Toplam 109 adet ürün
 
Yeşim Mısırcı, Christopher Green, Dick Lucas, 2.Petrus ve Yahudanın Mesajı

2.Petrus ve Yahuda'nın Mesajı
Yeşim Mısırcı, Christopher Green, Dick Lucas
Haberci Basın Yayın Dağıtım

?Muazzam Kutsal Kitap Bugün de Konuşuyor serisini övmeden yapamam. Kişisel yaşamım ve öğretim büyük ölçüde zenginleşti.? STUART BRISCOE ?Bir arkadaşım ben ...

27 TL

Habib Kayra, Steven Waterhouse, Tanrının Gücüyle-Zihin Hastası Aileleri için Bir Hizmet

Tanrı'nın Gücüyle-Zihin Hastası Aileleri için Bir Hizmet
Habib Kayra, Steven Waterhouse
Haberci Basın Yayın Dağıtım

Nihayet zihin hastalıkları konusunda bilgisi olan ve Hristiyan perspektifinden konuşan biri çıktı ve geleceğin pastörlerini zihin hastalıkları konusunda ...

13 TL

Erman Koparan, Yeşim Mısırcı, John W. Olley, Maya Perktaş, Kralların Mesajı

Krallar'ın Mesajı
Erman Koparan, Yeşim Mısırcı, John W. Olley, Maya Perktaş
Haberci Basın Yayın Dağıtım

'Muhteşem Kutsal Kitap Bugün Konuşuyor serisini çok fazla methedemem. Sayesinde kişisel yaşamım ve öğretme hizmetim zenginleşti.' Stuart Brıscoe 'Kutsal Kitap ...

18 TL

Erman Koparan, David G. Firth, Maya Perktaş, Nimet Yıldırım Neal, Esterin Mesajı

Ester'in Mesajı
Erman Koparan, David G. Firth, Maya Perktaş, Nimet Yıldırım Neal
Haberci Basın Yayın Dağıtım

'Kutsal Kitap Bugün Konuşuyor serisi Tanrı'nın sesini ayarlamak için mükemmel.' -Roger Forster- 'Ulaşılabilir, bilgilendirici ve karmaşık değil, Kutsal Kitap ...

11 TL

Alec Motyer, Maya Perktaş, Habib Kayra, İnci Yeşilırmak, Yakupun Mesajı

Yakup'un Mesajı
Alec Motyer, Maya Perktaş, Habib Kayra, İnci Yeşilırmak
Haberci Basın Yayın Dağıtım

'Kutsal Kitap Konuşuyor, Kutsal Kitap'ı oluşturan bölümlerin kendi zamanlarındaki mesajlarını dinlemeye ve Tanrı sözünün bugün Kutsal Yazılar yoluyla ...

13 TL

İnci Yeşilırmak, Bruce Milne, Maya Perktaş, Zeynep Çağlayandere, Yuhannanın Mesajı

Yuhanna'nın Mesajı
İnci Yeşilırmak, Bruce Milne, Maya Perktaş, Zeynep Çağlayandere
Haberci Basın Yayın Dağıtım

Sayfa Sayısı: 442 Baskı Yılı: 2012 Dili: Türkçe Yayınevi: ...                                                                                                                                                                                 

18 TL

İnci Yeşilırmak, J. A. Motyer, Mısırdan Çıkış

Mısır'dan Çıkış
İnci Yeşilırmak, J. A. Motyer
Haberci Basın Yayın Dağıtım

Sayfa Sayısı: 415 Baskı Yılı: 2012 Dili: Türkçe Yayınevi: ...                                                                                                                                                                                 

18 TL

Erman Koparan, Levent Kınran, Amy Bristow, C. S. Lewis, Özde Hıristiyanlık

Özde Hıristiyanlık
Erman Koparan, Levent Kınran, Amy Bristow, C. S. Lewis
Haberci Basın Yayın Dağıtım

İnsanların Hristiyan sözcüğünü ruhsallaştırmaya, düzeltmeye ya da 'derinleştirmeye' başlamalarına izin verirsek, olacağı budur. Hiçbir işe yaramayan bir sözcük ...

