Toplam 36 adet ürün
 
, Maktel-i Hüseyn (Kerbela Mersiyeleri Horasan Bülten Yıl:3 Sayı:5 Ocak 2008)

Maktel-i Hüseyn (Kerbela Mersiyeleri Horasan Bülten Yıl:3 Sayı:5 Ocak 2008)  

   
Horasan Yayınları  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 
, Hallac-ı Mansur Yaşamı Felsefesi Etkileri

Hallac-ı Mansur Yaşamı Felsefesi Etkileri  

   
Horasan Yayınları  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 
, Lamekan

Lamekan  

   
Horasan Yayınları  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 
Komisyon, Hedef 8. Sınıf Türkçe Yaprak Test

Hedef 8. Sınıf Türkçe Yaprak Test  

Komisyon  
Horasan Yayınları  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

5 5.00 TL  
Daimi Cengiz, Dizeleriyle Tarihe Tanık Dersim Şairi : Sey Qaji

Dizeleriyle Tarihe Tanık Dersim Şairi : Sey Qaji  

Daimi Cengiz  
Horasan Yayınları  

Şiir, edebiyatı şekillendirme kalıplarının en güzeli olmaktan öte insan diline ait ifade gücü en yüksek olanıdır da. Onunla sadece şairin sanatsal becerisi ...

 
Komisyon, Diyarbakırlı Türkmen Alevi Halk Şairlerinden: Dost Meryem

Diyarbakırlı Türkmen Alevi Halk Şairlerinden: Dost Meryem  

Komisyon  
Horasan Yayınları  

Âşıklık geleneği ve halk şairliği, sözlü kültürümüzün geçmişten günümüze aktarımında şüphesiz çok önemli bir role sahiptir. Bu geleneğin bugün Anadolunun ...

 
Murat Küçük, Horasandan İzmir Kıyılarına Cemaat-ı Tahtacıyan

Horasan'dan İzmir Kıyılarına Cemaat-ı Tahtacıyan  

Murat Küçük  
Horasan Yayınları  

Çerağ yanar, delil uyanır. Nefs ölür, saz yükselir.Tahtacı şimdi başka bir alemdedir.Horasandan Ege kıyılarına taşıdığı semah, onun bin yıllık hem batın hem ...

 
Dursun Gümüşoğlu, Sadık Abdal Divanı

Sadık Abdal Divanı  

Dursun Gümüşoğlu  
Horasan Yayınları  

Sâdık Abdâl, 15. yüzyılda Kızıl Deli Sultan Dergâhında yetişmiş Bektaşî şairlerindendir. Seyyid Ali Sultan Dergâhı, Bektaşîliğin o dönemde çok önemli bir ...

 
Ayhan Aydın, Deliormanın Koca Çınarı: Ahmet Hezarfen

Deliorman'ın Koca Çınarı: Ahmet Hezarfen  

Ayhan Aydın  
Horasan Yayınları  

1920 yılında Bulgaristanın Razgrad ilçesinin Yunus Abdal (Yonkovo) Köyünde dünyaya gelen Ahmet Hezarfen, almış olduğu köklü eğitimin yanısıra Osmanlıca, ...

 
Ayhan Aydın, Abidin Özgünay ile Alevilik-Bektaşilik Söyleşileri

Abidin Özgünay ile Alevilik-Bektaşilik Söyleşileri  

Ayhan Aydın  
Horasan Yayınları  

Alevî camianın önde gelen isimlerinden olan Abidin Özgünay (1934-2005) özellikle Cem dergisinin kurucusu olması yönüyle yayıncı kimliğiyle tanınır. Ayhan ...

 
, Maktel-i Hüseyn - Kerbela Mersiyeleri

Maktel-i Hüseyn - Kerbela Mersiyeleri  

   
Horasan Yayınları  

Bu toprakların insanı, Muharrem ayı gelince Kerbelayı, Hz. Hüseyinin ve âl-i beyt masumlarının şehit edilişlerini hatırlar; duygulanır, incelir, Muharremiyeler ...

 
A. Fethi Erdoğan, Yasin ve Kurandaki Bazı Dualar

Yasin ve Kuran'daki Bazı Dualar  

A. Fethi Erdoğan  
Horasan Yayınları  

Alevî-Bektâşî camianın tanınmış isimlerinden A. Fethi Erdoğan Dede tarafından hazırlanmış olan eser, mübarek gün ve geceleri dua ve niyazla geçirmek isteyenler ...

 
Baki Yaşa Altınok, Turabi Divanı

Turabi Divanı  

Baki Yaşa Altınok  
Horasan Yayınları  

Tekke şiirinin fikir ve edebiyat tarihimizdeki yeri önemlidir. Şekilleri ve vezinleri ne olursa olsun, tasavvufi anlayış ve gelenekte kahramanlık ruhu ile ...

 
Hüseyin Özcan, Sürgün Gönüllerde Aşk

Sürgün Gönüllerde Aşk  

Hüseyin Özcan  
Horasan Yayınları  

Topraktan yaratılan, aşktan nasip alınca göklere çıktı, yüceldi. Dünya bağını kopar, maddeye olan bağlılıktan kendini kurtar da, hür ol (bizler, hür gibi ...

 
M. Şakir Çıplak, Osmancıkta Erenler Durağı / Koyun Baba

Osmancık'ta Erenler Durağı / Koyun Baba  

M. Şakir Çıplak  
Horasan Yayınları  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 
Osman Eğri, Muhabbet Bağı

Muhabbet Bağı  

Osman Eğri  
Horasan Yayınları  

Osman Eğrinin bilimsel çalışmaları yanında, yayınlamış olduğu şiirleri Ehl-i Beyt sevgisinin tazeliğine ve bu sevgiden doğan edebiyatın sürekliliğine şahitlik ...

 
Şeyh Safiyeddin Erdebili, Makalat-Şeyh Safi Buyruğu

Makalat-Şeyh Safi Buyruğu  

Şeyh Safiyeddin Erdebili  
Horasan Yayınları  

Safevî tekkesinin kurucusu Şeyh Safînin hayat hikayesini ve fikirlerini bir araya toplayan Kızılbaş Aleviliğinin temel kaynaklarından İbnül-Bezzâzın Farsça ...

 
İlyas Üzüm, Kültürel Kaynaklarına Göre Alevilik

Kültürel Kaynaklarına Göre Alevilik  

İlyas Üzüm  
Horasan Yayınları  

Alevîliğin tarihi geçmişi ve inanç boyutu üzerine yapılacak olan bilimsel çalışmaların dinler tarihi, Türk ve İslam tarihi, sosyoloji, tasavvuf ve mezhepler ...

 
Abdülaziz Hatip, Hz.Aliden Çağlara Mesaj

Hz.Ali'den Çağlara Mesaj  

Abdülaziz Hatip  
Horasan Yayınları  

Kendi görüşünü dayatan kişi, helak olur gider; insanlara danışan ise onların akıllarına ortak olur.İnsanlar bilmedikleri şeyin düşmanıdır.İyiyi ödüllendirerek ...

 
Mustafa Tatcı, Hayretinin Dini- Tasavvufi Dünyası

Hayreti'nin Dini- Tasavvufi Dünyası  

Mustafa Tatcı  
Horasan Yayınları  

Hayretînin Dini-Taasavvufi Dünyası adlı bu eserde, XVI. Asırda Rumelide yaşayan Alevi/Bektaşi şairlerimizden Hayretînin divanındaki şiirlerinden hareketle dini ...