Toplam 90 adet ürün
 
Mehmed Nasuhi Halveti, In The Education Of Tasawwuf Nafs Tawhid and Zat

In The Education Of Tasawwuf Nafs Tawhid and Zat
Mehmed Nasuhi Halveti
H Yayınları

?When Fahri (qs), one of our Shaykh?s faqirs (derwishes) and the one capable of carrying the amanah (?) wished to come to us, he was in a place from where it ...

18.75 TL 25,00 TL -25%

Leyla İpekçi, Leylanın Defteri

Leyla'nın Defteri
Leyla İpekçi
H Yayınları

?Kalemime yoldaşlık eden defterlerden alıntı ve notlardan, roman taslaklarından, yıllar içerisinde verdiğim söyleşilerden, bana edebiyat zevki ve şevki veren ...

28.5 TL 38,00 TL -25%

Kaplan Üstüner, Mustafa Tatcı, Musa Yıldız, Mevlid Şerhi

Mevlid Şerhi
Kaplan Üstüner, Mustafa Tatcı, Musa Yıldız
H Yayınları

Mevlid Şerhi ...                                                                                                                                                                                                                                                                                           

60 TL 80,00 TL -25%

Firdevs Kapusızoğlu, Kaybolmuş Ümidini Arayan Salyangoz

Kaybolmuş Ümidini Arayan Salyangoz
Firdevs Kapusızoğlu
H Yayınları

Arka Kapak Yazısı (Tanıtım Bülteninden)   ?Siz hiç içinizde, en derininizde taşıdığınız bir şeyinizi kaybettiniz mi? Öyleyse Salyangoz?a kulak verin. Size ...

11.25 TL 15,00 TL -25%

Cem Sancar, İndiragandi

İndiragandi
Cem Sancar
H Yayınları

Arka Kapak Yazısı (Tanıtım Bülteninden)   Büyük Marmara Depremi ve tsunaminin yıkıp kül ettiği bir şehir, toptan özelleştirilip adına Hindi A. Ş. denilen bir ...

22.5 TL 30,00 TL -25%

Semih Kaplanoğlu, Karşılaşmalar

Karşılaşmalar
Semih Kaplanoğlu
H Yayınları

Arka Kapak Yazısı (Tanıtım Bülteninden)   Karşılaşmalar, Semih Kaplanoğlu?nun 1996 ? 2000 yılları arasında, aynı isimli gazete köşesinde kaleme aldığı ...

22.5 TL 30,00 TL -25%

M. Nusret Tura, Erler Demine

Erler Demine
M. Nusret Tura
H Yayınları

?Fatih dersiâmlarından, Mesnevîhan, Süleymaniye Kütüphanesi eski müdürü ve aynı zamanda Tarîk-i Uşşâkî meşâyıhından Arapgirli Mehmed Hazmi Efendi?nin (1880 ? ...

19.5 TL 26,00 TL -25%

Mehmet Demirci, İzmirde Tasavvuf Kültürü

İzmir'de Tasavvuf Kültürü
Mehmet Demirci
H Yayınları

Tasavvuf, Anadolu şehirlerinin kültürel yapısının şekillenmesinde önemli dinamiklerden biridir. Yüzyıllar boyunca sûfîlerin gayret ve himmetiyle oluşan bu ...

21 TL 28,00 TL -25%

İbrahim Has, Mustafa Tatcı, Tasavvufi Konuşmalar

Tasavvufi Konuşmalar
İbrahim Has, Mustafa Tatcı
H Yayınları

"İbrahim Hâs, yaşadığı dönemin eli kalem tutan sûfilerinden birisi olduğu hâlde hayatı hakkında pek fazla bilgimiz yoktur. Sûfiler Tezkiresi, Divânı ve ...

11.25 TL 15,00 TL -25%

Hayati Bice, Pir-i Türkistan Hoca Ahmed Yesevi ve Hikmetleri

Pir-i Türkistan Hoca Ahmed Yesevi ve Hikmetleri
Hayati Bice
H Yayınları

"Hazret-i Türkistan'dır O? Ahmed Yesevî'yi, gerçek kimliğiyle tanımamız Türkiye ve Türkistan Türkleri'nin kardeşliğini güçlendirecek ve ortak manevî atamız ...

