Toplam 9 adet ürün
 
Osman Koca, Bilge Kral Yahut Hz. Süleyman

Bilge Kral Yahut Hz. Süleyman
Osman Koca
Gülücük Çocuk Kitapları

Davud Peygamberin vefatından sonra yerine oğlu Süleyman aleyhisselam kral oldu. Zeki ve kibar, cesur ve adil, hüküm ve hikmet sahibi biriydi. İnsanlığı barışa, ...

7 TL

Osman Koca, Allah İle Konuşan Peygamber Yahut Hz. Musa

Allah İle Konuşan Peygamber Yahut Hz. Musa
Osman Koca
Gülücük Çocuk Kitapları

Mükemmel ve muhteşem şekilde evreni yoktan var edip süsleyen Yüce Rabbimiz, insanoğlunu güzel ve hayırlı yetiştirmek amacıyla onlara kutsal elçiler gönderdi. ...

8 TL

Osman Koca, Allah Dostu Yahut Hz. İbrahim

Allah Dostu Yahut Hz. İbrahim
Osman Koca
Gülücük Çocuk Kitapları

Asla değişmeyen ve kıyamete kadar da değişmeyecek olan Kutsal Kitabımız Kur'an-ı Kerim'deki 25 sûrenin 69 âyetinde Hazreti İbrahim'den bahsedilir. "Halil" yani ...

7 TL

Osman Koca, Kutsal Deve Yahut Hz. Salih

Kutsal Deve Yahut Hz. Salih
Osman Koca
Gülücük Çocuk Kitapları

Hz. Nuh'un peygamber olarak gönderildiği Âd kavminin Nuh tufanıyla yok edilmesinden sonra, zaman içinde tıpkı onlara benzeyen yeni bir topluluk türedi. Kutsal ...

7 TL

Osman Koca, Kainatın Efendisi Yahut Hz. Muhammed

Kainatın Efendisi Yahut Hz. Muhammed
Osman Koca
Gülücük Çocuk Kitapları

İnsanlık tarihi boyunca halklar, pek çok sefer, peygamberlerinin belirttiği esasların dışına çıkmış, doğru yoldan sapmışlardı. Bu yoldan çıkanları tekrar doğru ...

9 TL

Osman Koca, Yaratılış Destanı Yahut Hz. Adem

Yaratılış Destanı Yahut Hz. Adem
Osman Koca
Gülücük Çocuk Kitapları

Yeri, gökleri ve arasındakileri mükemmel ve noksansız bir şekilde yaratan Yüce Allah; hem kendi varlığının bilinmesini sağlamak ve hem de kulluğu sınamak ...

7 TL

Osman Koca, Güzel İnsan Yahut Hz. Yusuf

Güzel İnsan Yahut Hz. Yusuf
Osman Koca
Gülücük Çocuk Kitapları

Kur'an-ı Kerim'de kendi adıyla anılan 111 âyetlik Yusuf Suresi -ilk dört âyeti hariç baştan sona onu anlatır. -Babası Yakub aleyhisselamdır. -Bünyamin ile öz ...

8 TL

Osman Koca, Babasız Doğan Elçi Yahut Hz. İsa

Babasız Doğan Elçi Yahut Hz. İsa
Osman Koca
Gülücük Çocuk Kitapları

Al-i İmran Sûresi'nin 59. âyetinde, İsa aleyhisselamın doğumu ile Hazreti Âdem'in yaradılışı arasında, sıkı bir bağ ve kuvvetli bir benzerlik kurdurulmuştur: ...

7 TL

Osman Koca, Büyük Tufan Yahut Hz. Nuh

Büyük Tufan Yahut Hz. Nuh
Osman Koca
Gülücük Çocuk Kitapları

Hazreti Âdem ile eşi Hazreti Havva'nın vefatlarının ardından insanlar hızla çoğalmaya, çoğaldıkça da yeni yerleşim bölgelerine doğru genişleyerek yayılmaya ...

7 TL