı muazzam önemdeki rolün hikayesi -The New ...

0 TL
, İstanbulun Fethi

İstanbul'un Fethi

 
Gelenek Yayıncılık

İstanbulun Osmanlılar tarafından fethinin pek çok tarihçinin ortak görüşüyle dünya tarihindeki en önemli kırılma noktalarından biri olarak kabul edilmesi ...

0 TL
, Bediüzzaman ve İnsan

Bediüzzaman ve İnsan

 
Gelenek Yayıncılık

Said Nursi ile Sartre arasındaki temel ayrılık, varlığı ele alış biçimlerinden kaynaklanır. Nursi İslam geleneğinin çağdaş bir takipçisi ve Kuranın özgün bir ...

0 TL
, Evrimin İkonları Bilim mi, Mit mi?

Evrimin İkonları Bilim mi, Mit mi?

 
Gelenek Yayıncılık

Bu etkileyici kitapta, Berkeleyde öğrenim görmüş ve biyolojide doktora yapmış Jonathan Wells, kolej ve üniversite ders kitaplarından öğrenemeyeceğiniz bilimsel ...

0 TL
Michel Chodkiewicz, Sahilsiz Bir Umman Hakikat, Şeriat ve İbn Arabi

Sahilsiz Bir Umman Hakikat, Şeriat ve İbn Arabi

Michel Chodkiewicz
Gelenek Yayıncılık

Başdöndürücü bir terkip içinde fıkıhtan saf irfana dini ilimlerin tamamını kuşatan bir tefekkürün karmaşıklığı, Şeyh-i Ekberin bu tefekkürü ifade etmekte ...

0 TL