30 TL 40,00 TL -25%

Enfi Hasan Hulüs Halveti, Musa Yıldız, Mustafa Tatcı, 16. ve 17. Asırlarda Yaşayan Veliler ve Deliler

16. ve 17. Asırlarda Yaşayan Veliler ve Deliler
Enfi Hasan Hulüs Halveti, Musa Yıldız, Mustafa Tatcı
H Yayınları

"Tezkiretü'l-Müteahhirîn/Velîler ve Deliler", 1723 senesinde büyük bestekâr ve mutasavvıf Enderûnî Burnaz (Enfî) Hasan Ağa tarafından kaleme alınmıştır. Bu ...

16.5 TL 22,00 TL -25%

Seyyid Muhammed Nürul - Arabi, Nokta Şerhi Nurul-Arabi Külliyatı 5.Cilt

Nokta Şerhi Nuru'l-Arabi Külliyatı 5.Cilt
Seyyid Muhammed Nüru'l - Arabi
H Yayınları

Peygamber Efendimiz (a.s.) bir hadîs-i şerîfinde ?İndirilmiş olan kitaplardaki bütün sırlar Kur?ân?da, Kur?ân?da olan bütün sırlar Fâtiha?da, Fâtiha?daki bütün ...

18.75 TL 25,00 TL -25%

Kolektif, Metin Şerhine Giriş

Metin Şerhine Giriş
Kolektif
H Yayınları

Arka Kapak Yazısı (Tanıtım Bülteninden)     ?Metin Şerhine Giriş?, Dârülfünûn Edebiyat Fakültesi'nde ?Metinler Şerhi? dersi hocası Ali Ekrem Bolayır (1867-19 ...

15 TL 20,00 TL -25%

İbrahim Has Halveti, Erenlerden Aşk Sözleri

Erenlerden Aşk Sözleri
İbrahim Has Halveti
H Yayınları

Arka Kapak Yazısı (Tanıtım Bülteninden)    XVIII. asırda İstanbul?da yaşayan İbrahim Hâs, dönemine ve tasavvuf tarihine kaynaklık eden eserler kaleme almış ön ...

13.5 TL 18,00 TL -25%

Seyyid Muhammed Nürul - Arabi, Risaleler 1-Nurul-Arabi Külliyatı 4.Cilt

Risaleler 1-Nuru'l-Arabi Külliyatı 4.Cilt
Seyyid Muhammed Nüru'l - Arabi
H Yayınları

Seyyid Muhammed Nûru'l-Arabî?nin yaklaşık 80 risâleden oluşan külliyâtının elinizdeki bu 4. cildinde Seyyid?in yazmış olduğu 27 Arapça risâleden 25 tanesine ...

18 TL 24,00 TL -25%

Leyla İpekçi, Maya

Maya
Leyla İpekçi
H Yayınları

?Yeryüzünün çile sınırında yaşayan çocukları vardır. Sargılarını kendileri sarar, gözyaşını göğüslerine akıtırlar. Fakat gariptir onlar, kendi manâ dillerine ...

11.25 TL 15,00 TL -25%

Leyla İpekçi, Başkası Olduğun Yer

Başkası Olduğun Yer
Leyla İpekçi
H Yayınları

Yaşadığı çevrede tek başına İslam?ın kalbine yaklaşmakta olan kahramanımın gündelik hayatında gezdirmeyi istedim okuru. Yorganın altında, rüyalarda, iddialı ...

12.75 TL 17,00 TL -25%

Sevda Urfa, Azerbeycan Bilgeleri

Azerbeycan Bilgeleri
Sevda Urfa
H Yayınları

Dünya kurulduğundan bu yana insanlara yol gösteren, onlara ışık tutup yollarını aydınlatan, nereden gelip nereye sefer ettiklerini anlatan bilge dedelerimiz ...

8.25 TL 11,00 TL -25%

İbrahim Has Halveti, Erenler Kitabı

Erenler Kitabı
İbrahim Has Halveti
H Yayınları

XVIII. asırda İstanbul?da yaşayan İbrâhîm Hâs (ö. 1762), devrinin eli kalem tutan sûfi müelliflerinden birisidir. Yazmış olduğu eserlerle tasavvuf ve edebiyat ...

37.5 TL 50,00 TL -25%

İlyas Kayaokay, Klasik Türk Şiirinde Nefs

Klasik Türk Şiirinde Nefs
İlyas Kayaokay
H Yayınları

Tasavvuf düşüncesinin özünü teşkil eden temel kavramlardan biri olan nefs, Kuran?da üç yüze yakın yerde geçmektedir. Yaratılış gayesi, Allah?a ulaşmak olan ...

18.75 TL 25,00 TL -25%