Toplam 36 adet ürün
 
, Maktel-i Hüseyn (Kerbela Mersiyeleri Horasan Bülten Yıl:3 Sayı:5 Ocak 2008)

Maktel-i Hüseyn (Kerbela Mersiyeleri Horasan Bülten Yıl:3 Sayı:5 Ocak 2008)

Horasan Yayınları

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

0 TL

, Hallac-ı Mansur Yaşamı Felsefesi Etkileri

Hallac-ı Mansur Yaşamı Felsefesi Etkileri

Horasan Yayınları

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

0 TL

, Lamekan

Lamekan

Horasan Yayınları

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

0 TL

Komisyon, Hedef 8. Sınıf Türkçe Yaprak Test

Hedef 8. Sınıf Türkçe Yaprak Test
Komisyon
Horasan Yayınları

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

5 TL

Daimi Cengiz, Dizeleriyle Tarihe Tanık Dersim Şairi : Sey Qaji

Dizeleriyle Tarihe Tanık Dersim Şairi : Sey Qaji
Daimi Cengiz
Horasan Yayınları

Şiir, edebiyatı şekillendirme kalıplarının en güzeli olmaktan öte insan diline ait ifade gücü en yüksek olanıdır da. Onunla sadece şairin sanatsal becerisi ...

0 TL

Komisyon, Diyarbakırlı Türkmen Alevi Halk Şairlerinden: Dost Meryem

Diyarbakırlı Türkmen Alevi Halk Şairlerinden: Dost Meryem
Komisyon
Horasan Yayınları

Âşıklık geleneği ve halk şairliği, sözlü kültürümüzün geçmişten günümüze aktarımında şüphesiz çok önemli bir role sahiptir. Bu geleneğin bugün Anadolunun ...

0 TL

Murat Küçük, Horasandan İzmir Kıyılarına Cemaat-ı Tahtacıyan

Horasan'dan İzmir Kıyılarına Cemaat-ı Tahtacıyan
Murat Küçük
Horasan Yayınları

Çerağ yanar, delil uyanır. Nefs ölür, saz yükselir.Tahtacı şimdi başka bir alemdedir.Horasandan Ege kıyılarına taşıdığı semah, onun bin yıllık hem batın hem ...

0 TL

Dursun Gümüşoğlu, Sadık Abdal Divanı

Sadık Abdal Divanı
Dursun Gümüşoğlu
Horasan Yayınları

Sâdık Abdâl, 15. yüzyılda Kızıl Deli Sultan Dergâhında yetişmiş Bektaşî şairlerindendir. Seyyid Ali Sultan Dergâhı, Bektaşîliğin o dönemde çok önemli bir ...

0 TL

Ayhan Aydın, Deliormanın Koca Çınarı: Ahmet Hezarfen

Deliorman'ın Koca Çınarı: Ahmet Hezarfen
Ayhan Aydın
Horasan Yayınları

1920 yılında Bulgaristanın Razgrad ilçesinin Yunus Abdal (Yonkovo) Köyünde dünyaya gelen Ahmet Hezarfen, almış olduğu köklü eğitimin yanısıra Osmanlıca, ...

0 TL

Ayhan Aydın, Abidin Özgünay ile Alevilik-Bektaşilik Söyleşileri

Abidin Özgünay ile Alevilik-Bektaşilik Söyleşileri
Ayhan Aydın
Horasan Yayınları

Alevî camianın önde gelen isimlerinden olan Abidin Özgünay (1934-2005) özellikle Cem dergisinin kurucusu olması yönüyle yayıncı kimliğiyle tanınır. Ayhan ...

0 TL

, Maktel-i Hüseyn - Kerbela Mersiyeleri

Maktel-i Hüseyn - Kerbela Mersiyeleri

Horasan Yayınları

Bu toprakların insanı, Muharrem ayı gelince Kerbelayı, Hz. Hüseyinin ve âl-i beyt masumlarının şehit edilişlerini hatırlar; duygulanır, incelir, Muharremiyeler ...

0 TL

A. Fethi Erdoğan, Yasin ve Kurandaki Bazı Dualar

Yasin ve Kuran'daki Bazı Dualar
A. Fethi Erdoğan
Horasan Yayınları

Alevî-Bektâşî camianın tanınmış isimlerinden A. Fethi Erdoğan Dede tarafından hazırlanmış olan eser, mübarek gün ve geceleri dua ve niyazla geçirmek isteyenler ...

0 TL

Baki Yaşa Altınok, Turabi Divanı

Turabi Divanı
Baki Yaşa Altınok
Horasan Yayınları

Tekke şiirinin fikir ve edebiyat tarihimizdeki yeri önemlidir. Şekilleri ve vezinleri ne olursa olsun, tasavvufi anlayış ve gelenekte kahramanlık ruhu ile ...

0 TL

Hüseyin Özcan, Sürgün Gönüllerde Aşk

Sürgün Gönüllerde Aşk
Hüseyin Özcan
Horasan Yayınları

Topraktan yaratılan, aşktan nasip alınca göklere çıktı, yüceldi. Dünya bağını kopar, maddeye olan bağlılıktan kendini kurtar da, hür ol (bizler, hür gibi ...

0 TL

M. Şakir Çıplak, Osmancıkta Erenler Durağı / Koyun Baba

Osmancık'ta Erenler Durağı / Koyun Baba
M. Şakir Çıplak
Horasan Yayınları

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

0 TL

Osman Eğri, Muhabbet Bağı

Muhabbet Bağı
Osman Eğri
Horasan Yayınları

Osman Eğrinin bilimsel çalışmaları yanında, yayınlamış olduğu şiirleri Ehl-i Beyt sevgisinin tazeliğine ve bu sevgiden doğan edebiyatın sürekliliğine şahitlik ...

0 TL

Şeyh Safiyeddin Erdebili, Makalat-Şeyh Safi Buyruğu

Makalat-Şeyh Safi Buyruğu
Şeyh Safiyeddin Erdebili
Horasan Yayınları

Safevî tekkesinin kurucusu Şeyh Safînin hayat hikayesini ve fikirlerini bir araya toplayan Kızılbaş Aleviliğinin temel kaynaklarından İbnül-Bezzâzın Farsça ...

0 TL

İlyas Üzüm, Kültürel Kaynaklarına Göre Alevilik

Kültürel Kaynaklarına Göre Alevilik
İlyas Üzüm
Horasan Yayınları

Alevîliğin tarihi geçmişi ve inanç boyutu üzerine yapılacak olan bilimsel çalışmaların dinler tarihi, Türk ve İslam tarihi, sosyoloji, tasavvuf ve mezhepler ...

0 TL

Abdülaziz Hatip, Hz.Aliden Çağlara Mesaj

Hz.Ali'den Çağlara Mesaj
Abdülaziz Hatip
Horasan Yayınları

Kendi görüşünü dayatan kişi, helak olur gider; insanlara danışan ise onların akıllarına ortak olur.İnsanlar bilmedikleri şeyin düşmanıdır.İyiyi ödüllendirerek ...

0 TL

Mustafa Tatcı, Hayretinin Dini- Tasavvufi Dünyası

Hayreti'nin Dini- Tasavvufi Dünyası
Mustafa Tatcı
Horasan Yayınları

Hayretînin Dini-Taasavvufi Dünyası adlı bu eserde, XVI. Asırda Rumelide yaşayan Alevi/Bektaşi şairlerimizden Hayretînin divanındaki şiirlerinden hareketle dini ...

0 TL