Toplam 242 adet ürün
 
Muammer Aksoy, Atatürk ve Sosyal Demokrasi

Atatürk ve Sosyal Demokrasi  

Muammer Aksoy  
Gündoğan Yayınları  

Ateşli bir hatip, inanmış bir laik ve kararlı bir Atatürkçü... Muammer Aksoyun 1950li yıllardan bu yana taşıdığı kimliği ve kişiliğini yakından tanıyanların ...

29 18.85 TL
Şemseddin Sami, İslamiyetin Yayılması İçin Yapılan Çalışmalar

İslamiyetin Yayılması İçin Yapılan Çalışmalar  

Şemseddin Sami  
Gündoğan Yayınları  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

17 11.05 TL
Jean Cocteau, Sahteci Thomas

Sahteci Thomas  

Jean Cocteau  
Gündoğan Yayınları  

Mucize sayılan bu zaferi mükemmel açıklıyoruz. Okula gitmiş olmak yeterli. Yaramazlar yalnız kuru bilgi sahibi olanlardan her zaman daha üstünler. Yeter ki bir ...

29 18.85 TL
Onur Bilge Kula, Alman Kültüründe Türk İmgesi 2

Alman Kültüründe Türk İmgesi 2  

Onur Bilge Kula  
Gündoğan Yayınları  

Alman Kültüründe Türk Imgesi , 16. yüzyilda özgün ve etkin bir örnekle, Andreas OSlANDERle baslamaktadir. 16. yüzyil, Türk ve Türkiye imgesi açisindan etkili, ...

Frances Benson Stonaker, Meşhur Matematikçiler

Meşhur Matematikçiler  

Frances Benson Stonaker  
Gündoğan Yayınları  

Ülkemizde çok az yayın yapılan alanlardan birisi matematik tarihidir. Teknolojinin temelinde bulunan bilimin seyir defterini aydınlatmak, gelecekteki bilimsel ...

23 14.95 TL
Barbara Frischmuth, Güneşte Gölgenin Yokoluşu

Güneşte Gölgenin Yokoluşu  

Barbara Frischmuth  
Gündoğan Yayınları  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

39 25.35 TL
Joseph C. Grew, Atatürk ve Yeni Türkiye (1927-1932)

Atatürk ve Yeni Türkiye (1927-1932)  

Joseph C. Grew  
Gündoğan Yayınları  

Türk Devrimi, sadece Türk vatanını yabancı egemenliğinden kurtarmakla kalmadı, aynı zamanda Türkiyenin yeni liderlerinin, Türk toplum ve devletini yeniden inşa ...

Rızaeddin İbn Fahreddin, İslam Filozofu İbn Rüşd

İslam Filozofu İbn Rüşd  

Rızaeddin İbn Fahreddin  
Gündoğan Yayınları  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

19 12.35 TL
Muammer Aksoy, Laikliğe Çağrı

Laikliğe Çağrı  

Muammer Aksoy  
Gündoğan Yayınları  

Ateşli bir hatip, inanmış bir laik ve kararlı bir Atatürkçü... Muammer Aksoyun 1950li yıllardan bu yana taşıdığı kimliği ve kişiliğini yakından tanıyanların ...

23 14.95 TL
Şemseddin Sami, Kadınlar

Kadınlar  

Şemseddin Sami  
Gündoğan Yayınları  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

21 13.65 TL
Paul Hühnerfeld, Heidegger Bir Filozof, Bir Alman

Heidegger Bir Filozof, Bir Alman  

Paul Hühnerfeld  
Gündoğan Yayınları  

Yedi bölümlük bu büyük deneme, pek çok bakımdan alışılmadık, hatta benzersiz bir kitaptır. Bu kadar genç bir yazarın tabu olmuş, neredeyse peygamber sayılmış ...

33 21.45 TL
Şemseddin Sami, Medeniyyet-i İslamiyye

Medeniyyet-i İslamiyye  

Şemseddin Sami  
Gündoğan Yayınları  

Osmanlı tarihçileri, dinî ve siyasî tarihe yönelerek İslâm medeniyeti tarihini ihmal etmişler ve bir anlamda kendi medeni-yetlerinin tanıtımını Avrupalı ...

21 13.65 TL
Hicran Yusufoğlu, Osmanlı-Macar İlişkileri Başlangıçtan Ankara Savaşına Kadar

Osmanlı-Macar İlişkileri Başlangıçtan Ankara Savaşı'na Kadar  

Hicran Yusufoğlu  
Gündoğan Yayınları  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Mustafa Sami Efendi, Avrupa Risalesi

Avrupa Risalesi  

Mustafa Sami Efendi  
Gündoğan Yayınları  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

17 11.05 TL
M. Güner Demiray, Anadoludan Masallar

Anadolu'dan Masallar  

M. Güner Demiray  
Gündoğan Yayınları  

Masallar, ulusal kültürlerin evrensel nitelikler taşıyan kaynaklarıdır. Bir ulusun dil estetiğini, en güzel deyimlerini, en yeni sözcüklerini ilginç ve dikkat ...

25 16.25 TL
Ertan Efegil, Pınar Akçalı, Orta Asyanın Sosyo-Kültürel Sorunları: Kimlik, İslam, Milliyet ve Etnisite

Orta Asya'nın Sosyo-Kültürel Sorunları: Kimlik, İslam, Milliyet ve Etnisite  

Ertan Efegil, Pınar Akçalı  
Gündoğan Yayınları  

Sovyetler Birliğinin yıkılmasıyla birlikte, millet oluşturma, İslam ve kimlik sorunları, Orta Asya devletlerine miras kaldı. Sovyetler Birliğinin başarmaya ...

Nazif Evren, Poyraz Köyünden Köy Enstitülerine

Poyraz Köyünden Köy Enstitülerine  

Nazif Evren  
Gündoğan Yayınları  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Ali Osman Öztürk, Batı Edebiyatında Sevgi ve Hoşgörü Üstüne

Batı Edebiyatında Sevgi ve Hoşgörü Üstüne  

Ali Osman Öztürk  
Gündoğan Yayınları  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

29 18.85 TL
Ahmet Cevdet Paşa, Takvimül-Edvar (Takvimler)

Takvimü'l-Edvar (Takvimler)  

Ahmet Cevdet Paşa  
Gündoğan Yayınları  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

21 13.65 TL
Yıldız Ecevit, Kurmaca Bir Dünyadan Yazın İncelemeleri

Kurmaca Bir Dünyadan Yazın İncelemeleri  

Yıldız Ecevit  
Gündoğan Yayınları  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

39 25.35 TL