16 TL

İnci Yeşilırmak, Bahadır Çeliktemur, Maya Perktaş, Ajith Fernando, İsayı Örnek Alan Önderlik

İsa'yı Örnek Alan Önderlik
İnci Yeşilırmak, Bahadır Çeliktemur, Maya Perktaş, Ajith Fernando
Haberci Basın Yayın Dağıtım

Sayfa Sayısı: 365 Baskı Yılı: 2010 Dili: Türkçe Yayınevi: ...                                                                                                                                                                                 

13 TL

W. Chad Newsom, F. Nur Nirvan, Ateşten TaçPolikarp (İzmir Episkoposu)

Ateşten TaçPolikarp (İzmir Episkoposu)
W. Chad Newsom, F. Nur Nirvan
Haberci Basın Yayın Dağıtım

Sayfa Sayısı: 207 Baskı Yılı: 2007 Dili: Türkçe Yayınevi: ...                                                                                                                                                                                 

6 TL

Christopher J. H. Wright, Ağıtların Mesajı

Ağıtlar'ın Mesajı
Christopher J. H. Wright
Haberci Basın Yayın Dağıtım

Yeruşalim?in İÖ 587 yılında Babilliler tarafından yıkılması, Ağıtlar kitabının kurgusunu oluşturmaktadır. Bu, insan ıstırabının uçlarda yaşanması, antik kentin ...

15 TL

Alexandra Koryürek, Kaan Koryürek-Başlangıçtan Sonsuzluğa

Kaan Koryürek-Başlangıçtan Sonsuzluğa
Alexandra Koryürek
Haberci Basın Yayın Dağıtım

Kaan'ı ne kadar anlatmaya çalışsam da yetersiz kalacak. Onun eşsiz bir kişiliği vardı. Bu nedenle bildiğim ve şimdiye kadar öğrenebildiğim bütün iyi kelimeleri ...

15 TL

Derek Kidner, Hoşeanın Mesajı

Hoşea'nın Mesajı
Derek Kidner
Haberci Basın Yayın Dağıtım

Arka Kapak Yazısı (Tanıtım Bülteninden)    ?Git ve bir fahişeyle evlen.? Tanrı?nın peygamber Hoşea?ya söylediği ilk sözler bunlardır. Özel sözcülerinden birin ...

15 TL

David Atkinson, Süleymanın Özdeyişleri

Süleyman'ın Özdeyişleri
David Atkinson
Haberci Basın Yayın Dağıtım

Özdeyişlerin yazarlarından bizi ayıran yüzyıllara rağmen insan varoluşunun değişmez sürekliliği aynı kalıyor: dost edinmek, cinsellikle mücadele, para idare ...

15 TL

Gordon Bridger, Ovadya, Nahum, Sefanyanın Mesajı

Ovadya, Nahum, Sefanya'nın Mesajı
Gordon Bridger
Haberci Basın Yayın Dağıtım

OVADYA, NAHUM ve SEFANYA muhtemelen Kutsal Kitap?ın en az okunan ve en nadir vaaz edilen kitapları arasındadır. Ancak Gordon Bridger, çeşitli ikna edici ...

20 TL

John R. W. Stott, Elçilerin İşleri-Dünyanın Sonuna Doğru

Elçilerin İşleri-Dünyanın Sonuna Doğru
John R. W. Stott
Haberci Basın Yayın Dağıtım

John Stott Elçilerin İşleri kitabının sadece sunduğu canlı tarihsel kayıttan dolayı değil, aynı zamanda bize bugün verdiği esinden dolayı önemli olduğuna ...

25 TL

Michael Wilcock, Lukanın Mesajı

Luka'nın Mesajı
Michael Wilcock
Haberci Basın Yayın Dağıtım

Doktor Luka insanları ?zengin ve yoksul, Yahudi ve uluslardan, erkek ve kadın, egemenler ve köleler- çok hayranlık uyandırıcı bulur. Müjdesi?nde İsa?yı sadece ...

20 TL

David Prior, Yoel, Mika ve Habakkukun Mesajı

Yoel, Mika ve Habakkuk'un Mesajı
David Prior
Haberci Basın Yayın Dağıtım

Tanrı felaket anlarında nerededir? Acılara nasıl izin verebilir? Tanrı?nın halkı toplumdaki ahlaki çürüme konusunda ne yapmalıdır? İnsanlar çağlar boyunca bu ...

20 TL

Rosemary Nixon, Yunusun Mesajı

Yunus'un Mesajı
Rosemary Nixon
Haberci Basın Yayın Dağıtım

Büyük Balık muhtemelen Yunus?u, Eski Antlaşma?nın on iki küçük peygamberinin en iyi bilineni yapmıştır. Adını taşımakta olan kitap, sadece 48 ayet ...

15 TL

Donald English, Markosun Mesajı

Markos'un Mesajı
Donald English
Haberci Basın Yayın Dağıtım

İsa kimdi? Onun Tanrı Oğlu olması ne demektir? Bizim yerimiz Tanrı?nın kurtuluş planının neresindedir? İlk yüzyıldaki dinleyicilerinin bu sorularına cevap ...

20 TL